ลองใจ ภาษาอังกฤษ: รู้จักกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (20 คำ)

76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I'Ll Encourage You – Bestkru

❤2ประโยคพูดลองใจหนุ่มฝรั่งว่าจริงจังกับคุณมั้ย?|Manny Channel

Keywords searched by users: ลองใจ ภาษาอังกฤษ: รู้จักกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (20 คำ) ลองใจแฟน ภาษาอังกฤษ, ลองใจคน, โล่งใจ, เพลงลองใจ

ความหมายของลองใจในภาษาอังกฤษ

76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I'Ll Encourage You – Bestkru
76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I’Ll Encourage You – Bestkru

ความหมายของลองใจในภาษาอังกฤษ

ลองใจในภาษาอังกฤษแปลว่า test ones feeling หรือ prove or test anothers purpose [1] ซึ่งหมายความว่าการลองใจเป็นการทดสอบความรู้สึกหรือความตั้งใจของบุคคลหนึ่ง หรือการทดสอบว่าความตั้งใจของบุคคลอื่นเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลองใจ ในภาษาอังกฤษ:

 1. เขาลองใจฉันอีกแล้วออกไปให้พ้นเลย [3]
 2. เมื่อกี้ข้าแค่อยากลองใจเขาดู [3]
 3. เขาลองใจฉันโมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร่ว่า อย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทั้งหลายเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์ และจะได้ไม่ทำบาป [3]
 4. Moses said to the people, Dont be afraid, for God has come to test you, and that his fear may be before you, that you wont sin. [3]

Learn more:

 1. ลองใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ลองใจ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ลองใจ (longtai) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลองใจ ในภาษาอังกฤษ

สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลองใจ ในภาษาอังกฤษ:

 1. I decided to take a leap of faith and try something new. I wanted to challenge myself and see if I could follow my heart and pursue my dreams. So, I took a deep breath and tried to listen to my inner voice, to truly ลองใจ [1].

 2. Sometimes, we need to step out of our comfort zone and take a chance. We have to trust our instincts and ลองใจ to see where it leads us. It may be scary at first, but it can also be incredibly rewarding [1].

 3. When faced with a difficult decision, its important to take a moment to ลองใจ and listen to our intuition. Our hearts often know whats best for us, even if our minds are unsure. Trusting ourselves and following our hearts can lead to amazing opportunities [1].

 4. Life is full of uncertainties, and sometimes we have to ลองใจ and take risks. Its about embracing the unknown and having the courage to pursue our passions. By stepping outside of our comfort zones, we can discover new possibilities and grow as individuals [1].


Learn more:

 1. ลองใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลองใจ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. จะพูดว่า ลองใจดู อย่างไรในภาษาอังกฤษ?

แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง
51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง

เรื่อง แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลและความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย ในบทความนี้จะกล่าวถึงแหล่งอ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยที่สามารถใช้ในการค้นหาคำศัพท์และแปลภาษาได้อย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ

1. พจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นแหล่งอ้างอิงที่นิยมใช้ในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประโยคและคำแนะนำในการใช้คำศัพท์อีกด้วย [1]

2. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกะทัดรัด (SE-EDS NEW COMPACT ENGLISH-THAI DICTIONARY)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกะทัดรัดจากศูนย์หนังสือจุฬาเป็นแหล่งอ้างอิงที่นิยมใช้ในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย โดยมีความครอบคลุมทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประโยคและคำแนะนำในการใช้คำศัพท์อีกด้วย [1]

3. พจนานุกรมออนไลน์

นอกจากแหล่งอ้างอิงที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีแหล่งอ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการค้นหาคำศัพท์และแปลภาษาได้ เช่น Cambridge Dictionary, Oxford Learners Dictionary, Merriam-Webster Dictionary เป็นต้น

การใช้แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์และแปเมื่อคุณค้นหา แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย คุณจะพบกับผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำศัพท์หรือประโยคจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสองแหล่งอ้างอิงที่สำคัญในการค้นหาพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

 1. อ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย ในเว็บไซต์ Longdo Dictionary

  • Longdo Dictionary เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความนิยมสำหรับการแปลคำศัพท์และประโยคระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  • ใน Longdo Dictionary คุณสามารถค้นหาคำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการแปลได้โดยง่าย และมีคำแปลที่ถูกต้องและครอบคลุม
  • คุณยังสามารถค้นหาคำศัพท์ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นหรือน้อยลง [1]
 2. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกะทัดรัด (SE-EDS NEW COMPACT ENGLISH-THAI DICTIONARY)

  • เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยที่มีความครอบคลุมและครบถ้วนในคำศัพท์และคำแปล
  • พจนานุกรมนี้เป็นที่นิยมในการใช้งานเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดและสะดวกต่อการพกพา
  • คุณสามารถหาคำศัพท์ที่ต้องการแปลได้ง่ายด้วยการค้นหาในพจนานุกรมนี้ [1]

Learn more:

 1. อ้างอิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกะทัดรัด (SE-EDS NEW COMPACT ENGLISH-THAI DICTIONARY) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความแตกต่างระหว่างคำว่า ลองใจ และ Test Ones Feeling

51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง
51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง

ความแตกต่างระหว่างคำว่า ลองใจ และ Test Ones Feeling ในภาษาไทย

ลองใจ และ Test Ones Feeling เป็นคำที่มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหรือการตรวจสอบความรู้สึกของบุคคล อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการระหว่างคำสองคำนี้

คำว่า ลองใจ มีความหมายว่าการทดสอบหรือการตรวจสอบความรู้สึกของบุคคล โดยใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นอย่างเป็นทางการ การลองใจส่วนใหญ่เป็นการทดสอบความรู้สึกของบุคคลโดยใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นอย่างเป็นทางการ เช่น การถามคำถามเพื่อทดสอบความรู้สึก การทำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น [1]

อย่างไรก็ตาม Test Ones Feeling เป็นคำว่าภาษาอังกฤษที่ถูกนำมาใช้ในบริบทที่คล้ายคลึงกันกับคำว่า ลองใจ แต่มักมีความหมายที่เป็นทางการและเป็นอย่างเป็นทางการกว่า การทดสอบความรู้สึกของบุคคลในกรณีนี้อาจเป็นการใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่เป็นทางการ เช่น การใช้แบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ การทดสอบทางจิตวิทยา เป็นต้น [1]

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างคำว่า ลองใจ และ Test Ones Feeling อยู่ที่ระดับความเป็นทางการและวิธีการที่ใช้ในการทดสอบหรือตรวจสอบความรู้สึกของบุคคล


Learn more:

 1. ลองใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. [หนุ่มหนอนหนังสือ] 7 senses on Sunday … วันนี้ขอนำ 7 วิธีดูคนของขงเบ้ง มาฝากกันครับ #HumanReading Cr.สามก๊กวิทยา ! ขงเบ้งได้เขียนถึงวิธีการหยั่งรู้ใจคนไว้ในบทที่ 3 ของ ตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง ซึ่งเป็นตำรา #วิชาการทหาร
 3. test ones feeling แปลว่า? | Wordy Guru

การใช้คำว่า ลองใจ ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

หนังสั้น) เจ้าของโรงแรม ปลอมตัวมาลองใจผู้จัดการ | Jpc Media - Youtube
หนังสั้น) เจ้าของโรงแรม ปลอมตัวมาลองใจผู้จัดการ | Jpc Media – Youtube

การใช้คำว่า ลองใจ ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่หลากหลายและใช้ได้ในหลายบทสนทนาต่างๆ ดังนั้น เรามาดูวิธีการใช้คำว่า ลองใจ ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษกันเถอะ!

การใช้คำว่า ลองใจ ในประโยค:

 1. ลองใจ ในประโยคแสดงถึงการให้กำลังใจหรือสนับสนุนใครบางคน เช่น I want to encourage you to follow your dreams and never give up. ลองใจนะ! [1]
 2. ลองใจ ในประโยคอาจใช้เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำในกรณีที่เจ้าของปัญหาอยากได้ความเข้าใจและความรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆ เขา เช่น I understand that youre going through a tough time. Just know that Im here for you and Im sending you all my love and support. ลองใจนะ! [1]

การใช้คำว่า ลองใจ ในบทสนทนา:

 1. ในบทสนทนาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือการสนับสนุน เราสามารถใช้คำว่า ลองใจ เพื่อแสดงความเห็นหรือคำแนะนำให้กับคนอื่น เช่น
 • A: Im really stressed about my upcoming exams.
 • B: I understand how you feel. Just remember to take breaks and take care of yourself. ลองใจนะ! [1]
 1. ในบทสนทนาเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ เราสามารถใช้คำว่า ลองใจ เพื่อแสดงความรักและความห่วงใยต่อคนที่เรารัก เช่น
 • A: Im feeling really down today.
 • B: Im here for you, and I love you. ลองใจนะ! [1]

Learn more:

 1. 6 ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ควรมองข้าม! | Scholarship.in.th

Categories: รายละเอียด 91 ลองใจ ภาษาอังกฤษ

❤2ประโยคพูดลองใจหนุ่มฝรั่งว่าจริงจังกับคุณมั้ย?|Manny channel
❤2ประโยคพูดลองใจหนุ่มฝรั่งว่าจริงจังกับคุณมั้ย?|Manny channel

(v) test one’s feeling, See also: prove or test another’s purpose, Thai Definition: พิสูจน์ว่าจะมีน้ำใจอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

See more: https://hocxenang.com/category/money

ลองใจแฟน ภาษาอังกฤษ

เรื่อง ลองใจแฟน ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับความรักและความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่มีภาษาที่แตกต่างกัน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ ลองใจแฟน ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หัวข้อหลัก: ลองใจแฟน ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. ลองใจแฟน คืออะไร?

  • ลองใจแฟน หมายถึงการให้ความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางภาษาของคู่รัก ที่สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาของกันและกันได้ โดยเฉพาะในกรณีที่คู่รักมีภาษาแม่ต่างกัน [1].
 2. ความสำคัญของการลองใจแฟน

  • การลองใจแฟนเป็นสิ่งที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่มีภาษาแตกต่างกัน เพราะมันช่วยให้คู่รักสามารถเข้าใจและสื่อสารกันได้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้น [1].
 3. วิธีการลองใจแฟนในภาษาอังกฤษ

  • เรียนรู้ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการลองใจแฟน คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้โดยการเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ หรือใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ [1].

  • สื่อสารในภาษาอังกฤษ: คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับแฟนของคุณ โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุย ส่งข้อความ หรือใช้แอปพลิเคชันแปลภาษา [1].

  • ท่องเที่ยวและศึกษาเรื่อง ลองใจแฟน ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารกับแฟนหรือคู่รักในภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียด โดยอธิบายแนวทางการลองใจแฟนในภาษาอังกฤษ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้

หัวข้อหลัก: ลองใจแฟน ภาษาอังกฤษ

 1. ลองใจแฟนคืออะไร?

  • ลองใจแฟนหมายถึงการพยายามเข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของแฟนหรือคู่รักในทางอารมณ์และความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในความสัมพันธ์ การลองใจแฟนในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสื่อสารและเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้น [1].
 2. วิธีลองใจแฟนในภาษาอังกฤษ

  • ฟังและเข้าใจ: ฟังและเข้าใจความรู้สึกและความคิดของแฟนอย่างตรงไปตรงมา ให้ความสำคัญและความสนใจในสิ่งที่เขาพูดหรือแสดงออกมา [1].
  • สื่อสารอย่างชัดเจน: ใช้ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด [1].
  • เห็นใจและเข้าใจ: พยายามเข้าใจและเห็นใจความรู้สึกและสถานการณ์ของแฟน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เข้าใจอะไร สามารถถามและสอบถามเพิ่มเติมได้เสมอ [1].
  • ให้ความสำคัญแก่ความรู้สึก: ให้ความสำคัญและความเข้าใจในความรู้

Learn more:

 1. ลองใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำว่า ลองใจ ( V ) ในภาษาอังกฤษ
76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I'Ll Encourage You – Bestkru
76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I’Ll Encourage You – Bestkru
ผายลม ตด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?? #อาจารย์อดัม - Youtube
ผายลม ตด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?? #อาจารย์อดัม – Youtube
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อื่นอีกไหม
โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อื่นอีกไหม
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
10 ประโยคเพื่อให้กำลังใจ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
10 ประโยคเพื่อให้กำลังใจ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
หนังสั้น) เจ้าของโรงแรม ปลอมตัวมาลองใจผู้จัดการ | Jpc Media - Youtube
หนังสั้น) เจ้าของโรงแรม ปลอมตัวมาลองใจผู้จัดการ | Jpc Media – Youtube
51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง
51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง
51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง
51 วลีภาษาอังกฤษ ประโยคโดนใจ ให้กำลังใจตัวเอง และคนรอบข้าง
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I'Ll Encourage You – Bestkru
76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I’Ll Encourage You – Bestkru

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของลองใจในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลองใจ ในภาษาอังกฤษ
แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย
ความแตกต่างระหว่างคำว่า ลองใจ และ Test Ones Feeling
การใช้คำว่า ลองใจ ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *