ทุกข์ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งานในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์| วันพระ | ภาษาอังกฤษ| พุทธศาสนา | @59Abcs - Youtube

คำที่ใช้แสดงความเสียใจในภาษาอังกฤษ | Eng ลั่น [By We Mahidol]

Keywords searched by users: ทุกข์ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทุกข์ใจ ภาษาอังกฤษ, ความสุข ความทุกข์ ภาษาอังกฤษ, สมุทัย ภาษาอังกฤษ, คําคมความทุกข์ ภาษาอังกฤษ, สุข ภาษาอังกฤษ, ฉันรู้สึกทรมาน ภาษาอังกฤษ, ทุกข์ทรมาน ภาษาอังกฤษ, เจ็บปวด ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์| วันพระ | ภาษาอังกฤษ| พุทธศาสนา | @59Abcs - Youtube
คำศัพท์| วันพระ | ภาษาอังกฤษ| พุทธศาสนา | @59Abcs – Youtube

ความหมายของคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษแปลว่า sorrow หรือ ความทุกข์ใจ [1]. คำว่า ทุกข์ เป็นคำที่ใช้ในบางคำสำคัญในภาษาไทยเพื่อแสดงความเจ็บปวดหรือความทรมานทางจิตใจ ซึ่งสามารถแปลได้เป็นคำว่า suffering หรือ ความทุกข์ ในภาษาอังกฤษ [1].

คำว่า ทุกข์ มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจ หรือความทรมานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดจากความสูญเสียคนที่เรารักหรือสิ่งที่เราคาดหวัง หรือจากความลำบากทางเศรษฐกิจหรือสังคม [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 • She couldnt hide her sorrow when she heard the news. (เธอไม่สามารถซ่อนความทุกข์ใจของเธอได้เมื่อเธอได้ยินข่าวนั้น) [1].
 • The loss of a loved one brings immense suffering. (การสูญเสียคนที่เรารักนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานอย่างมาก) [1].

Learn more:

 1. ความทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป็นทุกข์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4

การแปลคำว่า ทุกข์ เป็นภาษาอังกฤษ

100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!

การแปลคำว่า ทุกข์ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ทุกข์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจหรือจิตใจของบุคคล ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ดีต่อบุคคลนั้น ๆ [1].

ความหมายของคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หลายคำ เพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง นอกจากคำว่า sorrow หรือ grief ที่ใช้ในบางครั้ง ยังมีคำอื่น ๆ ที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Worried: คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความกังวลหรือความห่วงใย [1].
 2. Distressed: คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความทุกข์ใจหรือความเครียด [1].
 3. Troubled: คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความกังวลหรือความลำบากใจ [1].
 4. Anxious: คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความกังวลหรือความห่วงใย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The news of her fathers passing brought great sorrow to her heart. [1]
  (ข่าวเสียงความเสียใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่อของเธอทำให้เธอรู้สึกทุกข์ใจมาก)

 2. He was deeply distressed by the loss of his job. [1]
  (เขารู้สึกทุกข์ใจอย่างลึกซึ้งเมื่อสูญเสียงาน)

 3. She was troubled by the constant conflicts in her family. [1]
  (เธอรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งต่อเนื่องในครอบครัวของเธอ)

 4. He was anxious about the upcoming exam. [1]
  (เขากังวลเกี่ยวกับการสอบที่กำลังจะมาถึง)


Learn more:

 1. ทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เป็นทุกข์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ทุกข์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแสดงถึงความเศร้าหรือความทรมาน ซึ่งเราสามารถแปลคำนี้เป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้:

 1. Sorrow: คำนี้หมายถึงความเศร้าหรือความทุกข์ [1].
 2. Suffering: คำนี้หมายถึงความทุกข์ทรมานหรือความทรมาน [1].
 3. Sadness: คำนี้หมายถึงความเศร้าหรือความทรมาน [1].
 4. Misery: คำนี้หมายถึงความทรมานหรือความทุกข์ทรมาน [1].
 5. Distress: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1].
 6. Grief: คำนี้หมายถึงความทรมานหรือความทุกข์ทรมาน [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษด้วย เช่น:

 1. Hardship: คำนี้หมายถึงความยากลำบากหรือความทุกข์ยาก [1].
 2. Difficulty: คำนี้หมายถึงความยากลำบากหรือความทุกข์ยาก [1].
 3. Trouble: คำนี้หมายถึงความยากลำบากหรือความทุกข์ยาก [1].
 4. Rigor: คำนี้หมายถึงความยากลำบากหรือความทุกข์ยาก [1].
 5. Distress: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1].
 6. Worry: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1].
 7. Anxiety: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1].
 8. Upset: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1].
 9. Grief: คำนี้หมายถึงความทรมานหรือความทุกข์ทรมาน [1].
 10. Agony: คำนี้หมายถึงความทรมานหรือความทุกข์ทรมาน [1].

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของคำแปลอื่นๆ ของคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำแปลเหล่านี้สามารถใช้แทนคำว่า ทคำว่า ทุกข์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแสดงถึงความเศร้าหรือความทรมาน ซึ่งเราสามารถแปลคำนี้เป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้:

 1. Sorrow: คำนี้หมายถึงความเศร้าหรือความทุกข์ใจ [1]
 2. Suffering: คำนี้หมายถึงความทุกข์ทรมานหรือความทรมาน [1]
 3. Sadness: คำนี้หมายถึงความเศร้าหรือความทรมาน [1]
 4. Misery: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1]
 5. Distress: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1]
 6. Grief: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1]

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษด้วย เช่น:

 1. Hardship: คำนี้หมายถึงความยากลำบากหรือความทุกข์ยาก [1]
 2. Difficulty: คำนี้หมายถึงความยากลำบากหรือความทุกข์ยาก [1]
 3. Trouble: คำนี้หมายถึงความยากลำบากหรือความทุกข์ยาก [1]
 4. Distress: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1]
 5. Worry: คำนี้หมายถึงความกังวลหรือความทุกข์ร้อน [1]
 6. Anxiety: คำนี้หมายถึงความกังวลหรือความทุกข์ร้อน [1]
 7. Upset: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1]
 8. Grief: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1]
 9. Agony: คำนี้หมายถึงความทุกข์หรือความทรมาน [1]

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย ซึ่งคำเหล่านี้สามารถใช้ในบริบทและประโยคต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม


Learn more:

 1. ความทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทุกข์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์

ความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์

คำว่า ทุกข์ เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานและความทรมานใจในสภาวะที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น และสภาพที่เกิดขึ้นจากการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือสิ่งที่เสียหาย [1].

คำว่า ทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ 4 ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางที่พระโคตมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี เพื่อความดับ และเพื่อนิพพาน [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางศาสนาและธรรมชาติ ดังนี้:

 1. คำว่า สุภาษิต หมายถึงความทุกข์ทรมานหรือความทรมานใจที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่ทนได้ยาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายธรรมชาติที่ต้องประสบในชีวิต [2].

 2. คำว่า ความทุกข์ หมายถึงความทรมานหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากสภาวะที่ทนได้ยากหรือสภาวะที่ไม่เป็นที่พอใจ .

 3. คำว่า ความทรมาน หมายถึงความทุกข์ทรมานหรือความทรมานใจที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่ทนได้ยาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ .

 4. คำว่า ความทุกข์ยาก หมายถึงความทุกข์ทรมานหรือความทรมานใจที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่ทนได้ยากมาก ซึ่งเป็นสความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์

คำว่า ทุกข์ เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานและความทรมานใจในสภาวะที่ทนได้ยาก ภาวะที่บีบคั้น หรือสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ คำนี้มีความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความทรมานใจ, ความทุกข์ยาก, ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ในชีวิต, ความทุกข์ในการเสียสละ, ความทุกข์ในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อให้เข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ ดังนี้:

 1. ความทรมานใจ: เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ใจ หมายถึงสภาวะที่ใจรับมือกับความทุกข์และความทรมานได้ ความทรมานใจช่วยให้เรามีความเข้าใจและยอมรับความทุกข์ในชีวิต และพยายามหาทางเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก [1]

 2. ความทุกข์ยาก: เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานที่ยากที่สุด ความทุกข์ยากเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายและทนทุกข์ อาจเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียคนที่รัก, ความล้มเหลวในงาน, หรือสภาวะที่ท้าทายทางอารมณ์ [2]

 3. ความทุกข์ใจ: เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานในใจ หมายถึงความเศร้าโศกหรือความทรมานที่เกิดขึ้นในใจเรา ความทุกข์ใจส


Learn more:

 1. อริยสัจ 4 – วิกิพีเดีย
 2. ไตรลักษณ์ – วิกิพีเดีย
 3. ความรู้สำหรับประชาชน :: หน่วยสารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนิยามและความสำคัญของคำว่า ทุกข์

คำนิยามและความสำคัญของคำว่า ทุกข์

คำว่า ทุกข์ เป็นคำที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธ ซึ่งมีความหมายว่า ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก [1] คำนิยามนี้มักถูกใช้ในทางธรรมสำหรับการอธิบายสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ทุกข์ยาก โดยทั่วไปหมายถึงสังขารทั้งปวงที่เกิดขึ้นในมนุษย์ [1]

ทุกข์ถือเป็นหนึ่งในอริยสัจ 4 ที่สำคัญในศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติเพื่อละและปล่อยวางทุกข์ในลำดับต่อไปในอริยสัจ [1] อริยสัจเป็นหลักธรรมที่สอนให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อสร้างความสุขและความสงบในชีวิต [2]

ความสำคัญของคำว่า ทุกข์ อยู่ในการเข้าใจและรับรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยการรับรู้ความทุกข์เป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาสาเหตุและตั้งจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์ [1] การรับรู้ความทุกข์จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงและความเป็นธรรมของชีวิต และเป็นการเรียนรู้ว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ [2]

การรับรู้และตระหนักถึงความทุกข์ในชีวิตจะช่วยให้เราสามารถตั้งจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์ และดำเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุกข์ [1] การดับทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อเราสละและปล่อยวางความผูกพันและความผูกมัดในใจ และไม่ยึดติดในความพึ่งพาของสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่เป็นเพียงภาพลวคำนิยามและความสำคัญของคำว่า ทุกข์

คำว่า ทุกข์ เป็นคำที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธศาสนา ซึ่งมีความหมายว่า ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก [1] คำนิยามนี้มักถูกใช้ในทางศาสนาเพื่ออธิบายสภาพที่เกิดขึ้นในมนุษย์ โดยทั่วไปหมายถึงสังขารทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา [1]

ทุกข์ถือเป็นหลักธรรมสำคัญในศาสนาพุทธศาสนา และมีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงความจริงและการปล่อยวางในศาสนานี้ [1] ในทางพระพุทธศาสนา การกำหนดทุกข์ถือเป็นกิจในอริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธต้องทำเพื่อละและปล่อยวางในลำดับต่อไปในกิจทั้งสี่ในอริยสัจ อันได้แก่ รู้ทุกข์ เพื่อค้นหาสาเหตุในการดับทุกข์ (สมุทัย) แล้วจึงตั้งจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์ (นิโรธ) และดำเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุกข์ (มรรค) คือสละ ละ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดในใจด้วยอำนาจกิเลส [1]

ทุกข์ยังเป็นหนึ่งในชื่อเรียกที่เป็นไวพจน์ของขันธ์ซึ่งถูกใช้ในพระไตรปิฎก [1] ในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงทุกข์ในอริยสัจ ซึ่งเป็นความจริงที่สำคัญ มีทั้งหมด 11 อย่าง ได้แก่ [1]:

 1. ชาติ
 2. ชรา
 3. มรณะ
 4. โสกะ
 5. ปริเทวะ
 6. ทุกข์ (กาย)
 7. โทมนัส
 8. อุปายาส

คำว่า ทุกข์ ยังมีความหมายเชิงกว้างขวางอีกด้วย ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งซึ่งเป็นไปได้ยากหลายอย่าง เช่น การได้เกิดเป็


Learn more:

 1. ทุกข์ – วิกิพีเดีย
 2. “ทุกข์” ในศาสนาพุทธ
 3. ความรู้สำหรับประชาชน :: หน่วยสารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์

คำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ เป็นคำที่มักถูกใช้ในบริบททางอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าหมอง ความทุกข์ใจ หรือความเสียใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน การเรียนรู้คำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ จะช่วยให้เราเข้าใจและจัดการกับความรู้สึกที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ขอนำเสนอคำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ ตามนี้:

คำใกล้เคียงกับคำว่า ทุกข์:

 1. เศร้า – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจ [1]
 2. สิ้นหวัง – หมายถึง ความรู้สึกที่ไม่มีความหวังหรือคาดหวังอะไรได้อีก [1]
 3. ท้อแท้ – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจอย่างลึกซึ้ง [1]
 4. เศียร – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจ [1]
 5. ทุกทุก – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจ [1]

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์:

 1. เศร้าใจ – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจ [1]
 2. ความเศร้า – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจ [1]
 3. ความทุกข์ใจ – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจ [1]
 4. ความเสียใจ – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจ [1]
 5. ความเศร้าโศก – หมายถึง ความรู้สึกที่เศร้าหมองหรือเสียใจอย่างลึกซึ้ง [1]

การเรียนรู้คำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้อคำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับความเศร้าหมองความเจ็บปวดใจ หรือความทุกข์ทรมานใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ดีต่อตัวเรา

คำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์ อาจมีดังนี้:

 1. เศร้า: เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความสูญเสีย หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต เช่น การเสียชีวิตของคนที่เรารัก [1].
 2. ท้อแท้: เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความผิดหวังหรือไม่สำเร็จในเรื่องที่ต้องการ [1].
 3. สิ้นหวัง: เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีความหวังหรือคาดหวังอะไรได้อีก [1].
 4. เศร้าใจ: เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความเศร้าหมองหรือเสียใจ [1].
 5. ทุกข์ใจ: เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความทุกข์ใจหรือเจ็บปวดใจ [1].
 6. สำรวม: เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสภาวะทุกข์ [1].

Learn more:

 1. ทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทุกข์ – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทุกข์ ในประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ทุกข์ ในประโยคภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำนี้มีความหมายเกี่ยวกับความเศร้าหรือความทุกข์ใจ [1] ซึ่งสามารถนำมาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษได้หลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้:

 1. She couldnt hide her sorrow when she received the bad news. [1]
  เธอไม่สามารถซ่อนความทุกข์ใจของเธอได้เมื่อเธอได้รับข่าวร้ายนั้น

 2. Despite her grief, she managed to find strength and move forward. [1]
  ถึงแม้จะมีความทุกข์ใจ แต่เธอสามารถหาความแข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าได้

 3. The loss of a loved one can bring immense sadness and sorrow. [1]
  การสูญเสียคนที่เรารักสามารถนำมาซึ่งความเศร้าและความทุกข์ใจที่มากมาย

 4. The whole community mourned the tragic event with deep sorrow. [1]
  ชุมชนทั้งหมดได้ร่วมโฆษณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเศร้าใจอย่างลึกซึ้ง

 5. Its important to acknowledge and address the pain and suffering of others. [1]
  สิ่งสำคัญคือการยอมรับและจัดการกับความเจ็บปวดและความทุกข์ของผู้อื่น


Learn more:

 1. ความทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มีทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หมด Passion แล้ว!! ความหมายของคำว่า Passion คืออะไรกันแน่ ใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้าง – 9 พฤศจิกายน 2561

Categories: อัปเดต 19 ทุกข์ ภาษา อังกฤษ

คำที่ใช้แสดงความเสียใจในภาษาอังกฤษ | Eng ลั่น [by We Mahidol]
คำที่ใช้แสดงความเสียใจในภาษาอังกฤษ | Eng ลั่น [by We Mahidol]

(n) sorrow, See also: suffering, sadness, misery, distress, grief, Syn. ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ทรมาน, Ant. ความสุข, Example: เวลามีทุกข์คนเราชอบจะให้คนมาร่วมเฉลี่ยความทุกข์เพื่อให้เบาบางลง

See more: https://hocxenang.com/category/money

ทุกข์ใจ ภาษาอังกฤษ

ทุกข์ใจ ภาษาอังกฤษ

ทุกข์ใจเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความเจ็บปวดใจหรือความทรมานทางจิตใจ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจอย่างลึกซึ้ง [1]. ในภาษาอังกฤษ คำแปลของ ทุกข์ใจ อาจเป็น sorrow หรือ anguish ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน [1].

ความหมายของทุกข์ใจ

ทุกข์ใจเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราพบเห็นหรือประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจอย่างลึกซึ้ง [1]. ความทุกข์ใจอาจเกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารัก, การล้มเหลวในงานหรือชีวิตส่วนตัว, หรือสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจอย่างลึกซึ้ง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าทุกข์ใจ

 • เมื่อฉันได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัวฉัน ฉันรู้สึกทุกข์ใจมาก [1].
 • คุณควรเข้าใจความทุกข์ใจของเขาในช่วงเวลาที่เขาสูญเสียคนที่รัก [1].
 • การเสียใจและความทุกข์ใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • ทรมานใจ (psych out) [1]
 • ทนทุกข์ทรมาน (suffer) [1]
 • หนักใจ (suffer) [1]
 • ประสบความทุกข์ (suffer) [1]
 • ทรมานจิตใจ (lacerate) [1]
 • ทุกข์ใจ (lacerate) [1]
 • ทุกข์ใจ (dear) [1]
 • ทุกข์ใจ (lacerate) [1]
 • ทุกข์ใจ (laceration) [1]
 • ความไม่สบายกาย (misease) [1]
 • ความทุกข์ใจ (misease) [1]
 • ความทนทุกข์ (misease) [1]
 • ความคิดครอบทุกข์ใจ ภาษาอังกฤษ

ทุกข์ใจเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความเจ็บปวดใจหรือความทรมานทางจิตใจที่เกิดขึ้นในบางสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ คำว่า ทุกข์ใจ นี้ไม่มีคำแปลตรงกับภาษาอังกฤษ แต่สามารถใช้คำว่า mental suffering เพื่อแสดงถึงความหมายของคำนี้ในภาษาอังกฤษได้ [1].

ความหมายของทุกข์ใจ

ทุกข์ใจหมายถึงความทรมานทางจิตใจหรือความเจ็บปวดใจที่เกิดขึ้นในบางสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความทุกข์ใจสามารถเกิดขึ้นจากความสูญเสียทางอารมณ์ เช่น การเสียชีวิตของคนที่เรารักหรือคนในครอบครัว การเจ็บป่วยหนักของคนที่เรารัก หรือการล้มเหลวในงานที่ทำ นอกจากนี้ ความทุกข์ใจยังสามารถเกิดขึ้นจากความผิดหวัง ความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย หรือความไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามที่ต้องการ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าทุกข์ใจ

 • เมื่อเขาเสียชีวิตไป ฉันรู้สึกทุกข์ใจมาก [1].
 • ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากการล้มเหลวในการสอบสัมภาษณ์งานสามารถทำให้เราเริ่มสงสัยถึงความสามารถของตนเองได้ [1].

FAQ

Q: ทุกข์ใจแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
A: ทุกข์ใจแปลว่า mental suffering ในภาษาอังกฤษ [1].

Q: ทุกข์ใจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ใดบ้าง?
A: ทุกข์ใจสามารถเกิดขึ้นจากความสูญเสียทางอารมณ์ เช่น การเสียชีวิตของคนที่เรารักหรือคนในครอบครัว การเจ็บป่ว


Learn more:

 1. ทุกข์ใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทุกข์ใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทุกข์ใจ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความสุข ความทุกข์ ภาษาอังกฤษ

ความสุข ความทุกข์ ภาษาอังกฤษ

ความสุขและความทุกข์เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายสภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความสุขและความทุกข์อย่างชัดเจน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความหมายและความสำคัญของคำเหล่านี้ในภาษาอังกฤษ

ความสุข (Happiness)
ความสุขเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มีความพึงพอใจและความสุขในชีวิต มนุษย์มักมองหาความสุขในสิ่งต่างๆ เช่น ความสำเร็จในงาน, ความรักและความสัมพันธ์ที่ดี, การเติบโตและพัฒนาตนเอง ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความสุขอย่างชัดเจน เช่น happy, joyful, delighted, pleased, satisfied เป็นต้น [1]

ความทุกข์ (Suffering)
ความทุกข์เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มีความเจ็บปวดหรือความเดือดร้อนในใจ มนุษย์มักพบความทุกข์ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความสูญเสีย, ความผิดหวัง, ความเจ็บป่วย ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความทุกข์อย่างชัดเจน เช่น sad, sorrowful, miserable, distressed, heartbroken เป็นต้น [1]

ความสุขและความทุกข์เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มนุษย์ประสบในชีวิตประจำวัน การเข้าใจและการจัดการกับความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิต


Learn more:

 1. สุขทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความทุกข์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Happiness And Sufferings แปลว่า สุขทุกข์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Suffering แปลว่า ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Suffering แปลว่า ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Eng วันละนิด With Krumim] Through Thick And Thin ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข 😊
Eng วันละนิด With Krumim] Through Thick And Thin ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข 😊 “Through Thick And Thin” เป็นสำนวนที่ใช้กับคนที่ผ่านช่วงเวลาทุกข์และสุข หรืออุปสรรคต่าง ๆ มาด้วยกันค่ะ เช่น
คำคมภาษาอังกฤษ บน Instagram: “คำคม ความรู้สึกภาษาอังกฤษแปลไทย🌤 @Epigram.C @Epigram.C @Epigram.C 🌵 . . . #คำคมภาษาอังกฤษ… | คําคมคิดบวก, คำคม, คำคมสร้างแรงบันดาลใจ
คำคมภาษาอังกฤษ บน Instagram: “คำคม ความรู้สึกภาษาอังกฤษแปลไทย🌤 @Epigram.C @Epigram.C @Epigram.C 🌵 . . . #คำคมภาษาอังกฤษ… | คําคมคิดบวก, คำคม, คำคมสร้างแรงบันดาลใจ
ออกทุกข์
ออกทุกข์” ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร
50 แคปชั่นอกหัก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมอกหักเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ
50 แคปชั่นอกหัก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมอกหักเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ
น่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษถามทุกข์สุข นอกจากคำว่า How Are You (สบายดีไหม๊) มีคำว่าอะไรอีกบ้าง
น่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษถามทุกข์สุข นอกจากคำว่า How Are You (สบายดีไหม๊) มีคำว่าอะไรอีกบ้าง
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
คำศัพท์| วันพระ | ภาษาอังกฤษ| พุทธศาสนา | @59Abcs - Youtube
คำศัพท์| วันพระ | ภาษาอังกฤษ| พุทธศาสนา | @59Abcs – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่า ทุกข์ เป็นภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ
ความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์
คำนิยามและความสำคัญของคำว่า ทุกข์
คำใกล้เคียงและคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทุกข์
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทุกข์ ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *