ปรมินทร์ แปลว่า: ความหมายและสิ่งที่คุณต้องรู้

เปิดแนวคิด เส้นทางชีวิตของ “หนึ่ง ปรมินทร์ อินโสม” I AM PLUS + EP.1

เปิดแนวคิด เส้นทางชีวิตของ “หนึ่ง ปรมินทร์ อินโสม” I Am Plus + Ep.1

Keywords searched by users: ปรมินทร์ แปลว่า: ความหมายและสิ่งที่คุณต้องรู้ ปรเมศวร์ แปลว่า, ธนาคาร แปลว่า, ปรปักษ์ แปลว่า, ปารมี แปลว่า, มินทร์ แปลว่า, สัปหงก

ปรมินทร์ แปลว่าอะไร

ปรมินทร์ แปลว่าอะไร

ปรมินทร์ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและมีความสำคัญในประเทศไทย โดยมักใช้ในบริบททางศาสนาและการปกครองราชการ ดังนั้น การเข้าใจความหมายและการใช้คำว่า ปรมินทร์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ความหมายของคำว่า ปรมินทร์ มีหลายแง่มุม ดังนี้:

 1. ในบริบททางศาสนา: ปรมินทร์ หมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคู่ [1]. ตัวอย่างของพระมหากษัตริย์ที่มีคำนี้ในนาม คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล [1].

 2. ในบริบททางการปกครองราชการ: ปรมินทร์ หมายถึงผู้เป็นใหญ่ยิ่งหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในระดับหนึ่ง [1]. ตัวอย่างของคำนี้ในบริบทการปกครองราชการ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [1].

 3. ในบริบททางวรรณคดี: ปรมินทร์ อาจมีความหมายเป็นผู้ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือในวรรณคดี [2].

 4. ในบริบททางภาษา: ปรมินทร์ อาจมีความหมายเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนหรือสิ่งของที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือ [2].


Learn more:

 1. ปรมินทร์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปรเมนทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ปรมินทร์

ความหมายของ ปรมินทร์ ในภาษาไทยหมายถึง ผู้เป็นใหญ่ยิ่งหรือพระปรมาภิไธย ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบทพระราชทาน และมักใช้เพื่ออธิบายถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคู่ [1]

ตัวอย่างของคำว่า ปรมินทร์ ที่ใช้ในบทพระราชทานได้แก่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีเลขคู่ [1]

นอกจากนี้ คำว่า ปรมินทร์ ยังใช้เพื่ออธิบายถึงพระมหากษัตริย์ที่มีเลขคี่ อย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [1]


Learn more:

 1. ปรมินทร์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปรเมนทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปรมินทร์

ปรมินทร์ คือคำที่มีความหมายว่า เจ้าพระยา หรือ ผู้มีอำนาจสูงสุด ในภาษาไทย [2] คำว่า ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในบทพระราชนิพนธ์และบทกวีของไทยโบราณ เพื่ออธิบายถึงบุคคลที่มีอำนาจและสิทธิ์ในสังคมอย่างสูงสุด [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปรมินทร์ ได้แก่ [2]:

 1. เจ้าพระยาเป็นตำแหน่งที่สำคัญในระบบการปกครองในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นสมัยที่ปรมินทร์มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักรไทย.
 2. ในบทกวีไทยโบราณ มักใช้คำว่า ปรมินทร์ เพื่อเรียกเกียรติและยกย่องบุคคลที่มีอำนาจและเป็นผู้นำในสังคม.

Learn more:

 1. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรมินทร์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 3. ปรมินทร์ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลว่าอย่างไร

พจนานุกรม Longdo Dictionary คืออะไร?

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในหลากหลายภาษา โดยเน้นการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของ Longdo Dictionary

 1. การแปลภาษาอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่ต้องการแปลได้ทันที โดยระบบจะทำการแปลภาษาอัตโนมัติให้เร็วและสะดวก [1].

 2. ความหมายของคำ: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็ว [1].

 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: Longdo Dictionary สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกันได้ เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

 4. ความหมายของคำผสม: Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].

 5. ความหมายของคำที่แปรรูป: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ [1].

การใช้งาน Longdo Dictionary

 1. ป้อนข้อความหรือ URL: ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการแปลหรือค้นพจนานุกรม Longdo Dictionary คืออะไร?

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในหลายภาษา โดยเน้นการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ อีกทั้งยังรองรับภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของ Longdo Dictionary

 1. การแปลภาษาอัตโนมัติ: Longdo Dictionary มีระบบแปลภาษาอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลคำหรือประโยคได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยระบบจะแนะนำคำแปลที่เหมาะสมตามบริบทที่ใช้ [1].

 2. การค้นหาคำศัพท์: Longdo Dictionary มีฐานข้อมูลคำศัพท์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ [1].

 3. การแสดงความหมายและตัวอย่างประโยค: Longdo Dictionary แสดงความหมายของคำศัพท์พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ อีกทั้งยังแสดงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบริบทที่แตกต่างกัน [1].

 4. การแปลคำผสม: Longdo Dictionary สามารถแปลคำผสมหรือวลีที่ประกอบด้วยคำหลายๆ คำได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย เช่น Secretary of State แปลว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ [1].

 5. การแสดงความหมายของคำที่แปรรูป: Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของคำที่แปรรูปได้อย่างถูกต้อง [1].

การใช้งาน Longdo Dictionary

 1. ใส่คำหรือประโยคที่ต้องการแปลหรือค้นหาในช่องค้นหาที่มีอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ Longdo Dictionary [1].

 2. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การ


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. dictionary แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

คำแปลอื่นๆ ของ ปรมินทร์

คำแปลอื่นๆ ของ ปรมินทร์ ในภาษาไทยมีหลายคำที่สามารถใช้แปลได้ ซึ่งแต่ละคำอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง: คำนี้หมายถึงบุคคลที่มีอำนาจและอิทธิพลมากในสังคม อาจเป็นผู้นำหรือผู้มีตำแหน่งสูง [1].

 2. พระปรมาภิไธย: คำนี้ใช้เพื่อเรียกให้เกียรติและเคารพพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ อันดับที่เป็นเลขคู่ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปรมินทร์:

 1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคู่ [1].
 2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคี่ [1].

Learn more:

 1. ปรมินทร์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปรเมนทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ปรมินทร์ ในประโยคที่มีความหมายอื่นๆ

ปรมินทร์ ในประโยคที่มีความหมายอื่นๆ

ปรมินทร์ เป็นคำที่มีความหมายหลายแบบ นอกจากความหมายที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคู่แล้ว ยังมีความหมายอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้:

 1. ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้เรียกผู้เป็นใหญ่ยิ่งหรือผู้มีอำนาจสูง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นปรมินทร์ในองค์กรนี้ ทำให้เขามีอำนาจในการตัดสินใจสำคัญ
 2. ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ โดยเฉพาะในราชวงศ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการครองแผ่นดิน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นปรมินทร์ในราชวงศ์นี้
 3. ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ที่มีเลขคี่ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นปรมินทร์ในราชวงศ์นี้

Learn more:

 1. ปรมินทร์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การใช้งานคำว่า ปรมินทร์ในบริบทต่างๆ

การใช้งานคำว่า ปรมินทร์ ในบริบทต่างๆ

คำว่า ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงบุคคลหรือตำแหน่งที่มีอำนาจหรือความสำคัญสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในระบบการปกครอง นอกจากนี้คำว่า ปรมินทร์ ยังมีความหมายเชิงพระศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยด้วย

ตัวอย่างการใช้งานคำว่า ปรมินทร์ ในบริบทต่างๆ:

 1. ในบริบทของพระมหากษัตริย์:

  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [1]
  • พระบาทสมเด็จพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ [1]
 2. ในบริบทของการใช้คำว่า ปรมินทร์ เพื่ออธิบายความสำคัญหรืออำนาจสูง:

  • ผู้เป็นใหญ่ยิ่งหรือปรมินทร์ [1]
  • ปรมินทร์เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายบุคคลหรือตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุด [1]
 3. ในบริบทของพระศาสนา:

  • ปรมินทร์เป็นคำที่ใช้ในพระศาสนาไทยเพื่ออธิบายถึงพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย [1]

การใช้งานคำว่า ปรมินทร์ ในบริบทต่างๆ เป็นการเน้นถึงความสำคัญและอำนาจสูงของบุคคลหรือตำแหน่งนั้นๆ โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในระบบการปกครอง นอกจากนี้คำว่า ปรมินทร์ ยังมีความหมายเชิงพระศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยด้วย

Sourcesการใช้งานคำว่า ปรมินทร์ ในบริบทต่างๆ

คำว่า ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในบริบทต่างๆ และมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. ปรมินทร์ในบริบทของพระมหากษัตริย์: ในบริบทของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย คำว่า ปรมินทร์ หมายถึง พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • พระปรมาภิไธย ปรเมนทร์: เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคู่ เช่น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล [1].
  • พระปรมาภิไธย ปรมินทร์: เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคี่ เช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [1].
 2. ปรมินทร์ในบริบทของการวิจัย: ในบริบทของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คำว่า ปรมินทร์ อาจถูกใช้ในชื่อผู้วิจัยหรือผู้เขียนรายงาน อย่างเช่น รายงานฉบับสมบูรณ์ปรมินทร์65 – ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ [2].

 3. ปรมินทร์ในบริบทของการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง: ในบริบทของการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง คำว่า ปรมินทร์ อาจถูกใช้ในชื่อโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง หรือในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนรู้ของครู อย่างเช่น รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโน


Learn more:

 1. ปรมินทร์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. รายงานฉบับสมบูรณ์ปรมินทร์65 – ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ | พลิก PDF ออนไลน์ | FlipHTML5
 3. ปรมินทร์-ปรเมนทร์ ต่างกันและเหมือนกันอย่างไร | Dek-D.com

Categories: นับ 91 ปรมินทร์ แปลว่า

เปิดแนวคิด เส้นทางชีวิตของ “หนึ่ง ปรมินทร์ อินโสม” I AM PLUS + EP.1
เปิดแนวคิด เส้นทางชีวิตของ “หนึ่ง ปรมินทร์ อินโสม” I AM PLUS + EP.1

See more: https://hocxenang.com/category/money

ปรเมศวร์ แปลว่า

ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร?

ปรเมศวร์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทย แต่ไม่ใช่คำศัพท์ที่ใช้บ่อยครั้งในการสื่อสารประจำวัน ดังนั้น การหาความหมายของคำว่า ปรเมศวร์ อาจจะไม่ง่ายเท่าที่คิด แต่เราจะพยายามอธิบายให้เข้าใจในที่สุด

ปรเมศวร์ เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ประเมิน หรือ วิเคราะห์ ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อหมายถึงการตรวจสอบหรือวิเคราะห์สิ่งต่างๆ อย่างละเอียดและรอบคอบ [1]. คำว่า ปรเมศวร์ อาจมีการใช้ในบริบททางวิชาการหรือการวิจัยที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ [1].

การใช้คำว่า ปรเมศวร์ อาจพบในหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สถิติ, การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมักจะใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดลองเพื่อหาคำตอบหรือข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือการศึกษาที่กำหนด [1].

อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า ปรเมศวร์ อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การตรวจสอบความหมายของคำว่า ปรเมศวร์ ในบริบทที่เฉพาะเจาะจงจำเป็นต้องพิจารณาจากบริบทและประโยคที่ใช้คำนี้ด้วย [1].


Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรเมศวร์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ ปรเมศวร์ | ชื่อมงคล
 3. ปรเมศวร์ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

ธนาคาร แปลว่า

ธนาคาร แปลว่าอะไร?

ธนาคาร คือองค์กรทางการเงินที่ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินแก่บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ธนาคารมีบทบาทสำคัญในการจัดการเงินและการเก็บรักษาเงินฝากของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการให้บริการเงินกู้ การลงทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน [1].

ธนาคารมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะและบทบาทที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. ธนาคารพาณิชย์: เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินและให้สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์มักให้บริการเงินกู้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจ [1].

 2. ธนาคารออมสิน: เป็นธนาคารที่เปิดให้บริการเฉพาะการฝากเงินออมทรัพย์ ธนาคารออมสินมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนของประชาชน และมีการให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย [1].

 3. ธนาคารกลาง: เป็นธนาคารที่เป็นองค์กรระดับสูงสุดในระบบการเงินของประเทศ ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแลระบบการเงิน รวมถึงการจัดการเงินภายในประเทศ เช่น การควบคุมอัตราดอกเบี้ย การจัดสรรเงินทุน และการดูแลความเสี่ยงในระบบการเงิน [1].

 4. ธนาคารชาติ: เป็นธนาคารที่เป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมของรัฐบาล ธนาคารชาติมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีการให้บริการเงินกูธนาคาร แปลว่าอะไร?

ธนาคาร แปลว่า bank ในภาษาอังกฤษ [1]. ธนาคารเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ [1]. ธนาคารมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การซื้อขายตราสารทางการเงิน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน [1].

ธนาคารมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีบทบาทและธุรกิจที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีธนาคารที่เป็นระบบธนาคารแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนดให้ดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารและการเงินในประเทศ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ธนาคาร:

 • ธนาคารช่วยให้เราสามารถฝากเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา [1].
 • ธนาคารเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน [1].
 • ธนาคารเป็นสถาบันที่ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและพัฒนา [1].

Learn more:

 1. ธนาคาร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ธนาคาร- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ธนาคาร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
เห็นรายการข่าว มากมาย อ่านคำว่า
เห็นรายการข่าว มากมาย อ่านคำว่า “ปรมินทร์” แปร่งๆ – Pantip
พอดีจะคลอดเดือนนี้ค่ะ ได้ลูกชาย ตั้งชื่อไว้ว่า ด.ช.ปรมินทร์ ผิดรึป่าวค่ะ ตั้งได้มั้ย !! - Pantip
พอดีจะคลอดเดือนนี้ค่ะ ได้ลูกชาย ตั้งชื่อไว้ว่า ด.ช.ปรมินทร์ ผิดรึป่าวค่ะ ตั้งได้มั้ย !! – Pantip

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ปรมินทร์ แปลว่าอะไร
ความหมายของ ปรมินทร์
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปรมินทร์
พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลว่าอย่างไร
คำแปลอื่นๆ ของ ปรมินทร์
ปรมินทร์ ในประโยคที่มีความหมายอื่นๆ
การใช้งานคำว่า ปรมินทร์ในบริบทต่างๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *