โหยหา ภาษาอังกฤษ: ประโยคแรกเลยสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: โหยหา ภาษาอังกฤษ: ประโยคแรกเลยสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ โหยหาความรัก ภาษาอังกฤษ, โหยหา คอร์ด, โหยหาความรักความเมตตา, ไม่โหยหาความรัก, ใจ โหย หา, โหยหวน แปลว่า, yearn แปลว่า, Yearn

1. ความหมายของคำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ

การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst

ความหมายของคำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษคือ cry out for หรือ long for [1]. คำว่า โหยหา เป็นคำที่ใช้ในบางคำสั่งเสียงหรือการพูดที่แสดงถึงความปรารถนาหรือความต้องการอย่างมาก [1]. ในภาษาอังกฤษคำว่า cry out for หมายถึงการกระหายหรือการต้องการอย่างมาก [1]. นอกจากนี้คำว่า long for หมายถึงการอยากอย่างมากหรือปรารถนาอย่างมาก [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษได้แก่ She cried out for help when she was trapped in the burning building (เธอกระหายหรือร้องขอความช่วยเมื่อเธอติดอยู่ในอาคารที่ไหม้) [1]. อีกตัวอย่างคือ He longed for his family when he was away on a business trip (เขาปรารถนาหรืออยากได้พบครอบครัวของเขาเมื่อเขาอยู่ห่างจากบ้านเพื่อไปเดินธุรกิจ) [1].


Learn more:

 1. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โหยหา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

2. การแปลคำว่า โหยหา เป็นภาษาอังกฤษ

แคปชั่นคนเหงา โหยหาคนข้างกาย ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล » Best Review Asia
แคปชั่นคนเหงา โหยหาคนข้างกาย ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล » Best Review Asia

การแปลคำว่า โหยหา เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า โหยหา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่าการพูดหรือเสียงที่ออกมาเป็นเสียงดังและแหลมคม โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการด่าหรือว่าคำหยาบคาย

การแปลคำว่า โหยหา เป็นภาษาอังกฤษอาจจะมีคำแปลหลายวิธี ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร ดังนี้:

 1. Insult – คำนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลความหมายของ โหยหา เพื่อสื่อถึงการด่าหรือว่าคำหยาบคาย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • He insulted me with his sharp words. [1]
  (เขาด่าฉันด้วยคำพูดที่แหลมคมของเขา)
 1. Curse – คำนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลความหมายของ โหยหา เพื่อสื่อถึงการสาปแช่งหรือว่าคำสบถ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • He cursed at the driver who cut him off. [1]
  (เขาสาปแช่งคนขับรถที่ตัดทางเขา)
 1. Swear – คำนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลความหมายของ โหยหา เพื่อสื่อถึงการสาปแช่งหรือว่าคำสบถ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • He swore at his boss when he got fired. [1]
  (เขาสาปแช่งหัวหน้าของเขาเมื่อถูกเลิกจ้าง)
 1. Cuss – คำนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลความหมายของ โหยหา เพื่อสื่อถึงการด่าหรือว่าคำหยาบคาย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • He cussed at his friend for betraying him. [1]
  (เขาด่าเพื่อนของเขาเพราะที่ทรยศเขา)

การเลือกใช้คำแปลขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมในการสื่อสาร คำแปลที่เลือกควรจะสอดคล้องกับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจได้ถูกต้อง


Learn more:

 1. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โหยหา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ:

 1. Stop nagging me! I cant concentrate with all your constant complaining. [1]
 2. She always finds something to whine about. Its so annoying. [1]
 3. I cant stand his constant griping. Its like hes always looking for something to complain about. [1]
 4. Why are you always moaning and groaning? Cant you just be positive for once? [1]
 5. Hes such a complainer. Every little thing bothers him. [1]

Learn more:

 1. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โหยหา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

4. การใช้คำว่า โหยหา ในประโยคประกอบ

การใช้คำว่า โหยหา ในประโยคประกอบเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่มีความหมายว่าการพูดหรือแสดงออกอย่างไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นหรือเสียดสีผู้อื่น นอกจากนี้คำว่า โหยหา ยังสามารถใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โหยหา:

 1. เขาโหยหาเพื่อนร่วมงานที่ทำงานไม่เต็มใจ [1].
 2. คุณไม่ควรโหยหาคนอื่นเพราะมันไม่สุภาพ [1].
 3. เมื่อเจ้านายโหยหาพนักงานในทีม มันทำให้บรรยากาศทำงานเสีย [1].

การใช้คำว่า โหยหา นั้นควรใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และควรใส่ใจในการใช้คำพูดเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเสียหายกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล [1].


Learn more:

 1. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โหย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กระแส Y2K กำลังมา! เมื่อการโหยหาอดีต ช่วยเยียวยาปัจจุบัน

5. การค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ โหยหา ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ โหยหา ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษ โดยสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษมีคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับ โหยหา ที่สามารถใช้ในประโยคต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำศัพท์นี้ได้มากขึ้น

นี่คือบางคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ โหยหา ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

 1. Search [1]: การค้นหา
 2. Seek [1]: ค้นหา
 3. Look for [1]: มองหา
 4. Find [1]: พบ
 5. Explore [1]: สำรวจ
 6. Investigate [1]: สืบสวน
 7. Discover [1]: ค้นพบ
 8. Research [1]: วิจัย
 9. Examine [1]: ตรวจสอบ
 10. Probe [1]: สอบถาม

เมื่อเรามีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ โหยหา ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ในประโยคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ความหมายและการใช้งานของคำศัพท์เหล่านี้ได้ด้วย


Learn more:

 1. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โหยหา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

6. แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ นี่คือบางแหล่งที่คุณอาจสนใจ:

 1. Longdo Dictionary [1]: เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้ความหมายของคำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้

Learn more:

 1. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. 40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
 3. 20 วิธีพูดคำว่า ชอบ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ

Categories: นับ 92 โหยหา ภาษาอังกฤษ

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

(v) yearn for, See also: long, hunger, crave, desire, Syn. คร่ำครวญหา, Example: เมื่อต้องจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเขาจึงโหยหาความอบอุ่นจากใครสักคนเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โหยหา

See more: https://hocxenang.com/category/money

โหยหาความรัก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: โหยหาความรัก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

โหยหาความรักเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความนิยมและน่าสนใจอย่างมากในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เรามีการสื่อสารทางออนไลน์ที่สะดวกและหลากหลายมากขึ้น การโหยหาความรักในภาษาอังกฤษกลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนส่วนใหญ่สนใจและต้องการทราบเพิ่มเติม ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโหยหาความรักในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หากคุณกำลังสนใจเรื่องนี้ คุณอาจจะมีคำถามหลายอย่างเกี่ยวกับโหยหาความรักในภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้และจัดทำส่วน FAQ ที่สามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างครบถ้วน ดังนี้:

FAQ:

 1. โหยหาความรักคืออะไร?

  • โหยหาความรักคือกระบวนการหรือกิจกรรมที่ผู้คนทำเพื่อค้นหาความรักหรือคู่ครองที่เหมาะสมกับตนเอง [1].
 2. โหยหาความรักในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร?

  • ในภาษาอังกฤษ โหยหาความรักเรียกว่า Love search หรือ Finding love [1].
 3. การโหยหาความรักในภาษาอังกฤษมีวิธีการอะไรบ้าง?

  • การโหยหาความรักในภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การใช้แอปพลิเคชันหาคู่ครองออนไลน์ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรัก เขียนโพสต์หรือคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์ เข้าร่วมคลับหรือกลุ่มที่มีคนที่สนใจเรื่อหัวข้อหลัก: โหยหาความรัก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

โหยหาความรักเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความนิยมและน่าสนใจอย่างมากในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เรามีการสื่อสารทางออนไลน์ที่สะดวกและหลากหลายมากขึ้น การโหยหาความรักในภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมาก ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโหยหาความรักในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยเน้นการอธิบายและอธิบายหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

หากคุณกำลังสนใจเรื่องนี้ คุณอาจจะต้องการทราบว่าโหยหาความรักในภาษาอังกฤษหมายถึงอะไรและมีความหมายอย่างไร ในภาษาอังกฤษ คำว่า โหยหา หมายถึงการค้นหาหรือการตามหาอะไรบางอย่าง ส่วนคำว่า ความรัก หมายถึงความหมายของความรักในทางที่แท้จริง ดังนั้น โหยหาความรักในภาษาอังกฤษหมายถึงการค้นหาหรือการตามหาความรักในภาษาอังกฤษ

ในการโหยหาความรักในภาษาอังกฤษ มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ได้ ตั้งแต่การใช้แอปพลิเคชันหาคู่รักออนไลน์ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรัก หรือการเข้าร่วมคลับหาคู่รัก นอกจากนี้ยังมีการใช้เว็บไซต์หาคู่รักออนไลน์ที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นๆที่มีความสนใจเดียวกันและมีความเข้าใจในเรื่องความรั


Learn more:

 1. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โหยหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Yearning แปลว่า การโหยหา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
การโหยหา
การโหยหา” (N) | Wordy Guru
Top 33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ Gen Z ควรจำให้ขึ้นใจ
Top 33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ Gen Z ควรจำให้ขึ้นใจ
Sigh แปลว่า โหยหา, เรียกร้อง, คร่ำครวญ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Sigh แปลว่า โหยหา, เรียกร้อง, คร่ำครวญ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง | คำทักทายภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ 5 นาที| Red English - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง | คำทักทายภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ 5 นาที| Red English – Youtube
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
แคปชั่นคนเหงา โหยหาคนข้างกาย ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล » Best Review Asia
แคปชั่นคนเหงา โหยหาคนข้างกาย ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล » Best Review Asia
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

1. ความหมายของคำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ
2. การแปลคำว่า โหยหา เป็นภาษาอังกฤษ
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ
4. การใช้คำว่า โหยหา ในประโยคประกอบ
5. การค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ โหยหา ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
6. แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า โหยหา ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *