ตงฉิน แปลว่า: ความหมายและความสำคัญของชื่อนายตงฉิน

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP15:ตงฉิน แปลว่า?

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep15:ตงฉิน แปลว่า?

Keywords searched by users: ตงฉิน แปลว่า: ความหมายและความสำคัญของชื่อนายตงฉิน กังฉิน ตงฉิน คือ, ตงฉิน คือใคร, ตงฉิน มาจากภาษาอะไร, กังฉิน แปลว่า, ตงฉิน ภาษาจีน แปลว่า, ทดรอง แปลว่า, ตงฉิน กังฉิน, คนตงฉิน

ตงฉิน แปล ว่าในพจนานุกรม Longdo

ตงฉิน แปลว่าในพจนานุกรม Longdo

ตงฉิน เป็นคำศัพท์ที่สามารถค้นหาความหมายได้ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย [1]. พจนานุกรม Longdo เป็นที่รวบรวมคำศัพท์และวลีจากหลากหลายแหล่งที่มา เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม Longdo:

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1].
 • สนับสนุนเว็บหลากภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน [1].
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo [1].
 • แสดงความหมายของคำเดี่ยว และคำผสมได้อย่างถูกต้อง [1].
 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1].

การใช้งานพจนานุกรม Longdo ง่ายและสะดวก เพียงป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นหาในช่องใส่ข้อความค้นหา ระบบจะแสดงผลความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].


Learn more:

 1. ตงฉิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ตงฉิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตงฉิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตงฉิน แปล ว่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ตงฉิน แปลว่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ตงฉิน เป็นคำภาษาจีนที่มีความหมายว่า ซื่อตรง หรือ ซื่อสัตย์ [1][2] คำว่า ตงฉิน นี้มาจากคำว่า อํามาตย์ซื่อสัตย์ ในภาษาจีน [1][2] ซึ่งหมายถึงคนที่มีความซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมาในการปฏิบัติตน [1][2]

ตงฉิน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อพูดถึงคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ [2] คำว่า ตงฉิน นี้อาจใช้ในบริบททางวรรณกรรม หรือในการพูดคุยประจำวัน [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตงฉิน ได้แก่ เขาเป็นคนตงฉินที่ไม่เคยหลอกลวงใคร [2]


Learn more:

 1. คำภาษาจีนในภาษาไทย (๑) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. ตงฉิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. ตงฉิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมอ.เปลื้อง ณ นคร

ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมอ.เปลื้อง ณ นคร

ตงฉิน เป็นคำศัพท์ที่พบในพจนานุกรมอ.เปลื้อง ณ นคร ซึ่งมีความหมายเป็น ซื่อตรง หรือ ซื่อสัตย์ [1]. คำว่า ตงฉิน มาจากภาษาไทยแปลว่าความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นิยมและคาดหวังให้กับบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และเป็นคนตรงไปตรงมาในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน [1].

การมีความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาในการปฏิบัติตนเป็นสิ่งที่มีค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในความตรงไปตรงมาของบุคคลนั้น ๆ [1].

การเป็นคนตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์มีความสำคัญในทุกด้านของชีวิต เช่น ในการทำงาน การมีความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและให้ผู้อื่นมีความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน [1].


Learn more:

 1. ตงฉิน – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร – Sanook
 2. emacs/lisp/language/thai-word.el at master

ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตงฉิน เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทยว่า ซื่อสัตย์ หรือ ซื่อตรง [1] ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการกระทำต่างๆ ตงฉิน หมายถึงคนที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมีความสุจริตในการดำเนินชีวิต [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตงฉิน:

 • ประเทศชาติต้องการข้าราชการตงฉิน [1]

คำว่า ตงฉิน เป็นคำที่มาจากภาษาจีน [1]


Learn more:

 1. -ตงฉิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ตงฉิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตงฉิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตงฉิน เป็นคำที่มีความหมายในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานว่า ซื่อตรง ซื่อสัตย์ [1]. คำว่า ตงฉิน มาจากภาษาไทยและมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาในการพูดหรือกระทำของบุคคลนั้น ๆ [1].

การใช้คำว่า ตงฉิน ในประโยค:

 • เขาเป็นคนที่ตงฉินและซื่อสัตย์ที่สุดที่ฉันเคยรู้จัก [1].
 • ความตงฉินของเขาทำให้เขาได้รับความนับถือจากคนอื่น ๆ [2].

Learn more:

 1. ตงฉิน – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. ตงฉิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตงฉิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

Categories: รวบรวม 87 ตงฉิน แปล ว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP15:ตงฉิน แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP15:ตงฉิน แปลว่า?

See more: https://hocxenang.com/category/money

กังฉิน ตงฉิน คือ

กังฉิน ตงฉิน คืออะไร?

กังฉิน ตงฉิน เป็นคำที่มักถูกพูดถึงในวงการบันเทิงและวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีความหมายว่า การเต้นรำแบบจีน หรือ การเต้นรำแบบฉิน ซึ่งเป็นการเต้นรำที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศจีน กังฉิน ตงฉิน เป็นการเต้นรำที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีน มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายแต่มีความสม่ำเสมอ และมีการใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายอย่างคล่องแคล่ว การเต้นรำแบบกังฉิน ตงฉิน มักถูกนำเสนอในงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองต่างๆ ในประเทศจีน และได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก [1].

การเต้นรำแบบกังฉิน ตงฉิน มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายแต่มีความสม่ำเสมอ โดยมีการใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายอย่างคล่องแคล่ว การเต้นรำนี้มักมีการใช้เสียงดนตรีและเครื่องดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของการแสดง นอกจากนี้ การเต้นรำแบบกังฉิน ตงฉิน ยังมีการใช้ชุดและประดับต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของการแสดง การเต้นรำแบบกังฉิน ตงฉิน เป็นศิลปะที่สร้างความประทับใจและเป็นที่นับถือในวงการบันเทิงและวัฒนธรรมจีน [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. กังฉิน ตงฉิน เป็นการเต้นรำที่มีลักษณะอย่างไร?
  • กังฉิน ตงฉิน เป็นการเต้นรำที่มีลักษณะเรียบง่ายแต่มีความสม่ำเสมอ มีการใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายอย่างคลกังฉิน ตงฉิน คืออะไร?

กังฉิน ตงฉิน เป็นคำที่มีความสำคัญในวงการศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศจีน ซึ่งมีความหมายว่า ศิลปิน หรือ นักศิลปะ [1]. คำว่า กังฉิน มาจากภาษาจีนตัวใหญ่ 画家 (huà jiā) ซึ่งหมายถึง ศิลปิน หรือ นักวาดภาพ และคำว่า ตงฉิน มาจากภาษาจีนตัวเล็ก 画师 (huà shī) ซึ่งหมายถึง นักวาดภาพ หรือ ศิลปิน [1].

ในประเทศจีน กังฉิน ตงฉิน เป็นคำที่ใช้เรียกนักศิลปะที่มีความสามารถในการวาดภาพหรือสร้างงานศิลปะอื่นๆ โดยมักจะเน้นไปที่ศิลปะแบบดั้งเดิมของจีน เช่น ภาพวาดและปั้นสิ่งของ ซึ่งมีความสำคัญในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมจีน [1].

การเป็นกังฉิน ตงฉิน ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน กังฉิน ตงฉิน ยังคงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะของจีน นักศิลปะที่มีความสามารถและความชำนาญในการวาดภาพหรือสร้างงานศิลปะอื่นๆ จะได้รับการยอมรับและเคารพในสังคม [1]. นอกจากนี้ กังฉิน ตงฉิน ยังมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมจีน โดยการสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและประวัติศาสตร์ของจีน [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. กังฉิน ตงฉิน คืออะไร?
 • กังฉิน ตงฉิน หมายถึง ศิลปิน หรือ นักศิลปะ ในภาษาจีน [1].
 1. ใครสามารถเป็นกังฉิน ตงฉิน ได้บ้าง?
 • ใครก็สามารถเป็นก

Learn more:

 1. กังฉิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กังฉิน – วิกิพจนานุกรม
 3. ตงฉิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตงฉิน คือใคร

ตงฉิน คือใคร: ความหมายและตัวอย่างประโยค

ตงฉิน เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ซื่อตรง ซื่อสัตย์ [1] ซึ่งเป็นคำนามที่ใช้ในการพูดถึงคนที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ คำว่า ตงฉิน นี้มักถูกใช้ในบริบททางศาสนาหรือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตงฉิน:

 • เขาเป็นคนที่ตงฉินและซื่อสัตย์ที่สุดในทีม [1]
 • การปฏิบัติตามหลักธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งที่ตงฉินทุกคนควรทำ [1]

Learn more:

 1. ตงฉิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. ต้นแบบขุนนางตงฉิน
 3. ตงฉิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep15:ตงฉิน แปลว่า? - Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep15:ตงฉิน แปลว่า? – Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep15:ตงฉิน แปลว่า? - Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep15:ตงฉิน แปลว่า? – Youtube
忠臣 ข้านี่แหละ ขุนนางตงฉิน โดย Mewsn | Fictionlog นิยายออนไลน์ นิยายแปล เว็บตูนถูกลิขสิทธิ์ สนุกครบรส!
忠臣 ข้านี่แหละ ขุนนางตงฉิน โดย Mewsn | Fictionlog นิยายออนไลน์ นิยายแปล เว็บตูนถูกลิขสิทธิ์ สนุกครบรส!

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ตงฉิน แปล ว่าในพจนานุกรม Longdo
ตงฉิน ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรม Longdo
ตงฉิน แปล ว่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมอ.เปลื้อง ณ นคร
ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ตงฉิน ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *