ตาเหลือกภาษาอังกฤษ: คำแปลและการเรียนรู้เพื่อสื่อสารในโลกที่กว้างขวาง

👁️ตาเหลือก ตาโปน ภาษาอังกฤษพูดยังไง?👁️

👁️ตาเหลือก ตาโปน ภาษาอังกฤษพูดยังไง?👁️

Keywords searched by users: ตาเหลือกภาษาอังกฤษ: คำแปลและการเรียนรู้เพื่อสื่อสารในโลกที่กว้างขวาง ตาเหลือกค้าง ภาษาอังกฤษ, ตาลอย ภาษาอังกฤษ, ตาเหลือกคือ, ลูกปืนตาเหลือก, เหลือกตา, bulge แปลว่า, คนตาเหลือก

การแปลคำว่า ตาเหลือก เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ตาเหลือก เป็นภาษาอังกฤษ

ตาเหลือก เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ส่วนของตาที่อยู่ใกล้กับดวงตา หรือส่วนที่อยู่รอบดวงตา ซึ่งมักใช้ในบริเวณที่มีรอยแผลหรืออาการบวม หรืออาจเกิดจากการทำงานหนักของตา หรือสามารถเกิดจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับตาได้ [1].

การแปลคำว่า ตาเหลือก เป็นภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า eyelid เพื่อแสดงถึงส่วนที่อยู่รอบดวงตา หรือ eye socket เพื่อแสดงถึงส่วนที่อยู่ใกล้กับดวงตา [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อเกิดการบวมในตาเหลือก ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา [1].
 • อาการปวดในตาเหลือกอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือการบาดเจ็บ [1].

Learn more:

 1. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตาเหลือก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ ตาเหลือก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ความหมายของคำว่า ตาเหลือก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ไม่สามารถหาเจอได้จากผลการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary [1]. อย่างไรก็ตาม สามารถอธิบายความหมายของคำนี้ได้อย่างง่ายๆ ดังนี้:

คำว่า ตาเหลือก เป็นคำที่ใช้เรียกส่วนของตาที่อยู่ในส่วนของตาที่เป็นสีดำ ซึ่งเป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการปิดกั้นแสงที่เข้าสู่ตา และช่วยปกป้องส่วนภายในของตาจากการเจ็บเสียดที่อาจเกิดขึ้นได้ [2].

ตาเหลือกมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสายตาให้เป็นปกติ โดยเฉพาะในสภาวะที่มีแสงสว่างมากหรือมีแสงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่ออยู่ในที่มืดแล้วเดินออกมายังที่มีแสงสว่าง ตาเหลือกจะช่วยลดการกระพริบของตาเพื่อป้องกันการเจ็บเสียดที่อาจเกิดขึ้นได้ [2].


Learn more:

 1. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตาเหลือก

ตาเหลือกเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ตาเหลือก (v) (eyes) bulge [1]

  • ตาเหลือกหมายถึงการเบิกกว้างของตาหรือตาพอง
  • ตัวอย่างประโยค: เสียงระเบิดทำให้เขาตาเหลือกด้วยความกลัว
 2. ตาเหลือก (adv) hastily [1]

  • ตาเหลือกในที่นี้หมายถึงการกระทำอย่างรีบร้อนหรือรีบเร่ง
  • ตัวอย่างประโยค: เขารีบตาเหลือกไปทำงานเพราะตื่นสายมาก
 3. ตาเหลือก (n) Megalops cyprinoides (Elopidae) [1]

  • ตาเหลือกในที่นี้หมายถึงชื่อปลาที่มีตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเรียบ
  • ตัวอย่างประโยค: ตาเหลือกมีหลายชนิด ทั้งชนิดอาศัยในน้ำเค็มและน้ำกร่อย
 4. ตาลีตาเหลือก (adv) hurriedly [1]

  • ตาลีตาเหลือกหมายถึงการกระทำอย่างรีบร้อนหรือรีบเร่ง
  • ตัวอย่างประโยค: เขาวิ่งตาลีตาเหลือกขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานี
 5. ตาลีตาเหลือก (v) hasten [1]

  • ตาลีตาเหลือกหมายถึงการกระทำอย่างรีบร้อนหรือรีบเร่ง
  • ตัวอย่างประโยค: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง
 6. ตาเหลือกตาพอง (adv) frighteningly [1]

  • ตาเหลือกตาพองหมายถึงการกระทำอย่างตกใจหรือกลัวมาก
  • ตัวอย่างประโยค: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี

Learn more:

 1. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตาเหลือก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลอื่นๆ ของ ตาเหลือก ในพจนานุกรม Lexitron

เมื่อค้นหาคำว่า คำแปลอื่นๆ ของ ตาเหลือก ในพจนานุกรม LEXiTRON ผลการค้นหาจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า ตาเหลือก ในพจนานุกรม LEXiTRON ซึ่งเป็นพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษที่มีความครอบคลุมและเป็นที่นิยมในการใช้งาน ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า ตาเหลือก [1]

  • เป็นคำกริยาที่หมายถึงการบวมของตา
  • คำที่เกี่ยวข้อง: ตาเหลือกตาพอง, ตาโพลง
 2. คำว่า ตาเหลือก เป็นคำกริยาที่มีความหมายเร่งรีบ [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: ตาลีตาเหลือก, ตาลีตาลาน, ลนลาน, รีบร้อน
  • คำที่ตรงข้าม: เรื่อย ๆ, เชื่องช้า
 3. ตาเหลือก เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาชนิดหนึ่งชื่อว่า Megalops cyprinoides (Elopidae) [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: ปลาตาเหลือก, ปุด, อีปุด, ตาตุ่ม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตาเหลือก [1]

 • เสียงระเบิดทำให้เขาตาเหลือกด้วยความกลัว

Learn more:

 1. ตาเหลือก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ตาพอง ในพจนานุกรม Lexitron

ความหมายของ ตาพอง ในพจนานุกรม LEXiTRON

ตาพอง เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในพจนานุกรม LEXiTRON ซึ่งมีการแบ่งออกเป็นหลายความหมายตามบริบทและคำนิยามต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ตาพอง [v.] – มองด้วยความตกใจและอิจฉา [1]

  • ความหมาย: มองด้วยความตกใจและอิจฉา หรือมองด้วยความตกใจและปรารถนา [1]
  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อเห็นเงินกองโตวางอยู่ตรงหน้า เธอตาพองทันที [1]
 2. ตาพอง [n.] – นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, นกนางแอ่นตาพอง [2]

  • ความหมาย: เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pseudochelidon sirintarae หรือนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หรือนกนางแอ่นตาพอง [2]
  • ตัวอย่างประโยค: ฉันเห็นนกตาพองตอนฉันไปเที่ยวบึงบอระเพ็ด [2]
 3. ตาพอง [ชื่อสามัญภาษาไทย] – PURPLE-SPOTTED BIGEYE [3]

  • ความหมาย: เป็นชื่อสามัญภาษาไทยของนกชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า PURPLE-SPOTTED BIGEYE [3]

ดังนั้น, ตาพอง ในพจนานุกรม LEXiTRON มีความหมายหลากหลาย ได้แก่ มองด้วยความตกใจและอิจฉา, นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, และ PURPLE-SPOTTED BIGEYE [1][2][3].


Learn more:

 1. ตาพอง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ตาพอง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ตาพอง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ ตาเหลือก ในพจนานุกรมอื่น

คำว่า ตาเหลือก เป็นคำที่น่าสนใจและมีความหมายที่หลากหลายในพจนานุกรมอื่น ๆ ดังนี้:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลว่า ตาที่มีรูปร่างไม่เป็นปกติ หรือมีความผิดปกติ [1].
 2. ในพจนานุกรม Lexitron แปลว่า ตาที่มีรูปร่างไม่เป็นปกติ หรือมีความผิดปกติ [1].
 3. ในพจนานุกรม Nontri แปลว่า ตาที่มีรูปร่างไม่เป็นปกติ หรือมีความผิดปกติ [1].

คำว่า ตาเหลือก เป็นคำที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่ออธิบายถึงตาที่มีรูปร่างหรือความผิดปกติ เช่น ตาเหลือง (Jaundiced eye) หมายถึง ตาที่มีสีเหลืองเนื่องจากภาวะสุขภาพที่ไม่ดี หรือ ตาเหลืองเป็นเชื้อโรค (Yellow eye disease) หมายถึง ตาที่มีสีเหลืองเนื่องจากการติดเชื้อโรค [1].


Learn more:

 1. -ตาเหลือก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตาเหลือก หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

Categories: ยอดนิยม 28 ตาเหลือก ภาษาอังกฤษ

👁️ตาเหลือก ตาโปน ภาษาอังกฤษพูดยังไง?👁️
👁️ตาเหลือก ตาโปน ภาษาอังกฤษพูดยังไง?👁️

(v) (eyes) bulge, Syn. ตาเหลือกตาพอง, ตาโพลง, Example: เสียงระเบิดทำให้เขาตาเหลือกด้วยความกลัว, Thai Definition: ตาที่เบิกกว้าง, ตาที่กลอกขึ้น, ตาที่ลูกตาดำอยู่ข้างบน

See more: https://hocxenang.com/category/money

ตาเหลือกค้าง ภาษาอังกฤษ

ตาเหลือกค้าง ภาษาอังกฤษ

ตาเหลือกค้างเป็นคำว่า ตาเหลือก ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Stye หรือ Hordeolum [1]. คำว่า ตาเหลือกค้าง นี้เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายอาการที่เกิดขึ้นบริเวณตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอักเสบหรือติดเชื้อในต่อมน้ำตา ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการบวมแดง และเจ็บปวดรอบตา [1].

ตาเหลือกค้างเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียหรือไวรัสในต่อมน้ำตา ซึ่งสามารถเกิดได้จากการสัมผัสมือที่ไม่สะอาดหรือการใช้ของในการแต่งหน้า นอกจากนี้ การเสียดสีตาหรือการใช้เครื่องสำอางที่ไม่เหมาะสมก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดตาเหลือกค้างได้ [1].

อาการของตาเหลือกค้างมักจะเริ่มต้นด้วยอาการคัน แสบ หรือเจ็บปวดบริเวณตา ตาเหลือกจะบวมแดงและอาจมีหนองเกิดขึ้นบริเวณตา ในบางกรณี อาการอาจเป็นมากขึ้นเมื่อตื่นตอนตอนเช้าหรือหลังจากพักผ่อน [1].

การรักษาตาเหลือกค้างสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำเองที่บ้านได้ โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนทำการรักษา
 2. ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่นและบีบออกให้แห้งเล็กน้อย
 3. วางผ้าที่ชุบน้ำอุ่นบนตาเหลือกค้าง เพื่อช่วยให้ร้อนและช่วยบรรเทาอาการบวมแดง
 4. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว 2-3 ครั้งต่อวัน จนกว่าอาการจะดีขึ้น [1].

หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม แพทตาเหลือกค้าง ภาษาอังกฤษ

ตาเหลือกค้างเป็นคำสำคัญที่มักใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสภาวะที่ตามาดูแล้วเหมือนว่าตาจะไม่สามารถปิดได้เลย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความตึงเครียดหรือความกังวลที่สูงขึ้น ในภาษาอังกฤษ คำว่า ตาเหลือกค้าง สามารถแปลได้ว่า wide-eyed หรือ staring eyes ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับคำว่า ตาเหลือกค้าง ในภาษาไทย [1].

ในสถานการณ์ที่ตาเหลือกค้าง ภาษาอังกฤษ wide-eyed หรือ staring eyes มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความประหลาดใจ ความตื่นเต้น หรือความตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือน่ากลัว [1]. ตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาก เช่น การชนะในการแข่งขันกีฬา หรือเมื่อเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัว เช่น การเห็นภาพของสิงโตในสวนสัตว์ คนอาจมีตาเหลือกค้างเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นเต้นหรือความกังวลที่สูงขึ้น [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ตาเหลือกค้างเป็นสัญลักษณ์ของอะไร?

  • ตาเหลือกค้างเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นเต้นหรือความกังวลที่สูงขึ้น [1].
 2. คำว่า ตาเหลือกค้าง ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?

  • คำว่า ตาเหลือกค้าง ในภาษาอังกฤษแปลว่า wide-eyed หรือ staring eyes [1].
 3. ในบริบทใดที่คำว่า ตาเหลือกค้าง ในภาษาอังกฤษ wide-eyed หรือ staring eyes มักถูกใช้?

  • คำว่า ตาเหลือกค้าง ในภาษาอังกฤษ wide-eyed หรือ staring eyes มั

Learn more:

 1. ตาเหลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตาค้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โรควูบ (Syncope) | โรงพยาบาลวิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ตาลอย ภาษาอังกฤษ

ตาลอย ภาษาอังกฤษ

ตาลอย เป็นประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งจัดขึ้นในงานประเพณีปีใหม่ไทย หรืองานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ประเพณีตาลอยมีลักษณะการประดับตัวของเรือที่ทำจากต้นตาล โดยมีการตกแต่งด้วยธูปหลวง ซึ่งเป็นภาพเหมือนของพระบรมศพ และมีการแข่งขันระหว่างเรือตาลอยของหมู่บ้านต่างๆ ที่มาลุกลามไปในแม่น้ำหรือบ่อน้ำใกล้เคียง

การแข่งขันระหว่างเรือตาลอยเป็นเรื่องสำคัญในประเพณีตาลอย หมู่บ้านต่างๆ จะทำเรือตาลอยขึ้นมาแข่งขันกัน โดยเรือแต่ละลำจะมีจำนวนคนที่นั่งพายและคนที่ควบคุมเรือ ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การแข่งขันเรือตาลอยจะมีการประกวดระหว่างหมู่บ้านต่างๆ โดยเรือที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสวยงามจะได้รับการยกย่องและรางวัล

การประดับตัวของเรือตาลอยเป็นสิ่งที่สำคัญในการแข่งขัน ธูปหลวงที่ประดับบนเรือตาลอยมีความสำคัญอย่างมาก ธูปหลวงเป็นภาพเหมือนของพระบรมศพที่มีความเชื่อว่าจะนำโชคลาภและความโชคดีให้กับเรือตาลอยและคนที่นั่งพาย นอกจากนี้ยังมีการประดับเรือด้วยธงชาติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย

การแข่งขันเรือตาลอยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน นอกจากการแข่งขันเรือตาลอยแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่นการแข่งขันเต้นรำ การประดับตตาลอย ภาษาอังกฤษ

ตาลอย เป็นประเพณีที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน ประเพณีตาลอยนี้มีลักษณะเป็นการปล่อยตาลลงน้ำ เพื่อล้างโชคลาภและรับโชคใหม่ในปีใหม่ ประเพณีตาลอยมีความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย แต่ละท้องที่มีการจัดงานตาลอยในวันเดียวกันก็มีลักษณะและวิธีการที่แตกต่างกันไป

ตาลอย ภาษาอังกฤษ หรือ Loi Krathong ในภาษาอังกฤษ เป็นการแปลที่ใช้ในการอธิบายประเพณีตาลอยในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ในประเทศไทย ประเพณีตาลอยจัดขึ้นในวันเดียวกันกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตกในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ในประเพณีตาลอย ผู้คนจะทำกระทงที่ทำจากใบไม้หรือกระดาษ แล้วใส่เทียนหรือเทปลงไปในน้ำ โดยในกระทงจะมีเทียนหรือเทปที่เป็นแบบส่วนตัว ซึ่งบางครั้งอาจมีการเขียนคำอวยพรหรือคำขอให้โชคลาภลงไปกับกระทงด้วย หลังจากที่ทำกระทงเสร็จแล้ว ผู้คนจะนำกระทงไปวางลงในแม่น้ำ ทะเล หรือบ่อน้ำ โดยมีความหวังว่ากระทงจะช่วยล้างโชคลาภและรับโชคใหม่ในปีใหม่

ประเพณีตาลอยมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากประเพณีตาลอยในประเทศไทยแล้ว ยังมีการจัดงานตาลอยในประเท


Learn more:

 1. ตาลอย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตาลอย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. With Vacant Eyes แปลว่า ตาลอย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
วงศ์ปลาตาเหลือกยาว - วิกิพีเดีย
วงศ์ปลาตาเหลือกยาว – วิกิพีเดีย
👁️ตาเหลือก ตาโปน ภาษาอังกฤษพูดยังไง?👁️ - Youtube
👁️ตาเหลือก ตาโปน ภาษาอังกฤษพูดยังไง?👁️ – Youtube
น็อตแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ และหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง - Pantip
น็อตแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ และหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง – Pantip

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ตาเหลือก เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ตาเหลือก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตาเหลือก
คำแปลอื่นๆ ของ ตาเหลือก ในพจนานุกรม LEXiTRON
ความหมายของ ตาพอง ในพจนานุกรม LEXiTRON
ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ ตาเหลือก ในพจนานุกรมอื่น

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *