พจนานุกรม Phrasal Verb: ความเข้าใจในกลไกการใช้งานและความหมาย

10 Phrasal Verb ที่เจอบ่อย ใช้บ่อย | Eng ลั่น [by We Mahidol]

10 Phrasal Verb ที่เจอบ่อย ใช้บ่อย | Eng ลั่น [By We Mahidol]

Keywords searched by users: พจนานุกรม Phrasal Verb: ความเข้าใจในกลไกการใช้งานและความหมาย phrasal verb 1000 คํา พร้อมคําแปล, Phrasal verb, phrasal verb 1000 คํา พร้อมประโยค pdf, phrasal verb 1000 คํา พร้อมประโยค, Phrasal verb ตัวอย่าง, Phrasal verb แปล, การใช้ Phrasal verb, phrasal verb ตัวอย่างประโยค

พจนานุกรม Phrasal Verb: แนะนำและอธิบายความหมาย

พจนานุกรม Phrasal Verb: แนะนำและอธิบายความหมาย

พจนานุกรม Phrasal Verb เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจาก Phrasal Verb เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในประโยคประจำวันอย่างแพร่หลาย การรู้จักและเข้าใจความหมายของ Phrasal Verb จึงช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากขึ้น [1].

Phrasal Verb คืออะไร?
Phrasal Verb เป็นกริยาวลีที่เกิดจากการรวมกันของคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับคำกริยาต้นฉบับ ซึ่ง Phrasal Verb มักจะมีความหมายที่แตกต่างจากคำกริยาต้นฉบับ [1].

ตัวอย่างของ Phrasal Verb:

 1. Turn on: เปิด (ไฟ) [1]
  • ตัวอย่างประโยค: Please turn on the lights. (กรุณาเปิดไฟ)
 2. Take off: ถอด (เสื้อผ้า, รองเท้า) [1]
  • ตัวอย่างประโยค: You should take off your shoes before entering the house. (คุณควรถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน)
 3. Look forward to: ตั้งตารอ (สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) [1]
  • ตัวอย่างประโยค: I look forward to meeting you at the party. (ฉันตั้งตารอที่จะพบคุณในงานปาร์ตี้)

Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน:

 1. Ask out: ชวน (ใครบางคนไปเดท) [1]
  • ตัวอย่างประโยค: She asked him out for dinner. (เธอชวนเขาไปทานอาหารเย็น)
 2. Call off: ยกเลิก [2]
  • ตัวอย่างประโยค: They called off the meeting due to bad weather. (พวกเขายกเลิกการประชุมเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี)
 3. Look up: หาข้อมูล [2]
  • ตัวอย่างประโยค: I need to look up the meaning of this word in the dictionary. (ฉันต้องหาความหมายของคำนี้ในพจนานุกรม)

การเรียนรู้ Phrasal Verb สามารถทำได้โดยพจนานุกรม Phrasal Verb: แนะนำและอธิบายความหมาย

พจนานุกรม Phrasal Verb เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจาก Phrasal Verb เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารประจำวัน ในบทความนี้จะแนะนำและอธิบายความหมายของ Phrasal Verb ในภาษาไทยเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษของคุณ [2].

Phrasal Verb คืออะไร?
Phrasal Verb เป็นการรวมรูปของคำกริยา (Verb) กับคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความหมายใหม่ ซึ่ง Phrasal Verb มักจะมีความหมายที่แตกต่างจากคำกริยาปกติ และมักใช้ในประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษประจำวัน [2].

ตัวอย่างของ Phrasal Verb:

 1. Look up – หมายถึง ค้นหาข้อมูล
  เช่น I need to look up the meaning of this word in the dictionary (ฉันต้องการค้นหาความหมายของคำนี้ในพจนานุกรม) [2].

 2. Take off – หมายถึง ถอดออก
  เช่น Please take off your shoes before entering the house (กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน) [2].

 3. Turn on – หมายถึง เปิด
  เช่น Can you turn on the lights, please? (คุณเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับ) [1].

 4. Put on – หมายถึง ใส่
  เช่น Dont forget to put on your jacket before going outside (อย่าลืมใส่เสื้อโค้ทก่อนออกนอก) [1].

 5. Get up – หมายถึง ตื่นนอน
  เช่น I usually get up at 6 AM every day (ฉัน通常ตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้าทุกวัน) [1].

การใช้งาน Phrasal Verb ในประโยค:
Phrasal Verb สามารถใช้ในประโยคทั่วไปได้เช่นเดียวกับคำกริยาปกติ โดยมักจะมีกรรม (Object) ตามหลัง Phrasal Verb ในกรณีที่มีคำกริยาประกอบด้วย Verb + Preposition [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Phrasal Verb:

 1. She asked him

Learn more:

 1. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 2. Phrasal verbs คือ อะไร? ครบชุด Phrasal verbs ที่พบบ่อยที่สุด 200 คำ
 3. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille

วิธีใช้ Phrasal Verb ในประโยค

วิธีใช้ Phrasal Verb ในประโยค

Phrasal Verb เป็นคำวลีที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความหมายให้กับคำกริยา (Verb) โดยการรวมกันของ Verb กับ Adverb หรือ Preposition เพื่อสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา [1]. การใช้ Phrasal Verb ให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้น ขั้นตอนการใช้ Phrasal Verb ในประโยคมีดังนี้:

 1. เลือก Phrasal Verb ที่เหมาะสมกับคำกริยาที่ต้องการใช้

  • ค้นหา Phrasal Verb ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำกริยาที่คุณต้องการใช้
  • เลือก Phrasal Verb ที่เหมาะสมที่สุดในบริบทที่คุณต้องการใช้
 2. เข้าใจความหมายและโครงสร้างของ Phrasal Verb

  • ทราบความหมายของ Verb และ Adverb/Preposition ที่ใช้ร่วมกันใน Phrasal Verb
  • เข้าใจว่า Phrasal Verb นั้นมีโครงสร้างอย่างไร เช่น Verb + Adverb, Verb + Preposition, หรือ Verb + Preposition + Preposition [2].
 3. ใช้ Phrasal Verb ในประโยค

  • นำ Phrasal Verb ที่เลือกมาใช้เข้ากับประโยคที่คุณต้องการสื่อสาร
  • ใช้คำนาม (Noun) หรือสรรพนาม (Pronoun) เพื่อเป็นกรรมในกรณีที่ Phrasal Verb ต้องการกรรม [2].

ตัวอย่างการใช้ Phrasal Verb ในประโยค:

 1. Verb + Adverb:

  • She gets up early every morning. (เธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกวัน) [2].
  • Please come in. (เข้ามาสิ) [2].
 2. Verb + Preposition:

  • You dont have to take off your shoes in my house. (คุณไม่ต้องถอดรองเท้าในบ้านฉัน) [2].
  • I dont want to listen to this song anymore. (ฉันไม่อยากฟังเพลงนี้อีกต่อไปแล้ว) [2].
 3. Verb + Preposition + Preposition:

  • I look forward to meeting you at the Halloween party. (ฉันตั้งตารอที่จะได้พบคุณในงานปาร์ตี้ฮาโลวีน) [2].
  • I will catch up with you soon. (ฉันจะติดต่อหาคุณเร็ว ๆ นี้) [2].

การใช้ Phrasal Verb ในประโยควิธีใช้ Phrasal Verb ในประโยค

Phrasal Verb คืออะไร?
Phrasal Verb เป็นคำวลีที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความหมายให้กับคำกริยา (Verb) โดยการรวมกันของ Verb กับ Adverb หรือ Preposition เพื่อสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา [1]. ตัวอย่างของ Phrasal Verb ได้แก่ take off ซึ่งมีความหมายว่า ถอดออก, look forward to ซึ่งหมายถึง ตั้งตารอ, และ get up ซึ่งหมายความว่า ตื่นนอน [2].

วิธีใช้ Phrasal Verb ในประโยค
การใช้ Phrasal Verb ในประโยคนั้นมีหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ Verb + Adverb, Verb + Preposition, และ Verb + Preposition + Preposition [2].

 1. Verb + Adverb
  ในรูปแบบนี้ เราใช้ Adverb มาต่อเนื่องกับ Verb เพื่อเสริมความหมายของคำกริยา [2].
  ตัวอย่าง:
 • She gets up at 6.00 AM every day. (เธอตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้าทุกวัน) [2].
 • Please come in. (เข้ามาสิ) [2].
 1. Verb + Preposition
  ในรูปแบบนี้ เราใช้ Preposition มาต่อเนื่องกับ Verb เพื่อเสริมความหมายของคำกริยา และในบางกรณีอาจต้องมีกรรมเสมอ [2].
  ตัวอย่าง:
 • You dont have to take off your shoes in my house. (คุณไม่ต้องถอดรองเท้าในบ้านฉัน) [2].
 • I dont want to listen to this song anymore. (ฉันไม่อยากฟังเพลงนี้อีกต่อไปแล้ว) [2].
 1. Verb + Preposition + Preposition
  ในรูปแบบนี้ เราใช้ Preposition 2 ตัวมาต่อเนื่องกับ Verb เพื่อเสริมความหมายของคำกริยา และในบางกรณีอาจต้องมีกรรมเสมอ [2].
  ตัวอย่าง:
 • I look forward to meeting you at the Halloween party. (ฉันตั้งตารอที่จะได้พบคุณในงานปาร์ตี้ฮาโลวีน) [2].
 • I will catch up with you soon. (ฉันจะติดต่อหาคุณเร็ว ๆ นี้) [2].

การใช้ Phrasal Verb ในประโยคนั้นสามารถทำให้ประโยคดูน่าสนใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่


Learn more:

 1. Phrasal Verb คืออะไร แปลตรงตัวความหมายเปลี่ยน
 2. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 3. การใช้ Phrasal Verbs : กฎ หลักการใช้ และตัวอย่าง

Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ

Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ

Phrasal Verb เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดงความหมายและการกระทำของคำกริยาในรูปแบบของ Verb ที่รวมกับ Adverb หรือ Preposition เข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้คำกริยาเกิดความหมายใหม่ และมีความหลากหลายในการใช้งาน ในภาษาอังกฤษมี Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยมากมาย ซึ่งเราจะมาดูกันว่ามี Phrasal Verb ที่ได้รับความนิยมและใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหน

นี่คือ 25 Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ:

 1. Ask out – ชวน (ใครบางคนไปเดท) [1]
  เช่น: She said she wanted to ask him out.

 2. Ask around – ถามหลาย ๆ คนด้วยคำถามเดียวกัน [1]
  เช่น: We should ask around to see if anybody needs any help.

 3. Ask for – ขอคุยกับ (ใครบางคน) [1]
  เช่น: Jane asked for you this morning.

 4. Ask for – ขอบางสิ่งบางอย่าง [1]
  เช่น: I was reluctant to ask for help.

 5. Ask after – ถามสารทุกข์สุขดิบ [1]
  เช่น: His wife always asks after my grandfather.

 6. Break down – พัง, เสีย [2]
  เช่น: Our car had broken down on the motorway.

 7. Break down – เสียใจ [2]
  เช่น: The woman broke down when the police told her that her son had died.

 8. Break in – ขัดจังหวะ, แทรก [2]
  เช่น: When I was talking, my brother broke in, saying, Thats a lie.

 9. Break into – เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างทันที [2]
  เช่น: He breaks into a smile and says, I brought you something.

 10. Break up – เลิกรา [2]
  เช่น: Jane and I broke up last week.

 11. Give away – หักหลัง, เผยความลับ [2]
  เช่น: Trust me! I didnt give anything away about your story.

 12. Give up – ยอมแพ้, เลิกทำ [2]
  เช่น: Dont give up on your dreams.

 13. Look after – ดูแล, เอาใจใส่ [1]
  เช่น: Can you look after my dog while Im away?

 14. Look for – ค้นหา [1]
  เช่น: Im looking for my keys. Have you seen them?

 15. Look forward to – ตั้งตารอ, หวังว่า [1]
  เช่น: I look forward to meeting you at the party.

 16. Put off – เลื่อน, ดันออกไป [1]
  เช่น: The meeting has been put off until next week.

 17. Put on – ใส่, สวม [1]
  เช่น: Dont forget to put onPhrasal Verb ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ

Phrasal Verb เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดงความหมายและการกระทำของคำกริยา โดยประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา เช่น turn on หมายถึง เปิด และ take off หมายถึง ถอดออก

นี่คือ Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ:

 1. Ask (somebody) out – ชวน (ใครบางคนไปเดท) [1]
  เช่น She said she wanted to ask him out.

 2. Ask around – ถามหลาย ๆ คนด้วยคำถามเดียวกัน [1]
  เช่น We should ask around to see if anybody needs any help.

 3. Ask for – ขอคุยกับ (ใครบางคน) [1]
  เช่น Jane asked for you this morning.

 4. Ask for – ขอบางสิ่งบางอย่าง [1]
  เช่น I was reluctant to ask for help.

 5. Ask after – ถามสารทุกข์สุขดิบ [1]
  เช่น His wife always asks after my grandfather.

 6. Break down – พัง, เสีย [2]
  เช่น Our car had broken down on the motorway.

 7. Break down – เสียใจ [2]
  เช่น The woman broke down when the police told her that her son had died.

 8. Break in – ขัดจังหวะ, แทรก [2]
  เช่น When I was talking, my brother broke in, saying, Thats a lie.

 9. Break into – เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างทันที [2]
  เช่น He breaks into a smile and says, I brought you something.

 10. Break up – เลิกรา [2]
  เช่น Jane and I broke up last week.

นอกจากนี้ยังมี Phrasal Verb อื่น ๆ ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษอีกมากมาย เช่น give away หมายถึง หักหลัง, เผยความลับ และ look forward to หมายถึง ตั้งตารอ ฯลฯ


Learn more:

 1. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 2. 30 กริยาวลี (Phrasal Verb) ที่ใช้บ่อย – Engcouncil
 3. แจก 20 Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน – TUTOR VIP

เทคนิคการเรียนรู้และจำ Phrasal Verb

เทคนิคการเรียนรู้และจำ Phrasal Verb ในภาษาอังกฤษ

Phrasal Verb เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและเขียน แต่อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกยากที่จะเรียนรู้และจำได้ เพราะมีความซับซ้อนในการใช้และความหมายที่แตกต่างจากคำศัพท์ปกติ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้และจำ Phrasal Verb ในภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจและใช้ได้ถูกต้องในชีวิตประจำวัน

 1. ทำความเข้าใจคำว่า Phrasal Verb
  Phrasal Verb หรือ two-word verb คือคำที่เกิดจากการผสมระหว่าง verb (กริยา) กับ adverb (วิเศษณ์) หรือ preposition (บุพบท) โดยมีความหมายที่แตกต่างจากคำศัพท์ปกติ [1]. Phrasal Verb สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่
 • กริยาวลีที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกคำบุพบท (preposition) ออกได้ และไม่ต้องมีกรรม (object) มารองรับ เช่น wake up, come in, grow up [1].
 • กริยาวลีที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกคำบุพบท (preposition) ออกได้ แต่ต้องมีกรรม (object) มารองรับ เช่น look for, go away, take after [1].
 • กริยาวลีที่สามารถแยกคำบุพบท (preposition) ออกได้ แต่ต้องมีกรรม (object) มารองรับ เช่น turn on, turn off, take off [1].
 • กริยาวลีที่มีคำบุพบท (preposition) มากกว่าหนึ่งตัว อาจจะมีกรรม (object) หรือไม่มีก็ได้ เช่น look down on, look out for, catch up with [1].
 1. เทคนิคการเรียนรู้และจำ Phrasal Verb
 • อ่านและฟังเนื้อหาภาษาอังกฤษที่มี Phrasal Verb อยู่บ่อย ๆ เพื่อเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของแต่ละคำ [2].
 • สร้างประโยคตัวอย่างที่ใช้ Phrasal Verb เพื่อฝึกการใช้งานและจำคำได้ดีขึ้น [2].
 • ใช้คำศัพเทคนิคการเรียนรู้และจำ Phrasal Verb ในภาษาอังกฤษ

Phrasal Verb เป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการสื่อสารประจำวัน การเรียนรู้และจำ Phrasal Verb จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้และจำ Phrasal Verb ในภาษาอังกฤษกันเถอะ!

 1. อ่านและฟังเนื้อหาที่ใช้ Phrasal Verb: เริ่มต้นด้วยการอ่านและฟังเนื้อหาที่ใช้ Phrasal Verb อย่างสม่ำเสมอ เช่น อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เพลงภาษาอังกฤษ หรือดูซีรีส์ภาษาอังกฤษ การฟังและอ่านเนื้อหาที่ใช้ Phrasal Verb จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของ Phrasal Verb ได้มากขึ้น [1]

 2. จดบันทึกและทำความเข้าใจความหมาย: เมื่อคุณพบ Phrasal Verb ที่ไม่คุ้นเคย ควรจดบันทึกลงในสมุดหรือแอปพลิเคชันเพื่อทำความเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของ Phrasal Verb นั้น ๆ อย่างละเอียด [2]

 3. ฝึกใช้ Phrasal Verb ในประโยค: เพื่อให้คุณเข้าใจและจำ Phrasal Verb ได้ดีขึ้น ลองใช้ Phrasal Verb ในประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณ อาจจะเป็นการเขียนประโยคหรือพูดออกมา เมื่อฝึกใช้ Phrasal Verb ในประโยคจริง ๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจและจำ Phrasal Verb ได้ดีขึ้น [2]

 4. ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกับ Phrasal Verb: บางครั้ง Phrasal Verb อาจมีคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันอยู่ ดังนั้น คุณควรศึกษาคำศัพท์เหล่านั้นเพื่อเข้าใจความหมายแล


Learn more:

 1. Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน
 2. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 3. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phrasal Verb

Phrasal verbs (กริยาวลี) เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดงความหมายและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าคำว่า Phrasal verb อาจไม่คุ้นเคยกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่จริงๆ แล้วเราใช้ Phrasal verb ในชีวิตประจำวันอย่างส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในการอ่านหนังสือ การฟังเพลง หรือการสนทนากับคนอื่น ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับ Phrasal verb จะช่วยให้เราเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากขึ้น [1].

Phrasal verb (กริยาวลี) คืออะไร?

Phrasal verb คือการรวมกันของกริยา 1 คำและ 1 หรือ 2 อนุภาค (particles) โดยอนุภาคเหล่านี้สามารถเป็นคำบุพบท (particles) หรือคำวิเศษณ์ (adverb) ได้ โดยเมื่อมีการเพิ่มอนุภาคเหล่านี้เข้าไป ความหมายของ phrasal verb จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคำกริยาที่ประกอบขึ้น [1].

ลักษณะและหลักการใช้ phrasal verb

Phrasal verb สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ Transitive และ Intransitive [1].

 1. Transitive Phrasal Verb: เป็นกริยาที่ต้องมีอกรรมหรือบางสิ่งหรือบางคนหลังคำกริยา เช่น pick up หมายถึง รับบางสิ่งหรือบางคน เช่น Can you pick up my parcel from the post office? (คุณสามารถรับพัสดุของฉันจากที่ทำการไปรษณีย์ได้หรือไม่?) [1].

 2. Intransitive Phrasal Verb: เป็นกริยาที่ยืนอยู่คนเดียวในประโยค เช่น grow up หมายถึง เติบโต โตขึ้น เช่น Your daughter is growing up so fast! (ลูกสาวของคุณโตเร็วมาก!) [1].

ตัวอย่าง Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

นี่คือบางตัวอย่างของ Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน [2]:

 1. Look after: ดPhrasal verbs (กริยาวลี) เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดงความหมายและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าคำว่า Phrasal Verb อาจไม่คุ้นเคยกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงแล้วเราใช้ Phrasal Verb ในชีวิตประจำวันอย่างส่วนใหญ่ ดังนั้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phrasal Verb in Thai จะช่วยให้เราเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากขึ้น [1].

Phrasal Verb คืออะไร?

Phrasal Verb คือการรวมกันของกริยา 1 คำและ 1 หรือ 2 อนุภาค (particles) โดยอนุภาคเหล่านี้สามารถเป็นคำบุพบท (particles) หรือคำวิเศษณ์ (adverb) ได้ การเพิ่มอนุภาคเหล่านี้เข้าไปทำให้ความหมายของ Phrasal Verb มีความแตกต่างจากคำกริยาที่ประกอบขึ้น [1].

ตัวอย่างของ Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 • Pick up: เก็บของ, รับของ เช่น Can you pick up my package from the post office? (คุณสามารถรับพัสดุของฉันจากที่ทำการไปรษณีย์ได้หรือไม่?) [1].
 • Turn on: เปิด เช่น Please turn on the lights. (กรุณาเปิดไฟ) [1].
 • Take off: ถอด เช่น He took off his jacket. (เขาถอดเสื้อโค้ทของเขาออก) [1].
 • Put on: ใส่ เช่น She put on her shoes. (เธอใส่รองเท้าของเธอ) [1].
 • Get up: ตื่น เช่น I usually get up at 6 am. (ฉัน通常ตื่นเวลา 6 โมงเช้า) [1].

การใช้ Phrasal Verb ในประโยค

Phrasal Verb สามารถใช้ในประโยคทั้งในรูปแบบ Transitive และ Intransitive ได้ [1].

 • Transitive: ใช้กับกริยาที่ต้องการบางสิ่งหรือบางคนหลังคำกริยา เช่น Can you pick up my package? (คุณสามารถรับพัสดุของฉันได้ไหม?) ในกรณีนี้ pick up เป็น Transitive Phrasal Verb เพราะต้องการ my package

Learn more:

 1. Phrasal verbs คือ อะไร? ครบชุด Phrasal verbs ที่พบบ่อยที่สุด 200 คำ
 2. Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน
 3. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille

Categories: ยอดนิยม 75 พจนานุกรม Phrasal Verb

10 Phrasal Verb ที่เจอบ่อย ใช้บ่อย | Eng ลั่น [by We Mahidol]
10 Phrasal Verb ที่เจอบ่อย ใช้บ่อย | Eng ลั่น [by We Mahidol]

กริยาวลี (Phrasal Verbs) คือ กลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำกริยาตามด้วย adverb, preposition หรือทั้งสองคำบุพ แล้วมีความหมายใหม่ ที่แปลตรงตัวไม่ได้ เช่น see off หมายถึง ไปส่ง (เช่น ที่สนามบิน) มาจาก see เป็นกริยา แปลว่า เห็น

See more: https://hocxenang.com/category/money

Phrasal Verb 1000 คํา พร้อมคําแปล

เนื้อหา: Phrasal verb 1000 คำ พร้อมคำแปล

เคยได้ยินคำว่า Phrasal verb ไหมครับ? ถ้าคุณต้องการพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ คุณจะต้องรู้จักใช้ Phrasal verb อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Phrasal verb 1000 คำ พร้อมคำแปล เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้องครับ

Phrasal verb คืออะไร?
Phrasal verb เป็นคำกริยาที่ประกอบด้วย Verb และ Adverb หรือ Preposition ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา และมักใช้ในประโยคเป็นรูปแบบของกริยาวลี ตัวอย่างของ Phrasal verb ได้แก่ turn on ซึ่งหมายถึงการเปิด (ไฟ) และ take off ซึ่งหมายถึงการถอด (เสื้อผ้า) [1]

Phrasal verb 1000 คำ พร้อมคำแปล
เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งาน Phrasal verb ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเราได้รวบรวม Phrasal verb 1000 คำพร้อมคำแปลไว้ให้คุณดังนี้:

 1. Ask out – ชวน (ใครบางคนไปเดท)
  เช่น: She said she wanted to ask him out. (เธอบอกว่าเธออยากจะชวนเขาไปเดท) [1]

 2. Ask around – ถามหลาย ๆ คนด้วยคำถามเดียวกัน
  เช่น: We should ask around to see if anybody needs any help. (เราควรไปถามหลาย ๆ คนนะเพื่อดูว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือไหม) [1]

 3. Ask for – ขอคุยกับ (ใครบางคน)
  เช่น: Jane asked for you this morning. (เจนขอคุยกับคุณเมื่อเช้านี้) [1]

 4. Ask for – ขอบางสิ่งบางอย่าง
  เช่น: I was reluctant to ask for help. (ฉันรู้สึกไม่เต็มใจที่จะขอความช่วยเหลือ) [1]

 5. Ask after – ถามสารทุกข์สุขดิบ
  เช่น: His wife always asks after my grandfather. (ภรรยาของเขามักจะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับคุณปู่ของผมเสมอ) [1]

 6. Break down – พัง, เสีย
  เช่น: Our car had brokenเนื่องจากคำค้นหาของคุณเกี่ยวกับ phrasal verb 1000 คำ พร้อมคำแปล ซึ่งเป็นคำค้นหาที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษผสมกับภาษาไทย จึงทำให้เราไม่สามารถใช้เครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติได้ แต่เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ phrasal verb และคำแปลภาษาไทยของบางคำศัพท์ที่เป็น phrasal verb ได้ โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหา รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน [1] ที่เป็นบทความที่อธิบายเกี่ยวกับ phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Phrasal verb เป็นคำกริยาที่ประกอบด้วย Verb และ Adverb หรือ Preposition ที่รวมกันเป็นกริยาวลี และมีความหมายที่แตกต่างจาก Verb ปกติ เช่น turn on แปลว่า เปิด (ไฟ) ซึ่ง turn เป็น Verb และ on เป็น Preposition [1]

ต่อไปนี้คือ 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันที่อธิบายในบทความ [1]:

 1. Ask (somebody) out – ชวน (ใครบางคนไปเดท)
 2. Ask around – ถามหลาย ๆ คนด้วยคำถามเดียวกัน
 3. Ask for – ขอคุยกับ (ใครบางคน)
 4. Ask for – ขอบางสิ่งบางอย่าง
 5. Ask after – ถามสารทุกข์สุขดิบ
 6. Break down – พัง, เสีย
 7. Break down – เสียใจ
 8. Break in – ขัดจังหวะ, แทรก
 9. Break into – เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างทันที
 10. Break up – เลิกรา
 11. Call (something) off – ยกเลิก
 12. Call (somebody) back – โทรกลับ
 13. Call for – ต้องการ
 14. Call on – เยี่ยมชม
 15. Call out – ต้องการให้ช่วยเหลือ
 16. Carry on – ดำเนินต่อไป
 17. Carry out – ดำเนินการ
 18. Check in – เช็คอิน
 19. Check out – เช็คเอาท์
 20. Check over – ตรวจสอบ
 21. Check up on – ตรวจสอบ
 22. Come across – พบโดยบังเอิญ
 23. Come along – มาด้วยกัน
 24. Come back – กลับมา
 25. Come up with – คิดค้น

โดย Phrasal verb ที่อธิบ


Learn more:

 1. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 2. Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน
 3. ลิสต์คำศัพท์ “Phrasal Verbs” ตั้งแต่ A-Z พร้อมประโยคตัวอย่าง | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ
Phrasal Verbs / Two Word Verb กริยาวลี ที่ควรรู้! – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
Phrasal Verbs / Two Word Verb กริยาวลี ที่ควรรู้! – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
Phrasal Verbs / Two Word Verb กริยาวลี ที่ควรรู้! – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
Phrasal Verbs / Two Word Verb กริยาวลี ที่ควรรู้! – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
ตัวอย่าง Phrasal Verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่ชอบออกข้อสอบ Gat
ตัวอย่าง Phrasal Verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่ชอบออกข้อสอบ Gat

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

พจนานุกรม Phrasal Verb: แนะนำและอธิบายความหมาย
วิธีใช้ Phrasal Verb ในประโยค
Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียนรู้และจำ Phrasal Verb
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phrasal Verb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *