โย แปล ว่า: ความหมายและความสำคัญของคำว่า โยในภาษาไทย

Yogurt (โยเกิท) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

Ep.22 ลดน้ำหนักแล้วโยโย่ คืออะไร แก้ได้ไหม (Yoyo Effect) (แก้ไขซับผิด นาที 1:47 อ่านคำอธิบาย)

Keywords searched by users: โย แปล ว่า: ความหมายและความสำคัญของคำว่า โยในภาษาไทย โย ภาษาเกาหลี แปลว่า, โย ภาษาญี่ปุ่น, วาโย แปลว่า, โย ภาษาอังกฤษ, ภิญโญ แปลว่า, อับปาง หมายถึง, ศานติ หมายถึง, ทิฐิ หมายถึง

คำว่า โย แปลว่าอะไร

Yogurt (โยเกิท) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Yogurt (โยเกิท) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

คำว่า โย ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบทสนทนาและการเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. โยเป็นคำทักทายที่ใช้ในการสวัสดีหรือทักทายคนอื่น ซึ่งมักใช้ในบทสนทนาประจำวัน ตัวอย่างเช่น สวัสดีครับ/ค่ะ โย! [2]

 2. โยยังสามารถใช้เป็นคำกริยาในรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือการเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น เด็กๆ โยงกันเข้าห้องเรียน หมายความว่าเด็กๆ กำลังเดินเข้าห้องเรียนเป็นกลุ่ม [1]

 3. นอกจากนี้ โยยังเป็นคำกริยาที่หมายถึงการผูกมัดหรือการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เขาโยงเชือกเพื่อผูกกับต้นไม้ หมายความว่าเขาใช้เชือกเพื่อผูกกับต้นไม้ [1]

 4. นอกจากนี้ โยยังเป็นคำกริยาที่หมายถึงการเกี่ยวข้องหรือการผูกพันกับสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น เขาโยงใจกับงานของตนเอง หมายความว่าเขามีความตั้งใจและความสนใจในการทำงานของตนเอง [1]

ดังนั้น คำว่า โย ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบทสนทนาและการเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้คำนั้นๆ [2]


Learn more:

 1. โย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. โย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โย

สอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น 💜 On X:
สอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น 💜 On X: “[บทสนทนา] #Koreanword #Learnkorean #Koreandaily #ภาษาเกาหลี Https://T.Co/K2Ndwlf3X1” / X

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โย มีดังนี้:

 1. นโยบายการเงิน (Monetary Policy) [1]

  • นโยบายการเงินเป็นการกำหนดและดำเนินการเพื่อควบคุมการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางจะใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปริมาณเงินที่วางจำหน่ายในระบบเศรษฐกิจ
 2. ประโยค (Phrase) [1]

  • ประโยคหรือเรียกอีกชื่อว่า คำสำคัญ เป็นหน่วยสำคัญในการสื่อสารที่มีความหมายเป็นอย่างมาก ประโยคประกอบด้วยคำหลายคำที่เรียงต่อกันเพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน
 3. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (Certificate of Utilization) [1]

  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อรับรองว่าผลผลิตหรือบริการที่ได้รับมีประโยชน์ตามที่กำหนดไว้
 4. อันนยองฮาเซโย (Annyeonghaseyo) [1]

  • อันนยองฮาเซโยเป็นคำทักทายที่ใช้ในภาษาเกาหลี มักใช้เพื่อทักทายหรือสวัสดีกันในทุกๆ ช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นในเช้า กลางวัน หรือเย็น
 5. โยง (Yong) [1]

  • โยงใช้เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด

Learn more:

 1. โย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โย- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

โยโย่เอฟเฟคคืออะไร? พร้อมวิธีแก้และป้องกันแบบได้ผลยาว | Nutrilite™ Thailand
โยโย่เอฟเฟคคืออะไร? พร้อมวิธีแก้และป้องกันแบบได้ผลยาว | Nutrilite™ Thailand

คำว่า โย มีความหมายตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้:

 1. โย (ปาก) หมายถึงการพูดแขวะ หรือการพูดชวนวิวาท [1].

Learn more:

 1. โย – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. โย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โย้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

เปิดอาณาจักรลัทธิโยเร สาวกแบ่งชนชั้นสละเงินขึ้นสวรรค์ สื่อโดนปล่อยแสงอัดร่าง (คลิป)
เปิดอาณาจักรลัทธิโยเร สาวกแบ่งชนชั้นสละเงินขึ้นสวรรค์ สื่อโดนปล่อยแสงอัดร่าง (คลิป)

คำว่า โย มีความหมายตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ว่า พูดแขวะ หรือ เรียกทุเรียนที่มีเม็ดห่างๆ ว่าทุเรียนโย [1].

การแปลคำว่า โย นี้เป็นการใช้ในบริบทของทุเรียนที่มีเม็ดห่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่เป็นปกติของทุเรียนหรือเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพพิเศษ [1].


Learn more:

 1. โย – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร – Sanook
 2. เปลื้อง ณ นคร – วิกิพีเดีย
 3. รวมมาครบ! ‘คำแห่งปี’ 2023 จากสถาบันดังทั่วโลก รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์

ความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

การทักทาย – เกาหลีพูดง่ายสไตส์พี่เขิน
การทักทาย – เกาหลีพูดง่ายสไตส์พี่เขิน

คำว่า โย มีความหมายตามพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ ของ อ.สอ เสถบุตร ซึ่งเป็นพจนานุกรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย [1]. อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อมูลที่เป็นที่ระบุเฉพาะเกี่ยวกับความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมดังกล่าวในผลการค้นหา ดังนั้น จึงไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ ของ อ.สอ เสถบุตร ได้ในขณะนี้


Learn more:

 1. สอ เสถบุตร – วิกิพีเดีย
 2. สอ เสถบุตร ผู้เขียนพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย เล่มแรก และนักต่อสู้ชีวิต – GotoKnow
 3. Google แปลภาษา

Categories: แบ่งปัน 34 โย แปล ว่า

EP.22 ลดน้ำหนักแล้วโยโย่ คืออะไร แก้ได้ไหม (YOYO EFFECT) (แก้ไขซับผิด นาที 1:47 อ่านคำอธิบาย)
EP.22 ลดน้ำหนักแล้วโยโย่ คืออะไร แก้ได้ไหม (YOYO EFFECT) (แก้ไขซับผิด นาที 1:47 อ่านคำอธิบาย)

See more: https://hocxenang.com/category/money

โย ภาษาเกาหลี แปลว่า

โย ภาษาเกาหลี แปลว่าอะไร?

ในภาษาเกาหลี, โย (요) คือคำทักทายที่ใช้ในการพูดสวัสดีหรือทักทายคนอื่น ๆ โย (요) เป็นคำทักทายที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไป และมักใช้กันทั้งในการพูดและเขียน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โย (요) ได้แก่:

 • สวัสดีค่ะ โย (요) [1]
 • สวัสดีครับ โย (요) [1]
 • สวัสดีทุกคน โย (요) [1]

การใช้คำว่า โย (요) ในภาษาเกาหลีเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นที่นิยมในการสื่อสารประจำวัน คำว่า โย (요) สามารถใช้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อน, คนที่ไม่รู้จัก, หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรา [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: โย (요) แปลว่าอะไรในภาษาไทย?
คำตอบ: โย (요) แปลว่า สวัสดี หรือ สวัสดีครับ/ค่ะ ในภาษาไทย [1].

คำถาม: โย (요) ใช้กับใครได้บ้าง?
คำตอบ: โย (요) สามารถใช้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน, คนที่ไม่รู้จัก, หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรา [1].

คำถาม: โย (요) ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้าง?
คำตอบ: โย (요) เป็นคำทักทายที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไป เช่น เมื่อพบเพื่อนหรือคนที่ไม่รู้จัก หรือเมื่อต้องการทักทายใครบางคน [1].


Learn more:

 1. – โย่ว (แปลว่าสวัสดีในภา… แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เรียนภาษาเกาหลี 10 คำที่ใช้บ่อย จากซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha ทาง Netflix
 3. ภาษาเกาหลี/การใช้-이에요(-예요) – วิกิตำรา
좋아요
좋아요” ทำไมไม่อ่าน “โชฮาโย” งงจัง? Ii ภาษาเกาหลีน่ารู้ – Youtube
มูย่านโยแปลว่าอะไรคะ - Pantip
มูย่านโยแปลว่าอะไรคะ – Pantip
โยโย่เอฟเฟคคืออะไร? พร้อมวิธีแก้และป้องกันแบบได้ผลยาว | Nutrilite™ Thailand
โยโย่เอฟเฟคคืออะไร? พร้อมวิธีแก้และป้องกันแบบได้ผลยาว | Nutrilite™ Thailand
All Around ] 안녕 코리아 안녕하세요 여러분. สวัสดีคะ ทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนคำทักทายภาษาเกาหลีกันคะ
All Around ] 안녕 코리아 안녕하세요 여러분. สวัสดีคะ ทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนคำทักทายภาษาเกาหลีกันคะ
ซารังแฮโย
ซารังแฮโย” บอกรักเป็นภาษาเกาหลี | เกาหลี Everyday – Youtube
การทักทาย – เกาหลีพูดง่ายสไตส์พี่เขิน
การทักทาย – เกาหลีพูดง่ายสไตส์พี่เขิน
เปิดอาณาจักรลัทธิโยเร สาวกแบ่งชนชั้นสละเงินขึ้นสวรรค์ สื่อโดนปล่อยแสงอัดร่าง (คลิป)
เปิดอาณาจักรลัทธิโยเร สาวกแบ่งชนชั้นสละเงินขึ้นสวรรค์ สื่อโดนปล่อยแสงอัดร่าง (คลิป)
โยโย่เอฟเฟคคืออะไร? พร้อมวิธีแก้และป้องกันแบบได้ผลยาว | Nutrilite™ Thailand
โยโย่เอฟเฟคคืออะไร? พร้อมวิธีแก้และป้องกันแบบได้ผลยาว | Nutrilite™ Thailand
สอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น 💜 On X:
สอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น 💜 On X: “[บทสนทนา] #Koreanword #Learnkorean #Koreandaily #ภาษาเกาหลี Https://T.Co/K2Ndwlf3X1” / X
Yogurt (โยเกิท) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Yogurt (โยเกิท) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

คำว่า โย แปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โย
ความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
ความหมายของคำว่า โย จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *