พดด้วง หมายถึงการเข้าใจความหมาย

ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

Keywords searched by users: พดด้วง หมายถึงการเข้าใจความหมาย เงินพดด้วง ภาษาอังกฤษ, ทะมัดทะแมง หมายถึง, เห่อ หมาย ถึง, เงินพดด้วงมี 4 ราคาได้แก่, ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายถึง, พดด้วง นักร้อง, แปลว่าอะไร, เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมายถึง

ความหมายของพดด้วง

พระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ : เงินพดด้วง 9 ตรา
พระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ : เงินพดด้วง 9 ตรา

ความหมายของคำว่า พดด้วง ไม่สามารถค้นหาเจอในพจนานุกรมหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนได้ว่า พดด้วง แปลว่าอะไร หรือมีความหมายอย่างไร อย่างไรก็ตาม จากการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary พบว่ามีบริการ ติดโพย (PopThai) ที่สามารถแสดงความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศได้ แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า พดด้วง [1].


Learn more:

 1. พดด้วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พดด้วง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พดด้วง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

แปลว่าอะไร

เงินพดด้วงแท้ ขนาด 1 บาท ตรามงกุฎ-พระแสงจักร รัชการที่4 และ ตราปราสาท รัชกาลที่ 3 สภาพผ่านใช้ยังสวยชัด | Shopee Thailand
เงินพดด้วงแท้ ขนาด 1 บาท ตรามงกุฎ-พระแสงจักร รัชการที่4 และ ตราปราสาท รัชกาลที่ 3 สภาพผ่านใช้ยังสวยชัด | Shopee Thailand

แปลว่าอะไร คืออะไร?

การแปลว่าอะไรในภาษาไทยนั้นมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ได้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. อะไร (pron) – ใช้แทนนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น อะไรก็ได้ หมายความว่า Anything will do หรือ Anything whatever [2].

 2. อะไร (adv) – ใช้แทนนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไม่ว่าหล่อนจะขยับตัวทำอะไรก็จะตกเป็นข่าวทั้งสิ้น หมายความว่า No matter what she does, it will become news [2].

 3. อะไร (ques) – ใช้แสดงคำถาม เช่น การเล่นอินเตอร์เน็ตให้ประโยชน์อะไรกับผู้เล่นบ้าง หมายความว่า What benefits does playing the internet bring to the players? [2].

 4. อะไร (det) – ใช้แทนนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานจัดกิจกรรมอะไร ก็มักจะได้เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่เสมอ หมายความว่า No matter what events or activities the university organizes, he is often sponsored [2].

 5. อะไรก็ตาม – ใช้เป็นนามที่แสดงความหมายว่า whatever เช่น ท่านพุทธทาสสอนว่าการจะทำอะไรก็ตาม หากใจบริสุทธิ์และตั้งใจจริง ก็ไม่ต้องกลัว หมายความว่า The Buddha taught that whatever you do, if your mind is pure and your intention is sincere, you dont have to be afraid [2].

 6. อะไรกัน – ใช้เป็นนามที่แสดงความหมายว่า whats the matter? เช่น อะไรกัน หมายความว่า Whats the matter? [2].

 7. อะไรอีก – ใช้เป็นนามที่แสดงความหมายว่า anything else? เช่น ท่านไปซื้อของอะไรมา หมายความว่า Did you buy anything else? [2].

 8. อะไรเอ่ย – ใช้เป็นนามที่แสดงความหมายว่า what is it? เช่น อะไรเอ่ย หมายความว่า What is it? [2].

ดังนั้น คำว่า แปลว่าอะไร ในภาษาไทยนั้นมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ตามแปลว่าอะไร คืออะไร?

การแปลว่าอะไรเป็นคำถามที่มักจะถามกันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ โดยคำว่า อะไร เป็นคำถามที่ใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ หรือสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือในการหาคำตอบ คำว่า อะไร สามารถใช้ในหลายบทบาทและความหมายตามที่ใช้ในประโยค ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของคำว่า อะไร ในแต่ละบทบาทต่อไปนี้:

 1. คำสอบถาม: อะไร เป็นคำถามที่ใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ เช่น คุณกำลังทำอะไรอยู่? หรือ คุณกำลังคิดอะไรอยู่? [2]

 2. คำสอบถามแทนนาม: อะไร สามารถใช้แทนนามในประโยค เพื่อเป็นการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น คุณต้องการอะไร? หรือ คุณกำลังมองหาอะไรอยู่? [2]

 3. คำบอกลักษณะ: อะไร สามารถใช้เป็นคำบอกลักษณะในประโยค เพื่อเน้นความไม่แน่นอนหรือไม่แน่ใจ เช่น เขากำลังทำอะไรก็ได้ หรือ เราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ [2]

 4. คำบอกปริมาณ: อะไร สามารถใช้เป็นคำบอกปริมาณในประโยค เพื่อแสดงความไม่แน่นอนหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับปริมาณ เช่น เขากินอะไรก็ได้ หรือ เราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ [2]

 5. คำบอกเวลา: อะไร สามารถใช้เป็นคำบอกเวลาในประโยค เพื่อแสดงความไม่แน่นอนหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับเวลา เช่น เขามาที่นี่อะไร หรือ เราจะไปที่ไหนอะไร [2]

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมที่ใช้คำว


Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. อะไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 100 ไอเดียชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง สุดคลาสิกตั้งตามได้ แถมความหมายดีด้วย!

ตัวอย่างประโยคที่ใช้พดด้วง

ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - Youtube
ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ – Youtube

ตัวอย่างประโยคที่ใช้พดด้วง

พดด้วงคือเหรียญโบราณที่มีรูปร่างคล้ายด้วงและมีลักษณะเป็นเหมือนหนอนหรือด้วง พดด้วงเป็นเหรียญที่ใช้ในสมัยโบราณของไทย [1]. ในสมัยอยุธยา เงินตราที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีทั้งเหรียญพดด้วง หอยเบี้ย และเหรียญทองจากญี่ปุ่น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 1. เมื่อสำรวจพบโบราณวัตถุในพื้นที่โบราณคดี พบว่ามีเหรียญพดด้วงอยู่ในส่วนหนึ่ง [1].
 2. พดด้วงเป็นเหรียญที่มีค่าสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย [2].

Learn more:

 1. พดด้วง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. พดด้วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พดด้วง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

พดด้วงในพจนานุกรม Lexitron

พดด้วงในพจนานุกรม LEXiTRON

พดด้วงเป็นคำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม LEXiTRON ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลคำศัพท์ที่ครอบคลุมและครอบคลุมทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์ทางวิชาการ

ความหมายของพดด้วง [1][2]

 • พดด้วง (n) เป็นเงินตราโบราณในสมัยอยุธยาที่มีรูปร่างคล้ายตัวด้วง มีรูปร่างเป็นก้อนกลม และมีความคล้ายคลึงกับด้วง ซึ่งเป็นแมลงที่มีรูปร่างยาวและกลม ในสมัยอยุธยา เงินตราพดด้วงนั้นใช้เป็นเงินตราที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของสมัยนั้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าพดด้วง [1]

 • เงินตราของอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีทั้งพดด้วง หอยเบี้ย และเหรียญทองจากญี่ปุ่น

จากคำศัพท์พดด้วงในพจนานุกรม LEXiTRON เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นี้ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำศัพท์นี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


Learn more:

 1. -พดด้วง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. พดด้วง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. พดด้วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พดด้วงในพจนานุกรม สำนวนไทย-อังกฤษ

พดด้วงในพจนานุกรม สำนวนไทย-อังกฤษ

พดด้วงเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เงินตราของอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีท [2]. คำว่า พดด้วง มาจากคำว่า พด ซึ่งหมายถึง เหล็ก และคำว่า ด้วง ซึ่งหมายถึง ตัวหนอน ซึ่งเป็นรูปร่างคล้ายกับเหล็กที่มีรูปร่างคล้ายตัวหนอน [2].

ในพจนานุกรมสำนวนไทย-อังกฤษ คำว่า พดด้วง ถูกแปลเป็น ancient Thai round coin shaped like a grub ซึ่งหมายถึง เงินตราของอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีทที่มีรูปร่างคล้ายกับตัวหนอน [2].


Learn more:

 1. พดด้วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พดด้วง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
 3. ประกาศ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: ยอดนิยม 100 พดด้วง หมาย ถึง

ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

น. เรียกเงินที่ทำเป็นก้อนลักษณะคล้ายตัวด้วงงอ มีตราจักรและตราประจำรัชกาล มีขนาด น้ำหนัก และราคาต่างกัน ใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยน ว่า เงินพดด้วง. เงินพดด้วง น. เงินที่ทำเป็นก้อนลักษณะคล้ายตัวด้วงงอ มีตราจักรและตราประจำรัชกาล มีขนาด น้ำหนัก และราคาต่างกัน ใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยน, เงินตรา ก็เรียก.

See more: https://hocxenang.com/category/money

เงินพดด้วง ภาษาอังกฤษ

เงินพดด้วง ภาษาอังกฤษ

เงินพดด้วง เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทย แต่ไม่มีคำแปลที่แน่ชัดในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในการแปลความหมายของคำนี้ในภาษาต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากต้องการอธิบายเกี่ยวกับเงินพดด้วงในภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำอื่นที่ใกล้เคียงหรือคำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันแทนได้ เช่น moth-eaten money หรือ tattered money ซึ่งมีความหมายว่าเงินที่เสื่อมสภาพหรือเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่มีรูปแบบเก่าและถูกทำลาย

การอธิบายเกี่ยวกับเงินพดด้วงในภาษาอังกฤษจะเน้นไปที่ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เสื่อมสภาพหรือเสื่อมโทรม โดยเน้นที่คำว่า moth-eaten money หรือ tattered money ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเงินที่มีรูปแบบเก่าและถูกทำลาย คำว่า moth-eaten หมายถึงเสื้อผ้าหรือวัตถุที่ถูกแมลงด้วงกัดเซาะ ซึ่งในกรณีของเงินพดด้วง หมายถึงเงินที่ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพอย่างรุนแรง

การใช้คำว่า tattered money หมายถึงเงินที่มีรูปแบบเก่าและถูกทำลาย โดยเน้นที่สภาพภายนอกของเงินที่แสดงถึงความเสื่อมสภาพ คำว่า tattered หมายถึงเสื้อผ้าหรือวัตถุที่เสื่อมสภาพและแตกหัก ซึ่งในกรณีของเงินพดด้วง หมายถึงเงินที่มีรูปแบบเก่าและถูกทำลายอย่างรุนแรง

การอธิบายเกี่ยวกับเงินพดด้วงในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า moth-eaten money หรือ tattered money เพื่ออเงินพดด้วง ภาษาอังกฤษ

เงินพดด้วง คืออะไร? เงินพดด้วง เป็นคำศัพท์ที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาไทย ซึ่งมีความหมายว่า เงินที่มีค่าน้อยมาก หรือ เงินที่มีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น [1]. คำว่า พดด้วง มาจากคำว่า พดด้วง ซึ่งหมายถึง เล็กน้อย หรือ น้อยมาก [1]. ดังนั้น เงินพดด้วง ภาษาอังกฤษ จะถูกแปลว่า small change หรือ loose change ในภาษาอังกฤษ [1].

เงินพดด้วง ในประเทศไทย มักถูกใช้เพื่ออ้างถึงเหรียญเงินที่มีมูลค่าต่ำ โดยเฉพาะเหรียญเงินที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10 บาท [1]. เหรียญเงินพดด้วงมักถูกใช้ในการจ่ายเงินที่มูลค่าน้อย เช่น ในการจ่ายค่ารถเมล์หรือค่ารถไฟฟ้า [1]. เหรียญเงินพดด้วงมีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมักถูกใช้ในการจ่ายเงินที่มูลค่าน้อยกว่าเหรียญเงินที่มีมูลค่าสูงกว่า [1].

เงินพดด้วง ภาษาอังกฤษ ถูกแปลว่า small change หรือ loose change เพราะมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน [1]. คำว่า small change หมายถึง เงินที่มีมูลค่าน้อย หรือ เงินที่มีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น [1]. ส่วนคำว่า loose change หมายถึง เงินที่มีมูลค่าน้อย หรือ เงินที่มีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมักถูกใช้ในบริบทของการจ่ายเงินที่มูลค่าน้อย [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: เงินพดด้วง มีค่าเท่าไหร่?
คำตอบ: เงินพดด้วงมีมูลค่าต่ำกว่า 10 บาท [1].

คำถาม: เงินพดด้วง มักถูกใช้ในกรณีใด?
คำตอบ: เงินพดด้วงมักถูกใช้ในการจ่ายเงินที่มูลค่าน้อย เช่น ในการจ่ายค่ารถเมล์


Learn more:

 1. พดด้วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พดด้วง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พดด้วง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ทะมัดทะแมง หมายถึง

ทะมัดทะแมง หมายถึงอะไร?

ทะมัดทะแมง เป็นคำพ้องที่ใช้ในภาษาไทย ซึ่งมักใช้ในบทสนทนาหรือการพูดคุยเพื่อแสดงถึงความสับสนหรือความสับสนในเรื่องที่กำลังพูดถึง [1]. คำว่า ทะมัดทะแมง มีความหมายที่คล้ายคลึงกับคำว่า สับสน หรือ งง ในภาษาไทย [1]. การใช้คำว่า ทะมัดทะแมง มักเป็นการเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้พูดรู้สึกสับสนหรืองงงวย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทะมัดทะแมง:

 1. เมื่อฉันถามเขาเรื่องนี้ เขาตอบด้วยคำว่า ทะมัดทะแมง ฉันก็งงงวยมาก [1].
 2. เมื่อฉันได้ยินข่าวนี้ฉันรู้สึกทะมัดทะแมงมาก เพราะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้น [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

Q: ทะมัดทะแมง หมายถึงอะไร?
A: ทะมัดทะแมง หมายถึงคำพ้องที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความสับสนหรือความสับสนในเรื่องที่กำลังพูดถึง [1].


Learn more:

 1. ทะมัดทะแมง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทะมัดทะแมง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทะมัดทะแมง หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
เงินพดด้วง เนื้อเงินแท้ ตอก ๙ โครต เงินราง เงินฮาง เงินลาด เงินฮ้อย เนื้อกะไหล่เงินแท้ เงินตราสมัยอาณาจักรล้านนา | Lazada.Co.Th
เงินพดด้วง เนื้อเงินแท้ ตอก ๙ โครต เงินราง เงินฮาง เงินลาด เงินฮ้อย เนื้อกะไหล่เงินแท้ เงินตราสมัยอาณาจักรล้านนา | Lazada.Co.Th
ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - Youtube
ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ – Youtube
เงินพดด้วง - ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-100 หน้า | Pubhtml5
เงินพดด้วง – ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-100 หน้า | Pubhtml5
เงินพดด้วง ขนาด สองสลึง ตรามงกุฎ-กงจักร รัชการที่4 ขนาดหายาก สภาพสวย ตราชัด | Lazada.Co.Th
เงินพดด้วง ขนาด สองสลึง ตรามงกุฎ-กงจักร รัชการที่4 ขนาดหายาก สภาพสวย ตราชัด | Lazada.Co.Th
ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - Youtube
ความเชื่อ!! เกี่ยวกับเงินพดด้วง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ – Youtube
เงินพดด้วงแท้ ขนาด 1 บาท ตรามงกุฎ-พระแสงจักร รัชการที่4 และ ตราปราสาท รัชกาลที่ 3 สภาพผ่านใช้ยังสวยชัด | Shopee Thailand
เงินพดด้วงแท้ ขนาด 1 บาท ตรามงกุฎ-พระแสงจักร รัชการที่4 และ ตราปราสาท รัชกาลที่ 3 สภาพผ่านใช้ยังสวยชัด | Shopee Thailand
พระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ : เงินพดด้วง 9 ตรา
พระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ : เงินพดด้วง 9 ตรา

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของพดด้วง
แปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้พดด้วง
พดด้วงในพจนานุกรม LEXiTRON
พดด้วงในพจนานุกรม สำนวนไทย-อังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *