ออโต้ แปลว่า: เสียงเงียบที่ไม่ต้องการคำตอบ

\”ออตอเค\” !! คืออะไร? 어떻게 หรือ 어떡해 | เกาหลี Everyday | 까우리 에브리데이

Keywords searched by users: ออโต้ แปลว่า: เสียงเงียบที่ไม่ต้องการคำตอบ ออโต้ อังกฤษ, auto car แปลว่า, ออโต้ซาวด์แปลว่า, ระบบauto, ออโต้คลิก, manual แปลว่า, Cool แปลว่า, รถออโต้

ออโต้ แปลว่าอะไร

ออโต้ แปลว่าอะไร

คำว่า ออโต้ เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ auto ซึ่งมีความหมายว่า รถ หรือ รถยนต์ [1]. คำว่า ออโต้ นี้มักถูกใช้ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนที่ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนควบคุม [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออโต้:

 • ฉันขับรถออโต้ไปที่ทำงานทุกวัน [1].
 • บริษัทนี้ผลิตรถยนต์ออโต้ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย [1].

ออโต้ ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างจากความหมายของคำว่า รถ ดังนี้:

 1. ออโต้ (auto) [1]:

  • คำนามที่หมายถึง รถ หรือ รถยนต์ ในคำพูดทั่วไป.
  • ตัวเอง, โดยตัวเอง.
 2. ออโต้ (autopsy) [1]:

  • การชันสูตรศพหรือการตรวจสอบหาสาเหตุการตาย.
  • การตรวจสอบอย่างละเอียด.
 3. ออโต้ (autocrat) [1]:

  • ผู้มีอำนาจเด็ดขาดหรือผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด.
  • ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด.
 4. ออโต้นอมี (autonomy) [1]:

  • การปกครองตนเองหรือการเป็นอิสระในการตัดสินใจ.
  • เอกราช.
 5. ออโต้คราธิปไตย (autocracy) [1]:

  • ระบบการปกครองที่มีผู้ปกครองเด็ดขาดหรือเผด็จการ.
  • เอกาธิปไตย.
 6. ออโต้กราฟ (autograph) [1]:

  • ลายเซ็นหรือลายเซ็นต์ของบุคคล.
  • ลายเซ็น.
 7. ออโต้แมติก (automatic) [1]:

  • อัตโนมัติหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ.
  • เป็นไปโดยตัวเอง, อัตโนมัติ.

Learn more:

 1. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของออโต้

ความหมายของคำว่า ออโต้ ในภาษาไทยหลายครั้งอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริบทและวงการที่ใช้คำนี้ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า ออโต้ จากผลการค้นหาใน Google ดังนี้:

 1. ความหมายของ ออโต้ เป็นคำย่อที่มาจากคำว่า ออโตมอบิล (automobile) หรือ รถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีล้อสี่ ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อน ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน [1]

 2. นอกจากนี้ ออโต้ ยังมีความหมายเสริมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อัตโนมัติ (automatic) หมายถึงการทำงานโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ [1]

 3. นอกจากนี้ ออโต้ ยังมีความหมายเสริมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ตัวเอง หมายถึงการทำงานหรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น [1]

 4. นอกจากนี้ ออโต้ ยังมีความหมายเสริมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โดยอัตโนมัติ หมายถึงการทำงานหรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ [1]


Learn more:

 1. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าออโต้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออโต้ มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ความหมาย ออโต้ เป็นคำย่อของคำว่า อัตโนมัติ หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือเครื่องมือที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออโต้ ในความหมายนี้ได้แก่:
 • รถยนต์ออโต้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน [1].
 • ระบบออโต้เมติกส์ช่วยลดความเมื่อยล้าของงาน [2].
 1. ความหมาย ออโต้ เป็นคำย่อของคำว่า ตัวเอง หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออโต้ ในความหมายนี้ได้แก่:
 • เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองออโต้ [1].
 • การพัฒนาตนเองออโต้เป็นสิ่งสำคัญในการเติบโต [2].
 1. ความหมาย ออโต้ เป็นคำย่อของคำว่า รถ หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถหรือยานพาหนะ ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออโต้ ในความหมายนี้ได้แก่:
 • ออโต้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทาง [1].
 • การใช้รถออโต้ช่วยลดการประมาณเวลาในการเดินทาง [2].

Learn more:

 1. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. auto- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลของออโต้ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำแปลของคำว่า ออโต้ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีหลายความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. ออโต้ (prf) แปลว่า ตัวเอง หรือ self [1].

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานออโต้มาตลอดชีวิต [1].
 2. ออโต้ (n) แปลว่า รถ หรือ automobile, car, vehicle [1].

  • ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อออโต้ใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว [1].
 3. ออโต้ (prf) แปลว่า โดยตัวเอง [1].

  • ตัวอย่างประโยค: เครื่องซักผ้าทำงานออโต้เมื่อมีผ้าอยู่ในตระกร้า [1].
 4. ออโต้ปศุสัตว์ (n) แปลว่า การชันสูตรศพ หรือ postmortem, autopsy, necroscopy, inquest [1].

  • ตัวอย่างประโยค: การทำออโต้ปศุสัตว์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบ [1].
 5. ออโต้ปศุสัตว์ (n) แปลว่า การตรวจสอบอย่างละเอียด หรือ examination [1].

  • ตัวอย่างประโยค: การทำออโต้ปศุสัตว์เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการตาย [1].
 6. ออโต้คราส (n) แปลว่า ผู้มีอำนาจเด็ดขาด หรือ dictator, despot, absolute ruler [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ออโต้คราสเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากเหนือกฎหมาย [1].
 7. ออโต้นอมี (n) แปลว่า การปกครองตนเอง หรือ self government [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ประเทศนี้มีระบบออโต้นอมีที่สามารถตัดสินใจเองได้ [1].
 8. ออโต้คราธิปไตย (n) แปลว่า ระบอบการปกครองที่มีผู้มีอำนาจเด็ดขาด หรือ dictatorship [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ประเทศนี้เคยอยู่ในสภาวะออโต้คราธิปไตยมาก่อน [1].
 9. ออโต้คำแปลของคำว่า ออโต้ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีหลายความหมาย ดังนี้:

 10. ออโต้ (prf) แปลว่า ตัวเอง หรือ self [1].

 11. ออโต้ (n) แปลว่า รถ หรือ automobile, car, vehicle [1].

 12. ออโต้ (prf) แปลว่า โดยตัวเอง [1].

 13. ออโต้ปศุสัตว์ (n) แปลว่า การชันสูตรศพ หรือ postmortem, autopsy, necroscopy, inquest [1].

 14. ออโต้ปศุสัตว์ (n) แปลว่า การตรวจสอบอย่างละเอียด หรือ examination [1].

 15. ออโต้คราส (n) แปลว่า ผู้มีอำนาจเด็ดขาด หรือ dictator, despot, absolute ruler [1].

 16. ออโต้ปกครองตนเอง (n) แปลว่า การปกครองตนเอง หรือ self government [1].

 17. ออโต้คราสซี (n) แปลว่า อัตตาธิปไตย หรือ dictatorship [1].

 18. ออโต้กราฟ (n) แปลว่า ลายเซ็น หรือ signature [1].

 19. ออโต้มาติก (adj) แปลว่า อัตโนมัติ หรือ self-operating, automated, self-acting [1].


Learn more:

 1. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. auto- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ความหมายของออโต้ในพจนานุกรม Bab.La

ความหมายของคำว่า ออโต้ ในพจนานุกรม bab.la มีหลายความหมายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ออโต้ (auto) [1]:

  • ในภาษาไทย ออโต้ หมายถึง ตัวเอง หรือ เอง เป็นต้น
  • ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานออโต้ หมายความว่า เขาทำงานด้วยตัวเอง
 2. ออโต้ (auto) [2]:

  • ในภาษาไทย ออโต้ หมายถึง รถ หรือ ยานพาหนะ เช่น รถยนต์
  • ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องการซื้อออโต้ใหม่

นอกจากนี้ ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ออโต้ ดังนี้:

 • ออโต้ปฏิบัติ (autopsy) [2]: หมายถึง การชันสูตรศพหรือการตรวจสอบหาสาเหตุการตาย
 • ออโต้กราฟ (autograph) [2]: หมายถึง ลายเซ็น
 • ออโต้แกรฟ (autobiography) [2]: หมายถึง ชีวประวัติของตัวเอง
 • ออโต้บัส (autobus) [2]: หมายถึง รถเมล์
 • ออโต้คาด (autocad) [2]: เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบ

Learn more:

 1. AUTO – คำแปลของภาษาไทย – พจนานุกรม bab.la
 2. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของออโต้ในพจนานุกรม Meemodel Dictionary

ความหมายของคำว่า ออโต้ ในพจนานุกรม Meemodel Dictionary มีหลายความหมายตามที่พบในผลการค้นหา ดังนี้:

 1. 上汽 (Shàng Qì): เป็นตัวย่อของคำว่า 上海汽車工業集團 หรือ Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) [1]. นี่คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังของประเทศจีน.

 2. 阿不来提.阿不都热西提 (Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí): เป็นชื่อของ Abdulaidi Amudurexiti ผู้เป็นประธานภาคออโต้โดยสมัครใจของเขตออโต้นิมิตในจีน [1].

 3. 单源多倍体 (dān yuán duō bèi tǐ): เป็นคำศัพท์ทางชีววิทยาที่หมายถึง โพลีพลอยด์ออโต้ หรือโพลีพลอยด์ที่มีโครโมโซมของสายพันธุ์เดียวกัน [1].

 4. 专制 (zhuān zhì): หมายถึง เผด็จการ หรือ เผด็จการเจ้าอำนาจ [1]. เป็นระบบการปกครองที่ผู้นำมีอำนาจสูงสุดและควบคุมอำนาจทั้งหมด.

 5. 专权 (zhuān quán): หมายถึง เผด็จการ หรือ เผด็จการเจ้าอำนาจ [1]. เป็นระบบการปกครองที่ผู้นำมีอำนาจสูงสุดและควบคุมอำนาจทั้งหมด.

 6. 尸体解剖 (shī tǐ jiě pōu): หมายถึง การตรวจศพ หรือ การส่องกล้องศพ [1]. เป็นกระบวนการทางการแพทย์ในการวิเคราะห์และศึกษาส่วนต่างๆ ของร่างกายหลังการเสียชีวิต.

 7. 自主系统 (zì zhǔ xì tǒng): หมายถึง ระบบอัตโนมัติ [1]. เป็นระบบที่สามารถทำงานได้โดยอิสระโดยไม่ต้องมีคำสั่งจากภายนอก.

 8. 题名 (tí míng): หมายถึง ลายเซ็นต์ หรือ การเซ็นชื่อ [1]. เป็นการเขียนชื่อหรือลายเซ็นต์ของตนเอง.

 9. 自动地工作 (zì dòng de gōng zuò): หมายถึง การทำงานอัตโนมัติ [1]. เป็นกรความหมายของคำว่า ออโต้ ในพจนานุกรม Meemodel Dictionary ไม่พบในผลการค้นหา


Learn more:

 1. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 2. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 36 ออโต้ แปลว่า

\
\”ออตอเค\” !! คืออะไร? 어떻게 หรือ 어떡해 | เกาหลี Everyday | 까우리 에브리데이

See more: https://hocxenang.com/category/money

ออโต้ อังกฤษ

ออโต้ อังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

ออโต้ อังกฤษ เป็นคำว่า auto ที่แปลว่า รถ ในภาษาอังกฤษ [1]. คำว่า อังกฤษ หมายถึงภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก [1]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับออโต้ อังกฤษอย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้เข้าใจและรู้จักกับคำนี้ในแง่ของความหมายและความสำคัญ

ความหมายของออโต้ อังกฤษ

 • ออโต้ (auto) เป็นคำย่อมาจากคำว่า automobile หรือ car ในภาษาอังกฤษ [1]. คำนี้ใช้เรียกอ้างถึงยานพาหนะที่มีล้อสี่ ที่ใช้เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อน ซึ่งเป็นที่นิยมในการเดินทางและใช้ในการขนส่งทั่วไป [1].

ความสำคัญของออโต้ อังกฤษ

 • ออโต้ อังกฤษ เป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญในด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ [1]. การรู้ความหมายและการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ [1]. การเข้าใจคำศัพท์ออโต้ อังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ออโต้ อังกฤษ หมายถึงอะไร?

  • ออโต้ อังกฤษ หมายถึง รถ ในภาษาอังกฤษ [1].
 2. ทำไมควรรู้เกี่ยวกับออโต้ อังกฤษ?

  • การรู้ความหมายและการใช้คำศัพท์ออโต้ อังกฤษ จะช่วยให้คุณสามารถเข้าออโต้ อังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

ออโต้ อังกฤษ เป็นคำว่า auto ที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า รถ หรือ อัตโนมัติ [1]. คำว่า ออโต้ มาจากภาษาอังกฤษ auto ซึ่งเป็นคำย่อของ automobile หรือ car ในภาษาอังกฤษ [1]. คำว่า อังกฤษ หมายถึงภาษาที่ใช้ในประเทศอังกฤษ [1].

การเข้าใจความหมายและความสำคัญของคำว่า ออโต้ อังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน [1]. รถยนต์อัตโนมัติเป็นรถยนต์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนขับ [1]. รถยนต์อัตโนมัติมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับและปรับปรุงการขับขี่ได้อย่างเอง [1].

ความสำคัญของรถยนต์อัตโนมัติอยู่ที่สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เนื่องจากระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและปรับความเร็วของรถให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ [1]. นอกจากนี้ รถยนต์อัตโนมัติยังช่วยลดการใช้พลังงานและมลพิษที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ด้วยเชื้อเพลิงที่ใช้น้อยลง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. รถยนต์อัตโนมัติคืออะไร?

  • รถยนต์อัตโนมัติคือรถยนต์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนขับ [1].
 2. ระบบควบคุมอัตโนมัติทำงานอย่างไร?

  • ระบบควบคุมอัตโนมัต

Learn more:

 1. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. auto แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. auto แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

Auto Car แปลว่า

หากคุณกำลังสงสัยว่า auto car แปลว่าอะไร และต้องการคำแปลในภาษาไทย นี่คือคำตอบที่คุณต้องการ:

Auto car แปลว่า รถยนต์ ในภาษาไทย [1]. คำว่า auto มาจากภาษาอังกฤษ แปลว่า อัตโนมัติ หรือ โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความสามารถของรถยนต์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุม [3].

รถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน ไปเที่ยว หรือใช้ในการขนส่งสินค้า รถยนต์มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกและความสบายให้กับผู้คน [2].

ในปัจจุบัน รถยนต์มีการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน รถยนต์อัตโนมัติเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการยานยนต์ ซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุม และมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [3].

ในสรุป, auto car แปลว่า รถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนหลายคน รถยนต์มีการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน [2].


Learn more:

 1. -autocar- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. autocar ในพจนานุกรม ไทย – กาตาลัง-ไทย | Glosbe
 3. AUTO แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Imagine:จินตนาการ] กัญชาสายพันธุ์ออโต้ (Auto Cannabis) คืออะไร?? สายพันธุ์กัญชาออโต้เป็นสายพันธุ์ลูกหลานของสายพันธุ์ป่า
Imagine:จินตนาการ] กัญชาสายพันธุ์ออโต้ (Auto Cannabis) คืออะไร?? สายพันธุ์กัญชาออโต้เป็นสายพันธุ์ลูกหลานของสายพันธุ์ป่า “Ruderalis” ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอากาศหนาว เช่น รัสเซีย ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือจะมีอายุส
เกียร์ออโต้ / เกียร์ธรรมดา ต่างกันอย่างไร ?
เกียร์ออโต้ / เกียร์ธรรมดา ต่างกันอย่างไร ?
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก
ออโต้จูนคืออะไร? สอนใช้ Auto-Tune | Badday - Youtube
ออโต้จูนคืออะไร? สอนใช้ Auto-Tune | Badday – Youtube
รีวิว Auto Cleaning ฟังก์ชันเด็ดในเครื่องปรับอากาศ Lg - Pantip
รีวิว Auto Cleaning ฟังก์ชันเด็ดในเครื่องปรับอากาศ Lg – Pantip

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ออโต้ แปลว่าอะไร
ความหมายของออโต้
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าออโต้
คำแปลของออโต้ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายของออโต้ในพจนานุกรม bab.la
ความหมายของออโต้ในพจนานุกรม Meemodel Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *