สมูท แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

เครื่องดื่มสมูทตี้คืออะไร และดีอย่างไร? | MINIMINT HOUSE EP.48

เครื่องดื่มสมูทตี้คืออะไร และดีอย่างไร? | Minimint House Ep.48

Keywords searched by users: สมูท แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน smooth แปลว่า, สมูท ภาษาอังกฤษ, smoothly แปลว่า, smoothie แปลว่า, สมูทตี้ ภาษาอังกฤษ, so smooth แปลว่า, Rough แปลว่า, สมูทอี

สมูท แปลว่าคืออะไร

สมูท แปลว่าคืออะไร

สมูท เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. เรียบร้อยและลื่น: ในความหมายที่หนึ่ง, สมูทหมายถึงสิ่งที่เรียบร้อยและลื่น ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นผิวหรือการเคลื่อนไหวของวัตถุ ตัวอย่างเช่นผิวน้ำที่เรียบเนียนและไม่มีคะแนนรอย [1].

 2. ไม่มีปัญหา: สมูทยังมีความหมายเสริมที่หมายถึงสิ่งที่ไม่มีปัญหาหรือปัญญาอะไรก็ตาม ซึ่งอาจใช้ในบริบททางความรู้สึกหรือความสบายใจ ตัวอย่างเช่นการทำงานที่เรียบร้อยและไม่มีปัญหา [1].

 3. ทำให้เรียบร้อย: สมูทยังเป็นคำกริยาที่หมายถึงการทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบร้อย ซึ่งอาจเป็นการทำให้พื้นผิวเรียบหรือการปรับปรุงสภาพของสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นการเรียบเนียนผิวของวัตถุหรือการปรับปรุงสภาพของผิวหน้า [1].

 4. สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี: ในบางกรณี, สมูทอาจใช้เพื่ออธิบายคนที่มีมารยาทดีและแต่งตัวสุภาพ อย่างไรก็ตาม, คำนี้อาจมีความเสียหายในบางกรณีเนื่องจากอาจใช้ในบริบทของการพูดเพื่อเลียนแบบหรือการเสแสร้ง [1].


Learn more:

 1. SMOOTH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. smooth แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. smooth แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของคำว่า สมูท

คำว่า สมูท ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. สมูท (adj., adv., vt., n.) – คำนี้มีหลายความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนี้:

  • เรียบ, ลื่น, ราบ, ราบรื่น, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ, กลมกล่อม, ผสมกันดี [1]
  • หัวโล้น, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน [1]
  • ดึงดูดใจ, เพลิดเพลิน [1]
  • สิ่งที่ราบ-รื่น, สิ่งที่ราบเรียบ [1]
 2. สมูท (adj.) – หมายถึงเรียบร้อยและไม่มีความผิดปกติ อาจใช้ในบริบทต่างๆ เช่น:

  • เรียบ (flat), แบนเรียบ (plane), ราบรื่น (level) [2]
 3. สมูท (adj.) – หมายถึงราบรื่นและไม่มีปัญหา อาจใช้ในบริบทต่างๆ เช่น:

  • ราบรื่น (smooth), ไม่มีปัญหา [2]
 4. สมูทเทน (vt.) – หมายถึงการทำให้เรียบร้อย อาจใช้ในบริบทต่างๆ เช่น:

  • ทำให้เรียบ (even), ทำให้เรียบร้อย (flatten), ทำให้ราบรื่น (level) [2]
 5. สมูทเออร์ (vi.) – หมายถึงการปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก อาจใช้ในบริบทต่างๆ เช่น:

  • ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก (squelch), ทำให้หายใจลำบาก (suffocate) [2]
 6. สมูทเออร์ (vt.) – หมายถึงการปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก อาจใช้ในบริบทต่างๆ เช่น:

  • ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก (squelch), ทำให้หายใจลำบาก (suffocate) [2]
 7. สมูทต์ (n.) – หมายถึงบุคคลที่แต่งตัวสุภาพและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ) อาจใช้ในบริบทต่างๆ เช่น:

  • สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่คำว่า สมูท ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย โดยมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:
 8. สมูท (adj., adv., vt., n.) หมายถึงการทำให้เรียบเนียนหรือลื่นเช่นเดียวกับคำว่า smooth ในภาษาอังกฤษ [1]. คำนี้มีความหมายที่หลากหลาย เช่น เรียบ, ลื่น, ราบ, ราบรื่น, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ, กลมกล่อม, ผสมกันดี และอื่น ๆ [1].

 9. สมูท (adj.) หมายถึงสิ่งที่ไม่มีปัญหาหรือเรื่องยุ่งเหยิง [2].

 10. สมูท (vt.) หมายถึงการทำให้เรียบเนียนหรือลื่นเช่นเดียวกับคำว่า smooth ในภาษาอังกฤษ [2].

 11. สมูท (n.) หมายถึงสิ่งที่เรียบเนียนหรือลื่นเช่นเดียวกับคำว่า smooth ในภาษาอังกฤษ [2].

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สมูท ดังนี้:

 • สมูท-ทอง (adj.) หมายถึงการพูดคล่องแคล่วหรือมีคารมดี [2].

 • สมูทเทิน (vt., vi.) หมายถึงการทำให้เรียบเนียนหรือลื่นเช่นเดียวกับคำว่า สมูท [2].

 • สมูทเทน (n.) หมายถึงความเรียบเนียนหรือลื่นเช่นเดียวกับคำว่า สมูท [2].

 • สมูท (adj.) หมายถึงการเรียบเนียน, เกลี้ยง, ราบรื่น, ลื่น, กลมกล่อม [2].

 • สมูท (vt.) หมายถึงการปราบ, ทำให้เรียบ, รีด, ลูบ, แผ้วถาง, เกลี่ย [2].

 • สมูทเนส (n.) หมายถึงความเรียบ, ความเกลี้ยงเกลา, ความราบรื่น, ความอ่อนโยน [2].

นี่เป็นความหมายของคำว่า สมูท ในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ อาจจะเป็นการทำให้


Learn more:

 1. smooth แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. SMOOTH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. smooth แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมูท

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมูท (smooth) ในประโยคภาษาไทย:

 1. ผิวของผลไม้สมูทและเนียนมาก [1]
 2. เราใช้ครีมที่มีสมูทเพื่อทำให้ผิวหน้าเรียบเนียน [1]
 3. การทำความสะอาดด้วยผ้าที่สมูทจะช่วยให้พื้นผิวสะอาดและเงางาม [1]
 4. หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่สมูทในการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ [1]
 5. การใช้สมูทในการประกอบชิ้นงานจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความเรียบเนียนและสวยงาม [1]

Learn more:

 1. SMOOTH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. smooth แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ: 10 ประโยคภาษาอังกฤษในร้านอาหารได้ใช้ชัวร์! | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.

คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า สมูท

สมูททีคือเครื่องดื่มที่มีความเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ใส่ใจสุขภาพและการบำรุงร่างกาย เนื่องจากสมูททีมีส่วนประกอบที่มาจากผลไม้สดและอาจมีการเพิ่มความหวานในบางกรณี นอกจากนี้ยังมีสูตรสมูททีที่ใส่นมหรือไอศกรีมเพื่อเพิ่มความหวานและครีมมากขึ้น [1].

คุณสมบัติและลักษณะของสมูทที:

 1. ส่วนประกอบหลักของสมูททีคือผลไม้สดที่ถูกปั่นให้เป็นเนื้อเนียน สมูททีมักใช้ผลไม้ที่สดใหม่เพื่อให้ได้รสชาติและคุณค่าทางอาหารที่ดีที่สุด [1].
 2. สมูททีมักมีการใส่น้ำแข็งบดหรือผลไม้แช่แข็งเพื่อให้เย็นสดชื่น น้ำแข็งช่วยให้สมูททีมีความเย็นและรสชาติที่สดชื่นยิ่งขึ้น [1].
 3. สมูททีมีความหวานธรรมชาติจากผลไม้ที่ใช้ แต่บางครั้งอาจมีการเพิ่มความหวานเพิ่มเติมเช่นการใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาล เพื่อเพิ่มรสชาติหวานของสมูทที [1].
 4. สมูททีมีความหนาและเนื้อเนียน การปั่นผลไม้สดทำให้สมูททีมีเนื้อเนียนและคล้ายกับนมหรือไอศกรีมปั่น ทำให้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องความหวานและความหนา [1].
 5. สมูททีมีความหลากหลายในส่วนผสม นอกจากผลไม้สดแล้วยังมีสูตรสมูททีที่ใส่นมถั่วเหลืองหรือไอศกรีมเพื่อเพิ่มความหวานและครีมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใส่นมถั่วเหลือง ชาเขียว ผงหางนม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและรสชาติ [1].

สมูททีคือเครื่องดื่มประเภทปั่นที่มีความหวานและเนื้อเนียน มักทำจากผลไม้สดหรือผลไม้ปั่น และบางครั้งอาจมีการเพิ่มช็อกโกแลตหรือเนยถั่วลิสงเข้าไปด้วย [1]. สมูททีมีความคล้ายกับนมและไอศกรีมปั่น แต่มีความหนากว่าน้ำที่นำไปปั่นคล้ายหิมะ [1].

คุณสมบัติและลักษณะของสมูทที:

 1. ส่วนประกอบหลัก: สมูททีทำจากผลไม้สดหรือผลไม้ปั่นเป็นส่วนหลัก ซึ่งสามารถใช้ผลไม้ต่าง ๆ ได้ เช่น กล้วย สตรอเบอร์รี่ เชอร์รี่ และผักหลากหลายชนิด [1].
 2. การเพิ่มความหวาน: สมูททีมักมีการเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้ง น้ำเชื่อม หรือน้ำตาล และบางร้านอาหารอาจใส่นมถั่วเหลืองหรือชาเขียวเพิ่มเติม [1].
 3. การใส่น้ำแข็ง: สมูททีมักใส่น้ำแข็งบดเพื่อให้เย็นสดชื่น และบางร้านอาหารอาจใช้ผลไม้แช่แข็งแทนน้ำแข็งเพื่อให้รสชาติเข้มข้นขึ้น [1].
 4. การใส่ส่วนผสมเสริม: บางร้านอาหารอาจใส่ส่วนผสมเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ หรือสร้างรสชาติเฉพาะ อาจมีการใส่นมถั่วเหลือง ผงหางนม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ [1].

สมูททีมักถูกตลาดให้กับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และมีการนำเสนอในร้านอาหารและกาแฟต่าง ๆ ทั่วโลก [1].


Learn more:

 1. สมูทที – วิกิพีเดีย
 2. นมปั่น – วิกิพีเดีย
 3. สมูทตี้คืออะไร – The Saturdays Central

คำแปลอื่นๆของคำว่า สมูท

คำว่า สมูท เป็นคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายหลากหลาย และมีคำแปลอื่นๆในภาษาไทยดังนี้:

 1. เรียบรื่น [1]: คำแปลที่ใกล้เคียงกับความหมายของ สมูท ในภาษาอังกฤษ หมายถึงสิ่งที่เรียบเนียน ไม่มีความหยาบช้า หรือไม่มีความรุนแรง

 2. ลื่น [1]: คำแปลที่ใช้เพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว หมายถึงสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ง่ายและไม่มีขั้นตอนที่ยากลำบาก

 3. ราบรื่น [1]: คำแปลที่ใช้เพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องกับพื้นผิว หมายถึงสิ่งที่เรียบเนียนและไม่มีความรายล้อม

 4. กลมกล่อม [1]: คำแปลที่ใช้เพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องกับรูปร่าง หมายถึงสิ่งที่มีรูปร่างเป็นวงกลมหรือโค้ง

 5. สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ) [1]: คำแปลที่ใช้เพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องกับบุคคล หมายถึงบุคคลที่แสดงท่าทีที่เรียบร้อยและมีมารยาทดี แต่อาจไม่จริงใจหรือไม่ซื่อสัตย์

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สมูท อีกมากมาย เช่น เรียบ, แบนเรียบ, ไม่มีปัญหา, ทำให้เรียบ, ทำให้หายใจไม่ออก, ทำให้หายใจลำบาก, ทำให้เนียน, ทำให้แบน, แก้ปัญหา เป็นต้น [1]


Learn more:

 1. SMOOTH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. smooth แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สมูท

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สมูท มีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อเสริมความหมายและความรู้เกี่ยวกับคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. สมูท (smooth) [1]

  • เรียบ: คำนี้หมายถึงสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกหยาบคายหรือไม่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ผิวหน้าเรียบของเขาทำให้เขาดูอ่อนโยนและสุภาพ [1]
  • ราบรื่น: หมายถึงสิ่งที่มีพื้นผิวเรียบและไม่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ผิวน้ำในบึงเป็นราบรื่นและเงียบสงบ [1]
  • ลื่น: หมายถึงสิ่งที่มีพื้นผิวเรียบและไม่มีความเสียหายหรือความรุนแรง ตัวอย่างเช่น ผิวถนนที่เรียบลื่นช่วยให้การขับรถเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย [1]
  • กลมกล่อม: หมายถึงสิ่งที่มีรูปร่างเรียบและมีเส้นโค้งอ่อนโยน ตัวอย่างเช่น รูปร่างของลูกบอลที่เป็นกลมกล่อมทำให้มีการเคลื่อนที่ได้ง่าย [1]
 2. สมูทเอน (smoothen) [1]

  • ทำให้เรียบ: หมายถึงการกระทำที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบลื่นและไม่มีความรุนแรง ตัวอย่างเช่น การใช้กระดาษทรายเพื่อทำให้พื้นผิวเรียบเนียน [1]
  • ทำให้เรียบร้อย: หมายถึงการกระทำที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบร้อยและไม่มีความสับสน ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย [1]
 3. สมูทอิน (smooth in) [1]

  • ทำให้เรียบ: หมายถึงการกระทำที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบลื่นและไม่มีความรุนแรง ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สมูท มีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อเสริมความหมายและความรู้เกี่ยวกับคำนี้ได้ ดังนี้:
 4. สมูท (smooth) [1]

  • คำศัพท์ที่หมายถึงเรียบหรือลื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเทคนิคหรือการใช้งานที่ต้องการความเรียบและลื่น เช่น พื้นผิวเรียบหรือผิวน้ำลื่น
  • อาจใช้เพื่อเสริมความหมายในบรรยากาศที่เงียบสงบและสุขบุรุษ เช่น สมูทและเงียบสงบ
 5. ราบรื่น (smooth) [1]

  • คำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความราบรื่นหรือเรียบเนียน อาจเป็นการพูดถึงผิวหน้าหรือพื้นผิวที่ไม่มีความสม่ำเสมอหรือไม่เรียบเนียน
  • อาจใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีปัญหาหรือความรุนแรง เช่น ชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุข
 6. ลื่น (smooth) [1]

  • คำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความลื่นหรือไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นทางการ เช่น ผิวหน้าลื่นหรือผิวน้ำลื่น
  • อาจใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความขัดแย้งหรือความไม่สม่ำเสมอ เช่น ความสัมพันธ์ที่ลื่นไหลและไม่มีความขัดแย้ง
 7. ราบเรียบ (flat) [1]

  • คำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความราบเรียบหรือไม่มีความเคลื่อนไหว อาจเป็นการพูดถึงพื้นผิวหรือผิวน้ำที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือความลึกลับ
  • อาจใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เช่น ความสัมพันธ์ที่ราบเรียบและไม่มีความซับซ้อน
 8. แบนเรียบ (flat) [1]

  • คำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความแบนหรือไม่มีความโค้งงอ

Learn more:

 1. SMOOTH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. SMOOT แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแต่งหน้า (Makeup vocabulary)

Categories: ยอดนิยม 45 สมูท แปลว่า

เครื่องดื่มสมูทตี้คืออะไร และดีอย่างไร? | MINIMINT HOUSE EP.48
เครื่องดื่มสมูทตี้คืออะไร และดีอย่างไร? | MINIMINT HOUSE EP.48

(สมูธ) adj., adv., vt., n. (การ) (ทำให้) เรียบ, ลื่น, ราบ, ราบรื่น, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ, กลมกล่อม, ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน, ดึงดูดใจ, เพลิดเพลิน, สิ่งที่ราบ-รื่น, สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n. smooth-tongued.

See more: https://hocxenang.com/category/money

Smooth แปลว่า

หัวข้อหลัก: smooth แปลว่าอะไร

เนื้อหา:

การแปลคำศัพท์เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ภาษาไทยก็ไม่แตกต่าง การรู้ความหมายของคำศัพท์จะช่วยให้เราสื่อสารได้ถูกต้องและเข้าใจความหมายของประโยคที่เราอ่านหรือฟังได้ดีขึ้น ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงคำว่า smooth แปลว่าอะไรในภาษาไทย พร้อมกับตัวอย่างประโยคและความหมายของคำนี้ในประโยค อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า smooth แปลว่าอะไรในภาษาไทย [1].

คำว่า smooth ในภาษาไทยแปลว่า เรียบ หรือ ลื่น ซึ่งมักใช้เพื่ออธิบายสิ่งของหรือพื้นผิวที่ไม่มีความรู้สึกขรุขระ หรือไม่มีความหยาบช้า นอกจากนี้ smooth ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกหลายความหมาย ดังนี้:

 1. เรียบรื่น: หมายถึงสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีความเรียบรื่นและไม่มีความหยาบช้า [1].
 2. ราบรื่น: หมายถึงสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีความราบเรียบและไม่มีความเคลื่อนไหว [1].
 3. กลมกล่อม: หมายถึงสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีรูปร่างที่เรียบและไม่มีมุมคม [1].
 4. สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ): หมายถึงบุคคลที่แสดงท่าทีและมีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น แต่อาจไม่จริงใจ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า smooth ในประโยค:

 1. ผิวของน้ำในบึงเรียบเหมือนกระจก [1].
 2. ผิวของเครื่องดนตรีทำให้เสียงดนตรีเป็นเสียงที่เรียบและลื่น [1].
 3. เขาเป็นคนทหัวข้อหลัก: smooth แปลว่าอะไร?

เนื้อหา:

การแปลคำศัพท์เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคำศัพท์มากมาย และคำว่า smooth เป็นคำที่น่าสนใจที่จะต้องแปลให้ถูกต้อง ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำว่า smooth แปลว่าอะไรในภาษาไทย พร้อมกับตัวอย่างประโยคและความหมายของคำนี้ในประโยค อ่านต่อเพื่อรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า smooth แปลว่าอะไรในภาษาไทย!

คำว่า smooth ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และสามารถแปลได้หลายคำในภาษาไทย ดังนี้:

 1. เรียบ: คำว่า smooth ในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่มีพื้นผิวเรียบ ไม่มีความรู้สึกของความหยาบหยาม หรือไม่มีความราบรื่น [1]
 2. ลื่น: คำว่า smooth ในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่มีพื้นผิวเนียน ไม่มีความเร่าร้อน หรือไม่มีความลาดชัน [1]
 3. ราบรื่น: คำว่า smooth ในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่มีพื้นผิวเรียบร้อย ไม่มีความราบรื่น หรือไม่มีความเกลื่อนไหล [1]
 4. กลมกล่อม: คำว่า smooth ในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่มีรูปร่างเรียบ ไม่มีมุมคม หรือมีรูปร่างที่เป็นเส้นโค้ง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า smooth ในประโยค:

 1. ผิวของน้ำในบ่อนี้เรียบและลื่นมาก [1]
 2. ผิวของเค้กนี้เรียบร้อยและกลมกล่อม [1]
 3. ผิวของเสื้อผ้านี้ราบรื่นและลื่นไหล [1]
 4. การทำงานของเครื่องจักรนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น [1]

คำว่า smooth


Learn more:

 1. SMOOTH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. smooth แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. smooth คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

สมูท แปลว่าคืออะไร
ความหมายของคำว่า สมูท
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมูท
คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า สมูท
คำแปลอื่นๆของคำว่า สมูท
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สมูท

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *