นภา แปลว่า: ความสวยงามของธรรมชาติในชื่อ

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP80: นภา, นภาลัย แปลว่า?

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep80: นภา, นภาลัย แปลว่า?

Keywords searched by users: นภา แปลว่า: ความสวยงามของธรรมชาติในชื่อ ดรุณี แปลว่า, เวหา แปลว่า, แสงนภา แปลว่า, นภาลัย แปลว่า, นพนภา แปลว่า, รุ่งนภา แปลว่า, ณภา แปลว่า, ปทุมนภา แปลว่า

ความหมายของ นภา

ความหมายของคำว่า นภา ในภาษาไทยหมายถึง ฟ้า หรือ ท้องฟ้า [2] ซึ่งเป็นส่วนบนที่เห็นครอบแผ่นดิน [2] นภาเป็นคำที่ใช้ในกลอนเพื่อแสดงถึงความงดงามและความสวยงามของฟ้า [1] นอกจากนี้ยังมีคำว่า นภาลัย ซึ่งหมายถึง ฟากฟ้า หรือ กลางหาว [2] ซึ่งเป็นส่วนบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่ [2]

นภาเป็นคำที่ใช้ในกลอนไทยเพื่อเสริมสร้างความงดงามและความสวยงามของฟ้า [1] ในกลอนไทยเราสามารถพบเห็นคำว่า นภา ในบทกลอนที่เน้นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิทัศน์ หรือสถานที่ที่สวยงาม [1] นภาเป็นคำที่ใช้ในกลอนเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและความรู้สึกทางอารมณ์ของผู้อ่าน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา:

 • ฟ้าสวยงามและใสใจดีเหมือนนภา [1]
 • นภาสวยงามเป็นอย่างมากในวันนี้ [2]

Learn more:

 1. นภา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. นภา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -นภา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า นภา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหมายเป็น ฟ้า หรือ ท้องฟ้า [1] ซึ่งเป็นส่วนบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่ นอกจากนี้ยังมีคำแปลเพิ่มเติมว่า ฟากฟ้า หรือ กลางหาว หรือ กลางเวหา [1] ซึ่งใช้ในบาลีเพื่ออธิบายส่วนบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่ นอกจากนี้ยังมีคำแปลอื่นๆ เช่น ฟ้า หรือ ท้องฟ้า [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 • ฟ้าสวยงามในวันนี้ [1]
 • ท้องฟ้าสีฟ้าในช่วงเช้า [1]

Learn more:

 1. นภา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -นภา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

นภา (กลอน) ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า ฟ้า [1] ซึ่งเป็นคำแปลที่ใช้ในรูปแบบของกลอน และมีความหมายเดียวกับคำว่า ฟ้า ในภาษาไทยทั่วไป [2]

นอกจากนี้ ยังมีคำว่า นภาลัย ซึ่งมีความหมายเดียวกับ ฟากฟ้า, กลางหาว, กลางเวหา, ฟ้า, ท้องฟ้า ในภาษาไทย [2] ซึ่งมีความหมายว่า ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน:

 • เดินทางไปที่ภูเขาสูง เพื่อชมวิวท้องฟ้าที่สวยงามของนภา [1]
 • เดินทางไปที่ทะเลสาบ เพื่อชมความงดงามของนภาลัย [2]

Learn more:

 1. นภา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. นภา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -นภา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม Dict.Meemodel.Com

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม dict.meemodel.com

นภา เป็นคำที่พบในพจนานุกรม dict.meemodel.com ซึ่งมีความหมายและคำแปลต่างๆ ดังนี้:

 1. นภา [1]
  • ในภาษาอังกฤษ: a (เอ)
  • ความหมาย: พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)
  • ตัวอย่างประโยค: ฉันเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย [1]

Learn more:

 1. นภา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 2. ขึ้นต้นด้วย น รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
 3. ท้องฟ้า แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรมอื่นๆ

ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรมอื่นๆ

นภา ในพจนานุกรมอื่นๆ มีความหมายเกี่ยวกับ ฟ้า หรือ ท้องฟ้า ซึ่งเป็นส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่ [1] นอกจากนี้ยังมีคำแปลอื่นๆ เช่น ฟากฟ้า หรือ กลางหาว [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกในลักษณะเดียวกันกับ นภา ในความหมายของ ฟ้า หรือ ท้องฟ้า อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา ในพจนานุกรมอื่นๆ ได้แก่ [3]:

 • นภา (กลอน) น. ฟ้า.
 • ดู นภ.

Learn more:

 1. นภา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. นภา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. นภา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลของ นภา ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลของ นภา ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำว่า นภา ในภาษาไทยมีความหมายว่า ท้องฟ้า หรือ ฟ้า [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณคดีและภาษาทั่วไป

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้แก่ The sky is blue (ท้องฟ้าสีน้ำเงิน) [1] หรือ Look at the beautiful sky (มองที่ท้องฟ้าที่สวยงาม) [1]


Learn more:

 1. นภา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -นภา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นภา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา

เมื่อค้นหาคำว่า นภา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary พบว่าคำว่า นภา มีความหมายเป็น ฟ้า หรือ ท้องฟ้า [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบทของภาษาไทยเพื่ออธิบายส่วนบนของโลกที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราย้ำสายตาขึ้นสู่ท้องฟ้า

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา:

 1. ท้องฟ้าในวันนี้สวยมาก [1]
 2. เดินทางในท้องฟ้าสีคราม [1]
 3. ฟ้าสวยงามเป็นธรรมชาติ [1]

Learn more:

 1. นภา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -นภา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นภา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Categories: สำรวจ 56 นภา แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP80: นภา, นภาลัย แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP80: นภา, นภาลัย แปลว่า?

(n) sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟ้า, ท้องฟ้า นภาลัย (n) sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟากฟ้า, กลางหาว, กลางเวหา, ฟ้า, ท้องฟ้า, Thai Definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (บาลี)

See more: https://hocxenang.com/category/money

ดรุณี แปลว่า

ดรุณี แปลว่าอะไร?

การแปลคำว่า ดรุณี ในภาษาไทยไม่มีความหมายที่แน่ชัดเหมือนคำศัพท์ที่มีความหมายที่แน่นอน แต่สามารถอธิบายได้ว่า ดรุณี เป็นชื่อหญิงที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข ความสงบ หรือความสว่างไสว อาจมีความเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่มีความหมายเช่น สุข, สงบ, สว่างไสว หรือคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความสว่างไสว [1].

การใช้คำว่า ดรุณี อาจพบในชื่อคนหรือนามสกุลของคนไทย ซึ่งมักจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความสว่างไสวของชื่อเหล่านี้เช่นกัน [1].


Learn more:

 1. ดรุณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดรุณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดรุณี หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP80: นภา, นภาลัย แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep80: นภา, นภาลัย แปลว่า? – Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep80: นภา, นภาลัย แปลว่า? - Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep80: นภา, นภาลัย แปลว่า? – Youtube
รวมชื่อเพราะ ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับ ท้องฟ้า | ชื่อน่ารัก ที่มีคำว่า ฟ้า
รวมชื่อเพราะ ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับ ท้องฟ้า | ชื่อน่ารัก ที่มีคำว่า ฟ้า
Fin | เรียกว่าทำเสร็จจะดีกว่า สำเร็จหรือไม่นั้นต้องให้พวกข้าเป็นคนตอบ | หมอหลวง Ep.18 | Ch3Thailand - Youtube
Fin | เรียกว่าทำเสร็จจะดีกว่า สำเร็จหรือไม่นั้นต้องให้พวกข้าเป็นคนตอบ | หมอหลวง Ep.18 | Ch3Thailand – Youtube
469 ชื่อจริงลูกสาว ตามวันเกิด 2023 ความหมายดี ชื่อมงคลเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร
469 ชื่อจริงลูกสาว ตามวันเกิด 2023 ความหมายดี ชื่อมงคลเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ นภา
ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรม dict.meemodel.com
ความหมายและคำแปลของ นภา ในพจนานุกรมอื่นๆ
คำแปลของ นภา ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นภา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *