นงเยาว์ ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ ป.1 Seven Days ครูนงเยาว์ ลือขจร - Youtube

ภาษาอังกฤษ ป.1 Hello ครูนงเยาว์ ลือขจร

Keywords searched by users: นงเยาว์ ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น ย่อมเยาว์, นงคราญ, อัมพร แปลว่า, วัยเยาว์, เปรมปรี, เดือน แปลว่า, มาลี แปลว่า, กานดา หมายถึง

ความหมายของ นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.1 Seven Days ครูนงเยาว์ ลือขจร - Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Seven Days ครูนงเยาว์ ลือขจร – Youtube

ความหมายของคำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษคือ Nongyao [1]. คำว่า นงเยาว์ เป็นคำที่มาจากภาษาไทย และถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยสามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น

นงเยาว์เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเรียกชื่อหญิงที่มีอายุน้อยกว่าเรา หรือเป็นคนที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น น้องสาว หรือเพื่อนสนิทที่มีอายุน้อยกว่าเรา คำว่า นงเยาว์ มักถูกใช้ในบริบทที่แสดงถึงความรักและความเป็นกันเองระหว่างคน โดยเฉพาะในครอบครัวและสังคมไทย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ:

 • My younger sister is my nongyao. (น้องสาวของฉันคือนงเยาว์ของฉัน) [1]
 • She is like a little sister to me, my nongyao. (เธอเป็นเหมือนน้องสาวกับฉัน นงเยาว์ของฉัน) [1]

Learn more:

 1. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คำว่า นงเยาว์ ความหมายคือ..(5295) ที่มา หมายถึง คือ อ่านว่า แปลว่า

คำแปลของ นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษคือ Nongyao [1]. คำว่า นงเยาว์ เป็นคำที่มาจากภาษาไทย และไม่มีคำแปลที่แน่นอนในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม คำนี้อาจถูกแปลว่า Nongyao เพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ คำว่า นงเยาว์ ยังเป็นชื่อของคนไทยที่มีนามว่า นงเยาว์ ดังนั้น ในบางกรณีคำนี้อาจถูกใช้เป็นชื่อเรียกของบุคคลที่มีชื่อนี้อยู่ด้วย


Learn more:

 1. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The tranquility of the temple filled my heart with a sense of นงเยาว์ [1].
  (ความสงบเงียบของวัดเต็มใจฉันด้วยความรู้สึกของ นงเยาว์)

 2. The peaceful atmosphere of the meditation retreat brought a feeling of นงเยาว์ to the participants [1].
  (บรรยากาศสงบเงียบของการถอนตัวในที่อบอุ่นนำความรู้สึกของ นงเยาว์ สู่ผู้เข้าร่วม)

 3. The monks serene smile reflected his inner นงเยาว์ [1].
  (รอยยิ้มสงบของพระสงฆ์สะท้อนความสงบในใจของเขา)

 4. The sound of the chanting monks created an atmosphere of นงเยาว์ in the temple [1].
  (เสียงของพระสงฆ์ที่ร้องสวดสร้างบรรยากาศของ นงเยาว์ ในวัด)


Learn more:

 1. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำที่คล้ายกันหรือคำที่อาจใช้แทนคำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า นงเยาว์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสงบและเงียบสงบในใจหรือในสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็นคำที่ไม่มีคำแปลที่แม่นยำในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม มีคำที่คล้ายกันหรืออาจใช้แทนคำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษได้บางคำ ดังนี้:

 1. Serene – คำว่า serene หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่มีความสงบและเป็นระเบียบ เช่น The lake looked serene in the early morning [1].

 2. Tranquil – คำว่า tranquil หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีเสียงรบกวนหรือความวุ่นวาย เช่น The garden is a tranquil place to relax [1].

 3. Peaceful – คำว่า peaceful หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความรุนแรงหรือความวุ่นวาย เช่น The beach was peaceful and quiet [1].

 4. Calm – คำว่า calm หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความตื่นเต้นหรือความรุนแรง เช่น She took a deep breath to calm herself down [1].

 5. Serenity – คำว่า serenity หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่มีความสงบและเป็นระเบียบ เช่น The mountain retreat offered a sense of serenity [1].

 6. Quiet – คำว่า quiet หมายถึงความเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีเสียงรบกวนหรือความวุ่นวาย เช่น Please keep quiet in the library [1].

 7. Still – คำว่า still หมายถึงความเงียบสงบและนิ่งเฉย เช่น The lake was still, reflecting the surrounding mountains [1].

 8. Tranquility – คำว่า tranquility หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความรุนแรงหรือความวุ่นวาย เช่น The spa offers a sense of tranquility and relaxation [1].

คำที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัคำว่า นงเยาว์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสงบและเงียบสงบในใจหรือในสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็นคำที่ไม่มีคำแปลที่แม่นยำในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม มีคำที่คล้ายกันหรืออาจใช้แทนคำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษได้บางคำ ดังนี้:

 1. Serene – คำว่า serene หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่มีความสงบและเป็นระเบียบ เช่น The lake looked serene in the early morning [1].

 2. Tranquil – คำว่า tranquil หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีเสียงรบกวนหรือความวุ่นวาย เช่น The garden is a tranquil place to relax [1].

 3. Peaceful – คำว่า peaceful หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความรุนแรงหรือความวุ่นวาย เช่น The beach was peaceful and quiet [1].

 4. Calm – คำว่า calm หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความตื่นเต้นหรือความรุนแรง เช่น She took a deep breath to calm herself [1].

 5. Serenity – คำว่า serenity หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่มีความสงบและเป็นระเบียบ เช่น The garden exudes serenity and peace [1].

 6. Tranquility – คำว่า tranquility หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีเสียงรบกวนหรือความวุ่นวาย เช่น The lake offers a sense of tranquility [1].

 7. Peacefulness – คำว่า peacefulness หมายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบรรยากาศที่ไม่มีความรุนแรงหรือความวุ่นวาย เช่น The countryside is known for its peacefulness [1].

คำที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงความสงบและเงียบสงบ ซึ่


Learn more:

 1. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำนิยามและความหมายของคำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษแปลว่า Nongyao. นงเยาว์เป็นคำที่มาจากภาษาไทย และไม่มีคำแปลที่แน่นอนในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม นงเยาว์เป็นคำที่ใช้ในทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย มีความหมายที่หลากหลายและมีความสำคัญอย่างมากในวงการศิลปะและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูและปกป้องศิลปินที่มีความสำคัญในสังคมไทย

นงเยาว์เป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อของผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูแลและปกป้องศิลปิน โดยเฉพาะในการแสดงละครหรือการเต้นรำที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงไทย นงเยาว์มักจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ต่ออนาคต

นอกจากนี้ นงเยาว์ยังมีความหมายเชิงลึกทางศาสนา โดยในศาสนาพุทธ นงเยาว์เป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อเทวดาหญิงที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นตัวแทนของความเมตตาและความกรุณาที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้หญิงในศาสนาพุทธ


Learn more:

 1. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นงเยาว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นงเยาว์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: ยอดนิยม 24 นงเยาว์ ภาษา อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.1 Hello ครูนงเยาว์ ลือขจร
ภาษาอังกฤษ ป.1 Hello ครูนงเยาว์ ลือขจร

ปรับการตั้งค่า NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN) นงเยาว์ (n) beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามวัยน้อย

See more: https://hocxenang.com/category/money

ย่อมเยาว์

ย่อมเยาว์คืออะไร?

ย่อมเยาว์เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือ การศึกษาหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดและลึกซึ้ง [1]. คำว่า ย่อม หมายถึงการเข้าใจหรือการรับรู้อย่างลึกซึ้ง และคำว่า เยาว์ หมายถึงความรู้หรือการศึกษา [1].

เนื้อหาเกี่ยวกับย่อมเยาว์

การเรียนรู้และการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองและเติบโตในชีวิตประจำวัน ย่อมเยาว์เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้เนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ อย่างละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น [1]. การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมีประโยชน์อย่างไร?

การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาทางวิชาการ การพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ หรือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต [1]. การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่มีคุณภาพเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราสนใจ และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาหรือการเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน [1].

การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งยังช่วยให้เราพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ย่อมเยาว์คืออะไร?

ย่อมเยาว์เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า เยาวชน หรือ เด็กวัยรุ่น [1]. คำว่า ย่อม หมายถึงเด็กหรือเยาวชน ในขณะที่คำว่า เยาว์ หมายถึงวัยรุ่น ดังนั้น ย่อมเยาว์จึงหมายถึงเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น [1].

ความสำคัญของย่อมเยาว์

ย่อมเยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต [1]. การให้ความสำคัญและการสนับสนุนให้กับย่อมเยาว์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม [1].

ความรับผิดชอบของสังคมต่อย่อมเยาว์

สังคมมีความรับผิดชอบที่จะสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับย่อมเยาว์ในการเติบโตและพัฒนา [1]. การให้ความสำคัญแก่การศึกษาที่มีคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมเป็นต้น เป็นตัวอย่างของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาของย่อมเยาว์ [1].

การสนับสนุนและการพัฒนาย่อมเยาว์

เพื่อให้ย่อมเยาว์สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ สังคมจำเป็นต้องสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ย่อมเยาว์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ [1]. การให้ความสำคัญแก่การศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล การสนับสนุนให้เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อสาร และการสร้างโอกาสใน


Learn more:

 1. ย่อมเยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. thai-language.com – ย่อมเยาว์
 3. ย่อมเยา หรือ ย่อมเยาว์ คำไหนเขียนถูก? | Wordy Guru

นงคราญ

นงคราญ

นงคราญเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ความสุขและความสำเร็จที่สูงสุด ซึ่งเป็นคำที่มักถูกใช้ในบริบททางศาสนาและปรัชญา เราจะมาสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับคำว่า นงคราญ ในลักษณะที่ลึกซึ้งเพื่อเพิ่มความเข้าใจและช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาใน Google ตามที่คุณต้องการ

หมายความของนงคราญ

นงคราญเป็นคำที่มีความหมายว่า ความสุขและความสำเร็จที่สูงสุด ซึ่งเป็นคำที่มักถูกใช้ในบริบททางศาสนาและปรัชญา คำว่านงคราญมักถูกใช้ในการพูดถึงความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมและการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ นงคราญยังเป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงความสำเร็จที่สูงสุดในการทำธุรกิจหรือการประสบความสำเร็จในชีวิต

นงคราญในศาสนา

ในศาสนาพุทธ นงคราญถูกอธิบายว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมและการพึ่งพาตนเอง นักธรรมและผู้ที่ฝึกธรรมพยายามทำความเข้าใจและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเพื่อให้ได้รับนงคราญในชีวิตของพวกเขา นงคราญในศาสนาพุทธเป็นเป้าหมายสำคัญในการฝึกธรรมและการปฏิบัติตามศาสนา

นงคราญในปรัชญา

ในปรัชญา นงคราญถูกอธิบายว่าเป็นความสุขและความสำเร็จที่สูงสุดในชีวิต นงคราญเป็นเป้าหมายที่ผู้คนต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา การปฏิบัติตามหลักปรัชญาและการพึ่งพาตนเองนงคราญ

นงคราญ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ความสงบ หรือ ความเงียบสงบ [1] คำว่า นงคราญ มาจากภาษาบาลี Nirodha ซึ่งใช้ในบทสวดมนต์ของพระพุทธศาสนา และมักใช้ในบทสวดมนต์ของการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธ [1]

นงคราญเป็นคำที่มีความหมายที่สำคัญในศาสนาพุทธ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสี่อุปสมบทที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้เราปฏิบัติตามเพื่อปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานในชีวิต [1] นงคราญเป็นอุปสมบทที่สอนให้เรารู้จักและเข้าใจถึงความเป็นจริงของความทุกข์ และวิธีการที่จะปลดปล่อยจากความทุกข์นั้น ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ความสงบและความสุขในชีวิต [1]

ในภาษาบาลี คำว่า นงคราญ มีความหมายว่า การหยุด หรือ การสิ้นสุด ซึ่งในทางศาสนาพุทธ นงคราญหมายถึงการหยุดยั้งความทุกข์ทรมานในชีวิต และการสิ้นสุดการเกิดขึ้นของความทุกข์ [1]

นงคราญเป็นหนึ่งในสี่อุปสมบทที่สอนให้เราปฏิบัติตามเพื่อปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานในชีวิต อุปสมบทอื่น ๆ ประกอบด้วย ความทุกข์ (Dukkha) ที่เกิดขึ้น สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ (Samudaya) การหยุดยั้งความทุกข์ (Nirodha) และเส้นทางสู่ความสงบและความสุข (Magga) [1]

การปฏิบัติตามอุปสมบทนี้ เราจะต้องเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานในชีวิต และพยายามหยุดยั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ เช่น ความ


Learn more:

 1. นงคราญ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นงคราญ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. thai-language.com – นงคราญ
นงเยาว์
นงเยาว์” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
ภาษาอังกฤษ ป.1 Family ครูนงเยาว์ ลือขจร - Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Family ครูนงเยาว์ ลือขจร – Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Hello ครูนงเยาว์ ลือขจร - Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Hello ครูนงเยาว์ ลือขจร – Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Color ครูนงเยาว์ ลือขจร - Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Color ครูนงเยาว์ ลือขจร – Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Seven Days ครูนงเยาว์ ลือขจร - Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.1 Seven Days ครูนงเยาว์ ลือขจร – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ
คำที่คล้ายกันหรือคำที่อาจใช้แทนคำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ
คำนิยามและความหมายของคำว่า นงเยาว์ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *