สัปดน แปล ว่า: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีเครื่องหมาย

เรื่องนี้จะไม่ทน...เสียงสัปดนของคนข้างบ้าน!!! | #อย่าหาว่าน้าสอน

เรื่องนี้จะไม่ทน…เสียงสัปดนของคนข้างบ้าน!!! | #อย่าหาว่าน้าสอน

Keywords searched by users: สัปดน แปล ว่า: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีเครื่องหมาย สัปดน ภาษาอังกฤษ, เมรุมาศ ความหมาย, ปกติ อ่านว่า, กักขฬะ หมายถึง, สัปดาห์ คือ, สองแง่สองง่าม, อุตริ, สัปเหร่อ

ความหมายของคำว่า สัปดน

คำว่า สัปดน เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า สัปดน [1]:

  • สัปดน (noun): หมายถึง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีระเบิด หรือการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด
  • สัปดน (verb): หมายถึง การกระทำอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สัปดน [1]:

  • เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ผู้คนจะเริ่มสัปดนอย่างรวดเร็ว
  • การเกิดเหตุการณ์สัปดนทำให้ผู้คนตกใจและหนีออกจากสถานที่
 3. ความหมายเพิ่มเติมของคำว่า สัปดน [2]:

  • ในบางกรณี สัปดน อาจมีความหมายเชิงลบ หมายถึงการกระทำที่ไม่เป็นระเบียบ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
  • ในบางกรณี สัปดน อาจมีความหมายเชิงบวก หมายถึงการกระทำที่เป็นไปตามความต้องการและเป็นประโยชน์

Learn more:

 1. สัปดน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สัปดน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สัปดน คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

พจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและคำศัพท์ในหลากหลายภาษา โดยเน้นการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พจนานุกรม Longdo Dictionary มีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Longdo เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความหมายและคำแปลได้อย่างง่ายดาย [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. การแปลภาษา: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแปลคำศัพท์และประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ [1].
 2. ค้นหาคำศัพท์: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์คำหรือประโยคลงในช่องค้นหา และพจนานุกรม Longdo Dictionary จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง [1].
 3. ความหมายและตัวอย่างการใช้คำ: พจนานุกรม Longdo Dictionary จะแสดงความหมายและตัวอย่างการใช้คำศัพท์เมื่อผู้ใช้งานเอาเมาส์ไปวางเหนือคำที่ต้องการทราบ [1].
 4. ความหมายของคำที่แปรรูป: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1].
 5. ความหมายของคำผสม: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำผสมได้อย่างถูกต้อง [1].

การใช้งานพจนานุกรม Longdo Dictionary ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานทุกคน โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ [2] [3].


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ‎Longdo Dict on the App Store
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

พจนานุกรม Bab.La

พจนานุกรม bab.la เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาต่างๆ โดยมีความเน้นในการให้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ พจนานุกรมนี้มีความหลากหลายในการให้บริการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นคำแปลทั่วไป คำแปลเชิงวิชาการ หรือคำแปลทางธุรกิจ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถหาคำแปลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม bab.la:

 1. ค้นหาคำแปล: ผู้ใช้สามารถค้นหาคำแปลได้โดยตรงในพจนานุกรม bab.la โดยใส่คำที่ต้องการแปลลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง [1].
 2. คำแปลเชิงวิชาการ: พจนานุกรม bab.la ยังมีคำแปลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และอื่นๆ [1].
 3. คำแปลทางธุรกิจ: พจนานุกรม bab.la ยังมีคำแปลทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น คำศัพท์ทางการตลาด การเงิน การบัญชี และอื่นๆ [1].

การใช้งานพจนานุกรม bab.la:

 1. ใช้เพื่อการแปล: ผู้ใช้สามารถนำพจนานุกรม bab.la มาใช้ในการแปลคำศัพท์หรือประโยคต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในภาษาต่างๆ [1].
 2. เรียนรู้ภาษา: พจนานุกรม bab.la ยังมีเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เช่น เกมส์ แฟลชการ์ด และแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ [1].

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการให้บริการที่ครอพจนานุกรม bab.la เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาต่างๆ โดยมีความเน้นในการให้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ พจนานุกรมนี้มีความหลากหลายในการให้บริการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นคำแปลทั่วไป คำแปลเฉพาะทาง หรือคำแปลที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในหมวดหมู่เฉพาะ เช่น คำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์ทางธุรกิจ คำศัพท์ทางเทคโนโลยี และอื่นๆ [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม bab.la:

 1. ค้นหาคำแปล: พจนานุกรม bab.la มีระบบค้นหาที่ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำแปลได้อย่างง่ายดาย โดยเพียงแค่กรอกคำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการแปลลงในช่องค้นหา ระบบจะแสดงผลลัพธ์คำแปลที่เกี่ยวข้องทันที [1].
 2. คำแปลเฉพาะทาง: พจนานุกรม bab.la มีคำแปลเฉพาะทางที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแปลคำหรือประโยคที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงได้ โดยคำแปลเฉพาะทางนี้จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและการใช้งานของคำนั้นๆ [1].
 3. คำแปลที่เกี่ยวข้อง: พจนานุกรม bab.la ยังมีคำแปลที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในหมวดหมู่เฉพาะ เช่น คำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์ทางธุรกิจ คำศัพท์ทางเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาคำแปลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย [1].

การใช้งานพจนานุกรม bab.la ยังไม่ได้จำกัดเพียงแค่การแปลภาษาเท่านั้น ยังมีเครื่องมือและแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเร


Learn more:

 1. babla.co.th – พจนานุกรมภาษาต่างๆโดย bab.la -… – Bab La

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในการค้นคว้าคำศัพท์และความหมายของคำในภาษาไทย พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีความสำคัญอย่างมากในการสืบค้นคำศัพท์ที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการค้นหาคำศัพท์ที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีความเป็นมาอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นคำศัพท์ในภาษาไทยที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้ทั่วไป รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ [3]

คุณสมบัติและความสามารถของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน:

 1. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีความครอบคลุมและครบถ้วนในคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 33,000 คำ [3].
 2. แต่ละรายการของคำศัพท์ประกอบด้วยคำศัพท์ ชนิดของคำ คำอ่าน นิยาม และคำที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่คพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในการค้นคว้าคำศัพท์และความหมายของคำในภาษาไทย พจนานุกรมนี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสืบทอดและพัฒนาภาษาไทยให้เป็นที่เข้าใจและใช้งานได้ดีทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและในวงการวิชาการ [3].

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีความสำคัญอย่างมากในการสืบค้นคำศัพท์และความหมายของคำในภาษาไทย เนื่องจากมีคำศัพท์มากมายที่ไม่เคยได้ยินหรือเคยเจอมาก่อน นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายหรือมีความหมายที่ซับซ้อน ซึ่งพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [3].

คุณสมบัติและความสามารถของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน:

 1. ความครอบคลุม: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีคำศัพท์ภาษาไทยมากกว่า 4,3000 คำ ที่ประกอบด้วยคำศัพท์ ชนิดของคำ คำอ่าน นิยาม และคำที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่คำ ลูกคำ เป็นต้น [3].
 2. การค้นหาที่หลากหลาย: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์ได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย [3].
 3. การแสดงผลการใช้งานที่ครอบคลุม: พจนานุ

Learn more:

 1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๕๔ – Apps bei Google Play
 2. ‎ราชบัณฑิตยฯโมไบล์: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ บน App Store
 3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๕๔ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล

เนื้อหาที่เขียนขึ้นจะเกี่ยวกับตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล โดยใช้ภาษาไทยเพื่อตอบสนองตามมาตรฐาน SEO ของ Google

หัวข้อ: ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล

เนื้อหา:
พจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการค้นคว้าคำศัพท์และความหมายของคำในภาษาต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษาและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในพจนานุกรมแปลจะประกอบด้วยตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์และคำแปลเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ

ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล:

 1. พจนานุกรม [1]: หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร

  • การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น
 2. พจนานุกรม [2]: นามานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์ในภาษาใดภาษาหนึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย

 3. พจนานุกรม [2]:

  • พจนานุกรม: ค้นหาในพจนานุกรม [2]
  • พจนานุกรม: หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย

Learn more:

 1. พจนานุกรม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Google แปลภาษา
 3. receive แปล ว่า – dines0bc.clarkshelter.org

ความหมายและตัวอย่างประโยคจากศัพท์สัปดน

ความหมายและตัวอย่างประโยคจากศัพท์สัปดน

สัปดนเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคำพูดหรือพฤติกรรมที่หยาบคายหรือไม่สุภาพ [1] คำว่า สัปดน มาจากคำว่า สับปะดน ซึ่งหมายถึงการพูดหรือทำอะไรอย่างหยาบคายหรือไม่เหมาะสม [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสัปดน:

 1. เด็กคนนี้ชอบเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด (ปาก) [1]
 2. พูดสัปดนสองแง่สองง่าม อุตรินอกแบบนอกแผน [1]

การใช้คำสัปดนนั้นอาจสร้างความไม่พึงพอใจหรือไม่สบายใจให้กับผู้ฟังหรือผู้รับฟัง [2] ดังนั้นควรใช้คำพูดอย่างสุภาพและเหมาะสมในทุกสถานการณ์


Learn more:

 1. สัปดน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จาก … – Sanook
 2. สัปดน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สัปดน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: อัปเดต 73 สัปดน แปล ว่า

เรื่องนี้จะไม่ทน...เสียงสัปดนของคนข้างบ้าน!!! | #อย่าหาว่าน้าสอน
เรื่องนี้จะไม่ทน…เสียงสัปดนของคนข้างบ้าน!!! | #อย่าหาว่าน้าสอน

See more: https://hocxenang.com/category/money

สัปดน ภาษาอังกฤษ

สัปดน ภาษาอังกฤษ

สัปดน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า อุตรินอกแบบหยาบโลน หรือทำในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เคารพศีลธรรม ในภาษาอังกฤษ คำแปลของ สัปดน อาจจะเป็น indecent หรือ obscene ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน [1].

การใช้คำว่า สัปดน ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. She spoke indecently and offended everyone in the room [1].
 2. The book contains obscene content that is not suitable for children [1].
 3. He enjoys making indecent jokes without considering others feelings [1].

การเล่นสัปดน (Playing สัปดน):

 1. Playing สัปดน means engaging in activities that are considered vulgar or indecent [2].
 2. Children should be taught not to engage in สัปดน behavior, such as tying a dogs tail and lighting it [2].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

 • หยาบโลน (vulgar) – มีความหมายเดียวกับ สัปดน ในทางหยาบคาย [1].
 • อุตรินอกแบบ (lewd) – มีความหมายเดียวกับ สัปดน ในทางอุตรินอกแบบ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):
Q: สัปดน แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
A: สัปดน แปลว่า indecent หรือ obscene [1].

Q: คำว่า สัปดน มีความหมายเดียวกับคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
A: คำว่า สัปดน มีความหมายเดียวกับ indecent หรือ obscene ในภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. สัปดน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สัปดน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สัปดน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

เมรุมาศ ความหมาย

เมรุมาศ ความหมาย

เมรุมาศ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายว่า ความสุขและความสำเร็จในชีวิต [1]. คำว่า เมรุมาศ มาจากภาษาสันสกฤตภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งในภาษานี้มีความหมายเดียวกันกับภาษาไทย [1].

เมรุมาศ เป็นคำที่มักถูกใช้ในบทสวดมนต์ หรือบทสวดพระอภิธรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตของผู้ที่สวดมนต์ [1]. การสวดมนต์เมรุมาศ มักถูกนำมาใช้ในการปลดปล่อยความเครียด ลดความกังวล และเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวัน [1].

การใช้คำว่า เมรุมาศ ในประโยค:

 • เมรุมาศเป็นความปรารถนาที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้คน [1].
 • การสวดมนต์เมรุมาศช่วยให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิต [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: เมรุมาศมีความหมายเดียวกับคำว่า ความสุข หรือไม่?
คำตอบ: เมรุมาศมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความสุข แต่มีความหมายที่เน้นความสำเร็จและความสุขในชีวิตมากกว่า [1].

คำถาม: เมรุมาศมีความหมายในศาสนาไหม?
คำตอบ: เมรุมาศเป็นคำที่มักถูกใช้ในบทสวดมนต์หรือบทสวดพระอภิธรรมในศาสนาที่ต้องการเสริมสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต [1].


Learn more:

 1. เมรุมาศ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พระเมรุมาศ – วิกิพีเดีย
 3. เมรุ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Obscene แปลว่า หยาบโลน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Obscene แปลว่า หยาบโลน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ศัพท์สัปดน
ศัพท์สัปดน
Indecent แปลว่า หยาบโลน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Indecent แปลว่า หยาบโลน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ศัพท์สัปดน
ศัพท์สัปดน

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า สัปดน
พจนานุกรม Longdo Dictionary
พจนานุกรม bab.la
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล
ความหมายและตัวอย่างประโยคจากศัพท์สัปดน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *