โมก ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษกับโมก

Violette Wautier - Smoke (Audio)

Violette Wautier – Smoke (Audio)

Keywords searched by users: โมก ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษกับโมก ดอกโมก ภาษาอังกฤษ, โมก แปลว่า, ต้นโมก, ดอกโมก ความหมาย, ต้นโมก ความเชื่อ, โมกพวง, ต้นโมกมีกี่ชนิด, ดอกโมก กลิ่น

ความหมายของโมกในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า โมก ในภาษาอังกฤษคือ Wrightia [2]. โมกเป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาไทยและถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น

โมก (Wrightia) เป็นชื่อสกุลของพืชที่อยู่ในวงศ์ Apocynaceae หรือวงศ์หางนกยอดเขาในภาษาไทย [2]. พืชชนิดนี้มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยคล้ายเส้นใย มีดอกสีขาวหรือสีชมพูที่มีกลิ่นหอม [2]. โมกมักถูกปลูกเป็นพืชประดับในสวนหรือสวนสาธารณะ เนื่องจากดอกของโมกมีความสวยงามและมีกลิ่นหอม [2].

นอกจากนี้ โมกยังมีความหมายเชิงพื้นที่ในบางสถานที่ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โมกหมายถึงเส้นทางหรือทางเดินที่เป็นเส้นโค้งหรือเส้นโค้งมน [1]. คำว่า โมก ในที่นี้มีความหมายเปรียบเสมือนกับคำว่า ทางเลื่อน หรือ ทางโค้ง ในภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. โมก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โมก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. โมก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ลักษณะทั่วไปของโมก

โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีลักษณะที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในการปลูกเป็นพืชประดับสวนหรือสวนสาธารณะ โมกมีลำต้นที่สูงประมาณ 5-12 เมตร โดยลำต้นมีผิวเปลือกสีน้ำตาลดำ [1]. ลำต้นของโมกมีรูปทรงกลมเรียบและมีจุดเล็ก ๆ สีขาวที่กระจัดกระจายตามต้น และมีการแตกกิ่งสาขาออกไปรอบลำต้นโดยไม่เป็นระเบียบ [1].

ใบของโมกเป็นใบเดียวที่เรียงกันเป็นคู่ตามก้าน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่รี โดยมีปลายใบที่มีลักษณะแหลมและโคนใบที่แหลม ขอบใบเรียบและมีเนื้อใบบางสีเขียว [1]. ขนาดของใบโมกประมาณกว้าง 2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร [1].

โมกมีดอกที่มีลักษณะเป็นช่อ โดยมีก้านดอกที่เรียวเล็กทำให้ดอกโมกค่อนข้างคว่ำหน้าลง [2]. โมกมีสองชนิดหลักคือโมกลาที่มีกลีบชั้นเดียวจำนวน 5 กลีบและโมกซ้อนที่มีกลีบหลายชั้น [2]. เมื่อโมกบานแล้วจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร และดอกจะบานวันเดียวแล้วโรย [2]. หลังจากดอกบานแล้วโมกจะมีผลเป็นฝักยาวเฉพาะชนิดโมกลาที่มีกลีบชั้นเดียว [2].

โมกเป็นไม้ที่มีความสวยงามและน่าสนใจ จึงถูกนำมาปลูกเป็นพืชประดับในสวนหรือสวนสาธารณะ นอกจากนี้ รากของโมกยังมีสารสำคัญทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง [2].


Learn more:

 1. โมก – วิกิพีเดีย
 2. Klong Phai Botanical Garden
 3. โมก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นโมกบ้าน 10 ข้อ !

วิธีปลูกและดูแลโมก

วิธีปลูกและดูแลโมก

โมกเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามและกลิ่นหอมอ่อน ถ้าคุณสนใจที่จะปลูกและดูแลโมกในสวนของคุณ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้:

 1. เตรียมดิน

  • เลือกที่ปลูกที่มีแสงแดดเพียงพอและระบายน้ำดี [1].
  • ใช้ดินร่วนหรือดินปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ [1].
  • ปรับปรุงดินโดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน [1].
 2. การปลูก

  • เลือกต้นกล้าโมกที่มีคุณภาพดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้ [1].
  • ขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร [1].
  • วางต้นกล้าโมกลงในหลุมและกรอกดินให้รอบต้นกล้า [1].
  • รดน้ำให้ต้นกล้าโมกเพียงพอเพื่อให้รากเดิน [1].
 3. การดูแลรักษา

  • รดน้ำให้โมกอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ต้นกล้าโตเต็มที่ [1].
  • ให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับโมก [1].
  • ตัดแต่งกิ่งที่เสียหายหรือกิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบ [1].
  • ตรวจสอบและกำจัดศัตรูพืชที่อาจเข้าทำลายโมก เช่น เพลี้ยไฟหรือหนอนกอ [1].
  • ให้ความร่มเย็นให้กับโมกในช่วงฤดูร้อน [2].
 4. การเก็บเกี่ยว

  • โมกสามารถตัดแต่งดอกเพื่อใช้ในการประดับห้องหรือสวนได้ [2].
  • หากต้องการเก็บเมล็ดโมก เก็บเมล็ดที่แก่สุกและแห้งแล้ว [2].

โมกเป็นต้นไม้ที่ง่ายต่อการปลูกและดูแล และสามารถเพิ่มความสวยงามและควาวิธีปลูกและดูแลโมก

โมกเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามและกลิ่นหอมอ่อนสะอาดที่มีความนิยมในการปลูกเพื่อใช้เป็นต้นไม้ประดับในสวนหรือบ้าน หากคุณสนใจที่จะปลูกและดูแลโมกให้เติบโตสวยงาม นี่คือวิธีการที่คุณสามารถทำได้:

วิธีปลูกโมก:

 1. เตรียมดิน: เตรียมดินในพื้นที่ปลูกโมกโดยใช้ดินร่วนหรือดินปนทรายที่มีความร่วนซุยดี ควรเตรียมดินให้ลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตรและเติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน [1].

 2. การเพาะเมล็ด: โมกสามารถเพาะเมล็ดได้โดยตรง ให้เตรียมเมล็ดโมกและฝักโมกที่แก่พร้อม โดยใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่เมล็ดโมกลงในดินลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร แล้วรดน้ำให้ชุ่ม รอให้เมล็ดงอกประมาณ 2-3 สัปดาห์ [1].

 3. การปลูกต้นกล้า: เมื่อต้นกล้าโมกมีขนาดเล็กประมาณ 10-15 เซนติเมตร คุณสามารถย้ายต้นกล้าไปปลูกในที่ปลูกหลักได้ ให้เว้นระยะห่างระหว่างต้นโมกประมาณ 1-2 เมตร เพื่อให้ต้นโมกมีพื้นที่ในการเติบโต [1].

วิธีดูแลโมก:

 1. การให้น้ำ: โมกต้องการน้ำในปริมาณเพียงพอเพื่อให้ต้นโมกเติบโตสมบูรณ์ ควรรดน้ำให้ชุ่มในช่วงที่ดินแห้งแต่ไม่ควรให้น้ำท่วมขัง ควรรดน้ำให้สม่ำเสมอและเพียงพอตามความต้องการของต้นโมก [1].

 2. การให้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุก 3-4 เดือนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้


Learn more:

 1. ต้นโมก ไม้ยืนต้น ดอกสวย กลิ่นหอม วิธีการปลูกและแหล่งจำหน่าย
 2. ต้นโมก ปลูกไม่ยาก เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน
 3. การปลูกและการดูแลรักษา | ต้นโมก

โมกในวรรณกรรม

โมกในวรรณกรรมไทยเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ถูกให้ความสำคัญและถูกใช้ในการเล่าเรื่องราวในวรรณกรรมไทยโบราณ โมกเป็นไม้ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและเชื่อมั่นว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ในบทกวีลำนำและเพลงไทยเดิม โมกถูกใช้ในการเล่าเรื่องราวเพื่อสร้างความรู้สึกและความหวังในชีวิตของคนไทยโบราณ [2].

โมกในวรรณกรรมไทยโบราณมักถูกใช้ในบทกวีลำนำเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักและความเจริญรุ่งเรือง ตัวอย่างเช่นในรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีบทกวีที่กล่าวถึงโมกดังนี้ [1]:

นางนวลจับต้นอินทนิล
นกกระทาจับกระถินขันก้อง
เค้าโมงจับโมกเมียงมอง
แก้วจับเกดร้องริมทาง

ในบทกวีนี้ โมกถูกใช้เพื่อเสริมสร้างภาพในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความสุขในชีวิตประจำวันของคนไทยโบราณ [2].

นอกจากนี้ โมกยังมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมของคนไทยโบราณ โดยคนไทยโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นโมกในบ้านจะเป็นที่อยู่อาศัยของพระศรีมหาโมกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของโมก และเชื่อว่าการปลูกโมกจะนำโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัว [1].


Learn more:

 1. โมก – วิกิพีเดีย
 2. โมก : หอมละมุนกรุ่นเสน่ห์ทั้ง วงศ์วาน ~ ดอกไม้ให้คุณ [Flowers in Thailand] เพลงไทยเดิม, ไม้ดอกหอม, ดอกไม้ไทย, กวีลำนำ
 3. ดอกไม้ในวรรณคดีไทย | xiumintra

ความเชื่อและความนิยมเกี่ยวกับโมก

ความเชื่อและความนิยมเกี่ยวกับโมก

โมกเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเป็นมงคลของต้นโมก นอกจากนี้ยังมีความนิยมในการปลูกและใช้เป็นต้นไม้ประดับในสวนหรือบ้านเรือนด้วย

ประวัติและความเชื่อ

 • ต้นโมกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียเขตร้อน และมักพบต้นโมกขึ้นอยู่ในป่าดงดิบและป่าที่มีความชุ่มชื้น [1]
 • คนไทยมีประวัติการปลูกต้นโมกมานานแล้ว โดยมักปลูกในวัดและบ้าน และมีความเชื่อว่าการปลูกต้นโมกในบ้านจะทำให้เกิดความสุขและความบริสุทธิ์ [1]
 • ในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอปรัดเลพ.ศ. 2416 ได้มีการบรรยายว่า โมก : เป็นต้นไม้อย่างหนึ่งมีดอกหอม คนมักปลูกไว้ริมเรือนชุม [1]

ความเชื่อเกี่ยวกับโมก

 • คนไทยเชื่อว่าการปลูกต้นโมกในบ้านจะทำให้เกิดความสุขและความบริสุทธิ์ [1]
 • โมกมีความสำคัญในศาสนา และบางคนเรียกโมกว่า ต้นพุทธรักษา เชื่อว่าโมกสามารถคุ้มครองปกป้องความปลอดภัยและเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยได้ [1]
 • โมกมีดอกสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวัน ทำให้รู้สึกสดชื่นและสบายตา [2]
 • เปลือกต้นโมกสามารถใช้ป้องกันอิทธิฤทธิ์ของพิษสัตว์ต่างๆ และมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย [2]
 • ควรปลูกต้นโมกไว้ทางทิศตความเชื่อและความนิยมเกี่ยวกับโมก

โมกเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่อดีต มีความเชื่อที่ว่าการปลูกต้นโมกในบ้านจะเป็นสิริมงคลและทำให้เกิดความสุขและความบริสุทธิ์ในบ้าน [1]. นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของต้นโมกที่ช่วยปกป้องและคุ้มครองบ้านและผู้อยู่อาศัยจากภัยอันตราย [1].

ลักษณะของต้นโมก

 • ต้นโมกมีความสูงประมาณ 1-3 เมตรและมีลักษณะเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ [2].
 • เปลือกต้นไม้มีสีน้ำตาลเข้มและมีจุดสีขาวประอยู่ทั่วไป [2].
 • ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ โคนใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบบาง มีดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม [2].

ความเชื่อเกี่ยวกับโมก

 • คนไทยโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นโมกในบ้านจะทำให้เกิดความสุขและความบริสุทธิ์ [1].
 • โมกมักถูกนำมาปลูกในวัดและบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลและคุ้มครองบ้านและผู้อยู่อาศัย [1].
 • คนไทยโบราณเชื่อว่าโมกสามารถคุ้มครองปกป้องบ้านและผู้อยู่อาศัยจากภัยอันตรายได้ [1].
 • โมกยังมีความเชื่อว่าเปลือกต้นโมกสามารถใช้ป้องกันอิทธิฤทธิ์ของพิษสัตว์ต่างๆได้ [1].

วิธีปลูกโมก

 • ควรปลูกโมกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน [2].
 • ควรปลูกในวันเสาร์ [2].

โมกเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อและความนิยมในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน การปลูกโมกในบ้านจะเป็นสิริมงคลและทำให้เกิด


Learn more:

 1. ประวัติและความเชื่อ | ต้นโมก
 2. ต้นโมก ดอกไม้มงคลสีขาว กลิ่นหอมบริสุทธิ์
 3. โมก ความหอมและมงคลนามแห่งความหลุดพ้น – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

Categories: นับ 38 โมก ภาษา อังกฤษ

Violette Wautier - Smoke (Audio)
Violette Wautier – Smoke (Audio)

วงศ APOCYNACEAE.

See more: https://hocxenang.com/category/money

ดอกโมก ภาษาอังกฤษ

ดอกโมก ภาษาอังกฤษ

ดอกโมก (Wrightia religiosa) เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อประดับบ้านและสวน ดอกโมกมีลักษณะเป็นช่อสีขาวที่มีกลีบดอกจำนวน 3-5 กลีบ [1]. นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางกายวิภาคที่น่าสนใจ เช่น ลำต้นที่มีความสูงประมาณ 5-12 เมตร และใบที่มีรูปร่างเป็นไข่รี โคนใบแหลม และปลายใบมนแหลม [1].

การปลูกดอกโมกสามารถทำได้โดยใช้วิธีการปลูกในแปลงหรือในกระถาง โดยในการปลูกในแปลงปลูก ควรเตรียมหลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร และใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับดินร่วนในอัตราส่วน 1:2 [1]. สำหรับการปลูกในกระถาง เราสามารถใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-18 นิ้ว และใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับขุยมะพร้าวและดินร่วนในอัตราส่วน 1:1:1 [1].

การดูแลรักษาดอกโมกนั้นไม่ยาก เราสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ดอกโมกเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี:

 1. แสง: ดอกโมกต้องการแสงแดดปานกลางถึงแสงแดดจัด [1].
 2. น้ำ: ให้น้ำให้ดอกโมกประมาณ 5-7 วันต่อครั้ง โดยควรให้ปริมาณน้ำปานกลาง [1].
 3. ดิน: ดอกโมกชอบดินร่วนซุยที่มีความชื้นปานกลาง [1].
 4. ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตราส่วน 1-2 กิโลกรัมต่อต้น และควรใส่ปุ๋ยปีละ 4-6 ครั้ง [1].

การขยายพันธุ์ดอกโมกสามารถทำได้โดยใช้วิธีการเพาะเมล็ดหรือการปักชำ วิธีที่นิยมและดอกโมก ภาษาอังกฤษ

โมก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia religiosa Benth.) เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อประดับบ้านและสวน ดอกโมกมีลักษณะเป็นช่อสีขาวที่มีกลีบดอก 3-5 กลีบ ใบของโมกมีขนาดเล็กและเป็นรูปหอกกว้าง โมกสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำหรือเพาะเมล็ด [1].

ลักษณะทั่วไปของโมก

 • โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง โดยลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เมตร [1].
 • ลำต้นของโมกมีผิวเปลือกสีน้ำตาลดำ และมีจุดสีขาวที่กระจัดกระจายตามต้น [1].
 • ใบของโมกเป็นใบเดี่ยวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้าน มีลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม และขอบใบเรียบ [1].
 • โมกมีดอกเป็นช่อสั้น ๆ อยู่ตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอก 4-8 ดอก โดยดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดิน และมีกลีบดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม [1].
 • ผลของโมกเป็นฝักที่มีรูปทรงกระบอกโค้งงอเข้าหากัน ภายในฝักมีขี้เรียงอยู่จำนวนมาก [1].

การปลูกโมก
โมกสามารถปลูกได้ในแปลงปลูกหรือในกระถางเพื่อประดับบริเวณบ้านหรือสวน การปลูกโมกมีวิธีดังนี้ [1]:

 1. การปลูกในแปลงปลูก:

  • ให้เตรียมหลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร
  • ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 1:2
  • ปลูกต้นโมกในหลุมและรดน้ำให้ชุ่ม
 2. การปลูกในกระถาง:

  • เลือกใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-18 นิ้ว
  • ผสมดินร่วน, ขุยมะ

Learn more:

 1. โมก – วิกิพีเดีย
 2. โมก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ต้นโมก ปิดจงวา/โมกซ้อน/โมกบ้าน/โมกพวง – บ้านและสวน
โมกหลวง - วิกิพีเดีย
โมกหลวง – วิกิพีเดีย
โมกด่าง Wrightia Religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. Ex Kurz – ข้อมูลพันธุ์ไม้
โมกด่าง Wrightia Religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. Ex Kurz – ข้อมูลพันธุ์ไม้

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของโมกในภาษาอังกฤษ
ลักษณะทั่วไปของโมก
วิธีปลูกและดูแลโมก
โมกในวรรณกรรม
ความเชื่อและความนิยมเกี่ยวกับโมก

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *