ลดลง ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คำว่าลดราคาในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

คำว่าลดราคาในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Keywords searched by users: ลดลง ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ลดลงจากเดิม ภาษาอังกฤษ, จำนวนลดลง ภาษาอังกฤษ, เพิ่มขึ้น ลดลง ภาษาอังกฤษ, น้อยลง ภาษาอังกฤษ, ค่อยๆลดลง ภาษาอังกฤษ, ลดลง แปล, ยอดขายลดลง ภาษาอังกฤษ, ลด ภาษาอังกฤษ

1. ความหมายของ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ลดลง ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า go down, decrease, abate, become lower, be down, subside, diminish, cut, decline, หรือ reduce [1]. คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงการลดลงหรือการลดลงของสิ่งต่าง ๆ อย่างเช่น ปริมาณหรือความสูงของสิ่งต่าง ๆ ลดลงจากสถานะก่อนหน้านั้น ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลง ในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 • The temperature has gone down significantly today.
 • The number of participants in the event decreased compared to last year.
 • The price of the product has been reduced by 20%.

นอกจากนี้ยังมีคำว่า ลดลง เหลือ (ลดลงเหลือ) ซึ่งแปลว่า be reduced to หรือ be brought down to [1]. คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ลดลงและเหลืออยู่เพียงส่วนน้อยหรือจำนวนน้อยที่สุด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลงเหลือ ในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 • The price of the item has been reduced to only 50 baht.
 • The number of available seats has been brought down to 10.

Learn more:

 1. ลดลง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การลดลง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. decrease คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลง ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ

เนื้อหาด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลง ในบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google:

หัวข้อ: ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลง ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:
ในการซื้อขายหรือการต่อรองราคาในภาษาอังกฤษ คำว่า ลดลง นั้นเป็นคำที่ใช้บ่อย โดยมีความหมายว่าการลดจำนวนหรือราคาลง ดังนั้น เราสามารถใช้คำว่า ลดลง ในบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ตามตัวอย่างด้านล่าง:

 1. ลูกค้า: How much is this shirt?
  พนักงานขาย: This shirt is originally priced at $50, but it has been reduced by 20%. So, the price is now $40. [1]

 2. ลูกค้า: Can you lower the price for me?
  พนักงานขาย: Im afraid I cant lower the price any further. It has already been reduced by 30%. [1]

 3. ลูกค้า: Im interested in buying this painting. Can you offer a discount?
  พนักงานขาย: Certainly! Since youre interested, I can reduce the price by 10% for you. [1]

 4. ลูกค้า: I really like this necklace, but its a bit expensive. Can you reduce the price?
  พนักงานขาย: I understand your concern. Let me check if I can offer a lower price for you. [1]

 5. ลูกค้า: I saw this item on sale online. Can you match the discounted price?
  พนักงานขาย: Im afraid we cant match the online sale price, but I can reduce the price by 5% for you. [1]

 6. ลูกค้า: Is there any room for negotiation on the price of this car?
  พนักงานขาย: Yes, there is some room for negotiation. We can discuss and see if we can reduce the price to meet your budget. [2]

 7. ลูกค้า: Ive been a loyal customer for many years. Can you give me a discount on this purchase?
  พนักงานขาย: As a token of our appreciation for your loyalty, I can offer you a 10% discount on this purchase. [2]

 8. ลูกค้า: Im interested in buying this laptop, but its a bit out of my price range. Can you lower the price?
  พนักงานขาย: I understand your budget constraints. Let me see if I can reduce the price for you. [2]


Learn more:

 1. บทสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขาย: การใช้ off และ reduce
 2. บทสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขาย: มกราคม 2011
 3. KhonThai America : คนไทยในอเมริกา – Khon Thai America

3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณพบคำว่า ลดลง และต้องการแปลหรือค้นหาความหมายในภาษาอังกฤษ นี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ:

 1. Decrease: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือการลดลงของสิ่งต่าง ๆ [1].
 2. Decline: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือการลดลงของสิ่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง [1].
 3. Diminution: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือการลดลงของสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อยลง [1].
 4. Fall-off: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือการลดลงของสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว [1].
 5. Lessening: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือการลดลงของสิ่งต่าง ๆ อย่างมากขึ้น [1].
 6. Reduction: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือการลดลงของสิ่งต่าง ๆ อย่างมาก [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ:

 1. The number of COVID-19 cases has shown a significant decrease in the past month [1].
  (จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนที่ผ่านมา)

 2. The companys profits have declined by 20% compared to last year [1].
  (กำไรของบริษัทลดลง 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว)

 3. There has been a diminution in the quality of customer service lately [1].
  (มีการลดลงของคุณภาพการบริการลูกค้าเร็ว ๆ นี้)


Learn more:

 1. ลดลง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ลดลง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำศัพท์ชุดที่ 6: ลดลง

4. วิธีการใช้คำว่า ลดลง ในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า ลดลง ในประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการใช้คำว่า ลดลง ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำศัพท์ decrease ได้ โดยมีความหมายเดียวกัน ซึ่งคำนี้เป็นคำกริยาที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงการลดลงหรือการลดค่าของสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า decrease:

 1. The temperature will decrease in the evening. (อุณหภูมิจะลดลงในช่วงเย็น) [1]
 2. The company has seen a decrease in sales this quarter. (บริษัทได้เห็นการลดลงของยอดขายในไตรมาสนี้) [1]
 3. We need to decrease our expenses to save money. (เราต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดเงิน) [1]

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงการลดลง เช่น reduce ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ decrease และใช้ในบางกรณีเพื่อเน้นการลดลงของสิ่งต่าง ๆ อีกด้วย [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า reduce:

 1. We need to reduce our carbon footprint to protect the environment. (เราต้องลดรอยเท้าคาร์บอนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม) [2]
 2. The government is implementing measures to reduce pollution. (รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการเพื่อลดมลพิษ) [2]
 3. The company is planning to reduce the price of its products. (บริษัทกำลังวางแผนลดราคาสินค้า) [2]

Learn more:

 1. decrease (【คำกริยา】ลดลง ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. บทสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขาย: การใช้ off และ reduce
 3. DECREASE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

5. วิธีการเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

วิธีการเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

การเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

 1. อ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: อ่านหนังสือ บทความ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ลดลง เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและวลีที่ใช้ในบทความนั้น [2]. การอ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะช่วยเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในความเข้าใจของคุณและช่วยให้คุณเข้าใจและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ ลดลง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์: มีหลายเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อช่วยเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษ บางเครื่องมืออาจมีแบบทดสอบคำศัพท์ และบางเครื่องมืออาจมีแบบฝึกหัดในการใช้คำศัพท์ในประโยค [2]. การใช้เครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยให้คุณฝึกฝนและเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. อ่านและฟังเนื้อหาในภาษาอังกฤษ: อ่านหนังสือ บทความ หรือฟังเพลงในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ลดลง [2]. การอ่านและฟังเนื้อหาในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าใจและฝึวิธีการเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

การเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ดังนั้นเราจะแนะนำวิธีการเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษดังนี้:

 1. ใช้คำที่เกี่ยวข้องโดยตรง:

  • Decrease: คำนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยในการแสดงถึงการลดลง [1].
  • Reduce: เป็นคำที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงหรือลดจำนวน [1].
  • Diminish: เป็นคำที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงหรือลดความสำคัญ [1].
 2. ใช้คำนามที่เกี่ยวข้อง:

  • Decline: เป็นคำนามที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงหรือการลดค่า [1].
  • Drop: เป็นคำนามที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงอย่างรวดเร็ว [1].
  • Decrease: เป็นคำนามที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงหรือการลดค่า [1].
 3. ใช้คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

  • Decrease: เป็นคำกริยาที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงหรือการลดค่า [1].
  • Diminish: เป็นคำกริยาที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงหรือการลดความสำคัญ [1].
  • Reduce: เป็นคำกริยาที่ใช้ในการแสดงถึงการลดลงหรือการลดจำนวน [1].
 4. อ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้อง:

  • อ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลดลง เพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ [2].
  • ค้นคว้าคำศัพท์ที่ใช้ในบทความหรือหนังสือเพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ [2].

Learn more:

 1. เปิดเฉลยคำศัพท์ที่ต้องใช้ในการเขียน IELTS Writing Task 1
 2. วิธีเพิ่มคลังคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ มีวิธีการฝึกอย่างไร | EngConvo Thailand
 3. รวมคำศัพท์น่าใช้ใน IELTS writing task 1 คำศัพท์ IELTS อัพคะแนน IELTS ให้ได้สูงขึ่่น

Categories: สำรวจ 97 ลดลง ภาษาอังกฤษ

คำว่าลดราคาในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
คำว่าลดราคาในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

(v) become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

See more: https://hocxenang.com/category/money

ลดลงจากเดิม ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา: ลดลงจากเดิม ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ลดลงจากเดิม ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

การลดลงจากเดิมเป็นเรื่องที่สำคัญในภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีความหมายที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในบริบทต่างๆ ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของ ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างประโยคและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ความหมายของ ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่าการลดลงหรือลดลงจากสถานะหรือระดับก่อนหน้านั้น สามารถใช้ในหลายบริบท เช่น การลดลงจากเดิมในราคาสินค้า การลดลงจากเดิมในปริมาณการใช้งาน หรือการลดลงจากเดิมในระดับความสำคัญของเหตุการณ์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษ

 1. The price of the product has decreased from its original price [1].
  ราคาสินค้าลดลงจากราคาเดิม

 2. The number of participants in the event has decreased from last year [1].
  จำนวนผู้เข้าร่วมงานลดลงจากปีที่แล้ว

 3. The quality of the service has decreased from what it used to be [1].
  คุณภาพของบริการลดลงจากที่เคยเป็น

 4. The demand for the product has decreased from its peak [1].
  ความต้องการสินค้าลดลงจากจุดสูงสุด

การใช้งาน ลดลงจากเดิม ในชีวิตประจำวัน

คำว่า ลดลงจากเดิม เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ เช่น เมื่อเราพูดถึงการลดลงจากเดิมในราคาสินค้า เราสามารถใช้คำว่า The price has decreased from its original price หรือเมื่อเราพูดถึงการลดลงจากเดิมในปริมาณการใช้งาน เราสามารถใช้คำว่า The usage has decreased from before เนื้อหา: ลดลงจากเดิม ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ลดลงจากเดิม ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:
การลดลงจากเดิมเป็นเรื่องที่สำคัญในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความหมายของการลดลงจากเดิม ซึ่งสามารถนำมาใช้ในบทความหรือการสื่อสารได้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของคำว่า ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษ:

 1. Decrease (n) – การลดลง [1]
 2. Decrease (vt) – ทำให้ลดลง [1]
 3. Decrease (vi) – ลดลง [1]
 4. Decrease in (phrv) – ลดลง [1]
 5. Decrease from (phrv) – ลดลงจาก (เวลาหรือจำนวน) [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษ:

 1. The number of students has decreased from last year. [1]
  จำนวนนักเรียนลดลงจากปีที่แล้ว

 2. The price of oil has decreased significantly. [1]
  ราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

 3. The temperature has decreased by 5 degrees Celsius. [1]
  อุณหภูมิลดลง 5 องศาเซลเซียส

 4. The company has seen a decrease in sales this quarter. [1]
  บริษัทได้เห็นการลดลงของยอดขายในไตรมาสนี้

 5. The demand for the product has decreased over time. [1]
  ความต้องการสำหรับสินค้าลดลงตามเวลา

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):
Q: คำว่า ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?
A: คำว่า ลดลงจากเดิม ในภาษาอังกฤษแปลว่า decrease [1].

Q: มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ล


Learn more:

 1. DECREASE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำศัพท์ชุดที่ 6: ลดลง
 3. 50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร – JobsDB ไทย
ท่องศัพท์วันละ10คำ On X:
ท่องศัพท์วันละ10คำ On X: “❗️Prefix “De-“ หมายถึง ลดลง,ออก,จากไป (Down,Away) #ท่องศัพท์ #ภาษาอังกฤษ Https://T.Co/P0Cxrvtb0Q” / X
รวมคำศัพท์น่าใช้ใน Ielts Writing Task 1 คำศัพท์ Ielts อัพคะแนน Ielts ให้ได้สูงขึ่่น
รวมคำศัพท์น่าใช้ใน Ielts Writing Task 1 คำศัพท์ Ielts อัพคะแนน Ielts ให้ได้สูงขึ่่น
30 แคปชั่นภาษาอังกฤษสุดชิค อัพไอจีให้ดูปัง
30 แคปชั่นภาษาอังกฤษสุดชิค อัพไอจีให้ดูปัง

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

1. ความหมายของ ลดลง ในภาษาอังกฤษ
2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลดลง ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ
3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ
4. วิธีการใช้คำว่า ลดลง ในประโยคภาษาอังกฤษ
5. วิธีการเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ ลดลง ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *