อุไร แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน!

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า?

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า?

Keywords searched by users: อุไร แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน! อุไรวรรณ แปลว่า, อุไร ภาษาอังกฤษ, มาศ แปลว่า, สุวรรณ แปลว่า, อุรา แปลว่า, โสภณ แปลว่า, กมล แปลว่า, เหมแปลว่า

ความหมายของ อุไร คืออะไร

ความหมายของคำว่า อุไร ในภาษาไทยนั้นเป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. อุไรเป็นคำสองพยางค์ที่ใช้เรียกชื่อของคนหรือสิ่งของที่ไม่รู้จักหรือไม่รู้จักชื่อ หรือไม่สามารถระบุชื่อได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอ [1]

 2. อุไรเป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ [1]

 3. อุไรเป็นคำที่ใช้ในประโยคคำสั่งหรือคำเชิญเพื่อให้คนอื่นเล่าเรื่องหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

 4. อุไรเป็นคำที่ใช้ในประโยคคำอุทานเพื่อแสดงความประหลาดใจหรือความตกใจ [1]

 5. อุไรเป็นคำที่ใช้ในประโยคคำอุทานเพื่อแสดงความเสียใจหรือความเศร้าใจ [1]

 6. อุไรเป็นคำที่ใช้ในประโยคคำอุทานเพื่อแสดงความเกลียดชังหรือความไม่พอใจ [1]

อุไรเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม การใช้คำว่า อุไร จึงขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการในการสื่อสารของผู้ใช้งานเอง [2]


Learn more:

 1. อุไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อุไร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ อุไร | ชื่อมงคล
 3. อุไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุไร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุไร ในภาษาไทย:

 1. อุไรคืออะไร? – คำว่า อุไร ในภาษาไทยหมายถึง อะไร หรือ สิ่งใด [1].

 2. คุณกำลังหาอุไรอยู่? – คำถามนี้หมายถึงว่าคุณกำลังมองหาสิ่งใดบางอย่าง [1].

 3. อุไรที่คุณชอบทาน? – คำถามนี้หมายถึงว่าคุณชอบกินอะไรบ้าง [1].

 4. อุไรที่เกิดขึ้น? – คำถามนี้หมายถึงว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น [1].

 5. อุไรที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน? – คำถามนี้หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน [1].


Learn more:

 1. อุไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Conjunction ส่วน FANBOYS Grammar คืออะไร ? ใช้ยังไงให้ถูกหลัก ในปี 2023 – OnDemand
 3. หมด Passion แล้ว!! ความหมายของคำว่า Passion คืออะไรกันแน่ ใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้าง – 9 พฤศจิกายน 2561

การแปลคำว่า อุไร ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

การแปลคำว่า อุไร ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า อุไร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทย แต่ไม่มีความหมายที่แน่ชัดในพจนานุกรม Longdo Dictionary [1] ซึ่งอาจเป็นคำที่ใช้ในสำนวนหรือวลีที่ไม่ได้ใช้ในประโยคทั่วไป หรือเป็นคำที่ใช้ในภาษาพื้นเมืองหรือภาษาท้องถิ่นบางแห่ง

เนื่องจากไม่มีความหมายที่แน่ชัดใน Longdo Dictionary จึงแนะนำให้ค้นหาคำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงหรือคำที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำแปลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่ใช้


Learn more:

 1. อุไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อุไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

การใช้คำว่า อุไร ในบทสนทนาจากโพสต์ของ Kitichai Taechangamlert

การใช้คำว่า อุไร ในบทสนทนาจากโพสต์ของ Kitichai Taechangamlert

ในบทสนทนาที่โพสต์ของ Kitichai Taechangamlert เราพบว่าคำว่า อุไร ถูกใช้เป็นคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลหรือสิ่งที่ไม่ทราบในบทสนทนานั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในการสนทนาประจำวัน คำว่า อุไร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อสอบถามข้อมูลหรือสิ่งที่ไม่ทราบ โดยมักจะใช้เป็นคำถามที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึงในบทสนทนา

ตัวอย่างการใช้คำว่า อุไร ในบทสนทนา:

คนที่หน้าตาดูแปลกๆ: อุไรครับท่าน ท่านกำลังมองอะไรอยู่ครับ?
คนที่กำลังมองอะไรบนโทรศัพท์มือถือ: อุไรครับ ท่านกำลังเล่นเกมหรือเปล่าครับ?
คนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาของบทสนทนา: อุไรครับ ผมไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับ?

การใช้คำว่า อุไร ในบทสนทนาเป็นวิธีการสอบถามที่เป็นที่นิยมในภาษาไทย และมักถูกใช้ในบทสนทนาประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึงในบทสนทนานั้น ๆ

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มความเข้าใจในการใช้คำว่า อุไร ในบทสนทนาของคุณ Kitichai Taechangamlert ให้มากขึ้นครับ

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า อุไร และความสำคัญของคำนี้ในภาษาไทย

อุไรคือคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ หรือใช้ในกรณีที่ต้องการขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]. คำว่า อุไร เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงความไม่ทราบหรือความสงสัย และมักถูกใช้ในประโยคที่เป็นคำถาม [1].

ความสำคัญของคำว่า อุไร ในภาษาไทยอยู่ที่การใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนภาษาไทย คำว่า อุไร เป็นคำที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถขอคำอธิบายเพิ่มเติมหรือคำแนะนำในกรณีที่ไม่เข้าใจหรือมีความสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังเรียนรู้ได้ [1]. การใช้คำว่า อุไร ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากครูหรือผู้สอนได้ [1].

การใช้คำว่า อุไร ในประโยคที่เป็นคำถามช่วยให้ผู้พูดหรือผู้เรียนสามารถแสดงความไม่ทราบหรือความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างชัดเจน และสามารถขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้อื่นได้ [1]. การใช้คำว่า อุไร ในการสื่อสารช่วยให้ผู้พูดหรือผู้เรียนสามารถสอบถามเพื่อเข้าใจเนื้อหาหรือสิ่งที่ไม่ทราบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [1].


Learn more:

 1. เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่จะช่วยให้เข้าใจ และเรียนภาษาไทยได้ง่ายขึ้น – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. IoT คืออะไร – คำอธิบายเกี่ยวกับ Internet of Things – AWS
 3. Python คืออะไร – คำอธิบายเกี่ยวกับภาษา Python – AWS

Categories: รวบรวม 58 อุไร แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า?

See more: https://hocxenang.com/category/money

ชื่อ อุไรแปลว่าอะไร

ชื่อ อุไร แปลว่า ทอง [1]. ในภาษาไทย, คำว่า อุไร มีความหมายเป็น ทอง หรือ ทองคำ [1]. คำว่า อุไร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสิ่งของที่มีค่าคล้ายกับทองคำ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เครื่องประดับที่เธอสวมใส่มีอุไรส่วนใหญ่ [1].
 • ทองคำเป็นอุไรที่มีค่าสูง [1].

Learn more:

 1. อุไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อุไร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ อุไร | ชื่อมงคล
 3. อุไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
อุไร ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
อุไร ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
อุไรวรรณ แปลว่า ผิวทอง ( Uraiwan ) อ่านว่า อุ-ไร-วัน
อุไรวรรณ แปลว่า ผิวทอง ( Uraiwan ) อ่านว่า อุ-ไร-วัน
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า? - Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า? – Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep99: อุษณรัศมี อุษา อุไร แปลว่า? – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ อุไร คืออะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุไร
การแปลคำว่า อุไร ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
การใช้คำว่า อุไร ในบทสนทนาจากโพสต์ของ Kitichai Taechangamlert
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า อุไร และความสำคัญของคำนี้ในภาษาไทย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *