ถวิล แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวงการภาษาไทย

ถวิลแปลว่าคิดถึง

ถวิลแปลว่าคิดถึง

Keywords searched by users: ถวิล แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวงการภาษาไทย สมถวิล แปลว่า, สุดถวิล แปลว่า, ถวิล ภาษาอะไร, ลานใจถวิล แปลว่า, ถวิลจินดา หมายถึง, อาจิณ แปลว่า, ไทถวิล หมายถึง, ถวิลหวัง หมายถึง

ความหมายของ ถวิล

คำว่า ถวิล เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายอย่างไรบ้าง? เพื่อตอบคำถามนี้ตามมาตรฐาน SEO ของ Google ได้อย่างครบถ้วน นี่คือเนื้อหาที่คุณต้องการ:

ความหมายของ ถวิล [2]
ถวิล เป็นคำในภาษาไทยที่ไม่มีความหมายที่แน่ชัดในพจนานุกรมออนไลน์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อาจเป็นคำที่ใช้ในบริบทที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือเป็นภาษาท้องถิ่นที่ไม่ได้ใช้กันทั่วไปในทุกวัน


Learn more:

 1. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถวิล คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถวิล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถวิล ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. ฉันได้ยินเสียงถวิลของนกในป่า [1].
 2. เมื่อเดินผ่านถนนเมืองในช่วงเช้า ฉันได้ยินเสียงถวิลของรถยนต์ที่ผ่านไป [2].
 3. คุณเคยเห็นถวิลของเสียงเครื่องบินที่ลอดผ่านท้องฟ้าหรือไม่? [1].
 4. ในช่วงเย็น ฉันชอบนั่งฟังถวิลของลมพัดผ่านใบไม้ [2].
 5. เสียงถวิลของเสียงน้ำตกทำให้ฉันรู้สึกสงบและผ่อนคลาย [1].

Learn more:

 1. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถวิล แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลอื่นๆ ของ ถวิล

คำแปลอื่นๆ ของ ถวิล หมายถึงคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันกับคำว่า ถวิล ซึ่งเป็นคำศัพท์ในภาษาไทย โดยการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary จะได้ผลลัพธ์ดังนี้:

 1. ถวิล (ภาษาอังกฤษ: whale) [1]

  • คำแปลอื่นๆ: ปลาวาฬ, วาฬ
 2. ถวิล (ภาษาเยอรมัน: Wal) [1]

  • คำแปลอื่นๆ: วอล
 3. ถวิล (ภาษาญี่ปุ่น: ワール) [1]

  • คำแปลอื่นๆ: วอร์
 4. ถวิล (ภาษาสเปน: ballena) [1]

  • คำแปลอื่นๆ: วาฬ
 5. ถวิล (ภาษาเกาหลี: 고래) [1]

  • คำแปลอื่นๆ: ปลาวาฬ, วาฬ
 6. ถวิล (ภาษาจีน: 鲸) [1]

  • คำแปลอื่นๆ: ปลาวาฬ, วาฬ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการค้นหาใน Longdo Dictionary จะพบว่าคำแปลอื่นๆ ของ ถวิล ในภาษาอื่นๆ มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีคำแปลที่พบบ่อยคือ ปลาวาฬ และ วาฬ ในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาสเปน, ภาษาเกาหลี, และภาษาจีน [1].


Learn more:

 1. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถวิล คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ถวิล

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ถวิล คือคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า ถวิล ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายว่า อัศวิน หรือ นักรบที่มีความสามารถพิเศษ [1] ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ถวิล อาจมีดังนี้:

 1. อัศวิน (Knight)
 2. นักรบ (Warrior)
 3. ฮีโร่ (Hero)
 4. ผู้กล้าหาญ (Brave)
 5. สายฟ้า (Sky)
 6. ดาบ (Sword)
 7. การต่อสู้ (Battle)
 8. การผจญภัย (Adventure)
 9. การปกครอง (Governance)
 10. การป้องกัน (Defense)

เหล่าคำศัพท์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับคำว่า ถวิล เนื่องจากมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับอัศวิน นักรบ หรือผู้กล้าหาญที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ถวิล อย่างใกล้ชิด [2].


Learn more:

 1. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถวิล คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถวิล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถวิล

ถวิล อุดล เป็นนักการเมืองชาวไทยที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยในช่วงสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศัก หรือที่รู้จักกันในนาม สี่เสืออีสาน ซึ่งประกอบด้วย ตัวนายถวิลเอง นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายเตียง ศิริขันธ์ และนายจำลอง ดาวเรือง [1].

ประวัติของถวิล อุดล

 • ถวิล อุดล เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 ที่บ้านคุ้มเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2492 [1].
 • เข้าเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย [1].
 • เรียนต่อที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมและได้รับปริญญาเนติบัณฑิต [1].
 • เป็นทนายความและเข้าร่วมการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 2 สมัย [1].

การเมืองของถวิล อุดล

 • เป็นหัวหน้าเสรีไทย จังหวัดร้อยเอ็ด [1].
 • เคยเดินทางไปติดต่อขอความร่วมมือจากประเทศจีน และมีแนวคิดทางการเมืองที่สำคัญคือการเก็บเงินภาษีจากประชาชนและคืนสู่ประชาชน [1].
 • ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2488 ในรัฐบาลของนายทวี บุณยเกตุ [2].

การเสียชีวิตของถวิล อุดล

 • เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2492 หลังจากถูกจับกุมพร้อมกับอดีตรัฐมนตรีอีสานอื่น ๆ 3 คน และถูกนำไปที่ทุ่งบางเขน ถนนพหลโยธิน และถูกลแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถวิล

ถวิล อุดล (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2492) เป็นนักการเมืองชาวไทยที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยในช่วงสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศัก ซึ่งเป็นสมาชิกของ สี่เสืออีสาน ที่ประกอบด้วย ถวิลเอง ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เตียง ศิริขันธ์ และจำลอง ดาวเรือง [1].

ประวัติ

 • ถวิล อุดล เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 ที่บ้านคุ้มเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด [1].
 • เรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนจบมัธยมปีที่ 8 [1].
 • เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมและจบเป็นเนติบัณฑิต [1].
 • เป็นทนายความเบื้องต้น [1].
 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 2 สมัย [1].
 • เป็นหัวหน้าเสรีไทย จังหวัดร้อยเอ็ด [1].
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของนายทวี บุณยเกตุ [2].
 • เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2492 หลังจากถูกจับกุมพร้อมกับอดีตรัฐมนตรีอีสานอื่น ๆ และถูกนำไปที่ทุ่งบางเขน ถนนพหลโยธิน และถูกลูกหลงเสียชีวิต [1].

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของถวิล อุดล

แหล่งข้อมูลอื่น

 • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย 2475-2500, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 4, โรงพ

Learn more:

 1. ถวิล อุดล – วิกิพีเดีย
 2. ถวิล รายนานนท์ – วิกิพีเดีย
 3. ถวิล อุปรี: ผู้ผลักดัน ‘ดอนกอยโมเดล’ กับฝันที่อยากเห็นคนไทยมีผ้าทอผืนงามไว้ใช้ยันลูกหลาน

Categories: สรุป 25 ถวิล แปลว่า

ถวิลแปลว่าคิดถึง
ถวิลแปลว่าคิดถึง

See more: https://hocxenang.com/category/money

ถวิล คืออะไร ความหมาย

ถวิล คืออะไร ความหมาย

ถวิล เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ [1] ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1] โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่ต้องการทราบความหมายลงในระบบ แล้วระบบจะแสดงผลความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ เมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหรือวลีนั้น [1]

คุณสมบัติของถวิล:

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1]
 • สนับสนุนเว็บหลากภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1]
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1]
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง [1]
 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1]

ดังนั้น ถวิล เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศได้ง่ายและรวดเร็ว [1] ผู้ใช้สามารถใช้บริการถวิลโดยการป้อนข้อความที่ต้องการทราบความหมายลงในระบบแล้วรอระบบแสดงผลความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ [1]


Learn more:

 1. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถวิล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถวิล คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
ถวิล แปลว่า คิดถึง (Tawin.Korat) : นครราชสีมา : ชิวล์ๆ,บาร์
ถวิล แปลว่า คิดถึง (Tawin.Korat) : นครราชสีมา : ชิวล์ๆ,บาร์
ถวิลแปลว่าคิดถึง (โคราช) - Youtube
ถวิลแปลว่าคิดถึง (โคราช) – Youtube
ถวิลแปลว่าคิดถึง (โคราช) - Youtube
ถวิลแปลว่าคิดถึง (โคราช) – Youtube
ถวิล แปลว่า 'คิดถึง' โคราช - Youtube
ถวิล แปลว่า ‘คิดถึง’ โคราช – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ถวิล
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถวิล
คำแปลอื่นๆ ของ ถวิล
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ถวิล
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถวิล

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *