ลึกภาษาอังกฤษ: เรียนรู้อย่างมีเสถียรภาพในโลกที่แตกต่าง

คิดลึกภาษาอังกฤษเขียน/พูดยังไงคับ | Dek-D.Com

ความยาว ความลึกของสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Keywords searched by users: ลึกภาษาอังกฤษ: เรียนรู้อย่างมีเสถียรภาพในโลกที่แตกต่าง กว้าง ยาว ลึก ภาษาอังกฤษ, depth ภาษาอังกฤษ, depth แปลว่า, ลึกลับ ภาษาอังกฤษ, ลึก แปล, ตื้นภาษาอังกฤษ, กว้าง ภาษาอังกฤษ, ยาว ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ลึก ในภาษาอังกฤษ

คิดลึกภาษาอังกฤษเขียน/พูดยังไงคับ | Dek-D.Com
คิดลึกภาษาอังกฤษเขียน/พูดยังไงคับ | Dek-D.Com

ความหมายของ ลึก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ลึก ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลายแง่หลายมุม ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. ลึก (adj) – deep [1]

  • คำว่า ลึก เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายความลึกของสิ่งต่างๆ ซึ่งมีความหมายว่ามีระยะทางหรือความลึกที่มาก โดยไม่สามารถวัดได้ง่ายๆ หรือเข้าใจได้ทันที ตัวอย่างประโยค: The ocean is deep. (มหาสมุทรมีความลึก)
 2. ลึก (v) – be deep [1]

  • คำว่า ลึก เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงถึงสถานะที่มีความลึก หรืออยู่ในสภาวะที่มีระยะทางหรือความลึกที่มาก ตัวอย่างประโยค: The well is deep, so be careful when you go down. (บ่อน้ำลึก ดังนั้นควรระวังเมื่อลงไป)
 3. ลึก (adv) – deeply [1]

  • คำว่า ลึก เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำหรือสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง หรือมีความหมายที่ลึกซึ้ง ตัวอย่างประโยค: She thought deeply about the problem before giving an answer. (เธอคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาก่อนที่จะให้คำตอบ)
 4. ลึกซึ้ง (adj) – profound [1]

  • คำว่า ลึกซึ้ง เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่มีความลึกซึ้ง หรือมีความหมายที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง ตัวอย่างประโยค: The book provides a profound insight into human nature. (หนังสือนี้ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์)
 5. ลึกลับซับซ้อน (adj) – mysterious [1]

  • คำว่า ลึกลับซับซ้อน เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่มีความความหมายของ ลึก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ลึก ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ลึก (adj) – deep [1]

  • คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงระดับความลึกของสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถใช้กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้เช่นกัน
  • ตัวอย่างประโยค: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก (Kuwait has a deep-water port at its eastern gateway) [1]
 2. ลึก (v) – be deep [1]

  • คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสถานะที่มีความลึก
  • ตัวอย่างประโยค: บ่อน้ำตรงนี้ลึกนะ เด็กๆ อย่าลงไปเล่นตามลำพัง (This water well is deep, kids should not play near it) [1]
 3. ลึก (adv) – deeply [1]

  • คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงระดับความลึกของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้หรือความเข้าใจ
  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย (When you think deeply, you will realize that its not that simple) [1]
 4. ลึกซึ้ง (adv) – profoundly [1]

  • คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงระดับความลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ
  • ตัวอย่างประโยค: เราคงไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้ลึกซึ้งนัก (We dont need to think deeply about it) [1]
 5. ลึกซึ้ง (adj) – profound [1]

  • คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ
  • ตัวอย่างประโยค: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์

Learn more:

 1. ลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลึก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. กว้าง ภาษาอังกฤษ ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก ตัวอย่างประโยคการใช้ – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำแปลและความหมายของ ลึก ในภาษาอังกฤษ

คำแปลและความหมายของ ลึก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ลึก ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า deep หรือ profound ซึ่งมีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. ลึก (deep) ในทางทฤษฎี: ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น จิตวิทยา ฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป คำว่า ลึก ใช้เพื่อแสดงถึงความลึกซึ้งของความรู้หรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเขามีความลึกมาก [1].

 2. ลึก (deep) ในทางอารมณ์: คำว่า ลึก ใช้เพื่อแสดงถึงความรู้สึกหรือความคิดที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่สำคัญ เช่น ความรักที่เขามีต่อครอบครัวเป็นความรักที่ลึกมาก [1].

 3. ลึก (deep) ในทางกลางแจ้ง: คำว่า ลึก ใช้เพื่อแสดงถึงความลึกซึ้งของสิ่งต่าง ๆ เช่น น้ำ, บ่อ, หลุม, หรือร่องลึก เช่น น้ำในบ่อลึกมีสีน้ำเงิน [1].

 4. ลึก (deep) ในทางเชิงลึกซึ้ง: คำว่า ลึก ใช้เพื่อแสดงถึงความลึกซึ้งของความคิดหรือความเข้าใจที่มีความหมายที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง เช่น เขามีความคิดลึกเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม [1].

ดังนั้น คำว่า ลึก ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับบริบทและประโยคที่ใช้ในการใช้คำนี้ [1][1].


Learn more:

 1. ลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลึก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลึก ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลึก ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อแสดงความหมายของคำว่า ลึก ได้ ซึ่งเราจะมาดูคำศัพท์เหล่านี้และความหมายของแต่ละคำต่อไปนี้:

 1. Deep [1]:

  • ความหมาย: ลึก, ลึกซึ้ง
  • ตัวอย่างประโยค: The ocean is very deep. (มหาสมุทรลึกมาก)
 2. Profound [1]:

  • ความหมาย: ลึกซึ้ง, ลึกลับ, ซับซ้อน
  • ตัวอย่างประโยค: The book offers profound insights into human nature. (หนังสือนี้มอบความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์)
 3. Recondite [1]:

  • ความหมาย: ลึกซึ้ง, ลึกลับ, ซับซ้อน
  • ตัวอย่างประโยค: The professors lecture was filled with recondite concepts. (การบรรยายของศาสตราจารย์เต็มไปด้วยแนวความคิดที่ลึกซึ้ง)
 4. Bottomless [1]:

  • ความหมาย: ลึก, ไม่มีที่สิ้นสุด
  • ตัวอย่างประโยค: The well seemed bottomless. (บ่อน้ำดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด)
 5. Abyss [1]:

  • ความหมาย: หลุมลึก, ความมืดมิด
  • ตัวอย่างประโยค: The thought of losing her filled him with a sense of falling into an abyss. (ความคิดที่จะสูญเสียเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึก)
 6. Profundity [1]:

  • ความหมาย: ความลึกซึ้ง, ความรู้ลึก
  • ตัวอย่างประโยค: The profundity of his words left the audience in awe. (ความลึกซึ้งของคำพูดของเขาทำให้ผู้ชมตกใจ)
 7. Unfathomable [1]:

  • ความหมาย: ลึกซึ้งมาก, ที่ไม่สามารถเข้าใจได้
  • ตัวอย่างประโยค: The mysteries of the universe are unfathomable. (ความลึกซึ้งของจักรวาลไม่สามารถเข้าใจได้)
 8. Deep-seated [1]:

  • ความหมาย: ลึกซึ้ง, ลึกลับ, ซ่อนอยู่ในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลึก ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อแสดงความหมายของคำว่า ลึก ได้ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในบทความนี้เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ ดังนี้:
 9. Deep [1]

  • คำศัพท์ deep หมายถึง ลึก หรือมีความลึก
  • ตัวอย่างประโยค: The ocean is very deep.
 10. Profound [1]

  • คำศัพท์ profound หมายถึง ลึกซึ้ง หรือมีความหมายที่ลึกซึ้ง
  • ตัวอย่างประโยค: His speech had a profound impact on the audience.
 11. Bottomless [1]

  • คำศัพท์ bottomless หมายถึง ไม่มีส่วนล่าง หรือไม่มีที่สิ้นสุด
  • ตัวอย่างประโยค: The well seemed bottomless.
 12. Recondite [1]

  • คำศัพท์ recondite หมายถึง ลึกลับ หรือยากที่จะเข้าใจ
  • ตัวอย่างประโยค: The book contains recondite knowledge.
 13. Wise [1]

  • คำศัพท์ wise หมายถึง ฉลาด หรือมีปัญญา
  • ตัวอย่างประโยค: The wise old man gave me valuable advice.
 14. Abstruse [1]

  • คำศัพท์ abstruse หมายถึง ลึกซับซ้อน หรือยากที่จะเข้าใจ
  • ตัวอย่างประโยค: The professors lecture on quantum physics was abstruse.
 15. Mysterious [1]

  • คำศัพท์ mysterious หมายถึง ลึกลับ หรือลึกซึ้ง
  • ตัวอย่างประโยค: The old mansion had a mysterious atmosphere.
 16. Hidden [1]

  • คำศัพท์ hidden หมายถึง ซ่อนอยู่ หรือไม่ปรากฏตัว
  • ตัวอย่างประโยค: The treasure was hidden in a secret cave.
 17. Concealed [1]

  • คำศัพท์ concealed หมายถึง ซ่อนเร้น หรือไม่ปรากฏตัว
  • ตัวอย่างประโยค: The spy had a concealed weapon.
 18. Mystic [1]

  • คำศัพท์ mystic หมายถึง เกี่ยวกับความลึกลับ หรือเกี่ยวกับเวทมนตร์
  • ตัวอย่างประโยค: The ancient ruins had a mystic aura.

นี่คือคำศัพท์ท


Learn more:

 1. ลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand
 3. 80 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ A-Z พร้อมคำแปล อินเตอร์สุดๆ

คำใบ้ในการใช้คำว่า ลึก ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า ลึก เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า มีความลึกหรือมีความลึกซึ้ง ในประโยคภาษาอังกฤษ คำว่า ลึก สามารถแปลได้หลายคำ ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้น คำใบ้ในการใช้คำว่า ลึก ในประโยคภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจและใช้คำนี้ได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลึก ในประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลและคำอธิบาย:

 1. The ocean is deep and mysterious. [1]
  ทะเลลึกและลึกลับ

  • ในประโยคนี้ ลึก ใช้เพื่ออธิบายความลึกของทะเล แสดงถึงความลึกลับและลึกซึ้งของมัน
 2. She has a deep understanding of the subject. [1]
  เธอมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องนี้

  • ในประโยคนี้ ลึก ใช้เพื่ออธิบายความเข้าใจที่ลึกซึ้งของเธอในเรื่องที่กล่าวถึง
 3. The well is very deep. [1]
  บ่อน้ำลึกมาก

  • ในประโยคนี้ ลึก ใช้เพื่ออธิบายความลึกของบ่อน้ำ
 4. The conversation delved into deep philosophical questions. [1]
  การสนทนาได้ลึกเข้าสู่คำถามที่เกี่ยวกับปรัชญา

  • ในประโยคนี้ ลึก ใช้เพื่ออธิบายการสนทนาที่ลึกซึ้งและเข้าใจคำถามที่เกี่ยวกับปรัชญา
 5. The cave is deep and dark. [1]
  ถ้ำมีความลึกและมืดมิด

  • ในประโยคนี้ ลึก ใช้เพื่ออธิบายความลึกและความมืดของถ้ำ

Learn more:

 1. ลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทบทวนคำศัพท์และประโยคด้วย Rock Paper Scissors – insKru

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า ลึก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า ลึก (Examples of English Sentences Using the Word Deep)

 1. The ocean is incredibly deep, reaching depths of over 10,000 meters [1].
  (มหาสมุทรมีความลึกอย่างน่าทึ่ง ถึงระดับลึกกว่า 10,000 เมตร)

 2. The diver explored the deep underwater cave, discovering rare species of fish [1].
  (นักดำน้ำสำรวจถ้ำใต้น้ำลึก พบสปีชีส์ปลาที่หายาก)

 3. The well was dug deep into the ground to access clean water [1].
  (บ่อสร้างขุดลึกลงไปในดินเพื่อเข้าถึงน้ำสะอาด)

 4. The hiker ventured into the deep forest, surrounded by towering trees [1].
  (นักเดินป่าผจญภัยเข้าสู่ป่าลึก ร่วมกับต้นไม้ที่สูงสลับซับซ้อน)

 5. The poets words touched the deep emotions of the audience [1].
  (คำกวีสัมผัสถึงความรู้สึกลึกๆ ของผู้ชม)


Learn more:

 1. ลึก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. กว้าง ภาษาอังกฤษ ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก ตัวอย่างประโยคการใช้ – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำแปลที่ใกล้เคียงและคำที่ใช้แทน ลึก ในภาษาอังกฤษ

คำแปลที่ใกล้เคียงและคำที่ใช้แทน ลึก ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการแปลคำหรือคำว่า ลึก เป็นภาษาอังกฤษ อาจจะมีคำแปลที่ใกล้เคียงหรือคำที่ใช้แทนได้ ซึ่งอาจมีหลายคำตามบริบทและความหมายที่ต้องการใช้งาน ดังนี้:

 1. Deep [1]: เป็นคำแปลที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำว่า ลึก ในภาษาอังกฤษ มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับ ความรุนแรง หรือความเข้มข้น เช่น deep water (น้ำลึก), deep sleep (นอนหลับหมดสติ), deep love (ความรักที่ลึกซึ้ง) เป็นต้น

 2. Profound [2]: เป็นคำที่ใช้แทนความลึกซึ้ง ความรุนแรง หรือความเข้มข้นของความคิดหรือความรู้ เช่น profound knowledge (ความรู้ที่ลึกซึ้ง), profound impact (ผลกระทบที่ลึกซึ้ง) เป็นต้น

 3. Intense [2]: เป็นคำที่ใช้แทนความเข้มข้น ความรุนแรง หรือความลึกซึ้ง เช่น intense emotion (ความรู้สึกที่เข้มข้น), intense pain (ความเจ็บปวดที่รุนแรง) เป็นต้น


Learn more:

 1. ลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Google แปลภาษา
 3. 12 คำศัพท์ที่สวยงามที่สุดในภาษาอังกฤษ ‹ GO Blog | EF ประเทศไทย

Categories: สรุป 18 ลึก ภาษา อังกฤษ

ความยาว ความลึกของสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
ความยาว ความลึกของสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

(adj) deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai Definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น ลึก

See more: https://hocxenang.com/category/money

กว้าง ยาว ลึก ภาษาอังกฤษ

กว้าง ยาว ลึก ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายความกว้าง (width), ความยาว (length), และความลึก (depth) ของวัตถุหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์อย่างแพร่หลาย [1].

คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายความกว้าง (width) และความยาว (length) มีดังนี้:

 • ความกว้าง (width): เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายระยะทางแนวนอนของวัตถุหรือสถานที่ ซึ่งมักใช้ในกรณีที่วัตถุหรือสถานที่มีความกว้างข้างหน้าและข้างหลังที่แตกต่างกัน [1].
 • ความยาว (length): เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายระยะทางแนวตั้งของวัตถุหรือสถานที่ ซึ่งมักใช้ในกรณีที่วัตถุหรือสถานที่มีความยาวข้างหน้าและข้างหลังที่แตกต่างกัน [1].

สำหรับคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายความลึก (depth) และความลึก (deep) มีดังนี้:

 • ความลึก (depth): เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายระยะทางในแนวตั้งจากพื้นผิวของวัตถุหรือสถานที่ไปยังจุดที่ลึกลงไป [1].
 • ลึก (deep): เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายระยะทางในแนวตั้งจากพื้นผิวของวัตถุหรือสถานที่ไปยังจุดที่ลึกลงไป [1].

ดังนั้น คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายความกว้าง ยาว และลึก ในภาษาอังกฤษมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยมักใช้คำว่า width และ length เมื่ออธิบายความกว้างและความยาวของวัตถุหรือสถานที่ ในขณะที่คำว่า depth และ deep จะใช้ในการอธิบายความลึก [2].


Learn more:

 1. ความยาว ความลึกของสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษ – Chris Jobs
 2. กว้าง ภาษาอังกฤษ ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก ตัวอย่างประโยคการใช้ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
 3. ความกว้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Depth ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: Depth ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า depth ในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายความหมายและใช้ตัวอย่างประโยคเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำว่า depth อีกด้วย

เนื้อหา:

I. ความหมายของคำว่า depth [1]

 • depth เป็นคำนามในภาษาอังกฤษที่มีหลายความหมาย ดังนี้:
  1. ความลึก: เป็นความลึกทางกายภาพหรือความลึกทางจิตใจ เช่น ความลึกของน้ำในทะเล หรือความลึกของความคิด
  2. ความเข้มข้น: เป็นความเข้มของสีหรือเสียง เช่น ความเข้มของสีแดง หรือความเข้มของเสียงต่ำ
  3. ความรุนแรง: เป็นความรุนแรงหรือความรุนแรงของสถานการณ์ เช่น ความรุนแรงของการแข่งขัน หรือความรุนแรงของความรัก
  4. ความลึกซึ้ง: เป็นความลึกซึ้งของความรู้หรือความเข้าใจ เช่น ความลึกซึ้งของความรู้ความสามารถ หรือความลึกซึ้งของความรู้สึก

II. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า depth [1]

 • ภาษาอังกฤษ: The depth of the ocean is still largely unexplored.
 • ภาษาไทย: ความลึกของมหาสมุทรยังไม่ได้ถูกสำรวจอย่างละเอียด

III. FAQ เกี่ยวกับคำว่า depth

 1. คำว่า depth แปลว่าอะไรในภาษาไทย?
 • depth แปลว่า ความลึก ในภาษาไทย [1]
 1. depth ใช้ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับสีหรือเสียงได้อย่างไร?
 • เช่น The depth of the redหัวข้อหลัก: Depth ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า depth ในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายความหมายของคำนี้ และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า depth ในประโยค นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้อีกด้วย

เนื้อหา:

 1. ความหมายของคำว่า depth [1]

  • ความเข้มของสี
  • ความรู้ความสามารถ
  • ความลึก
  • ความลึกซึ้ง
  • ส่วนที่ลึกที่สุด
  • เสียงต่ำ
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า depth [1]

  • ภาพวาดนี้มีความเข้มของสีที่สวยงาม
  • เขามีความรู้ความสามารถที่น่าประทับใจ
  • ทะเลมีความลึกที่น่าตื่นเต้น
  • เรื่องนี้มีความลึกซึ้งที่สุด
  • ส่วนลึกของสนามเป็นที่รุนแรงที่สุด
  • เสียงนี้มีความต่ำที่สุด

FAQ:

Q1: คำว่า depth ใช้ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับสีอย่างไร?
A1: Depth ในทางการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสีหมายถึงความเข้มของสี [1].

Q2: คำว่า depth หมายถึงความรู้ความสามารถอย่างไร?
A2: Depth ในทางการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถหมายถึงความซับซ้อนและความเข้มข้นของความรู้ [1].

Q3: คำว่า depth หมายถึงความลึกอย่างไร?
A3: Depth ในทางการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความลึกหมายถึงระยะทางจากพื้นผิวไปยังจุดที่ลึกที่สุด [1].


Learn more:

 1. DEPTH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. depth แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. depth คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร
Depth แปลว่า ความลึก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Depth แปลว่า ความลึก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Depth แปลว่า ความลึก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Depth แปลว่า ความลึก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เชิงลึก ภาษาอังกฤษพูดว่า? #Learnenglish#Studyenglish#ฝึกภาษาอังกฤษ#เรียนภาษาอังกฤษ #Engtransform - Youtube
เชิงลึก ภาษาอังกฤษพูดว่า? #Learnenglish#Studyenglish#ฝึกภาษาอังกฤษ#เรียนภาษาอังกฤษ #Engtransform – Youtube
แขวะ ซัด แซะ ร้ายลึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?? #Knowitall - Youtube
แขวะ ซัด แซะ ร้ายลึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?? #Knowitall – Youtube
ความยาว ความลึกของสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs - Youtube
ความยาว ความลึกของสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs – Youtube
คิดลึกภาษาอังกฤษเขียน/พูดยังไงคับ | Dek-D.Com
คิดลึกภาษาอังกฤษเขียน/พูดยังไงคับ | Dek-D.Com

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ลึก ในภาษาอังกฤษ
คำแปลและความหมายของ ลึก ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลึก ในภาษาอังกฤษ
คำใบ้ในการใช้คำว่า ลึก ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า ลึก
คำแปลที่ใกล้เคียงและคำที่ใช้แทน ลึก ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *