สแปพาสภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลตามเฉดสี

สรุป Parts Of Speech ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร สรุปเข้าใจง่าย

Keywords searched by users: สแปพาสภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สแปร์ สํารอง ภาษาอังกฤษ, spare part แปลว่า, สแปร์ อังกฤษ, สแปร์พาร์ท, สแปร์ แปล อังกฤษ, สแปร์ สำรอง, Spare part เครื่องจักร, Spare part List คือ

สแปพาสภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบาย

Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลตามเฉดสี
Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลตามเฉดสี

สแปพาสภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบาย

สแปพาสภาษาอังกฤษ (Spare Part) เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในวงการอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายว่า ชิ้นส่วนสำรองหรือชิ้นส่วนทดแทน ซึ่งใช้เพื่อแทนที่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายในเครื่องหรืออุปกรณ์นั้นๆ [1].

การใช้คำว่า สแปพาสภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาเว็บไซต์หรือบทความเพื่อตอบสนองต่อเว็บไซต์ที่มี Google SEO standards นั้นสามารถทำได้โดยการเขียนเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับคำค้นหาและมีความครอบคลุม โดยอธิบายเกี่ยวกับสแปพาสภาษาอังกฤษให้เป็นรายละเอียด ดังต่อไปนี้:

หัวข้อที่ 1: สแปพาสภาษาอังกฤษคืออะไร

 • อธิบายความหมายของสแปพาสภาษาอังกฤษว่าเป็นชิ้นส่วนสำรองหรือชิ้นส่วนทดแทนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ [1].
 • อธิบายว่าสแปพาสภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไรในวงการอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุง [1].

หัวข้อที่ 2: การใช้สแปพาสภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม

 • อธิบายถึงการใช้สแปพาสภาษาอังกฤษในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรม [1].
 • อธิบายถึงความสำคัญของการมีสแปพาสภาษาอังกฤษที่เพียงพอในการดำเนินงานของอุตสาหกรรม [1].

หัวข้อที่ 3: ตัวอย่างการใช้สแปพาสภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 • อธิบายถึงตัวอย่างการใช้สแปพาสแปพาสภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบาย

สแปพาสภาษาอังกฤษ (Spare Part) เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในวงการอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายว่า ชิ้นส่วนสำรองหรือชิ้นส่วนทดแทน ซึ่งใช้เพื่อแทนที่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายในเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ [1].

การใช้คำว่า สแปพาสภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาเว็บไซต์หรือบทความเพื่อตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google สามารถทำได้โดยการเขียนเนื้อหาที่มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยสามารถอธิบายความหมายของคำว่า สแปพาสภาษาอังกฤษ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและความสำคัญของสแปพาสภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

ด้านล่างนี้คือเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับสแปพาสภาษาอังกฤษ:

หมายความของ สแปพาสภาษาอังกฤษ

 • สแปพาสภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่า ชิ้นส่วนสำรองหรือชิ้นส่วนทดแทน ซึ่งใช้เพื่อแทนที่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายในเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ [1].

การใช้งานและความสำคัญของสแปพาสภาษาอังกฤษ

 • สแปพาสภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญในวงการอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์บางชิ้นอาจเสียหายหรือชำรุดได้ง่าย ด

Learn more:

 1. spare part แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง – MyLearnVille
 3. spare part แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ส แป พาส ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ส แป พาส ในภาษาอังกฤษคือ spare part [1]. ส แป พาส เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออธิบายชิ้นส่วนที่ใช้แทนชิ้นส่วนหลักหรือชิ้นส่วนที่เสียหายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆ [1].

การใช้คำว่า ส แป พาส ในประโยค:

 • ฉันต้องการซื้อส แป พาสสำหรับเครื่องจักรของฉัน [1].
 • การเปลี่ยนส แป พาสของเครื่องจักรช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุง [1].

Learn more:

 1. spare part แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. spare part แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Spare Part แปลว่า ของอะไหล่, สิ่งที่เก็บไว้สำรอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

การแปลคำศัพท์ ส ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง การแปลคำศัพท์ช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายและใช้คำศัพท์ในบทสนทนาหรือการเขียนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงการแปลคำศัพท์ ส ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำศัพท์ ส ในภาษาอังกฤษ:

 1. Sun (noun) – แสงอาทิตย์ [2]
 2. Saturday (noun) – เสาร์ [2]
 3. Sunday (noun) – อาทิตย์ [2]
 4. South (noun) – ทิศใต้ [2]
 5. Sibling (noun) – พี่น้อง [2]
 6. Smile (verb/noun) – ยิ้ม [2]
 7. School (noun) – โรงเรียน [2]
 8. Song (noun) – เพลง [2]
 9. Sea (noun) – ทะเล [2]
 10. Soccer (noun) – ฟุตบอล [2]

การแปลคำศัพท์ ส ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่หลากหลายและมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อบทสนทนาหรือการเขียนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ความหมายที่ต้องการสื่อถึงถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย


Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การแปลความ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

สแปพาสภาษาอังกฤษ: ตัวอย่างประโยคและการใช้งาน

สแปพาสภาษาอังกฤษ: ตัวอย่างประโยคและการใช้งาน

สแปพาสภาษาอังกฤษ (spare part) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายชิ้นส่วนที่ใช้แทนหรือเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนที่เสียหายหรือชำรุดของสิ่งของหรือเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งมักจะใช้ในบริบทของการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องจักร, และอุปกรณ์อื่นๆ [1].

ตัวอย่างประโยคและการใช้งาน:

 1. ฉันต้องการซื้อสแปร์พาร์ทสำหรับรถยนต์ของฉันที่ชำรุดแล้ว [1].
 2. การเปลี่ยนสแปร์พาร์ทของเครื่องปั่นไฟในโรงงานจะช่วยลดเวลาหยุดเครื่อง [1].
 3. หากคุณต้องการสแปร์พาร์ทสำหรับเครื่องซักผ้า คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการหรือร้านค้าที่จำหน่ายสแปร์พาร์ทได้ [1].
 4. การสั่งซื้อสแปร์พาร์ทออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการหาชิ้นส่วนที่ต้องการ [1].

Learn more:

 1. spare part แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. spare part แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สรุป Part of Speech อย่างละเอียด พื้นฐานสำคัญสู่การเก่งภาษาอังกฤษ – Premier Prep

การหา Supplier และ Spare Parts ในภาษาอังกฤษ

การหา Supplier และ Spare Parts ในภาษาอังกฤษ

การหา Supplier และ Spare Parts เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดซื้อสินค้าและวัสดุสำหรับองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้สามารถค้นหาและเลือก Supplier และ Spare Parts ที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขั้นตอนและวิธีการหา Supplier และ Spare Parts ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำ SEO บนเว็บไซต์ของคุณ

ขั้นตอนการหา Supplier และ Spare Parts ในภาษาอังกฤษ:

 1. วางแผนการหา Supplier:

  • กำหนดความต้องการของสินค้าหรือวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ รวมถึงคุณสมบัติทางเทคนิคและคุณภาพที่ต้องการให้ Supplier มี
  • สำรวจตลาดและวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อหา Supplier ที่มีความเหมาะสมและความพร้อมในการจัดส่งสินค้าหรือวัสดุ
  • ค้นหา Supplier ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เช่น Alibaba, Global Sources, หรือ Thomasnet
  • ติดต่อ Supplier ที่คุณสนใจเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ราคาสินค้า, เงื่อนไขการส่งมอบ, และเงื่อนไขการชำระเงิน
 2. การเลือก Supplier:

  • ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ Supplier โดยพิจารณาตามคุณสมบัติทางเทคนิค, ความน่าเชื่อถือ, ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม, และความสามารถในการจัดส่งสินค้าหรือวัสดุ
  • ขอตัวอย่างสินค้าหรือวัสดุจาก Supplier เพื่อทดสอบคุณภาพและความเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  • ตรวจสอบควาการหา Supplier และ Spare Parts ในภาษาอังกฤษ

การหา Supplier และ Spare Parts เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดซื้อสินค้าและวัสดุสำหรับองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้สามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับ Supplier และ Spare Parts ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นี่คือขั้นตอนการหา Supplier และ Spare Parts ในภาษาอังกฤษ:

 1. วางแผนการหา Supplier:

  • กำหนดความต้องการ: กำหนดความต้องการของสินค้าหรือวัสดุที่ต้องการจัดซื้อให้ชัดเจน เช่น ประเภทของสินค้าหรือวัสดุที่ต้องการ คุณลักษณะทางเทคนิค และคุณภาพที่ต้องการ [1].
  • วิเคราะห์ตลาด: ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อหา Supplier ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยพิจารณาคุณสมบัติของ Supplier เช่น ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือ [1].
  • ค้นหา Supplier: ใช้เครื่องมือการค้นหาออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อค้นหา Supplier ที่มีความเหมาะสม [1].
 2. การเลือก Supplier:

  • ประเมินคุณภาพ: ประเมินคุณภาพของ Supplier โดยพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น คุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย ราคา และเงื่อนไขการส่งสินค้า [1].
  • การเปรียบเทียบ: เปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อเสนอของ Supplier ที่เป็นไปได้ เพื่อเลือก Supplier ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมที่สุด [1].
  • การติดต่อและเจรจาต่อรอง: ติดต่อ Supplier ที่เป็นไปได้และเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่

Learn more:

 1. Basics Purchase – จัดซื้อเบื้องต้น | Purchase Club
 2. outsource ต่างจาก Supplier อย่างไร – บทความด้าน ISO
 3. Procurement of spare parts made easy

Categories: รวบรวม 27 ส แป พาส ภาษา อังกฤษ

สรุป Parts Of Speech ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร สรุปเข้าใจง่าย
สรุป Parts Of Speech ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร สรุปเข้าใจง่าย

(n) spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)ซัพพลายเออร์ [sapphlāioē] (n) EN: supplier.(สแพรฺ) vt., vi., adj. ประหยัด, สงวน, ออม, เจียด, ไม่ใช้, ปล่อยไป, ปล่อยไว้, ยกโทษให้, อภัยโทษ, ยกชีวิต, ละเว้น, งดเว้น, เหลือไว้, สงวน, มีเหลือ, มีเกิน, ผอม, ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้, ชั้นสำรอง, สิ่งสำรอง, ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก, แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว

See more: https://hocxenang.com/category/money

Supplier เขียนยังไง

วิธีเขียน Supplier

การเขียน Supplier นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างที่อยู่ซัพพลายเออร์ (Supplier Site) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจระหว่างบริษัทกับซัพพลายเออร์ ดังนั้นเราจะมาดูวิธีการเขียน Supplier ในลักษณะที่เป็นไปได้ดังนี้:

 1. ข้อมูลพื้นฐานของ Supplier:

  • ชื่อบริษัท: ระบุชื่อบริษัทของ Supplier [1].
  • ที่อยู่: ระบุที่อยู่ของ Supplier รวมถึงประเทศและรหัสไปรษณีย์ [1].
  • ข้อมูลติดต่อ: ระบุข้อมูลติดต่อของ Supplier เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, และเว็บไซต์ [1].
 2. รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ:

  • รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ Supplier จำหน่าย [1].
  • ราคา: ระบุราคาสินค้าหรือบริการที่ Supplier เสนอ [1].
  • เงื่อนไขการสั่งซื้อ: ระบุเงื่อนไขการสั่งซื้อ เช่น ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ, ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า [1].
 3. คุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าหรือบริการ:

  • รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เช่น ขนาด, สี, วัสดุ, หรือคุณลักษณะพิเศษอื่น ๆ [1].
  • มาตรฐานคุณภาพ: ระบุมาตรฐานคุณภาพที่สินค้าหรือบริการต้องปฏิบัติตาม [1].
 4. เงื่อนไขการชำระเงิน:

  • ระบุวิธีการชำระเงินที่ Supplier รองรับ เช่น เงินสด, เช็ค, โอนเงินผ่านธนาคาร [1].
  • เงื่อนไขการชำระเงิน เช่น ระยะเวลาการชำระเงิน, การชำระเงินเป็นส่วนหนึ่งหรือเต็มจำนวน [1].
 5. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า:

  • ระบุวิธีการส่งมอบสินค้า เช่น การจัดส่งด้วยบริษัทขนส่ง, การรับสินค้าที่สถานที่ของ Supplier [1วิธีเขียน Supplier

การเขียน Supplier นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างที่อยู่ซัพพลายเออร์ (Supplier Site) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจระหว่างบริษัทกับซัพพลายเออร์ ดังนั้นเราจะมาดูวิธีการเขียน Supplier ในลักษณะที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลพื้นฐานของ Supplier:

  • ชื่อบริษัท: ระบุชื่อบริษัทของ Supplier [1].
  • ที่อยู่: ระบุที่อยู่ของ Supplier รวมถึงเลขที่, ถนน, เขต/อำเภอ, เมือง/จังหวัด, และรหัสไปรษณีย์ [1].
  • หมายเลขโทรศัพท์: ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของ Supplier [1].
  • อีเมล: ระบุที่อยู่อีเมลของ Supplier [1].
  • เว็บไซต์: ระบุเว็บไซต์ของ Supplier ถ้ามี [1].
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของ Supplier:

  • ประเภทธุรกิจ: ระบุประเภทธุรกิจของ Supplier เช่น ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, หรือผู้ให้บริการ [1].
  • สินค้าหรือบริการ: ระบุสินค้าหรือบริการที่ Supplier นำเสนอ [1].
  • ลูกค้าเป้าหมาย: ระบุกลุ่มลูกค้าที่ Supplier เน้นในการตลาดสินค้าหรือบริการของตน [1].
  • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ: ระบุประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ Supplier ในวงการที่เกี่ยวข้อง [1].
 3. คุณสมบัติและความสามารถของ Supplier:

  • คุณภาพสินค้าหรือบริการ: ระบุคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ Supplier นำเสนอ [1].
  • การจัดส่ง: ระบุวิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการของ Supplier และเวลาที่ใช้ในการจัดส่ง [1].
  • การบริการหลังการขาย: ระบุบริการหลังการขายที่ Supplier ให้แก่ลูกค้า เช่น การซ่อมบำรุงหรือการสนับสนุนทางเทคนิค [1].
 4. เงื่อนไขการทำธุรกิจ:


Learn more:

 1. บทที่ 1 การสร้างที่อยู่ซัพพลายเออร์ (Create Supplier Site)
 2. ขอตัวอย่าง supplier manual – ระบบคุณภาพ – ISOTHAI.COM
 3. 7 ตัวอย่างที่ดีของการนำเสนอขายในปี 2021 (และวิธีเขียนในแบบของคุณ)
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
🔴 สอนลูกพูดอังกฤษ ตอน
🔴 สอนลูกพูดอังกฤษ ตอน “ทายา แปะ พลาสเตอร์” – Youtube
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลตามเฉดสี
Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลตามเฉดสี

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

สแปพาสภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบาย
ความหมายของ ส แป พาส ภาษาอังกฤษ
การแปลคำศัพท์ ส ในภาษาอังกฤษ
สแปพาสภาษาอังกฤษ: ตัวอย่างประโยคและการใช้งาน
การหา Supplier และ Spare Parts ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *