สระ แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย

อักษรเกาหลี เพิ่มเติม | เรียนรู้ ภาษเกาหลี

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: สระ แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย สระ แปลภาษาอังกฤษ, สระ อ่านว่า, สะ ระ แปล ภาษาอังกฤษ, สระน้ำ อ่านว่า, สระภาษาอังกฤษ, เพลา แปลว่า, สระภาษาอังกฤษ a e i o u, vowel แปลว่า

สระ แปล ว่า

อักษรเกาหลี เพิ่มเติม | เรียนรู้ ภาษเกาหลี
อักษรเกาหลี เพิ่มเติม | เรียนรู้ ภาษเกาหลี

สระ แปลว่าอะไร?

สระ ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย ตามที่พบในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน [1] และ Longdo Dictionary [2] ดังนี้:

 1. สระ (n) – แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด [1]

  • ตัวอย่าง: หงส์คู่หนึ่งบินว่อนรอบสระเพื่อลงกินน้ำ [2]
 2. สระ (n) – เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากเป็นสำคัญ แต่ไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก เช่น เสียง อะ อา โดยทั่วไปจะออกเสียงสระร่วมกับเสียงพยัญชนะ หรือออกเสียงเฉพาะเสียงสระอย่างเดียวก็ได้ [1]

  • ตัวอย่าง: ในภาษาไทยมีรูปสระ 32 ตัว [2]
 3. สระ (v) – ฟอกให้สะอาดหมดจด ในคำว่า สระหัว สระผม ชำระล้างให้สะอาด เช่น สระหวี [1]


Learn more:

 1. สระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. สระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -สระ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: อัปเดต 74 สระ แปล ว่า

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

See more: https://hocxenang.com/category/money

คําว่า สระ มีอะไรบ้าง

สระในภาษาไทยมีอะไรบ้าง?

สระในภาษาไทยมีทั้งหมด 32 เสียง [1]. นี่คือรายการของสระทั้ง 32 เสียงในภาษาไทย:

 1. สระอะ
 2. สระอา
 3. สระอิ
 4. สระอี
 5. สระอึ
 6. สระอือ
 7. สระอุ
 8. สระอู
 9. สระเอะ
 10. สระเอ
 11. สระแอะ
 12. สระแอ
 13. สระเอียะ
 14. สระเอีย
 15. สระเอือะ
 16. สระเอือ
 17. สระอัวะ
 18. สระอัว
 19. สระโอะ
 20. สระโอ
 21. สระเอาะ
 22. สระออ
 23. สระเออะ
 24. สระเออ
 25. สระอำ
 26. สระใอ
 27. สระไอ
 28. สระเอา
 29. ฤๅ (รึ)
 30. ฤ (รือ)
 31. ฦๅ (ลึ)
 32. ฦ (ลือ) [1]

สระเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงในภาษาไทย และมีหน้าที่ช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้ถูกต้อง [2]. สระในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆ ได้ดังนี้:

 1. สระเสียงสั้น: อะ, อิ, อึ, อุ, เอะ, แอะ, โอะ, เอาะ, เออะ, เอียะ, เอือะ, อัวะ, ฤ, ฦ, อำ, ไอ, ใอ, เอา [2].
 2. สระเสียงยาว: อา, อี, อื, อู, เอ, แอ, โอ, ออ, เออ, เอีย, เอือ, อัว, ฤๅ, ฦๅ [2].
 3. สระเดี่ยว: สระที่มีเสียงออกมาเป็นเสียงเดียว ไม่มีเสียงอื่นประสมอยู่ มีทั้งหมด 18 ตัว [2].
 4. สระประสม: สระที่มีเสียงสระเดี่ยว 2 ตัวประสมกัน มีทั้งหมด 6 ตัว [2].
 5. สระเกิน: สระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดี่ยว แต่มีเสียงพยัญชนะประสมหรือสะกดอยู่ด้วย มีทั้งหมด 8 ตัว [2].

Learn more:

 1. สระภาษาไทย มี 32 เสียง | Learn and song – YouTube
 2. สระในภาษาไทย – ภาษาไทยหรรษา
 3. เรียนรู้ สระภาษาไทย ผันง่าย อ่านคล่อง ครบจบที่นี่!! – Amarin Baby & Kids

สระมีกี่ความหมาย

ในภาษาไทย, คำว่า สระ มีหลายความหมายที่น่าสนใจและน่ารู้จักกันดี ดังนี้:

 1. สระในการอ่านและเขียนภาษาไทย: สระในภาษาไทยหมายถึง เครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพยัญชนะเพื่อออกเสียงได้ [1].

 2. รูปสระในภาษาไทย: รูปสระในภาษาไทยมีทั้งหมด 21 รูป ซึ่งแต่ละรูปสระจะมีชื่อเรียกเฉพาะตัว และมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ [1]:

  • ะ: เรียกว่า วิสรรชนีย์ หรือ นมนางทั้งคู่
  • ั: เรียกว่า ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด
  • ็: เรียกว่า ไม้ไต่คู้
  • า: เรียกว่า ลากข้าง
  • ิ: เรียกว่า พินทุ หรือ พิทุอิ
  • ่: เรียกว่า ฝนทอง
  • ํ: เรียกว่า นฤคหิต หรือ หยาดน้ำค้าง
  • ุ: เรียกว่า ตีนเหยียด
  • ู: เรียกว่า ตีนคู้
  • เ: เรียกว่า ไม้หน้า
  • ใ: เรียกว่า ไม้ม้วน
  • ไ: เรียกว่า ไม้มลาย
  • โ: เรียกว่า ไม้โอ
  • อ: เรียกว่า ตัวออ
  • ย: เรียกว่า ตัวยอ
  • ว: เรียกว่า ตัววอ
  • ฤ: เรียกว่า ตัวรึ
  • ฤๅ: เรียกว่า ตัวรือ
  • ฦ: เรียกว่า ตัวลึ (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว)
  • ฦๅ: เรียกว่า ตัวลือ (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว)

Learn more:

 1. สระ
 2. สระในภาษาไทย – ภาษาไทยหรรษา
 3. สระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ชวนเพื่อนเรียน ภาษาสเปน Spanish] เรามารู้จักสระของภาษาสเปนกัน👍 👇โดยแบ่งออกเป็นสระทั้งหมด 5 ตัว คือ ตัว A A , E E , I I , O O และ U U
ชวนเพื่อนเรียน ภาษาสเปน Spanish] เรามารู้จักสระของภาษาสเปนกัน👍 👇โดยแบ่งออกเป็นสระทั้งหมด 5 ตัว คือ ตัว A A , E E , I I , O O และ U U
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ - Youtube
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ – Youtube
ชวนเพื่อนเรียน ภาษาสเปน Spanish] เรามารู้จักสระของภาษาสเปนกัน👍 👇โดยแบ่งออกเป็นสระทั้งหมด 5 ตัว คือ ตัว A A , E E , I I , O O และ U U
ชวนเพื่อนเรียน ภาษาสเปน Spanish] เรามารู้จักสระของภาษาสเปนกัน👍 👇โดยแบ่งออกเป็นสระทั้งหมด 5 ตัว คือ ตัว A A , E E , I I , O O และ U U
สระ
สระ” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
สระไทย: เสียงสระ
สระไทย: เสียงสระ
รู้ไหม? ภาษาอังกฤษก็มีสระเสียงสั้นเสียงยาวนะ
รู้ไหม? ภาษาอังกฤษก็มีสระเสียงสั้นเสียงยาวนะ
สระ – เทียนหนึ่งเล่ม
สระ – เทียนหนึ่งเล่ม
สมัญญาภิธาน | Palidict
สมัญญาภิธาน | Palidict
วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 Minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ - Youtube
วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 Minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ – Youtube
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
ชวนเพื่อนเรียน ภาษาสเปน Spanish] เรามารู้จักสระของภาษาสเปนกัน👍 👇โดยแบ่งออกเป็นสระทั้งหมด 5 ตัว คือ ตัว A A , E E , I I , O O และ U U
ชวนเพื่อนเรียน ภาษาสเปน Spanish] เรามารู้จักสระของภาษาสเปนกัน👍 👇โดยแบ่งออกเป็นสระทั้งหมด 5 ตัว คือ ตัว A A , E E , I I , O O และ U U
อักษรเกาหลี เพิ่มเติม | เรียนรู้ ภาษเกาหลี
อักษรเกาหลี เพิ่มเติม | เรียนรู้ ภาษเกาหลี

See more here: hocxenang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *