วิ่งแข่งภาษาอังกฤษ: สองเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการวิ่งแข่ง

Relay Race (รีเล เรซ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง

Keywords searched by users: วิ่งแข่งภาษาอังกฤษ: สองเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการวิ่งแข่ง กีฬาวิ่ง ภาษาอังกฤษ, กรีฑา ภาษาอังกฤษ, กีฬาวิ่งแข่ง, วิ่งผลัด ภาษาอังกฤษ, วิ่งเหยาะๆ ภาษาอังกฤษ, วิ้ง ภาษาอังกฤษ, เดินภาษาอังกฤษ, กระโดดภาษาอังกฤษ

การวิ่งแข่ง: แปลว่าอะไร

Relay Race (รีเล เรซ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Relay Race (รีเล เรซ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

การวิ่งแข่ง แปลว่าอะไร

การวิ่งแข่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายกิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งหรือการแข่งขันด้วยการวิ่งเป็นหลัก ในประเทศไทย การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแข่งระยะสั้นหรือระยะยาว เช่น การวิ่งแข่ง 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, 800 เมตร, 1500 เมตร, 5000 เมตร, 10000 เมตร หรือการวิ่งแข่งระยะยาวเช่น มาราธอน (marathon) ซึ่งมีระยะทางประมาณ 42.195 กิโลเมตร [1].

การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยการวิ่งแข่งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ปรับสมดุลของร่างกาย และเสริมสร้างระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดในสมอง นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของจิตใจและสมาธิ และช่วยลดความเครียดในชีวิตประจำวัน [2].

การวิ่งแข่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่

 • การวิ่งแข่งระยะสั้น: เป็นการแข่งขันระยะทางสั้นๆ เช่น 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร ซึ่งต้องใช้ความเร็วและพลังงานสูง เป็นต้น [1].
 • การวิ่งแข่งระยะกลาง: เป็นการแข่งขันระยะทางกลางๆ เช่น 800 เมตร, 1500 เมตร ซึ่งต้องควบคุมความเร็วและความอดทน [1].
 • การวิ่งแข่งระยะยาว: เป็นการแข่งขันระยะทางยาว เช่น 5000 เมตร, 10000 เมตร, มาราธอน (marathon) ซึ่งต้องใช้ความอดทนและความแขการวิ่งแข่ง แปลว่าอะไร

การวิ่งแข่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายกิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการวิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬา. คำว่า การวิ่งแข่ง ใช้ในหลายประเภทของการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการวิ่ง ซึ่งอาจเป็นการวิ่งระยะสั้นหรือระยะยาว หรือแม้กระทั่งการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง

ตัวอย่างประโยค:

 • การวิ่งแข่ง ในความหมายทางกีฬาหมายถึงการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นผู้ชนะ [1].
 • การวิ่งแข่งระยะยาว เช่น การแข่งมาราธอน มีระยะทางประมาณ 42.195 กิโลเมตร [1].
 • การวิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง เช่น การแข่งขันสตีเพิลเชส ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในเส้นทางการแข่งขัน [1].

Learn more:

 1. การวิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วิ่งแข่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความหมายของ การวิ่งแข่ง

มาราธอน - วิกิพีเดีย
มาราธอน – วิกิพีเดีย

ความหมายของการวิ่งแข่ง

การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่บนพื้นดินโดยใช้ความเร็วสูงเพื่อแข่งขันกับผู้อื่นในระยะทางที่กำหนดไว้ กิจกรรมนี้มีความหมายที่หลากหลายและสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา สุขภาพ หรือการพัฒนาตนเอง

ความหมายของการวิ่งแข่งในด้านกีฬา

 • การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันระหว่างนักกีฬาในระยะทางที่กำหนดไว้ โดยมีการแบ่งกลุ่มตามระยะทางและลักษณะของการแข่งขัน เช่น วิ่งแข่งระยะสั้น (sprint) ที่มีระยะทางสั้น และวิ่งแข่งระยะยาว (marathon) ที่มีระยะทางยาว [1]

ความหมายของการวิ่งแข่งในด้านสุขภาพ

 • การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและจิตใจ การวิ่งแข่งช่วยเสริมสร้างระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงช่วยลดน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย [1]

ความหมายของการวิ่งแข่งในด้านการพัฒนาตนเอง

 • การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วม การวิ่งแข่งต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกาย ความอดทน และความมั่นใจในตนเอง [1]

Learn more:

 1. วิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การวิ่ง – วิกิพีเดีย
 3. วิ่งแข่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

วิธีการแปล การวิ่งแข่ง เป็นภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างระหว่าง Fartlek, Tempo และ Interval Runs คืออะไร - วิ่งไหนกัน ปั่นไหนดี
ความแตกต่างระหว่าง Fartlek, Tempo และ Interval Runs คืออะไร – วิ่งไหนกัน ปั่นไหนดี

วิธีการแปล การวิ่งแข่ง เป็นภาษาอังกฤษ

การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก หากคุณต้องการแปลคำว่า การวิ่งแข่ง เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำว่า foot race หรือ running race เพื่อแสดงความหมายของคำนี้ในภาษาอังกฤษ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • The Olympic Games feature various types of foot races. [1]
 • He won the gold medal in the running race. [1]

Learn more:

 1. การวิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การวิ่งแข่ง

Ready Set Go! ภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไร | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
Ready Set Go! ภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไร | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา

การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่ผู้คนทำเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างความเป็นทีมในผู้เข้าร่วมด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การวิ่งแข่ง:

 1. การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในวงกว้าง [1].
 2. ผู้เข้าร่วมการวิ่งแข่งต้องฝึกซ้อมและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการแข่งขัน [1].
 3. การวิ่งแข่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจได้ [2].
 4. การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างความเป็นทีมในผู้เข้าร่วม [2].
 5. การวิ่งแข่งมีหลายระดับความยากตามระยะทางและเงื่อนไขของการแข่งขัน [1].

Learn more:

 1. วิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -วิ่งแข่ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วิ่งแข่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

วิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ

วิ่งไล่จับ แปะแข็ง ชักเย่อ -- ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? ไปดู 7 ศัพท์เล่นๆนี้กัน! - Youtube
วิ่งไล่จับ แปะแข็ง ชักเย่อ — ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? ไปดู 7 ศัพท์เล่นๆนี้กัน! – Youtube

กิจกรรมวิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น จึงมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

หลายกิจกรรมวิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับผู้อื่น ๆ ด้วย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น จึงมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

หลายกิจกรรมวิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับผู้อื่น ๆ ด้วย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น จึงมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

หลายกิจกรรมวิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังเป็กิจกรรมวิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากมีประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพและความบันเทิง นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถร่วมสนุกได้ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูง ในบทความนี้จะเสนอแนวคิดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่สนใจในเรื่องนี้ [2].

หลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดังนี้:

 1. วิ่งแข่งสี: เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมต้องวิ่งผ่านจุดต่าง ๆ ที่มีการพ่นสีตามเส้นทาง ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากการได้รับสีที่ตัวเองและผู้อื่นพ่นมา [1].

 2. วิ่งแข่งออนไลน์: เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนและวิ่งแข่งผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเส้นทางและระยะทางต่าง ๆ ที่ต้องการ และสามารถแข่งกับผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน [2].

 3. วิ่งแข่งกับเพื่อน: เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมสามารถเชิญเพื่อนมาแข่งขันในระยะทางที่กำหนด โดยสามารถกำหนดกฎกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันได้เอง เช่น ระยะทางที่ต้องวิ่ง หรือเวลาที่ต้องใช้ในการแข่งขัน [1].

 4. วิ่งแข่งกับสัตว์เลี้ยง: เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำสัตว์เลี้ยงของตนมาแข่งขัน โดยส


Learn more:

 1. วิ่งแข่งเก็บบอลสี กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กปฐมวัย
 2. วิ่งไล่ลุง เดินเชียร์ลุง : เปรียบเทียบกิจกรรม วิ่ง-เดิน การเมือง 12 ม.ค. – BBC News ไทย

การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งในภาษาอังกฤษ

การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่ง (Running) เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก การวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ในบทความนี้จะกล่าวถึงการออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งในภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ในภาษาอังกฤษ

1. ความหมายของการออกกำลังกายแบบวิ่งแข่ง (Running)

การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งหมายถึงการวิ่งในระยะทางที่กำหนดไว้ โดยมีการแข่งขันกับผู้อื่นหรือตนเองเพื่อทดสอบความเร็ว ความทนทาน และความแข็งแกร่งของร่างกาย [1].

2. ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบวิ่งแข่ง

การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประโยชน์หลักๆ ดังนี้:

2.1 ประโยชน์ต่อสุขภาพกาย

 • เสริมสร้างระบบหัวใจและปอดทำให้แข็งแรงและทนทานมากขึ้น
 • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ
 • ช่วยลดน้ำหนักและควบคุมร่างกายให้เหมาะสม
 • กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท
 • ช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

2.2 ประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจ

 • ช่วยลดความเครียดและซึมเศร้า
  -การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก วิ่งแข่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วย

นี่คือบทความเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งในภาษาอังกฤษ:

หัวข้อ:

 1. การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งคืออะไร

 2. ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบวิ่งแข่ง

 3. วิธีการเริ่มต้นการออกกำลังกายแบบวิ่งแข่ง

 4. การเลือกเส้นทางการวิ่งแข่ง

 5. การฝึกฝนและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งแข่ง

 6. การป้องกันอุบัติเหตุในการวิ่งแข่ง

 7. การเลือกอุปกรณ์สำหรับการวิ่งแข่ง

 8. การดูแลสุขภาพร่างกายหลังการวิ่งแข่ง

 9. การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวิ่ง

 10. การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งในกลุ่ม

 11. การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งคืออะไร
  การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งคือกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมต้องวิ่งในระยะทางที่กำหนด โดยมีการแข่งขันกับผู้อื่นหรือตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง การวิ่งแข่งสามารถทำได้ทั้งในระดับมืออาชีพและระดับสมาชิกทั่วไป

 12. ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบวิ่งแข่ง

 • ช่วยลดน้ำหนักและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
 • ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • ช่วยเสริมสร้างระบบหัวใจและปอด
 • ช่วยลดความเสี่ยงต่

Learn more:

 1. การออกกำลังกาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Cardio Training VS Weight Lifting : ออกกำลังกายแบบไหนลดพุงได้ดีกว่า – OOFOS THAILAND

Categories: สำรวจ 43 วิ่ง แข่ง ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง

(v) race, See also: run a race, Example: รถจำนวนมากๆ วิ่งแข่งกันเพื่อจะได้ขึ้นสะพานก่อนกันนั้น น่าหวาดเสียวเอาการ ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles.

See more: https://hocxenang.com/category/money

กีฬาวิ่ง ภาษาอังกฤษ

กีฬาวิ่ง ภาษาอังกฤษ

กีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อการออกกำลังกาย กีฬาวิ่งมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะและระยะทางที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะพูดถึงกีฬาวิ่งในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาวิ่งและให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับแต่ละประเภทของกีฬาวิ่ง [1] [2] [3].

ประเภทของกีฬาวิ่งในภาษาอังกฤษ:

 1. วิ่งระยะสั้น (Sprint): วิ่งระยะสั้นเป็นการวิ่งระยะทางที่สั้นๆ โดยมักจะเป็นระยะทางไม่เกิน 400 เมตร ซึ่งเป็นการวิ่งที่ต้องใช้ความเร็วสูงและพลังงานมาก เช่น 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร.

 2. วิ่งระยะกลาง (Middle-distance): วิ่งระยะกลางเป็นการวิ่งระยะทางที่มีความยาวกว่าวิ่งระยะสั้น แต่ยังไม่ถึงระยะทางยาว ซึ่งอาจเป็นระยะทางระหว่าง 800 เมตร ถึง 1500 เมตร.

 3. วิ่งระยะยาว (Long-distance): วิ่งระยะยาวเป็นการวิ่งระยะทางที่ยาวและต้องใช้ความอดทนสูง เช่น 5000 เมตร, 10000 เมตร, มาราธอน (Marathon) ที่มีระยะทาง 42.195 กิโลเมตร.

 4. วิ่งปีกกลาง (Hurdles): วิ่งปีกกลางเป็นการวิ่งระยะทางที่มีการเดินข้ามปีกกลาง โดยมีปีกกลางตั้งอยู่ในระยะทางที่ต้องวิ่งผ่าน ซึ่งมีหลายระยะทางตั้งแต่ 100 เมตร ถึง 400 เมตร.

 5. วิ่งปีกสูง (Steeplechase): วิ่งปีกสูงเป็กีฬาวิ่ง ภาษาอังกฤษ

กีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก การวิ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งทางกายและจิตใจ นอกจากนี้ การวิ่งยังเป็นกีฬาที่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ง่าย ๆ ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันที ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับกีฬาวิ่งในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยรวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาวิ่ง ภาษาอังกฤษด้วย

 1. กีฬาวิ่ง (Running) [2]

  • กีฬาวิ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายในการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเปล่าหรือรองเท้าวิ่ง
  • กีฬาวิ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น วิ่งเร็ว (sprint), วิ่งระยะกลาง (middle-distance running), วิ่งระยะยาว (long-distance running), วิ่งมาราธอน (marathon running) เป็นต้น
 2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาวิ่ง ภาษาอังกฤษ [1]

  • Sprinting: วิ่งเร็ว
  • Middle-distance running: วิ่งระยะกลาง
  • Long-distance running: วิ่งระยะยาว
  • Marathon running: วิ่งมาราธอน
  • Jogging: วิ่งเบา ๆ
  • Warm-up: การอบอุ่นก่อนการวิ่ง
  • Cool-down: การคลายกล้ามเนื้อหลังการวิ่ง
  • Pace: อัตราความเร็วในการวิ่ง
  • Endurance: ความทนทานในการวิ่ง
  • Stretching: การยืดกล้ามเนื้อ
 3. ประโยชน์ของการวิ่ง

  • ช่วยลดน้ำหนักและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
  • ช่วยเสริมสร้างระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
  • ช่วยเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อ
  • ช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสมาธิ
  • ช่วยเสริมสร้างระบบภู

Learn more:

 1. กีฬา – Langhub – เรียนภาษาอังกฤษ
 2. การวิ่งแข่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มารู้จัก 40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬากรีฑา กีฬานักวิ่ง ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน

กรีฑา ภาษาอังกฤษ

กรีฑา ภาษาอังกฤษ

กรีฑาเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทยหลายความหมาย แต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงความหมายของ กรีฑา ในภาษาอังกฤษ ตามที่ค้นหาจากเว็บไซต์ Longdo Dictionary [1] พบว่า กรีฑา ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า track and field sports หรือ athletics ซึ่งเป็นกีฬาที่ประกอบด้วยการแข่งขันในหลายประเภท เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้างรั้ว และกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังกายและความเร็ว

ในการแข่งขันกรีฑา มีการแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ประเภทลู่ (track) และประเภทลาน (field) [1] โดยประเภทลู่เป็นการแข่งขันวิ่งบนลู่ ซึ่งมีระยะทางต่าง ๆ เช่น 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร และระยะทางยาวอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนประเภทลานเป็นการแข่งขันในลานกว้าง เช่น กระโดดสูง, กระโดดไกล, โยนน้ำหนัก และกีฬาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การวิ่งบนลู่

การแข่งขันกรีฑาเป็นกีฬาที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักในทั่วโลก โดยมีการแข่งขันในระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งเป็นการแข่งขันกรีฑาระดับสูงที่มีผู้เล่นจากหลายประเทศมารวมตัวกันแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกรีฑาในระดับชาติ และการแข่งขันในสนามสโมสร

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: กรีฑาคืออะไร?
A: กรีฑาคือกีฬาที่ประกอบด้วยการแข่งขันในหลายประเภท เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้างรกรีฑา ภาษาอังกฤษ

กรีฑาเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า athletics หรือ track and field sports [1]. คำว่า ภาษาอังกฤษ หมายถึงการแปลคำว่า กรีฑา เป็นภาษาอังกฤษ

กรีฑาเป็นกีฬาที่มีความหลากหลายและมีประเภทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กรีฑาประเภทลู่ (track events) และ กรีฑาประเภทลาน (field events) [1]. กรีฑาประเภทลู่เป็นการแข่งขันวิ่งบนลู่ ซึ่งมีระยะทางต่าง ๆ เช่น 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, 800 เมตร, 1500 เมตร, และระยะทางยาวอื่น ๆ [1]. กรีฑาประเภทลานเป็นการแข่งขันในลานกว้าง เช่น กระโดดสูง, กระโดดไกล, โยนแป้น, โยนดาว, และการทุ่มน้ำหนัก [1].

กรีฑาเป็นกีฬาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่นับถือในการแข่งขันในระดับสากล เช่น การแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งเป็นการแข่งขันกรีฑาระดับสูงที่มีผู้เล่นจากทั่วโลกเข้าร่วม [1]. การแข่งขันกรีฑามีกติกาและกฎระเบียบที่เข้มงวด เพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมและเป็นศักยภาพ [1].

การเล่นกรีฑามีผลประโยชน์ที่มากมายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เล่น การเล่นกรีฑาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ปรับสมดุลของร่างกาย สร้างความแข็งแรงและความคล่องตัว และเพิ่มความอดทนทาน [1]. นอกจากนี้ การเล่นกรีฑายังช่วยพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการทำงานเป็นทีม [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. กรีฑา

Learn more:

 1. กรีฑา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กรีฑา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. กรีฑา – วิกิพีเดีย
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “Playground แปลว่า สนามวิ่งเล่น หร… #ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษไทย Https://T.Co/Bxf0Ufnmrt Https://T.Co/Fpw2Rk8Gtd” / X
กีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์กีฬาชนิดต่างๆ หลายประเภท พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
กีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์กีฬาชนิดต่างๆ หลายประเภท พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์
Marathon Running (แมระเธิน) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Marathon Running (แมระเธิน) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
55 แคปชั่นวิ่ง ฮาๆ คำคมนักวิ่ง เด็ดๆ ใหม่ๆ 2023 สายวิ่งต้องเอาไปใช้!
55 แคปชั่นวิ่ง ฮาๆ คำคมนักวิ่ง เด็ดๆ ใหม่ๆ 2023 สายวิ่งต้องเอาไปใช้!
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง – Youtube
วิ่งไล่จับ แปะแข็ง ชักเย่อ -- ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? ไปดู 7 ศัพท์เล่นๆนี้กัน! - Youtube
วิ่งไล่จับ แปะแข็ง ชักเย่อ — ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? ไปดู 7 ศัพท์เล่นๆนี้กัน! – Youtube
Ready Set Go! ภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไร | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
Ready Set Go! ภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไร | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
ความแตกต่างระหว่าง Fartlek, Tempo และ Interval Runs คืออะไร - วิ่งไหนกัน ปั่นไหนดี
ความแตกต่างระหว่าง Fartlek, Tempo และ Interval Runs คืออะไร – วิ่งไหนกัน ปั่นไหนดี
มาราธอน - วิกิพีเดีย
มาราธอน – วิกิพีเดีย
Relay Race (รีเล เรซ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Relay Race (รีเล เรซ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การวิ่งแข่ง: แปลว่าอะไร
ความหมายของ การวิ่งแข่ง
วิธีการแปล การวิ่งแข่ง เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การวิ่งแข่ง
วิ่งแข่งในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ
การออกกำลังกายแบบวิ่งแข่งในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *