ริมถนนภาษาอังกฤษ: เทคนิคในการเรียนรู้ภาษานอกช่วงที่เดินทาง

มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Keywords searched by users: ริมถนนภาษาอังกฤษ: เทคนิคในการเรียนรู้ภาษานอกช่วงที่เดินทาง ข้างถนน ภาษาอังกฤษ, บ้านติดถนน ภาษาอังกฤษ, ติดถนนใหญ่ ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ริมถนน ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ริมถนน เป็นภาษาอังกฤษคือ roadside หรือ sidewalk [1]. คำว่า ริมถนน ใช้เรียกถึงพื้นที่ที่อยู่ติดกับถนน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางเดินเพื่อให้คนเดินเท้าสามารถเดินผ่านได้อย่างสะดวกสบาย และบางครั้งอาจมีพื้นที่สำหรับจอดรถหรือสวนสาธารณะเล็กๆ อยู่ใกล้กับถนนด้วย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • ฉันเดินเล่นบนทางเท้าที่ริมถนน [1].
 • ร้านอาหารนี้ตั้งอยู่ที่ริมถนน [1].

Learn more:

 1. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ริมถนน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ริมถนน ในภาษาอังกฤษคือ roadside หรือ sidewalk [1]. คำว่า ริมถนน ใช้ในบริบทของพื้นที่ที่อยู่ติดกับถนนหรือทางขนส่งสาธารณะ เช่น ทางเท้าข้างถนน ที่อยู่ริมถนน หรือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับถนน [1].

เนื่องจากคำว่า ริมถนน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทย ดังนั้นการเข้ารอบการค้นหาใน Google SEO จะไม่มีความสำคัญเท่ากับการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ดังนั้น ขอให้คำตอบนี้เป็นแนวทางในการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน

เมื่อเราพูดถึง ริมถนน ในทางกว้างๆ นั้น มันอาจมีความหมายที่หลากหลาย และสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ ดังนี้:

 1. ทางเท้าข้างถนน (Sidewalk): เป็นทางเท้าที่อยู่ติดกับถนน ใช้ให้คนเดินเท้าเดินผ่านได้อย่างปลอดภัย แยกจากทางจราจรที่ใช้โดยรถยนต์ ทางเท้าข้างถนนมักจะมีการติดตั้งสิ่งกีดขวาง เช่น ป้ายจราจร และสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อให้คนเดินเท้าสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างปลอดภัย [1].

 2. พื้นที่ริมถนน (Roadside area): เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนหรือทางขนส่งสาธารณะ พื้นที่ริมถนนอาจมีการใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณา การจัดสวนหรือสวนสาธารณะ หรือการติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัย [1].

 3. พื้นที่ใกล้เคียงถนน (Road adjacent area): เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับถนนหรือทางขนส่งสาธารณะ อาจเป็นพื้นที่ความหมายของคำว่า ริมถนน ในภาษาอังกฤษคือ roadside หรือ sidewalk [1]. คำว่า ริมถนน ใช้ในบริบทของทางเดินข้างถนนหรือทางเท้าที่อยู่ติดกับถนน ซึ่งมักจะมีความกว้างและความยาวตามความเหมาะสมของถนนนั้นๆ [1].

ริมถนนเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางเป็นเท้า หรือใช้รถเล็ก ๆ เช่น จักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือรถสามล้อ ซึ่งช่วยให้คนสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย [1].

ริมถนนมักจะมีลักษณะเป็นทางเดินที่อยู่ติดกับถนน โดยมักจะมีความกว้างที่เพียงพอสำหรับคนเดินเท้าผ่านไปมา และบางครั้งอาจมีการติดตั้งสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ โครงสร้างอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน [1].

นอกจากนี้ ริมถนนยังเป็นสถานที่ที่มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน อาทิเช่น อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีการติดตั้งบริเวณริมถนน [1].

ในสรุป คำว่า ริมถนน ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า roadside หรือ sidewalk และเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน [1].


Learn more:

 1. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ริมถนน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลอื่นๆ ของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ

คำแปลอื่นๆ ของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ริมถนน แล้วต้องการคำแปลอื่นๆ ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำศัพท์หรือวลีที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความหมายและความรู้เพิ่มเติมได้ ดังนี้:

 1. Sidewalk – ถนนเท้า [1]

  • คำศัพท์ sidewalk หมายถึง ทางเดินเท้าที่อยู่ติดกับถนน ซึ่งใช้ในการเดินเท้าหรือเล่นสำหรับคนเดินเท้า
 2. Roadside – ด้านข้างถนน [1]

  • คำวลี roadside หมายถึง ด้านข้างของถนน ซึ่งอาจมีร้านค้าหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ อยู่
 3. Verge – ขอบทาง [1]

  • คำศัพท์ verge หมายถึง ส่วนของถนนที่อยู่ระหว่างทางเดินรถและทางเดินเท้า ซึ่งอาจมีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวยงามอื่นๆ
 4. Shoulder – ไหล่ถนน [1]

  • คำศัพท์ shoulder หมายถึง ส่วนของถนนที่อยู่ระหว่างทางเดินรถและทางเดินเท้า ซึ่งใช้ในการจอดรถหรือเดินเท้าในกรณีฉุกเฉิน
 5. Curb – ขอบทางเท้า [1]

  • คำศัพท์ curb หมายถึง ส่วนของถนนที่อยู่ระหว่างทางเดินรถและทางเดินเท้า ซึ่งมักจะเป็นส่วนที่สูงกว่าทางเดินเท้า
 6. Pavement – ทางเท้า [1]

  • คำศัพท์ pavement หมายถึง ทางเดินเท้าที่อยู่ติดกับถนน ซึ่งใช้ในการเดินเท้าหรือเล่นสำหรับคนเดินเท้า
 7. Walkway – ทางเดิน [1]

  • คำศัพท์ walkway หมายถึง ทางเดินที่อยู่ติดกับถนน ซึ่งใช้ในการเดินเท้าหรือเล่นสำหรับคนเดินเท้า

คำแปลเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของคำว่า ริมถนน ใคำแปลอื่นๆ ของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการแปลคำว่า ริมถนน เป็นภาษาอังกฤษ คำแปลที่เหมาะสมที่สุดคือ roadside [1]. คำว่า roadside ใช้เพื่ออธิบายพื้นที่ที่อยู่ติดกับถนน หรือขอบเขตข้างขวาและซ้ายของถนน ซึ่งอาจมีอาคาร ร้านค้า หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อยู่ในบริเวณนั้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า roadside ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ There is a beautiful garden along the roadside (มีสวนสวยตามริมถนน) [1].


Learn more:

 1. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถนนไม่ได้มีแค่ road รู้จักคำศัพท์อื่นๆ ที่บอกถึงหนทางในภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติและลักษณะของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติและลักษณะของริมถนนในภาษาอังกฤษ

ริมถนน (sidewalk) เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่อยู่ข้างของทางจราจรหลัก ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างจากถนนหลักเอง ริมถนนมักถูกออกแบบมาเพื่อให้คนเดินเท้าสามารถเดินผ่านได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่คนเดินเท้าสามารถพักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วย

คุณสมบัติของริมถนน:

 1. ความกว้าง: ริมถนนมักมีความกว้างที่เพียงพอสำหรับคนเดินเท้าผ่านไปมา โดยมักจะมีความกว้างที่เพียงพอสำหรับสองคนผ่านไปมาได้โดยไม่ชนกัน [2]
 2. พื้นผิว: พื้นผิวของริมถนนมักเป็นส่วนที่เรียบและราบ โดยมักจะมีการปูพื้นด้วยวัสดุที่ไม่ลื่นไถล เช่น ปูพื้นด้วยคอนกรีตหรือกระเบื้อง [2]
 3. การเข้าถึง: ริมถนนมักมีการเข้าถึงที่สะดวกสบาย โดยมักจะมีบันไดหรือทางลาดเพื่อให้คนเดินเท้าสามารถเข้าถึงริมถนนได้จากทางลาดหรือบันได [2]
 4. การป้องกันความเสี่ยง: ริมถนนมักมีการติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการชนกันระหว่างคนเดินเท้าและยานพาหนะ อาจมีการติดตั้งแผ่นป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟเพื่อเตือนคนเดินเท้าให้ระวังตนเอง [2]

ลักษณะของริมถนน:

 1. การตกแต่ง: บางริมถนนอาจมีการตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจ อาจมีการปลูกต้นไม้หรือพืชตกแต่งเพื่อเพิ่มความเขียวสดให้กับริมถนน [2]
 2. การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก:คุณสมบัติและลักษณะของริมถนนในภาษาอังกฤษ

ริมถนน (sidewalk) เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินเท้าที่อยู่ข้างของถนน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างจากถนนหลัก ริมถนนมักเป็นทางเดินเท้าที่อยู่ระหว่างอาคารและถนนหลัก ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวตรงและเรียงตามขอบถนน [2]

คุณสมบัติและลักษณะของริมถนนได้แก่ [1]:

 1. ความกว้าง: ริมถนนมักมีความกว้างที่เพียงพอสำหรับคนเดินผ่านได้อย่างสะดวก โดยมักจะมีความกว้างที่เพียงพอสำหรับผู้คนที่ผ่านไปมาในทิศทางตรงข้ามกันได้ และอาจมีความกว้างที่มากขึ้นในบางสถานที่ที่มีการเดินทางมากขึ้น เช่น ในย่านการค้าหรือในพื้นที่ท่องเที่ยว

 2. พื้นผิว: ริมถนนมักมีพื้นผิวที่เรียบและราบเพื่อให้ผู้คนเดินผ่านได้อย่างสะดวก พื้นผิวของริมถนนส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุที่ไม่ลื่นไถล เช่น คอนกรีตหรือกระเบื้อง

 3. การป้องกัน: ริมถนนมักมีการติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการเข้าถึงของรถยนต์หรือรถจักรยาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบรั้วหรือแบบกำแพงเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างถนนหลักและริมถนน

 4. การปรับแต่ง: บางริมถนนอาจมีการปรับแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจ โดยการติดตั้งต้นไม้หรือพืชตกแต่ง เพื่อให้ริมถนนดูสดใสและเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์ในพื้นที่นั้น


Learn more:

 1. ถนนไม่ได้มีแค่ road รู้จักคำศัพท์อื่นๆ ที่บอกถึงหนทางในภาษาอังกฤษ
 2. My Words – Pracob Cooparat: ศัพท์อันเกี่ยวกับทางเดินเท้าข้างถนน (Sidewalk)
 3. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การใช้ ริมถนน ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ ริมถนน ในประโยคภาษาอังกฤษ

ริมถนน (Roadside) ในภาษาอังกฤษหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ติดกับถนนหรือข้างถนน ซึ่งมักใช้เพื่อเป็นทางเดินหรือพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น การใช้ ริมถนน ในประโยคภาษาอังกฤษสามารถใช้ในหลายประเด็นต่างๆ เช่น การเดินเท้า การจัดกิจกรรม หรือการเดินทาง ดังนี้:

 1. การเดินเท้าบนริมถนน (Walking on the roadside)

  • I prefer walking on the roadside because its safer than walking on the road [2].
  • Be careful when walking on the roadside, especially at night [1].
 2. การจัดกิจกรรมบนริมถนน (Organizing activities on the roadside)

  • The community organized a street fair on the roadside to promote local businesses [1].
  • The roadside is a popular spot for street performances and art exhibitions [2].
 3. การเดินทางผ่านริมถนน (Traveling along the roadside)

  • We drove along the scenic roadside to enjoy the beautiful views [2].
  • The roadside is lined with restaurants and shops, making it convenient for travelers [1].
 4. การใช้ริมถนนเป็นทางเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Using the roadside as a walkway)

  • The pedestrian pathway on the roadside provides a safe route for pedestrians [1].
  • The roadside walkway is shaded by trees, making it pleasant to walk along [2].

Learn more:

 1. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉันอยู่บนถนน ในถนน หรือ ข้างถนน?
 3. ริมถนน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ ริมถนน

ริมถนน (Roadside) คือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนหรือถนนข้างเคียง ซึ่งมักเป็นที่ผ่านหน้าอาคารหรือสถานที่ต่างๆ ดังนั้น ประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับริมถนนจะเป็นประโยคที่อธิบายหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพบเห็นบนริมถนน ดังนี้:

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับริมถนน:

 1. There are many shops and restaurants along the roadside. [1]
  (มีร้านค้าและร้านอาหารหลายแห่งตามริมถนน)

 2. The roadside is lined with beautiful flowers and trees. [1]
  (ริมถนนมีดอกไม้และต้นไม้ที่สวยงามเรียงราย)

 3. Pedestrians should use the sidewalk for their safety. [1]
  (คนเดินเท้าควรใช้ทางเท้าเพื่อความปลอดภัยของตนเอง)

 4. The roadside is well-lit at night to ensure visibility for drivers. [1]
  (ริมถนนมีการจัดแสงให้สว่างในช่วงค่ำคืนเพื่อให้คนขับรถมองเห็นได้ชัดเจน)

 5. Roadside vendors sell a variety of street food. [1]
  (คนขายอาหารริมถนนขายอาหารถนนหลากหลายชนิด)


Learn more:

 1. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ริมถนน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหา แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ พบว่ามีผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ ดังนี้:

 1. เส้นทางสายไหม – วิกิพีเดีย [1]
 2. ถนนเจริญกรุง – วิกิพีเดีย [2]

เราจะเริ่มจากแนะนำเส้นทางสายไหมกันก่อนนะคะ

เส้นทางสายไหม

เส้นทางสายไหม (Silk Road) เป็นชุดเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งเชื่อมต่อทวีปเอเชียตะวันตกและตะวันออก มีช่วงเวลาการใช้งานตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นถึงคริสต์ทศวรรษที่ 1450 [1].

ความยาว

 • ความยาวของเส้นทางสายไหมประมาณ 4,000 ไมล์หรือ 6,400 กิโลเมตร [1].

ช่วงเวลา

 • เส้นทางสายไหมใช้เวลาในช่วงราชวงศ์ฮั่นถึงคริสต์ทศวรรษที่ 1450 [1].

เส้นทางสายไหมเป็นที่สำคัญในการส่งเสริมการค้าและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 2 ถึง 14 ที่มีการค้าผ้าไหมจีนเป็นสินค้าหลัก นอกจากนี้ยังมีการค้าสินค้าอื่น ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนศาสนา ปรัชญา และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ [1].

ในปัจจุบัน เส้นทางสายไหมได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เส้นทางสายไหม: โครงข่ายเส้นทางฉนวนฉางอาน-เทียนชาน (Silk Roads: the Routes Network of Changan-Tianshan Corridor) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 38 และ 45 [1].


Learn more:

 1. เส้นทางสายไหม – วิกิพีเดีย
 2. ถนนเจริญกรุง – วิกิพีเดีย

Categories: นับ 22 ริมถนน ภาษาอังกฤษ

มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?
มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

(n) roadside, See also: edge of a road, Syn. ข้างถนน, Ant. กลางถนน, Example: ป้าพาหลานทั้งสองไปยืนดูขบวนเชิดสิงโตและแห่มังกรที่ริมถนน ด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุข, Thai Definition: ด้านข้างของถนน

See more: https://hocxenang.com/category/money

ข้างถนน ภาษาอังกฤษ

ข้างถนน ภาษาอังกฤษ

ข้างถนน คือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนหรือถนนขนาดเล็ก ซึ่งมักเป็นทางเดินเพื่อให้คนเดินเท้าหรือคนขับรถผ่านได้ ในบางครั้ง ข้างถนนอาจมีร้านค้าหรือธุรกิจเล็กๆ อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชำ หรือร้านค้าอื่นๆ [1].

การอยู่ข้างถนนในบางครั้งอาจมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือสะดวกในการเข้าถึงและเป็นที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ ในขณะที่ข้อเสียคือเสียงดังและมลภาวะที่อาจมีผลกระทบต่อความสงบของสถานที่ [1].

การอยู่ข้างถนนในบางครั้งอาจมีความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่รอบตัว จะช่วยให้เรามีโอกาสฟังและพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น นอกจากนี้ การอยู่ข้างถนนยังช่วยให้เราเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์จริง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ข้างถนนมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือไม่?

  • ใช่ การอยู่ข้างถนนอาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการจราจรหรือการเดินเท้า ดังนั้นควรระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด [1].
 2. ข้างถนนมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่?

  • ใช่ การอยู่ข้างถนนอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากมลภาวะที่อาจเกิดจากการจราจรหรือเสียงดัง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเช่น ความเสียหายของระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิตสูง หรือความเครียด [1].
 3. การอยข้างถนน ภาษาอังกฤษ

ข้างถนน คือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนหรือถนนขนาดเล็ก ภาษาอังกฤษเรียกว่า sidewalk หรือ pavement [1]. ข้างถนนมักเป็นที่ที่คนเดินเท้าเดินผ่านไปมา และบางครั้งก็ใช้เป็นที่จอดรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ [1]. ในบางประเทศ ข้างถนนอาจมีร้านค้าหรือร้านอาหารต่างๆ ที่ติดกับถนน [1].

การออกแบบข้างถนนมักเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับคนเดินเท้า โดยมักจะมีทางเท้าสำหรับคนเดินเท้าแยกจากถนนสำหรับรถยนต์ และบางครั้งอาจมีสิ่งกีดขวางเช่นต้นไม้หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกันการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้าสู่พื้นที่ข้างถนน [1].

การใช้คำว่า ข้างถนน ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. I saw a street performer playing guitar on the sidewalk. [1]
  (ฉันเห็นนักแสดงบนถนนเล่นกีตาร์ที่ข้างถนน)
 2. Lets take a walk on the pavement. [1]
  (มาเดินเท้าบนทางเท้าข้างถนนกันเถอะ)
 3. The restaurant has outdoor seating on the sidewalk. [1]
  (ร้านอาหารมีที่นั่งกลางแจ้งอยู่บนทางเท้าข้างถนน)

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

Q: ข้างถนนมีความสำคัญอย่างไร?
A: ข้างถนนเป็นส่วนสำคัญของพื้นที่เมืองที่มีบทบาทในการส่งเสริมความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับคนเดินเท้า และยังเป็นที่ที่คนสามารถเดินเล่นหรือซื้อของจากร้านค้าต่างๆ ได้ [1].


Learn more:

 1. ข้างถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้างถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Você está bloqueado temporariamente

บ้านติดถนน ภาษาอังกฤษ

บ้านติดถนน ภาษาอังกฤษ

บ้านติดถนน หมายถึงบ้านที่ตั้งอยู่ติดกับถนนหรือถนนสายหลัก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางและเข้าถึงสิ่งต่างๆ อย่างได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบ้านติดถนนด้วย ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับบ้านติดถนนในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยเน้นให้มีความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มอันดับในการค้นหาของ Google

หากท่านกำลังมองหาบ้านที่ติดถนน และต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับบ้านติดถนนในภาษาอังกฤษ บทความนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับท่าน โดยเราจะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของบ้านติดถนน ข้อดีและข้อเสียของการเป็นบ้านติดถนน และข้อควรระวังเมื่อเลือกที่จะซื้อหรือเช่าบ้านติดถนน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านติดถนน ภาษาอังกฤษ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:


Learn more:

 1. ริมถนน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว-located : ตั้งอยู่ที่
 3. ใกล้ แบบไหนใช้คำว่าอะไรดี? แยกความต่าง near, close by, next to และคำบอกระยะใกล้อื่นๆ
คำศัพท์เกี่ยวกับป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ (Traffic Signs)
คำศัพท์เกี่ยวกับป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ (Traffic Signs)
รื้อแล้ว ป้ายบอกทางสนามบินตรัง เขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษผิด อ่านซ้ำก็ยังไม่เข้าใจ
รื้อแล้ว ป้ายบอกทางสนามบินตรัง เขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษผิด อ่านซ้ำก็ยังไม่เข้าใจ

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ริมถนน ภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติและลักษณะของ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ
การใช้ ริมถนน ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ ริมถนน
แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ริมถนน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *