พฤหัสบดี อ่านว่า: ความหมายและความสำคัญในวัฒนธรรมไทย

ฝึกอ่านคำยาก ๒

ฝึกอ่านคำยาก ๒

Keywords searched by users: พฤหัสบดี อ่านว่า: ความหมายและความสำคัญในวัฒนธรรมไทย

พฤหัสบดี อ่านว่า

พฤหัสบดี (อ่านว่า พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี) เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า พฤหสฺปติ (อ่านว่า พฺรึ-หัส-ปะ-ติ) ซึ่งแปลว่า ผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอน [1].

พฤหัสบดี เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. เทพที่เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย [2]

  • พฤหัสบดีเป็นเทพที่มีบทบาทเป็นครูและผู้สอนให้แก่เทวดาในศาสนาสันสกฤต [2].
 2. ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ [2]

  • พฤหัสบดีเป็นชื่อของดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 14,200,000 กิโลเมตร [2].
 3. ชื่อวันที่ 5 ของสัปดาห์ [2]

  • พฤหัสบดีเป็นวันที่ตามลำดับในสัปดาห์ โดยมักจะอยู่ระหว่างวันพุธและวันศุกร์ [2].
 4. คำที่ใช้ในการเรียกวันพฤหัสบดี [3]

  • พฤหัสบดีเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวันที่ 5 ของสัปดาห์ในภาษาไทย [3].

Learn more:

 1. พฤหัสบดี (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. พฤหัสบดี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของพฤหัสบดี

ความหมายของพฤหัสบดีคือวันที่สามในสัปดาห์ตามปฏิทินทางศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นภาษาฮินดีแปลว่า วันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่สำคัญและมีความหมายทางศาสนาสำหรับชาวฮินดู [1].

พฤหัสบดีเป็นวันที่สามในสัปดาห์ตามปฏิทินฮินดู ซึ่งประกอบด้วยวันอื่น ๆ อีก 6 วัน คือ อาทิตย์ (रविवार), จันทร์ (सोमवार), อังคาร (मंगलवार), พุธ (बुधवार), ศุกร์ (शुक्रवार), และเสาร์ (शनिवार) [2].

ในศาสนาฮินดู, พฤหัสบดีถือว่าเป็นวันที่สำคัญและมีความหมายทางศาสนา ชาวฮินดูจะมีการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในวันพฤหัสบดี เช่น การไปวัดเพื่อทำบุญ การสวดมนต์พระอธิษฐาน และการทำบุญให้กับพระเจ้า [1].

นอกจากนี้ พฤหัสบดียังเป็นวันหยุดสำคัญในประเทศฮินดู ซึ่งชาวฮินดูจะมีการพักผ่อนและสังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงในวันนี้ [2].


Learn more:

 1. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พฤหัสบดี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าพฤหัสบดี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พฤหัสบดี

พฤหัสบดีเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ ซึ่งเป็นวันที่สามในสัปดาห์ โดยมักจะมีความหมายว่าวันก่อนวันศุกร์ หรือวันที่อยู่ระหว่างวันพุธและวันศุกร์ นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงพรรณนาว่าเป็นวันที่ใกล้ถึงสุดสัปดาห์ ซึ่งหลายคนรู้สึกเบื่อหน่ายและรอคอยวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พฤหัสบดี:

 1. วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี ฉันรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าพรุ่งนี้คือวันหยุดสุดสัปดาห์ [1].
 2. พฤหัสบดีคือวันที่ฉันรอคอยมากที่สุดในสัปดาห์ เพราะมันหมายถึงวันหยุดใกล้ถึงแล้ว [1].
 3. วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ฉันมักจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยและต้องการพักผ่อนก่อนสุดสัปดาห์ [1].

Learn more:

 1. วันพฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พฤหัสบดี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลของพฤหัสบดีในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำแปลของ พฤหัสบดี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary หมายถึงวันพฤหัสบดีในภาษาอังกฤษคือ Thursday [1]. ภาษาอังกฤษมีวันในสัปดาห์ทั้งหมด 7 วัน โดยวันพฤหัสบดีจะเป็นวันที่อยู่หลังจากวันพุธและก่อนวันศุกร์ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พฤหัสบดี ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ I have a meeting on Thursday (ฉันมีการประชุมวันพฤหัสบดี) [1].


Learn more:

 1. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

คำแปลของพฤหัสบดีในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

พฤหัสบดี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พฤหัสบดี (พฺรึหัดสะบอดี พะรึหัดสะบอดี) เป็นคำที่มีหลายความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้:

 1. เทพที่เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย [1]

  • ในนิทานและเทพนิยายของไทย พฤหัสบดีถือเป็นเทพที่มีบทบาทเป็นครูและที่ปรึกษาของเทวดาทั้งหลาย
 2. ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ [1]

  • พฤหัสบดีเป็นชื่อของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในระบบสุริยะ มีขนาดใหญ่มากและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร
 3. ชื่อวันที่ 5 ของสัปดาห์ [1]

  • พฤหัสบดีเป็นวันที่ตามลำดับในสัปดาห์ โดยมักใช้เป็นวันหยุดสำคัญในหลายประเทศ
 4. ประเภทของวิหารในพระบรมมหาราชวัง [1]

  • พฤหัสบดีเป็นชื่อของประเภทวิหารที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานคร

Learn more:

 1. พฤหัสบดี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พฤหัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความแตกต่างระหว่างคำว่าพฤหัสบดีและวันอื่น ๆ

คำว่า พฤหัสบดี และ วันอื่น ๆ เป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อวันในสัปดาห์ในภาษาไทย โดยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? เรามาดูกันครับ:

คำว่า พฤหัสบดี หมายถึงวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เราใช้คำว่า พฤหัสบดี ในการเรียกชื่อวันที่เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดคำว่า พฤหัสบดี และ วันอื่น ๆ เป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อวันในสัปดาห์ในภาษาไทย โดยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? เรามาดูกันครับ:

คำว่า พฤหัสบดี หมายถึงวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในสัปดาห์ วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญในศาสนาคริสต์ ในภาษาอังกฤษเรียกวันนี้ว่า Thursday [1] ซึ่งมาจากชื่อเทพเจ้าเทียน (Thor) ในตำนานเชื้อสายเยอรมัน ซึ่งเทียนเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าและฟ้าแล่น ในภาษาลาตินเรียกวันนี้ว่า Dies Iovis ซึ่งหมายถึง วันแห่งเจ้าพระเจ้า ในภาษาสเปนเรียกวันนี้ว่า Jueves และในภาษาอาหรับเรียกวันนี้ว่า Al-Khamis [2]

วันอื่น ๆ ในสัปดาห์มีชื่อแตกต่างกันอย่างไร? มาดูรายละเอียดกันครับ:

 1. วันอาทิตย์ (Sunday): วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ ในภาษาอังกฤษเรียกวันนี้ว่า Sunday [1] ซึ่งมาจากชื่อเทพเจ้าพระอาทิตย์ (Sun) ในตำนานเชื้อสายเยอรมัน ในภาษาลาตินเรียกวันนี้ว่า Dies Solis ซึ่งหมายถึง วันแห่งดวงอาทิตย์ ในภาษาสเปนเรียกวันนี้ว่า Domingo และในภาษาอาหรับเรียกวันนี้ว่า Al-Ahad [2]

 2. วันจันทร์ (Monday): วันนี้เป็นวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่สองของสัปดาห์ ในภาษาอังกฤษเรียกวันนี้ว่า Monday [1] ซึ่งมาจากชื่อเทพเจ้าพระจันทร์ (Moon) ในตำนานเชื้อสายเยอรมัน ในภาษาลาตินเรียกวันนี้ว่า Dies Lunae ซึ่งหมายถึง วันแห่งดวง


Learn more:

 1. ชื่อวันของสัปดาห์ – วิกิพีเดีย
 2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) – ทำไม ชื่อวันในภาษาอังกฤษจึงไม่ใช่ชื่อของดาวเคราะห์เหมือนในภาษาไทย?
 3. ลักษณะของคนที่เกิดในวันต่าง ๆ

คำสอนว่าวันพฤหัสบดีมีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทย

คำสอนว่าวันพฤหัสบดีมีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทย

ในวัฒนธรรมไทย วันพฤหัสบดีถือเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีคำสอนและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเพณีและการปฏิบัติตามศาสนาพุทธในประเทศไทย

คำสอนและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวันพฤหัสบดีมีหลายประการดังนี้:

 1. การบูชาพระพุทธเจ้า: ในวันพฤหัสบดี เป็นวันที่ผู้คนมักจะไปวัดและบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพฤหัสบดีถือว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าสูงสุด [1].

 2. การศึกษาธรรมะ: ในวันพฤหัสบดี เป็นวันที่ผู้คนมักจะเข้าฟังธรรมะและรับฟังคำสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เป็นที่ดีและมีคุณค่า ซึ่งการศึกษาธรรมะในวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นการปฏิบัติที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจและการเติบโตทางจิตวิญญาณ [1].

 3. การทำบุญ: ในวันพฤหัสบดี เป็นวันที่ผู้คนมักจะทำบุญและกุศล เช่น การทำบุญทานอาหารสังสรรค์ให้แก่พระธรรมกับพระสงฆ์ การทำบุญเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและความเมตตาให้กับตนเองและผู้อื่น [1].

 4. การเรียนรู้และการสืบทอดประเพณี: ในวันพฤหัสบดี เป็นวันที่ผู้คนมักจะเรียนรู้และสืบทอดประเพณีทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งประเพณีเกี่ยวข้องกับวันพฤหัสบดีอาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองและกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทยและความเชื่อเรื่องศาสคำสอนว่าวันพฤหัสบดีมีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทย

ในวัฒนธรรมไทย วันพฤหัสบดีถือเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีคำสอนและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ นับเป็นวันที่มีความสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างยาวนาน

คำสอนว่าวันพฤหัสบดีมีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทย:

 1. ความเชื่อทางศาสนา: ในศาสนาพุทธ วันพฤหัสบดีถือเป็นวันที่สำคัญทางศาสนา เนื่องจากในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศคำสอนและประกาศเทศนาให้แก่พระศรีสังฆราช ซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญและมีความหมายอันสำคัญต่อผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน [1].

 2. การศึกษาและการเรียนรู้: ในวันพฤหัสบดีนั้น มีการเรียนรู้และศึกษาธรรมะเป็นประจำ ซึ่งเป็นการสอนและแนะนำให้คนไทยเรียนรู้เรื่องราวทางธรรม และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและมีความสุขในชีวิต [1].

 3. การปฏิบัติธรรม: วันพฤหัสบดีถือเป็นวันที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ซึ่งคนไทยจะมีกิจกรรมทางศาสนา เช่น การบูชาพระพุทธเจ้า การทำบุญ การฟังธรรมะ และการทำสิ่งที่ดีเพื่อเพิ่มพูนบุญในวันพฤหัสบดี [1].

 4. การเยี่ยมชมวัด: ในวันพฤหัสบดี คนไทยมักจะไปเยี่ยมชมวัดเพื่อทำบุญ และภายในวัดจะมีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น การทำบุญ การ


Learn more:

 1. ธรรมะดีๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่องการอยู่กับตัวเอง | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ประเพณีเกี่ยว (กับ) ข้าวใหม่
 3. ครูและพิธีกรรมไหว้ครูในวัฒนธรรมไทยศึกษา เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า – ราชบัณฑิตยสภา

Categories: สรุป 47 พฤหัสบดี อ่านว่า

ฝึกอ่านคำยาก ๒
ฝึกอ่านคำยาก ๒

พฤหัสบดี (อ่านว่า พะ-รึ -หัด-สะ -บอ-ดี) เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า พฤหสฺปติ (อ่านว่า พฺรึ-หัส-ปะ -ติ) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอน(พฺรึหัดสะบอดี, พะรึหัดสะบอดี) น. เทพที่เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย พฤหัสบดี ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๕ และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๗๗๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร ๑๔๒, ๘๐๐ กิโลเมตรคำอ่านตรินนะชาด

การออกเสียง
การแบ่งพยางค์ พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี
การแผลงเป็น อักษรโรมัน ไพบูลย์พับบลิชชิง pá-rʉ́-hàt-sà-bɔɔ-dii
ราชบัณฑิตยสภา pha-rue-hat-sa-bo-di
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย) /pʰa˦˥.rɯ˦˥.hat̚˨˩.sa˨˩.bɔː˧.diː˧/(สัมผัส)

See more: https://hocxenang.com/category/money

Google วันพฤหัสบดีเขียนยังไง

พฤหัสบดี (อ่านว่า พะ-รึ -หัด-สะ -บอ-ดี) เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย ดังนี้:

 1. พฤหัสบดีเป็นเทพที่เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย [1].
 2. พฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 ในระบบสุริยะ และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุด อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 142,800 กิโลเมตร [2].

Learn more:

 1. พฤหัสบดี (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พฤหัสบดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำว่า พฤหัสบดี มีกี่พยางค์

พฤหัสบดี มีกี่พยางค์

พฤหัสบดี เป็นคำที่มีความหลากหลายในการออกเสียงและแบ่งพยางค์ ตามค้นหาที่พบ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤหัสบดี มีกี่พยางค์ ได้ดังนี้:

 1. การออกเสียงและแบ่งพยางค์: พฤหัสบดี มีการแบ่งพยางค์เป็น 6 พยางค์ โดยการออกเสียงและแบ่งพยางค์ของคำว่า พฤหัสบดี ในภาษาไทยสามารถแบ่งได้เป็น [พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี] [1].

 2. ความหมายของพฤหัสบดี: พฤหัสบดี เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ตามแหล่งข้อมูลที่พบ ได้แก่:

  • ดาวพฤหัสบดี: เป็นชื่อของดาวเคราะห์ที่เป็นดวงที่ 5 ในระบบสุริยะ และเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ [1].
  • วันพฤหัสบดี: เป็นวันที่ 5 ของสัปดาห์ ในปฏิทินไทย [1].
  • พระพฤหัสบดี: เป็นเทพที่เป็นครูของเทวดาในตำนานอินเดียโบราณ และเป็นผู้นำสวดพระเวทในพิธีกรรม [2].

Learn more:

 1. พฤหัสบดี – วิกิพจนานุกรม
 2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | พฤหัสบดี (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 3. พฤหัสบดี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ดาวพฤหัสบดี - วิกิพีเดีย
ดาวพฤหัสบดี – วิกิพีเดีย
วัน ภาษาอังกฤษ (7 Days) พร้อมสะกดและคำอ่าน | Learn And Song - Youtube
วัน ภาษาอังกฤษ (7 Days) พร้อมสะกดและคำอ่าน | Learn And Song – Youtube
แจกฟรี! รูปสวัสดีวันพฤหัสบดี รูปพระ ดอกไม้สวยๆ กาแฟ 2566 ...
แจกฟรี! รูปสวัสดีวันพฤหัสบดี รูปพระ ดอกไม้สวยๆ กาแฟ 2566 …

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

พฤหัสบดี อ่านว่า
ความหมายของพฤหัสบดี
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าพฤหัสบดี
คำแปลของพฤหัสบดีในพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำแปลของพฤหัสบดีในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ความแตกต่างระหว่างคำว่าพฤหัสบดีและวันอื่น ๆ
คำสอนว่าวันพฤหัสบดีมีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *