ทําร้ายจิตใจภาษาอังกฤษ: การสื่อสารที่เสียหายใจคนอื่นในภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย

[Thaisub] Self Destructive – Vorsa *คำแปลไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า*

Keywords searched by users: ทําร้ายจิตใจภาษาอังกฤษ: การสื่อสารที่เสียหายใจคนอื่นในภาษาอังกฤษ คําพูดทําร้ายจิตใจ ภาษาอังกฤษ, แคปชั่นคําพูดทําร้ายจิตใจ ภาษาอังกฤษ, คุณทําร้ายหัวใจฉัน ภาษาอังกฤษ, ทําร้าย ภาษาอังกฤษ, คําพูดรุนแรง ภาษาอังกฤษ, เขาทําร้ายฉัน ภาษาอังกฤษ, คําพูดทําร้ายจิตใจ แคปชั่น, คําคม toxic ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ทําร้ายจิตใจ ในภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย

ความหมายของคำว่า ทำร้ายจิตใจ ในภาษาอังกฤษแปลว่า to hurt someones feelings หรือ to harm someone emotionally [1]. คำนี้ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่สามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังร่างกายหรือทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ

การทำร้ายจิตใจสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่นการดูถูกหรือเหยียดหยามผู้อื่น การเสียดสีหรือเยาะเย้ยผู้อื่น การกล่าวหาหรือแสดงความไม่พอใจอย่างไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเศร้าหรือท้อแท้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทำร้ายจิตใจ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • His harsh words hurt her feelings and made her cry [1].
 • Bullying can have a long-lasting impact on a persons emotional well-being [1].
 • It is important to be mindful of our words and actions to avoid hurting someones feelings [1].

การทำร้ายจิตใจของผู้อื่นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและสามารถก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การทำร้ายจิตใจอาจทำให้ผู้ที่ถูกทำร้ายรู้สึกเศร้าหรือท้อแท้ และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางจิตใจเช่น ซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือปัญหาทางสังคมอื่นๆ


Learn more:

 1. ทำร้ายจิตใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทำร้ายจิตใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทำร้ายจิตใจ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ทําร้ายจิตใจ ในภาษาอังกฤษ

อย่าพูดอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม รวมคำพูดเสียดแทงหัวใจ ที่ไม่ควรพูดกับคนที่คุณรัก
อย่าพูดอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม รวมคำพูดเสียดแทงหัวใจ ที่ไม่ควรพูดกับคนที่คุณรัก

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ

การทำร้ายจิตใจหมายถึงการกระทำที่สร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ใจให้กับบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังรุนแรงหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย การทำร้ายจิตใจสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การกล่าวหาหรือวิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรม การล้อเลียนหรือเยาะเย้ย การกีดกันหรือขัดขวางในการเติบโตและพัฒนาของบุคคล หรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นของบุคคลนั้นๆ [1].

นี่คือบางคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ:

 1. Bullying – การกีดกันหรือขัดขวางในรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และมีความเจ็บปวดทางจิตใจ
 2. Harassment – การก่อกวนหรือรบกวนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเครียดและความทุกข์ใจ
 3. Intimidation – การขู่เข็ญหรือทำให้คนอื่นรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจในตัวเอง
 4. Manipulation – การใช้เทคนิคหรือกลวิธีในการควบคุมและทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือสับสน
 5. Gaslighting – การทำให้คนอื่นเชื่อว่าตนเองมีปัญหาจิตใจหรือความผิดพลาดที่ไม่มีอยู่จริง
 6. Cyberbullying – การกีดกันหรือขัดขวางทางออนไลน์ที่สร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ใจให้กับบุคคลอื่นผ่านสื่อโทรคมนาคม
 7. Emotional abuse – การใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นรู้สึกท้อแท้และเสียใจ

คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น ยังมีคำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายจิตใจในภาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ

การทำร้ายจิตใจหมายถึงการกระทำที่สร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ใจให้กับบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังรุนแรงหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย การทำร้ายจิตใจสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การกล่าวหาหรือวิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรม การล้อเลียนหรือเยาะเย้ย การปฏิเสธหรือละเมิดความรู้สึกของผู้อื่น หรือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเศร้าหรือท้อแท้

นี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ:

 1. Bullying – การกีดกันทำร้ายจิตใจผ่านทางคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม [1]
 2. Harassment – การรบกวนหรือทำร้ายจิตใจผ่านทางการกระทำหรือการพูด [1]
 3. Intimidation – การขู่เข็ญหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจ [1]
 4. Emotional abuse – การใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเศร้าหรือท้อแท้ [1]
 5. Manipulation – การใช้กลวิธีหรือการควบคุมเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือเสียใจ [1]
 6. Gaslighting – การใช้กลวิธีหรือการเข้าใจผิดเพื่อทำให้ผู้อื่นสับสนหรือไม่มั่นใจในตัวเอง [1]
 7. Cyberbullying – การกีดกันทำร้ายจิตใจผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อโซเชียล [1]
 8. Verbal abuse – การใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ใจ [1]
 9. Psychological manipulation – การใช้กลวิธีหรือการควบคุมทางจิตใจเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือเสียใจ [1]
 10. Emotional manipulation – การใช้กลวิธีหรือการควบคุมทางอารมณ์เพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือเสียใจ

Learn more:

 1. ทำร้ายจิตใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทำร้ายจิตใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวม 150 Feeling Words ศัพท์บอกอารมณ์ในภาษาอังกฤษ | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.

อันตรายและผลกระทบของการทําร้ายจิตใจ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย

อันตรายและผลกระทบของการทำร้ายจิตใจ

การทำร้ายจิตใจเป็นการใช้ความรุนแรงทางจิตใจในการทำร้ายผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นในทุกความสัมพันธ์ทั้งในครอบครัว ระหว่างคู่รัก ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือระหว่างเพื่อนในสถานศึกษา การทำร้ายจิตใจสามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานต่อผู้ถูกกระทำ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตอื่น ๆ ได้ ดังนั้น การเข้าใจและการรับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบของการทำร้ายจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

อันตรายของการทำร้ายจิตใจ:

 1. ลดคุณค่าและความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกระทำ: การทำร้ายจิตใจทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าและความเป็นมนุษย์เท่ากับคนอื่น ๆ [1].
 2. ทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกอับอายและเสียศักดิ์ศรี: การใช้คำพูดหรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกอับอายและเสียศักดิ์ศรี [1].
 3. ลดความรักและการดูแลที่เหมาะสม: การทำร้ายจิตใจอาจทำให้ผู้ถูกกระทำไม่ได้รับความรักและการดูแลที่เหมาะสมจากผู้อื่น [1].
 4. ทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกโดดเดี่ยว: การทำร้ายจิตใจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกโดดเดี่ยวและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว [1].
 5. ส่งผลกระทบต่อสังคม: การทำร้ายจิตใจไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อผู้ถูกกระทอันตรายและผลกระทบของการทำร้ายจิตใจ

การทำร้ายจิตใจเป็นการใช้ความรุนแรงทางจิตใจในการทำร้ายผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นในทุกความสัมพันธ์ที่มีมนุษย์เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่รัก เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนในสถานศึกษา การทำร้ายจิตใจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกท้อแท้ ลดความเชื่อมั่นในตนเอง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้ในระยะยาว [1].

สัญญาณของการทำร้ายจิตใจ

 • การลดความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกระทำด้วยการใช้ท่าทางหรือคำพูดที่เจ็บปวด [1].
 • การสั่งสอนตลอดเวลาและการตัดสินมุมมองหรือความคิดของผู้ถูกกระทำด้วยความอคติ [1].
 • การทำเหมือนผู้ถูกกระทำเป็นเด็กหรือผู้ที่ด้อยกว่า ฉลาดน้อยกว่า ดูถูกสติปัญญา [1].
 • การใช้คำพูดที่ยกตนเหนือกว่าและทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกน่าสมเพช [1].
 • การปั่นหัวหรือทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกไม่มั่นใจและเกิดคำถามกับตนเอง [1].
 • การควบคุมหรือจับตามองอยู่ตลอดเวลา [1].
 • การหึงหวงหรือหวาดระแวงอย่างรุนแรง [1].
 • การกล่าวหาว่าผู้ถูกกระทำนอกใจทั้ง ๆ ที่ไม่มีหลักฐาน [1].
 • การทำให้อับอายด้วยคำพูดหรือการกระทำ [1].
 • การตะคอก พูดจาเสียงดังใส่ [1].
 • การกลั่นแกล้ง [1].
 • การคาดเดาอารมณ์ผู้กระทำได้ยาก โดยอาจโมโหอย่างไม่มีเหตุผล [1].
 • การเมินเฉย ทอดทิ้งหรือไม่ใส่ใจในความต้องการของผู้ถูกกระทำ [1].

ผลกระทบของการทำร้ายจิตใจ

 • ผู้ถูกกระทำรู้สึกท้อแท้ ลดความเชื่

Learn more:

 1. DV Learning by TIJ | ความรุนแรงทางจิตใจ Emotional Abuse
 2. ระวัง!! ผลกระทบทางใจ จากเหตุสงครามก่อการร้าย – โรงพยาบาลศิครินทร์
 3. น่าห่วง! ไทยติด Top 10 ใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุดในโลก

วิธีการป้องกันและรับมือกับทําร้ายจิตใจ

50 แคปชั่นอกหัก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมอกหักเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ
50 แคปชั่นอกหัก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมอกหักเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ

วิธีการป้องกันและรับมือกับทำร้ายจิตใจ

การทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายทางจิตใจ (Emotional Abuse) เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้อื่น การทำร้ายทางจิตใจสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงและยาวนานได้ ดังนั้นการป้องกันและรับมือกับทำร้ายจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราเองและผู้อื่น ด้านล่างนี้เป็นวิธีการป้องกันและรับมือกับทำร้ายจิตใจที่สามารถนำมาใช้ได้:

วิธีการป้องกันทำร้ายจิตใจ:

 1. รู้จักตัวเอง: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ และความต้องการของตนเอง เพื่อให้สามารถระบุขอบเขตและเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในความสัมพันธ์
 2. สร้างความมั่นคงทางอารมณ์: พัฒนาทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหา และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างเครือข่ายสนับสนุน: ค้นหาคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนเราในการรับมือกับทำร้ายจิตใจ อาจเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ
 4. ระมัดระวังสัญญาณเตือน: เรียนรู้และระมัดระวังสัญญาณของการทำร้ายทางจิตใจ เช่น การกล่าวหา การลดค่านิยม การควบคุม และการขัดขวาง
 5. ระวังความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม: ระวังความสัมพันธ์ที่มีลักษณะทำร้ายทางจิตใจ เช่น การกล่าวหา การขัดขวาง และการควบคุม

วิธีการรับมือกับทำร้ายจิตใจ:

 1. ระบุและยืนยันสิทธิของตนเองวิธีการป้องกันและรับมือกับทำร้ายจิตใจ

การทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายทางจิตใจ (Emotional Abuse) เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่รัก เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนในสถานศึกษา การทำร้ายทางจิตใจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกเสียหายทางจิตใจ ลดความเชื่อมั่น และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจในระยะยาว [1].

วิธีการป้องกันและรับมือกับทำร้ายจิตใจมีดังนี้:

 1. รู้จักและเข้าใจสัญญาณของการทำร้ายทางจิตใจ: การรับรู้และเข้าใจสัญญาณของการทำร้ายทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและรับมือกับปัญหานี้ สัญญาณที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการใช้คำพูดที่เจ็บปวด การกล่าวหา การลดค่าความเป็นมนุษย์ การควบคุม การกักขัง และการก่อกวนทางอารมณ์ [1].

 2. สร้างความรู้สึกความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง: การทำร้ายทางจิตใจอาจทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกไม่มั่นใจและมีความเชื่อมั่นต่อตนเองที่ลดลง ดังนั้น ควรพัฒนาความรู้สึกความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหา การสื่อสารที่ดี และการตัดสินใจที่เหมาะสม [1].

 3. สร้างระบบสนับสนุนที่ดี: การมีระบบสนับสนุนที่ดีจะช่วยให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกได้ว่าไม่เป็นคนเดียว และมีคนที่เข้าใจและสนับสนุนอยู่เคียงข้าง ระบบสนับสนุนสามารถเป็นได้ทั้งครอบครัว เพื่อน หรือผู้ให้คำปรึกษาที่น่าเช


Learn more:

 1. Emotional Abuse: การทำร้ายทางจิตใจที่ไม่มีใครควรเผชิญ
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
 3. ฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างไรเมื่อต้องเจอกับ Toxic People

สถานการณ์และตัวอย่างจริงที่เกี่ยวข้องกับทําร้ายจิตใจ

คำพูด 6 แบบที่ทำร้ายจิตใจลูกโดยไม่รู้ตัว
คำพูด 6 แบบที่ทำร้ายจิตใจลูกโดยไม่รู้ตัว

สถานการณ์และตัวอย่างจริงที่เกี่ยวข้องกับทำร้ายจิตใจ

การทำร้ายจิตใจเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและมีผลกระทบที่สูงต่อผู้ที่ถูกเป้าหมาย สถานการณ์และตัวอย่างจริงที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายจิตใจสามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. ความรุนแรงในครอบครัว: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวสามารถทำให้เกิดการทำร้ายจิตใจของสมาชิกในครอบครัวได้ ตัวอย่างเช่น การก่อกวนทางจิตใจ การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิดความเชื่อมั่น และการใช้ความรุนแรงทางกายต่อสมาชิกในครอบครัว [1].

 2. การแอบดูแลและก่อกวนทางออนไลน์: ในยุคดิจิทัลที่เรามีการเชื่อมต่อกันอย่างแพร่หลาย การทำร้ายจิตใจอาจเกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การแอบดูแล การก่อกวนทางออนไลน์ การแพร่กระจายข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต และการก่อกวนทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการแฉความลับของผู้อื่น [2].

 3. การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล: การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดความเชื่อมั่นและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การแฉความลับ การโพสต์ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำร้ายผู้อื่น [1].

 4. การแฉความลับ: การแฉความลับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่เป็นสถานการณ์และตัวอย่างจริงที่เกี่ยวข้องกับทำร้ายจิตใจ

การทำร้ายจิตใจเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและมีผลกระทบที่สูงต่อผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว สถานการณ์และตัวอย่างจริงที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายจิตใจสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้:

 1. ความรุนแรงในครอบครัว: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงโทษด้วยความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ การข่มขืนทางเพศ การกีดกันทางอารมณ์ หรือการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นในครอบครัว [1]

 2. การแอบดูและกักขัง: สถานการณ์ที่ผู้ทำร้ายใช้วิธีการแอบดูแลและกักขังผู้เป็นเป้าหมาย เพื่อทำให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ โดยอาจมีการจำกัดเสรีภาพ การควบคุมทางการเงิน หรือการกีดกันในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น [1]

 3. การแฝงตัวเป็นเพื่อน: สถานการณ์ที่ผู้ทำร้ายแฝงตัวเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิดของเหยื่อ เพื่อเข้าไปควบคุมและทำร้ายจิตใจของเขา โดยอาจมีการก่อกวนทางอารมณ์ การล่วงละเมิดของความเชื่อมั่น หรือการก่อกวนในความสัมพันธ์กับผู้อื่น [1]

 4. การล่วงละเมิดทางออนไลน์: สถานการณ์ที่การทำร้ายจิตใจเกิดขึ้นผ่านทางออนไลน์ เช่น การแพร่กระจายข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินจริง หรือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น การก่อกวนทางอารมณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการก่อกวนในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น [1]

 5. การล่วงละเมิดทางอารมณ์ในสถานที่ทำงาน: สถานการ


Learn more:

 1. เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ | 1800RESPECT
 2. พฤติกรรมความรุนแรง
 3. น่าห่วง! ไทยติด Top 10 ใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุดในโลก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทําร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ

10 การกระทำพ่อแม่ ทำร้ายจิตใจลูก แบบไม่รู้ตัว!!! - Youtube
10 การกระทำพ่อแม่ ทำร้ายจิตใจลูก แบบไม่รู้ตัว!!! – Youtube

เพื่อตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ นี่คือข้อมูลที่คุณอาจสนใจ:

 1. 1800RESPECT: แหล่งข้อมูลและการช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต [1]
  • 1800RESPECT เป็นบริการช่วยเหลือทางออนไลน์และโทรศัพท์ที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและความทรงจำที่เกี่ยวข้อง
  • บริการนี้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่เผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว
  • คุณสามารถติดต่อ 1800RESPECT ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1800 737 732 หรือเข้าชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อขอคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม

Learn more:

 1. การช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต | 1800RESPECT
 2. ภาวะ PTSD ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 3. เนื้อหาไม่เหมาะสม – Advertising Policies ความช่วยเหลือ

Categories: อัปเดต 72 ทําร้ายจิตใจ ภาษาอังกฤษ

[THAISUB] self destructive - Vorsa *คำแปลไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า*
[THAISUB] self destructive – Vorsa *คำแปลไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า*

(v) hurt one’s feeling, See also: grieve, sadden, distress, pain, upset, wound, Example: การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเช่นนี้ย่อมทำร้ายจิตใจของผู้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมาก, Thai Definition: ทำให้เสียใจ, ทำให้เจ็บปวดใจ

See more: https://hocxenang.com/category/money

คําพูดทําร้ายจิตใจ ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: คําพูดทําร้ายจิตใจ ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำพูดที่ทําร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ โดยจะให้ความหมายของคำนี้ ตัวอย่างประโยค และอธิบายความหมายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหา [1] ในการสนับสนุน

เนื้อหา:

คำพูดที่ทําร้ายจิตใจเป็นคำที่ใช้ในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่สามารถทําร้ายหรือเจ็บใจผู้อื่นได้ คำพูดที่ทําร้ายจิตใจสามารถก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจและอารมณ์ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น และความเข้าใจระหว่างบุคคล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำพูดทําร้ายจิตใจ:

 1. คุณไม่มีคุณค่าเลย – ประโยคนี้เป็นตัวอย่างของคำพูดที่ทําร้ายจิตใจที่อาจทําให้คนอื่นรู้สึกถูกทำร้ายและเสียหายทางจิตใจ
 2. คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลย – ประโยคนี้เป็นตัวอย่างของคำพูดที่ทําร้ายจิตใจที่อาจทําให้คนอื่นรู้สึกถูกลดค่าและเสียหายทางจิตใจ

คำพูดที่ทําร้ายจิตใจสามารถเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างคน หรือการสื่อสารทางออนไลน์ การใช้คำพูดที่ทําร้ายจิตใจอาจส่งผลกระทบต่อความเข้าใจ ความรู้สึก และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

คำพูดที่ทําร้ายจิตใจสามารถมีลักษณะต่างๆ ได้ เช่น การว่าคำหยาบคาย การดูถูก การเสียดสี หรือการแฉความลับของผู้อื่น การใช้คำพูดที่ทหัวข้อหลัก: คําพูดทําร้ายจิตใจ ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำพูดที่ทําร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคำพูดที่ทําร้ายจิตใจ ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำพูดที่ทําร้ายจิตใจ และอธิบายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดที่ทําร้ายจิตใจ นอกจากนี้ยังมีส่วนถาม-ตอบที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อีกด้วย

เนื้อหา:

คำพูดที่ทําร้ายจิตใจเป็นคำพูดหรือประโยคที่มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือเจ็บปวดใจผู้อื่น คำพูดเช่นนี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจและอารมณ์ได้ และอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น และความเข้าใจระหว่างบุคคล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำพูดที่ทําร้ายจิตใจ:

 1. คุณไม่มีคุณค่าเลย
 2. ฉันหวังว่าคุณจะล้มเหลว
 3. คุณไม่สามารถทำได้เลย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดที่ทําร้ายจิตใจ:

 1. ความเสียหายทางจิตใจ: คำพูดที่ทําร้ายจิตใจอาจทําให้ผู้ฟังรู้สึกเศร้าหรือท้อแท้ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพทางกายของผู้ฟัง
 2. ความเสียหายทางความสัมพันธ์: คำพูดที่ทําร้ายจิตใจอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง การไม่เชื่อฟัง หรือการเสียสละความสัมพันธ์กับผู้พูด
 3. ความเสียหายทางอารมณ์: คำพูดที่ทําร้ายจิ

Learn more:

 1. ทำร้ายจิตใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทำร้ายจิตใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คําพูดทําร้ายความรู้สึกภาษาอังกฤษ|TikTok Search
อย่าปล่อยให้ คำพูดทำร้ายจิตใจ คนฟัง และทำลายคนพูด
อย่าปล่อยให้ คำพูดทำร้ายจิตใจ คนฟัง และทำลายคนพูด
Capcut_โดนทําร้ายจิตใจอังกฤษ
Capcut_โดนทําร้ายจิตใจอังกฤษ
คนที่ชอบทำร้ายจิตใจคนอื่น... - A Person Who Always Hurt Others' Feelings - Youtube
คนที่ชอบทำร้ายจิตใจคนอื่น… – A Person Who Always Hurt Others’ Feelings – Youtube
เราจะอยู่อย่างไร? กับคนเป็นโรคซึมเศร้าที่มีการทำร้ายตนเอง
เราจะอยู่อย่างไร? กับคนเป็นโรคซึมเศร้าที่มีการทำร้ายตนเอง
Capcut_โดนทําร้ายจิตใจอังกฤษ
Capcut_โดนทําร้ายจิตใจอังกฤษ
10 การกระทำพ่อแม่ ทำร้ายจิตใจลูก แบบไม่รู้ตัว!!! - Youtube
10 การกระทำพ่อแม่ ทำร้ายจิตใจลูก แบบไม่รู้ตัว!!! – Youtube
คำพูด 6 แบบที่ทำร้ายจิตใจลูกโดยไม่รู้ตัว
คำพูด 6 แบบที่ทำร้ายจิตใจลูกโดยไม่รู้ตัว
50 แคปชั่นอกหัก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมอกหักเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ
50 แคปชั่นอกหัก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมอกหักเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
อย่าพูดอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม รวมคำพูดเสียดแทงหัวใจ ที่ไม่ควรพูดกับคนที่คุณรัก
อย่าพูดอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม รวมคำพูดเสียดแทงหัวใจ ที่ไม่ควรพูดกับคนที่คุณรัก
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ทําร้ายจิตใจ ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ทําร้ายจิตใจ ในภาษาอังกฤษ
อันตรายและผลกระทบของการทําร้ายจิตใจ
วิธีการป้องกันและรับมือกับทําร้ายจิตใจ
สถานการณ์และตัวอย่างจริงที่เกี่ยวข้องกับทําร้ายจิตใจ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทําร้ายจิตใจในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *