สตูดิโอ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสตูดิโอ

เสียงอิเล็กทรอนิกส์ Dt-2088 ชุดหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์แบบสวมศีรษะ ไมโครโฟนเสียงสำหรับเล่นเกม สตูดิโอสื่อเสียงและวิดีโอ ชุดหูฟังสำหรับฟัง ภาษาอังกฤษ ชุดหูฟังแบบมีสาย | Lazada.Co.Th

ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสนุกๆ (พร้อมเฉลยและคำอธิบาย) | อังกฤษก่อนนอน Ep.1

Keywords searched by users: สตูดิโอ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสตูดิโอ สตู ดิ โอ มี กี่ ประเภท, ห้อง สตู ดิ โอ คืออะไร, istudio แปลว่า, Studios, studious แปลว่า, Atelier คือ, Studio ID, studio 7 ใกล้ฉัน

1. ความหมายของคำว่า สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษ

เสียงอิเล็กทรอนิกส์ Dt-2088 ชุดหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์แบบสวมศีรษะ ไมโครโฟนเสียงสำหรับเล่นเกม สตูดิโอสื่อเสียงและวิดีโอ ชุดหูฟังสำหรับฟัง ภาษาอังกฤษ ชุดหูฟังแบบมีสาย | Lazada.Co.Th
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ Dt-2088 ชุดหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์แบบสวมศีรษะ ไมโครโฟนเสียงสำหรับเล่นเกม สตูดิโอสื่อเสียงและวิดีโอ ชุดหูฟังสำหรับฟัง ภาษาอังกฤษ ชุดหูฟังแบบมีสาย | Lazada.Co.Th

ความหมายของคำว่า สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษ

สตูดิโอ (studio) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอิตาลี studio ซึ่งมีความหมายเป็น ห้องทำงาน หรือ ห้องศิลปะ ในภาษาอังกฤษ คำว่า สตูดิโอ มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (broadcasting room, radio station) [1]

  • เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสร้างและส่งออกรายการวิทยุโทรทัศน์
 2. ห้องชุดขนาดเล็ก (apartment, room) [1]

  • เป็นห้องที่มีขนาดเล็กและใช้เป็นที่พักอาศัยหรือทำงาน
 3. โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (movie studio) [1]

  • เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
 4. ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น (atelier, workshop) [1]

  • เป็นห้องที่ใช้สำหรับการทำงานในศิลปะเช่นการวาดรูปหรือการปั้น
 5. โรงเรียนสอนเต้นรำ (dance school) [1]

  • เป็นสถานที่ที่ใช้สอนการเต้นรำ

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สตูดิโอ อีกด้วย เช่น สตูดิโอคาวบอย (studio couch) ที่หมายถึงโซฟาบุนวมที่ไม่มีพนักพิงและสามารถพับเป็นเตียงได้ [1].


Learn more:

 1. studio แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. studio แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สตูดิโอ – วิกิพีเดีย

2. ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า สตูดิโอ ในประโยคภาษาอังกฤษ

เมาแมวบ้านเพื่อน] เปิดบ้านแรกแห่งปี2021 กันอย่างยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้าง แปะๆๆ👏👏👏 🎤2Nd Studio Music Rehearsal ห้องซ้อมดนตรีคุณภาพสู๊งสูงย่านรัชดา-ลาดพร้าว เจ้าของสุดแนวและแสนจะใจดี ดูแลเยี่ยงมิตร แถม 2 แมวหนุ่มประจ
เมาแมวบ้านเพื่อน] เปิดบ้านแรกแห่งปี2021 กันอย่างยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้าง แปะๆๆ👏👏👏 🎤2Nd Studio Music Rehearsal ห้องซ้อมดนตรีคุณภาพสู๊งสูงย่านรัชดา-ลาดพร้าว เจ้าของสุดแนวและแสนจะใจดี ดูแลเยี่ยงมิตร แถม 2 แมวหนุ่มประจ

เมื่อค้นหาคำว่า สตูดิโอ ในประโยคภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำว่า สตูดิโอ มีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. Studio (n) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ [1]

  • The radio host was broadcasting live from the studio [1].
  • The TV show was recorded in a state-of-the-art studio [1].
 2. Studio (n) ห้องชุดขนาดเล็ก [1]

  • She lives in a cozy studio apartment in the city [1].
  • The artist set up a small studio in her garage [1].
 3. Studio (n) โรงถ่ายทำภาพยนตร์ [1]

  • The movie was filmed at a famous studio in Hollywood [1].
  • The director rented a studio to shoot his latest film [1].
 4. Studio (n) ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น [1]

  • The painter spent hours in his studio, working on his masterpiece [1].
  • The sculptors studio was filled with clay and tools [1].
 5. Studio (n) โรงเรียนสอนเต้นรำ [1]

  • She has been taking dance lessons at a local studio [1].
  • The ballet studio offers classes for all ages and skill levels [1].

นอกจากนี้ยังมีคำว่า studio ที่เป็นคำคุณศัพท์และคำคุณศัพท์ขยาย เช่น studious และ studiousness ที่หมายถึง ขยันเรียน หรือ มีใจจดใจจ่อ [1]


Learn more:

 1. studio แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. studio แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. studio แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษ

10 อนิเมะจากสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ที่ดีที่สุด ปี 2022 » Best Review Asia
10 อนิเมะจากสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ที่ดีที่สุด ปี 2022 » Best Review Asia

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายและอธิบายความหมายของคำว่า สตูดิโอ ได้ ดังนี้:

 1. Studio [1]:

  • ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (broadcasting room, radio station)
  • ห้องชุดขนาดเล็ก (apartment, room)
  • โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (movie studio)
  • ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น (atelier, workshop)
  • โรงเรียนสอนเต้นรำ (dance school)
 2. Studious [1]:

  • ขยันเรียน (bookish, industrious, diligent)
  • รอบคอบ (attentive, thoughtful)
 3. Dance studio [1]:

  • สถานที่ที่ใช้เรียนเต้นรำ (a place for learning dance)
 4. Studio couch [1]:

  • โซฟาบุนวมที่ไม่มีพนักพิงและพับเป็นเตียงได้ (a couch that does not have armrests and can be folded into a bed)

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายเกี่ยวกับ สตูดิโอ ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม คำศัพท์เหล่านี้อาจมีความหมายเพิ่มเติมที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทความนี้ ดังนั้น คุณอาจต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด


Learn more:

 1. studio แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. studio แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สตูดิโอ – วิกิพีเดีย

4. ความหมายและบทบาทของ สตูดิโอ ในอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ

เอฟแอลสตูดิโอ - วิกิพีเดีย
เอฟแอลสตูดิโอ – วิกิพีเดีย

ความหมายและบทบาทของสตูดิโอในอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ

สตูดิโอเป็นอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำรายการทางโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ ซึ่งมีความหมายและบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ ดังนี้:

 1. อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน: สตูดิโอเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน เช่น สถานีโทรทัศน์ ที่ใช้สตูดิโอในการถ่ายทำรายการข่าว รายการบันเทิง และรายการสารคดี [1].

 2. ภาพยนตร์และวิดีโอ: สตูดิโอเป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีโอ ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์สั้น และคลิปวิดีโอสั้น ๆ โดยสตูดิโอจะมีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการถ่ายทำ [1].

 3. การสอนและการศึกษา: สตูดิโอเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสอนและการศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน หรือการผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือภาพยนตร์ [1].

 4. การแสดงสดและการแสดงสัมผัส: สตูดิโอเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแสดงสดและการแสดงสัมผัส เช่น การแสดงละครทางโทรทัศน์ การแสดงคอนเสิร์ต หรือการแสดงสินค้าในร้านค้า [1].

 5. การสร้างเกม: สตูดิโอเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสร้างฉากและตัวละครในเกมคอมพิวเตอร์ ที่มีกราฟิกสูงและความสมจริง โดยสตูดิโอจะใช้เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) เพื่อสร้างฉากแความหมายและบทบาทของสตูดิโอในอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ

สตูดิโอเป็นอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำรายการทางโทรทัศน์ หรือสื่ออื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญและบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ ดังนี้:

 1. อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง:

  • สตูดิโอเป็นส่วนสำคัญของการผลิตรายการทางโทรทัศน์ ทั้งรายการข่าว, รายการบันเทิง, รายการกีฬา และอื่น ๆ [1].
  • สตูดิโอช่วยให้ผู้ผลิตรายการสามารถสร้างฉากที่สมจริงและน่าสนใจได้ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 3D Virtual Studio เพื่อสร้างฉากสมจริงที่มีความสมจริงและความสวยงาม [1].
 2. สถาบันการศึกษา:

  • สตูดิโอเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีความสมจริงและน่าสนใจ [1].
  • สถาบันการศึกษาสามารถใช้สตูดิโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีความสมจริงและน่าสนใจ เช่น การสร้างฉากที่เหมือนจริงเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริง [1].
 3. สถาบันการทำงาน:

  • สตูดิโอเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสื่อการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การสร้างวิดีโอสื่อสารภายในองค์กร, การสร้างวิดีโอการฝึกอบรม หรือการสร้างวิดีโอการโฆษณาภายในองค์กร [1].
 4. สถาบันการท่องเที่ยว:

  • สตูดิโอเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสื่อการท่องเที่ยว เช่น การสร้างวิดีโอโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว, การสร้างวิดีโอการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หรือการสร้างวิดีโอการสัมผัสปร

Learn more:

 1. การมาของเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) ในประเทศไทย กับการใช้งานภายในองค์กร – Throughwave (Thailand) Co.,Ltd.

5. คำแนะนำในการใช้ สตูดิโอ เพื่อการทำงานและสร้างผลงานในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้สตูดิโอเพื่อการทำงานและสร้างผลงานในภาษาอังกฤษ

สตูดิโอเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำงานและสร้างผลงานในภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อให้การใช้สตูดิโอมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:

 1. ศึกษาคำแนะนำและเทคนิค: ค้นหาและศึกษาคำแนะนำและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้สตูดิโอในภาษาอังกฤษ อ่านบทความ ดูวิดีโอ หรือเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการใช้สตูดิโออย่างมีประสิทธิภาพ [1].

 2. ฝึกฝนและทดลองใช้: ฝึกฝนและทดลองใช้สตูดิโอในภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจการทำงานและฟังก์ชันต่างๆ ทดลองสร้างและปรับแต่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานและปรับปรุงผลงานของคุณ [1].

 3. ติดตามอัพเดตและการพัฒนา: ติดตามอัพเดตและการพัฒนาใหม่ๆ ของสตูดิโอเพื่อทราบข่าวสารและฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่อาจมีประโยชน์ต่อการทำงานและสร้างผลงานของคุณ [1].

 4. สร้างเครือข่าย: เข้าร่วมชุมชนออนไลน์หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้สตูดิโอในภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นที่ใช้สตูดิโอเช่นเดียวกัน [1].

 5. ใช้เอกสารและแหล่งข้อมูลอ้างอิง: ใช้เอกสารและแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เป็นทางการจากผู้พัฒนาสตูดิโอหคำแนะนำในการใช้สตูดิโอเพื่อการทำงานและสร้างผลงานในภาษาอังกฤษ

สตูดิโอเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำงานและสร้างผลงานในภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของ Google SEO คุณควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้:

 1. ใช้คำสำคัญ (Keywords): ในการเขียนเนื้อหาในสตูดิโอ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google คุณควรใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ และนำเข้ามาในส่วนต่าง ๆ ของสตูดิโอ เช่น ในชื่อหน้าเว็บ คำอธิบายเว็บ หรือเนื้อหาภายใน

 2. สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ: การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณในสายตาของ Google คุณควรเขียนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน และใช้คำสำคัญในเนื้อหาของคุณอย่างเหมาะสม

 3. ใช้หัวข้อและรายการ: การใช้หัวข้อและรายการช่วยให้ผู้อ่านและเครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น คุณควรใช้หัวข้อที่ชัดเจนและสร้างรายการเพื่อแบ่งปันข้อมูลในสตูดิโอของคุณ

 4. อัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ: การอัปเดตเนื้อหาในสตูดิโอของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google อย่างต่อเนื่อง คุณควรเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ หรือปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจต่อผู


Learn more:

 1. สตูดิโอของพอร์ทัล Power Apps – Power Apps | Microsoft Learn
 2. Interaction Design (MA/MDes)
 3. Producer บุคคลสำคัญอยู่เบื้องหลังการผลิตทุกขั้นตอน – JobsDB ไทย

6. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษ

สตูดิโอ (Studio) เป็นห้องทำงานหรือพื้นที่ที่นักศิลป์หรือนักทำงานใช้ในการสร้างผลงานศิลปะหรืองานอื่นๆ ซึ่งสตูดิโอสามารถใช้ในหลายด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การถ่ายภาพ, การผลิตภาพยนตร์, แอนิเมชัน, การทำดนตรี และอื่นๆ [1].

สตูดิโอมีคำว่า สตูดิโอ มาจากภาษาอิตาเลียน studio ซึ่งมีความหมายว่าการเรียนรู้หรือความกระตือรือร้น [1]. ในภาษาฝรั่งเศส คำว่า Atelier ใช้แทนคำว่า สตูดิโอ และมักใช้ในลักษณะของห้องทำงานของนักออกแบบแฟชั่น [1].

ฟีเจอร์ภาพระดับสตูดิโอใน Google Meet เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ AI ของ Google เพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอในการประชุมออนไลน์ โดยฟีเจอร์นี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแสงน้อยหรือเว็บแคมคุณภาพต่ำ ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ [3].


Learn more:

 1. สตูดิโอ – วิกิพีเดีย
 2. Element (ClickOnce Deployment) – Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn
 3. เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอใน Google Meet ด้วยฟีเจอร์ภาพระดับสตูดิโอ – Google Meet ความช่วยเหลือ

Categories: รายละเอียด 85 สตูดิโอ ภาษาอังกฤษ

ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสนุกๆ (พร้อมเฉลยและคำอธิบาย) | อังกฤษก่อนนอน EP.1
ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสนุกๆ (พร้อมเฉลยและคำอธิบาย) | อังกฤษก่อนนอน EP.1

(n) ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น, Syn. atelier, workshop. studio.

store (สทอร์) n. ร้าน, ร้านค้า, ห้องพัสดุ, ห้องเก็บของ, พัสดุ, สิ่งที่เก็บสะสมไว้, การเก็บสะสม, ปริมาณมาก, จำนวนมาก vt. เก็บสะสม, เก็บรักษา, ใส่ไว้ในห้องพัสดุ, ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์, เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม, เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น
department store n. ร้านสรรพสินค้า

See more: https://hocxenang.com/category/money

Store สะกดยังไง

ร้านค้า (store) คือสถานที่ที่ให้บริการขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถเป็นร้านค้าทั่วไปหรือร้านค้าในหมวดหมู่เฉพาะ เช่น ร้านอาหาร, ร้านเสื้อผ้า, ร้านสมาร์ทโฟน เป็นต้น [1].

นอกจากนี้ คำว่า store ยังมีความหมายอื่น ๆ ดังนี้:

 • ห้องพัสดุ (store room) เป็นห้องที่ใช้เก็บของหรือพัสดุต่าง ๆ [1].
 • ห้องเก็บของ (storeroom) เป็นห้องที่ใช้เก็บของหรือพัสดุต่าง ๆ [1].
 • พัสดุ (goods) เป็นสิ่งที่เก็บสะสมไว้หรือใช้เป็นสินค้า [1].
 • การเก็บสะสม (hoarding) เป็นการเก็บสะสมสิ่งของหรือพัสดุต่าง ๆ [1].
 • ปริมาณมาก (great quantity) เป็นปริมาณของสิ่งของหรือพัสดุที่มีมาก [1].
 • เก็บสะสม (accumulate) เป็นการเก็บสะสมสิ่งของหรือพัสดุต่าง ๆ [1].
 • เก็บรักษา (preserve) เป็นการเก็บรักษาสิ่งของหรือพัสดุต่าง ๆ [1].
 • ใส่ไว้ในห้องพัสดุ (store in) เป็นการใส่สิ่งของหรือพัสดุลงในห้องพัสดุ [1].
 • ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (enter data) เป็นการป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ [1].
 • เก็บข้อมูลไว้ (save) เป็นการเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในภายหลัง [1].

Learn more:

 1. STORE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. store แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. store คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร
สตูดิโอถ่ายภาพ - วิกิพีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพ – วิกิพีเดีย
สตูดิโอดรากอน - วิกิพีเดีย
สตูดิโอดรากอน – วิกิพีเดีย
Clip Studio Paint 2.0 ภาษาไทยเป็นไง แปลดีไหม? - Youtube
Clip Studio Paint 2.0 ภาษาไทยเป็นไง แปลดีไหม? – Youtube
คุยภาษาอังกฤษแบบไม่ดัดจริตกับ แขก คำ ผกา | คำนี้ดี Ep.1054 - Youtube
คุยภาษาอังกฤษแบบไม่ดัดจริตกับ แขก คำ ผกา | คำนี้ดี Ep.1054 – Youtube
คู่มือท่องโลกเวทย์มนตร์ที่สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ (Warner Bros. Studio) - Klook Blog
คู่มือท่องโลกเวทย์มนตร์ที่สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ (Warner Bros. Studio) – Klook Blog
เอฟแอลสตูดิโอ - วิกิพีเดีย
เอฟแอลสตูดิโอ – วิกิพีเดีย
10 อนิเมะจากสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ที่ดีที่สุด ปี 2022 » Best Review Asia
10 อนิเมะจากสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ที่ดีที่สุด ปี 2022 » Best Review Asia
เมาแมวบ้านเพื่อน] เปิดบ้านแรกแห่งปี2021 กันอย่างยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้าง แปะๆๆ👏👏👏 🎤2Nd Studio Music Rehearsal ห้องซ้อมดนตรีคุณภาพสู๊งสูงย่านรัชดา-ลาดพร้าว เจ้าของสุดแนวและแสนจะใจดี ดูแลเยี่ยงมิตร แถม 2 แมวหนุ่มประจ
เมาแมวบ้านเพื่อน] เปิดบ้านแรกแห่งปี2021 กันอย่างยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้าง แปะๆๆ👏👏👏 🎤2Nd Studio Music Rehearsal ห้องซ้อมดนตรีคุณภาพสู๊งสูงย่านรัชดา-ลาดพร้าว เจ้าของสุดแนวและแสนจะใจดี ดูแลเยี่ยงมิตร แถม 2 แมวหนุ่มประจ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ Dt-2088 ชุดหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์แบบสวมศีรษะ ไมโครโฟนเสียงสำหรับเล่นเกม สตูดิโอสื่อเสียงและวิดีโอ ชุดหูฟังสำหรับฟัง ภาษาอังกฤษ ชุดหูฟังแบบมีสาย | Lazada.Co.Th
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ Dt-2088 ชุดหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์แบบสวมศีรษะ ไมโครโฟนเสียงสำหรับเล่นเกม สตูดิโอสื่อเสียงและวิดีโอ ชุดหูฟังสำหรับฟัง ภาษาอังกฤษ ชุดหูฟังแบบมีสาย | Lazada.Co.Th

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

1. ความหมายของคำว่า สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษ
2. ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า สตูดิโอ ในประโยคภาษาอังกฤษ
3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษ
4. ความหมายและบทบาทของ สตูดิโอ ในอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ
5. คำแนะนำในการใช้ สตูดิโอ เพื่อการทำงานและสร้างผลงานในภาษาอังกฤษ
6. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สตูดิโอ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *