นมัสการ ภาษาอังกฤษ: เปิดโอกาสให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ฟังเพลงคริสเตียน พร้อมซับไตเติ้ล : Hillsongs Christian songs with subtitle

ฟังเพลงคริสเตียน พร้อมซับไตเติ้ล : Hillsongs Christian Songs With Subtitle

Keywords searched by users: นมัสการ ภาษาอังกฤษ: เปิดโอกาสให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นะมัดสะกาน, สวัสดีพระสงฆ์ ใช้คําว่า, นิมนต์ ภาษาอังกฤษ, ขอบคุณ ภาษาพระ, นักขัตฤกษ์ หมายถึง, กราบสักการะ, เจริญพร แปลว่า, มรณภาพ

ความหมายของนมัสการในภาษาอังกฤษ

ความหมายของนมัสการในภาษาอังกฤษ

นมัสการ (Worship) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับการเคารพบูชาหรือการสักการะในศาสนา ซึ่งมักใช้ในบริบททางศาสนาเพื่อแสดงความเคารพและเชื่อฟังต่อพระเจ้าหรือวัตถุศาสนาที่เป็นที่เคารพบูชา

การนมัสการสามารถเกิดขึ้นในหลายศาสนาและศิลปะ โดยมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของการนมัสการในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. การนมัสการในศาสนาคริสต์: ในศาสนาคริสต์ การนมัสการเป็นการเคารพและสักการะพระเจ้า ซึ่งสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การไปเยี่ยมชมโบสถ์เพื่อสักการะพระเจ้า การเข้าร่วมพิธีนมัสการในโบสถ์ หรือการสร้างสถานที่สำหรับนมัสการเอง [1]

 2. การนมัสการในศาสนาพุทธ: ในศาสนาพุทธ การนมัสการเป็นการเคารพและสักการะพระพุทธเจ้า ซึ่งสามารถทำได้โดยการไปเยี่ยมชมวัดเพื่อสักการะพระพุทธเจ้า การทำบุญ หรือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม [1]

 3. การนมัสการในศาสนาอิสลาม: ในศาสนาอิสลาม การนมัสการเป็นการเคารพและสักการะอาลัยอัลลาห์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการไปเยี่ยมชมมัสยิดเพื่อสักการะอาลัยอัลลาห์ การทำซาลาม (การนมัสการที่บ้าน) หรือการทำซาลาทีก์ (การนมัสการที่สถานที่อื่น) [1]

การนมัสการเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการปฏิบัติศาสนาของหลายศาสนาทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ผู้ที่นับถือศาสนานั้นรู้สึกเชื่อมั่นและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือวัตถุศาสนาที่เคความหมายของนมัสการในภาษาอังกฤษ

นมัสการ (Worship) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่าการเคารพบูชาหรือการสักการะต่อพระเจ้าหรือวัตถุบูชาที่ถือเป็นศักดิ์สิทธิ์ นมัสการเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่มีอยู่ในหลายศาสนาทั่วโลก เช่น ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู เป็นต้น [1].

การนมัสการสามารถเป็นการเคารพบูชาในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับศาสนาและประเพณีของแต่ละศาสนา ตัวอย่างของการนมัสการที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ การสวดมนต์, การบูชาพระเจ้า, การทำพิธีพระราชทาน และการทำบุญตามประเพณีของศาสนานั้นๆ [1].

นมัสการในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไป เช่น การนับถือหรือเคารพบุคคลหรือสิ่งของใดสิ่งหนึ่งอย่างยิ่ง เช่น การนมัสการนักกีฬาที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยม หรือการนมัสการความสวยงามของธรรมชาติ [1].


Learn more:

 1. นมัสการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นมัสการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นมัสการ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลของนมัสการในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ นมัสการ ในภาษาอังกฤษคือ worship [1]. คำว่า worship หมายถึงการเคารพบูชาหรือเคารพสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเทวดาหรือวัตถุบูชา ซึ่งอาจเป็นการสักการะหรือการสวดมนต์ในศาสนาต่างๆ หรือการเคารพบูชาในรูปแบบอื่นๆ ตามศาสนาและประเพณีของแต่ละวัฒนธรรม [2].

นมัสการเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในหลายศาสนาทั่วโลก เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู เป็นต้น ในศาสนาคริสต์ เครื่องนมัสการที่ใช้ในการเคารพบูชาอาจเป็นเครื่องดนตรี เช่น ออร์แกน ออร์แกนเซอร์วิส หรือเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธีนมัสการ [2].

นอกจากนี้ คำว่า worship ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกด้วย ในบางกรณี worship อาจหมายถึงการเคารพหรือเคารพบูชาในรูปแบบที่ไม่ใช่ศาสนา เช่น การเคารพบูชาบุคคลที่มีความสำคัญ หรือการเคารพบูชาค่านิยมต่างๆ [2].


Learn more:

 1. นมัสการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นมัสการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นมัสการ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความสำคัญของการนมัสการในศาสนา

ความสำคัญของการนมัสการในศาสนา

การนมัสการเป็นส่วนสำคัญของศาสนาที่มีความหมายอันสำคัญและมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงกับพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างใกล้ชิด การนมัสการในศาสนามีความหลากหลายและมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสนา โดยมีความหมายและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนศาสนา

ความสำคัญของการนมัสการในศาสนาสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. เชื่อมโยงกับพระเจ้า: การนมัสการเป็นการแสดงความเคารพและความยินดีต่อพระเจ้า ผ่านการนมัสการ เราสามารถเชื่อมโยงกับพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ [1].

 2. การแสดงความเคารพและความยินดี: การนมัสการเป็นการแสดงความเคารพและความยินดีต่อพระเจ้า ผ่านการนมัสการ เราสามารถแสดงความเคารพและความยินดีต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่ [2].

 3. การสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์: การนมัสการช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ ผ่านการนมัสการ เราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่เสมอ [1].

 4. การเสริมสร้างความเชื่อมั่น: การนมัสการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศาสนา ผ่านการนมัสการ เราสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพระเจ้าและศาสนาของเราได้ [2].

 5. การสร้างสันติภาพในจิตใจ: การนมัสการช่วยสร้างสันติภาพในจิตใจ ผ่านการนมัสการ เราสามารถสร้างสันติภาพในจิตใจและความสงบในใจความสำคัญของการนมัสการในศาสนา

การนมัสการเป็นส่วนสำคัญของศาสนาที่มีความหมายอันสำคัญและมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า การนมัสการในศาสนามีความหมายและรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสนา ดังนั้นเราจะมาสำรวจความสำคัญของการนมัสการในศาสนาอย่างละเอียดตามที่ค้นหาเจอได้

 1. การนมัสการในศาสนาคริสต์:

  • ในศาสนาคริสต์, การนมัสการเป็นการแสดงความเคารพและเชื่อมโยงกับพระเยซูคริสต์ ศาสนาคริสต์เน้นความรักและความเอื้อเฟื้อของพระเจ้า การนมัสการในศาสนาคริสต์เป็นการแสดงความรักและความเคารพต่อพระเจ้าผ่านการประพฤติตนในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าร่วมพิธีนมัสการในโบสถ์ [3]
 2. การนมัสการในศาสนาฮีบรู:

  • ในศาสนาฮีบรู, การนมัสการเรียกว่า Shachah หมายถึง การก้มกราบหรือรับใช้พระเจ้า ศาสนาฮีบรูเน้นความยอมรับและการเคารพต่อพระเจ้าผ่านการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน [2]
 3. การนมัสการในศาสนากรีก:

  • ในศาสนากรีก, การนมัสการเรียกว่า Proskuneo หมายถึงการเข้ามาอยู่ข้างหน้าเพื่อจูบที่มือ แสดงถึงการยกย่องและเทิดทูนพระเจ้า ศาสนากรีกเน้นความเคารพและการเคารพบูชาต่อพระเจ้าผ่านการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน [2]

ความสำคัญของการนมัสการในศาสนา:

 • เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพระเจ้า: การนมัสการเป็นการแสดงความเคารพและความเชื่อมโยงกับพระเจ้า ผ่านการป

Learn more:

 1. CBN Thailand – “การนมัสการคืออะไร?”… – Facebook
 2. การนมัสการ – วิกิพีเดีย
 3. อะไรคือองค์ประกอบการนมัสการอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์?

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่านมัสการในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นมัสการ ในภาษาอังกฤษ:

 1. During the religious ceremony, the devotees performed their acts of worship with utmost reverence. [1]
  ในพิธีศาสนา ผู้บูชาทำพิธีนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

 2. The congregation gathered in the church to offer their prayers and engage in acts of adoration. [1]
  คนรวมตัวกันในโบสถ์เพื่อสวดมนต์และทำพิธีนมัสการ

 3. The monks chanted hymns and performed rituals as part of their worship. [1]
  พระสงฆ์สวดมนต์และทำพิธีนมัสการเป็นส่วนหนึ่งของพระพิธี

 4. The devotees knelt down in front of the altar and offered their prayers in a gesture of reverence. [1]
  ผู้บูชาคุกเข่าหน้าห้องบูชาและสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพ


Learn more:

 1. นมัสการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นมัสการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นมัสการ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนมัสการในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนมัสการในภาษาอังกฤษ

นมัสการ (Worship) เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากในศาสนาคริสต์ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนมัสการมากมาย ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับนมัสการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนมัสการในภาษาอังกฤษกันเลยครับ

 1. Worship – นมัสการ [2]
 2. Praise – สรรเสริญ [2]
 3. Prayer – การอธิษฐาน [2]
 4. Singing – การร้องเพลง [2]
 5. Hymn – บทเพลงสวด [2]
 6. Worshipper – ผู้นมัสการ [2]
 7. Church service – พิธีนมัสการในโบสถ์ [2]
 8. Sermon – คำเทศนา [2]
 9. Scripture reading – การอ่านพระคัมภีร์ [2]
 10. Communion – พิธีมหาสนิท [2]
 11. Offering – การบริจาค [2]
 12. Benediction – การอวยพร [2]
 13. Liturgy – พิธีกรรมนมัสการ [2]
 14. Worship leader – ผู้นำนมัสการ [2]
 15. Worship team – ทีมนมัสการ [2]
 16. Worship songs – เพลงนมัสการ [2]
 17. Adoration – การสรรเสริญ [2]
 18. Thanksgiving – การขอบคุณ [2]
 19. Reverence – ความเคารพ [2]
 20. Devotion – เฝ้าเดี่ยว [2]

Learn more:

 1. McGilvary Logos: คำศัพท์คริสเตียน
 2. www.princedvd.com: 28 เม.ย. 2007
 3. ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ – Rucharekas Blog

วิธีการใช้คำว่านมัสการในบทสนทนาหรือการสื่อสาร

วิธีการใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารมีความสำคัญในการเข้าใจและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google ฉันจะเสนอข้อมูลที่ละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ตามผลการค้นหาที่ได้รับ

การใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับบทบาทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 1. การใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนากับพระภิกษุสงฆ์:

  • ในบทสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ คำว่า นมัสการ สามารถใช้เพื่อแสดงความเคารพและสักการะต่อพระภิกษุสงฆ์ได้ [2].
  • อย่างไรก็ตาม ควรใช้คำนี้อย่างเหมาะสมและเคารพอย่างสูงต่อพระภิกษุสงฆ์ [2].
 2. การใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนากับบุคคลทั่วไป:

  • ในบทสนทนากับบุคคลทั่วไป คำว่า นมัสการ สามารถใช้เพื่อแสดงความเคารพและสักการะต่อบุคคลที่มีความสำคัญหรือเกียรติยศ [2].
  • อย่างไรก็ตาม การใช้คำนี้ควรพิจารณาตามบุคคลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง [2].
 3. การใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนากับผู้ที่มีตำแหน่งสูง:

  • ในบทสนทนากับผู้ที่มีตำแหน่งสูง เช่น หม่อมหลวง หรือ หม่อมราชวงศ์ คำว่า นมัสการ สามารถใช้เพื่อแสดงความเคารพและสักการะต่อบุคคลที่มีตำแหน่งสูง [2].
  • อย่างไรก็ตาม การใช้คำนี้ควรพิจารณาตามบุคคลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง [2].

การใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารควรพิจารณาตามบุคคลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพวิธีการใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google ซึ่งต้องการเนื้อหาที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง จึงจะมาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่ค้นหาได้เจอ

การใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารมักเกี่ยวข้องกับการให้เกียรติและเคารพบูชา โดยเฉพาะในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งในภาษาไทยเรามักใช้คำนี้เพื่อแสดงความเคารพและสรรพนามต่อผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือเป็นผู้ที่มีความสำคัญในศาสนา อย่างเช่น พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงในวัด

นอกจากนี้ คำว่า นมัสการ ยังสามารถใช้เพื่อแสดงความเคารพและสรรพนามต่อผู้ที่มีคุณค่าและความสำคัญในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงในองค์กรหรือผู้ที่มีความสำคัญในสายงานที่ตนเองทำ การใช้คำนี้จะแสดงถึงการเคารพและยอมรับความสำคัญของบุคคลนั้น

นอกจากคำว่า นมัสการ ยังมีคำอื่นที่อาจถูกใช้แทน เช่น นิมนต์ ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงความเคารพและสรรพนามต่อผู้ที่มีคุณค่าและความสำคัญในสังคม อย่างเช่น พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงในวัด แต่คำว่า นิมนต์ มักมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคารพบูชาในศาสนาพุทธ

สรุปแล้ว การใช้คำว่า นมัสการ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารเป็นเรื่อ


Learn more:

 1. ขอสมาชิกใช้คำสรรพนามของสงฆ์ ให้ถูกต้องในการเขียนกระทู้และตั้งกระทู้ | พลังจิต
 2. การระบุการนมัสการแท้ ตอนที่ 8: แกะตัวอื่นคือใคร? | Beroean Pickets – ผู้ตรวจสอบ JW.org
 3. 3 ปัจจัยสำคัญที่โบสถ์ดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้ – CHRISTLIKE

วิธีการออกเสียงคำว่านมัสการในภาษาอังกฤษ

วิธีการออกเสียงคำว่า นมัสการ ในภาษาอังกฤษ

การออกเสียงคำว่า นมัสการ ในภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่มต้นด้วยการออกเสียง น (n) โดยใช้เสียงจากที่เหนือปาก โดยการนำลิ้นของคุณไปแตะบริเวณด้านหน้าของเพดานปาก และปล่อยเสียงออกมา

 2. หลังจากนั้นให้ออกเสียง มัส (maas) โดยใช้เสียง ม (m) ที่เป็นเสียงจากที่เหนือปาก โดยการปิดปากและให้ลิ้นสัมผัสกับเพดานปาก และปล่อยเสียงออกมา

 3. สุดท้ายให้ออกเสียง การ (kaan) โดยใช้เสียง ก (k) ที่เป็นเสียงจากที่หลังปาก โดยการปิดปากและให้ลิ้นสัมผัสกับเพดานปาก และปล่อยเสียงออกมา

ดังนั้น วิธีการออกเสียงคำว่า นมัสการ ในภาษาอังกฤษคือ n-maas-kaan [2].


Learn more:

 1. Anda Disekat Sementara Waktu
 2. Namaz: learning for beginners – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. บทที่ 118: หลักคำสอนและพันธสัญญา 110

Categories: รวบรวม 64 นมัสการ ภาษา อังกฤษ

ฟังเพลงคริสเตียน พร้อมซับไตเติ้ล : Hillsongs Christian songs with subtitle
ฟังเพลงคริสเตียน พร้อมซับไตเติ้ล : Hillsongs Christian songs with subtitle

(v) worship, See also: pay respect to, pay homage, Example: ชมรมของเราตั้งใจจะไปนมัสการพระพุทธรูปที่วัดหยวนทง, Thai Definition: การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

See more: https://hocxenang.com/category/money

นะมัดสะกาน

นะมัดสะกาน: ความหมายและการใช้งาน

นะมัดสะกานเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้ [1]. คำว่า นะมัดสะกาน มักใช้เมื่อต้องการแสดงความเคารพและยินดีต้อนรับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือมีฐานะสูงกว่าเรา อาทิเช่น พระภิกษุ สามเณร หรือบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญในสังคม [1].

การใช้คำว่า นะมัดสะกาน มักเกิดขึ้นในบริบททางศาสนา โดยเฉพาะในการปฏิบัติพิธีศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ สามเณร หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า [1]. นอกจากนี้ คำว่า นะมัดสะกาน ยังมีการใช้ในการเขียนจดหมายที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณร [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นะมัดสะกาน:

 • วันนี้เราได้เข้าไปนะมัดสะกานพระภิกษุที่วัดใหญ่ [1].
 • ฉันได้เขียนจดหมายนะมัดสะกานถึงพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. นะมัดสะกานคืออะไร?
  นะมัดสะกานคือการแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้ [1].

 2. ใครใช้คำว่า นะมัดสะกาน?
  คำว่า นะมัดสะกาน มักใช้เมื่อต้องการแสดงความเคารพและยินดีต้อนรับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือมีฐานะสูงกว่าเรา อาทิเช่น พระภิกษุ สามเณร หรือบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญในสังคม [1].


Learn more:

 1. นมัสการ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. นมัสการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นมัสการ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของนมัสการในภาษาอังกฤษ
คำแปลของนมัสการในภาษาอังกฤษ
ความสำคัญของการนมัสการในศาสนา
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่านมัสการในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนมัสการในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้คำว่านมัสการในบทสนทนาหรือการสื่อสาร
วิธีการออกเสียงคำว่านมัสการในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *