กุศโลบาย แปลว่า: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

EP720 ธรรมะทำไม(ธรรมะ4.0) กุศโลบาย แปลว่าอะไร

Ep720 ธรรมะทำไม(ธรรมะ4.0) กุศโลบาย แปลว่าอะไร

Keywords searched by users: กุศโลบาย แปลว่า: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กุศโลบาย อังกฤษ, กุศโลบาย คือ Pantip, กุศโลบาย มาจาก, กลอุบาย หมายถึง, อุบาย หมายถึง, ชันษา แปลว่า, กุลสตรี อ่านว่า, กุศโลบาย ไทย

กุศโลบาย แปล ว่า: เนื้อหาและความหมาย

กุศโลบาย แปลว่าอะไร: เนื้อหาและความหมาย

เมื่อค้นหาคำว่า กุศโลบาย แปล ว่า ใน Longdo Dict พบว่ามีคำอธิบายว่า อุบายอันแยบคาย [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแต่ไม่ได้ใช้บ่อยครั้งในประโยคประจำวัน ดังนั้นเราจะเสนอคำแปลและความหมายของคำนี้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้:

คำว่า กุศโลบาย ในภาษาไทยมีความหมายว่า อุบายอันแยบคาย ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแหลมคมและแยบเรียบ อาจเป็นอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีขอบเส้นแหลม เช่น มีดหรือดาบ หรืออาจเป็นลักษณะทางเพศที่แหลมคมและเรียบเนียน เช่น ความเฉียบแหลมของคำพูดหรือการกระทำ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กุศโลบาย:

 • มีดที่ใช้ในการผ่าเนื้อเพชรมีลักษณะกุศโลบายและคม [1]
 • เสียงคำพูดของเขามีความกุศโลบายและแหลมคม [1]

Learn more:

 1. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … – Longdo Dict
 2. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บทความทบทวนโอวาทคุณครูไม่เล็ก หลวงพ่อทัตตชีโว : กุศโลบาย

คำอธิบายและการใช้งานของคำว่า กุศโลบาย

คำว่า กุศโลบาย เป็นคำที่มีความหมายและการใช้งานที่น่าสนใจในภาษาไทย โดยมีต้นกำเนิดมาจากคำว่า กุศล ที่หมายถึงการใช้อุบายในทางที่ชอบหรือทางที่ควร เพื่อชนะใจหรือผูกใจผู้อื่น รวมถึงคำว่า อุบาย ที่หมายถึงการใช้เคล็ดลับหรือกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน [1].

การใช้งานของคำว่า กุศโลบาย มักเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการจัดการกับผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยคำนี้มักถูกใช้ในบริบททางธุรกิจหรือการเล่นเกมที่ต้องการความชำนาญในการจัดการและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ [1].

ตัวอย่างการใช้งานของคำว่า กุศโลบาย อาจเป็นดังนี้:

 1. การใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวหน้าในตลาด [2].
 2. การใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจในการทำงานกับลูกค้าหรือคู่ค้า [2].
 3. การใช้กลยุทธ์ในการเล่นเกมหรือการแข่งขันเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ [1].

การใช้งานคำว่า กุศโลบาย นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการคือ [1]:

 1. การใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์หรือความไว้วางใจกับผู้อื่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 2. การแสดงความไว้วางใจในผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องแผนการลับหรือเคล็ดลับที่ควรเป็นความลับ
 3. การทำให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการให้เกียรติยศหรือการยกย่อง

ดังนั้น คำว่า กุศโลบาคำว่า กุศโลบาย เป็นคำที่มีความหมายและการใช้งานที่น่าสนใจในภาษาไทย โดยมีความหมายว่า การใช้อุบายในทางที่ชอบหรือทางที่ควร เพื่อชนะใจหรือผูกใจผู้อื่น [1] คำว่า กุศโลบาย นี้มาจากคำว่า กุศล ที่หมายถึงการใช้อุบายหรือการกระทำในทางที่ดีและเหมาะสม รวมถึงคำว่า อุบาย ที่หมายถึงการใช้วิธีหรือการกระทำเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ [1]

การใช้งานของคำว่า กุศโลบาย นั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายประการได้ดังนี้:

 1. การใช้อุบายในทางที่ชอบหรือทางที่ควร: คำว่า กุศโลบาย นั้นเน้นถึงการใช้อุบายในทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและชนะใจผู้อื่น [1] ตัวอย่างเช่น การใช้อุบายในการสร้างความไว้วางใจในผู้อื่น หรือการใช้อุบายในการสร้างความภูมิใจในตนเอง [1]

 2. การใช้อุบายในการกลับกลายสถานการณ์: คำว่า กุศโลบาย ยังสามารถใช้อุบายในการกลับกลายสถานการณ์หรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ [1] ตัวอย่างเช่น การใช้อุบายในการเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติของผู้อื่น หรือการใช้อุบายในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ [1]

 3. การใช้อุบายในการคิดและตัดสินใจ: คำว่า กุศโลบาย ยังสามารถใช้อุบายในการคิดและตัดสินใจให้เป็นไปตามที่เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ [1] ตัวอย่างเช่น การใช้อุบายในการวางแผนหรือการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ [1]

การใช้งานคำว่า กุศโลบาย นั้นส


Learn more:

 1. การบ้าน A1+B1 !! คำว่า กุศโลบาย>> [ปิดรับคำตอบแล้วนะคะ] – GotoKnow
 2. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Kreetars World: กุศโลบายและการใช้ชีวิต

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กุศโลบาย

กุศโลบายคือคำศัพท์ที่มีความหมายว่า การประกาศเอกสารหรือข้อความทางการที่มีความยาวมากและซับซ้อน ซึ่งมักใช้ในการอธิบายหรือแจ้งข้อมูลที่มีรายละเอียดมากๆ [1] คำว่า กุศโลบาย มาจากภาษาอังกฤษ glossolalia ซึ่งหมายถึงการพูดหรือสร้างเสียงที่ไม่มีความหมายหรือไม่มีความสัมพันธ์กับภาษาที่เราใช้ปกติ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กุศโลบาย ได้แก่ [1]:

 1. เขาเขียนเอกสารที่ยาวมากและซับซ้อนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า กุศโลบาย เพื่ออธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆ
 2. ในงานวิจัยนี้มีการเสนอข้อมูลที่มีความยาวมากและซับซ้อน ซึ่งเรียกว่า กุศโลบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและศึกษาเนื้อหาได้อย่างละเอียด

Learn more:

 1. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การบ้าน A1+B1 !! คำว่า กุศโลบาย>> [ปิดรับคำตอบแล้วนะคะ] – GotoKnow

คำแปลของคำว่า กุศโลบายในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า กุศโลบาย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary หมายถึงอะไร?

กุศโลบาย เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทย และสามารถหาความหมายของคำนี้ได้ในพจนานุกรม Longdo Dictionary [1]. ตามค้นหาที่ผู้ใช้ทำเรื่อง คำแปลของคำว่า กุศโลบายในพจนานุกรม Longdo Dictionary พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาอัตโนมัติ โดยสามารถแปลคำหรือวลีภาษาต่างประเทศได้ และมีภาษาที่รองรับปัจจุบันได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, และเยอรมัน [1].


Learn more:

 1. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โครงงานไทยข้อห้ามความเชื่อ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-40 หน้า | AnyFlip
 3. ♥ มาแต่งกลอนแก้เหงากันนะ ♥ | หน้า 174 | พลังจิต

คำแปลของคำว่า กุศโลบายในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า กุศโลบาย ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า อุบายอันแยบคาย [1]. คำนี้อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในประชากรทั่วไป เนื่องจากเป็นคำที่ใช้ในทางวรรณคดีและวรรณกรรมมากกว่าในการสื่อสารประจำวัน [2].

คำว่า กุศโลบาย เป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งและมีความเชื่อมโยงกับคำอื่น ๆ ในวรรณกรรมไทย ดังนั้น การเข้าใจความหมายและการใช้คำนี้อาจจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง [2].


Learn more:

 1. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … – Longdo Dict
 2. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายของคำว่า กุศโลบาย

Categories: รวบรวม 40 กุศโลบาย แปล ว่า

EP720 ธรรมะทำไม(ธรรมะ4.0) กุศโลบาย แปลว่าอะไร
EP720 ธรรมะทำไม(ธรรมะ4.0) กุศโลบาย แปลว่าอะไร

See more: https://hocxenang.com/category/money

กุศโลบาย อังกฤษ

กุศโลบาย อังกฤษ

กุศโลบาย แปลว่าอะไร? กุศโลบาย เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ (Glossary) ซึ่งมีความหมายว่า รายการคำศัพท์หรือคำศัพท์ที่ใช้ในสาขาวิชาหรืองานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมักจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในสาขานั้นๆ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กุศโลบาย:

 • ในวิชาภาษาอังกฤษเราต้องศึกษากุศโลบายเพื่อเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน [1].
 • การทำงานในสายอาชีพที่เฉพาะเจาะจงอาจต้องใช้คำศัพท์กุศโลบายเพื่อเข้าใจและสื่อสารกับผู้ร่วมงานในสายงานนั้น [1].

ดังนั้น กุศโลบาย อังกฤษ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายคำศัพท์หรือคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาหรืองานที่เฉพาะเจาะจง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. กุศโลบาย อังกฤษ คืออะไร?

  • กุศโลบาย อังกฤษ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายคำศัพท์หรือคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาหรืองานที่เฉพาะเจาะจง [1].
 2. ทำไมต้องใช้กุศโลบาย อังกฤษ?

  • การใช้กุศโลบาย อังกฤษ เป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจคำศัพท์หรือคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาหรืองานที่เฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น [1].

Learn more:

 1. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

กุศโลบาย คือ Pantip

กุศโลบาย คือ Pantip

กุศโลบาย คือ Pantip เป็นคำที่มักใช้ในชุมชนออนไลน์ของไทย และมีความสำคัญอย่างมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในเว็บไซต์ Pantip.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย

กุศโลบาย คือคำที่มีความหมายว่า กระทู้ หรือ โพสต์ ในเว็บไซต์ Pantip.com ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันข้อมูลต่างๆ กันและกันได้ โดยสมาชิกสามารถสร้างกระทู้หรือโพสต์ใหม่เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับกระทู้ของผู้อื่นได้

ใน Pantip นั้น มีหลายหมวดหมู่หรือบอร์ดที่สมาชิกสามารถเลือกเข้าร่วมสนทนาหรืออ่านกระทู้ได้ แต่ละหมวดหมู่มีหัวข้อหลักที่เป็นกระทู้ยอดนิยม และสามารถค้นหากระทู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจได้ง่ายด้วยระบบการค้นหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์

การเข้าร่วมกิจกรรมใน Pantip สามารถช่วยเพิ่มความรู้ และเปิดโอกาสให้ได้พบปะสมาชิกคนใหม่ที่มีความสนใจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันเขียนบทความ การแข่งขันถ่ายภาพ และการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความมีส่วนร่วมในชุมชน

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. Pantip คืออะไร?
  Pantip เป็นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ที่สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขกุศโลบาย คือ Pantip

กุศโลบาย คือ Pantip เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทย และมักใช้ในบริบทของเว็บไซต์ชื่อ Pantip ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่มีความนิยมในประเทศไทย [1]. Pantip เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนทนาเกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อต่างๆ เช่น การเมือง บันเทิง ไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว และอื่นๆ [1].

การใช้คำว่า กุศโลบาย ในบริบทของ Pantip อาจมีความหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบกลับในกระทู้หรือโพสต์ต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ [1]. อาจเป็นการแสดงความเห็นที่มีความเป็นส่วนตัว หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีเสียงสูง หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีความเจ็บปวด ขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการของผู้ใช้งานเอง [1].

การใช้คำว่า กุศโลบาย ในบริบทของ Pantip อาจมีความหมายที่แตกต่างไปในบริบทอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ Pantip ซึ่งอาจต้องพิจารณาตามบริบทและความเหมาะสมในการใช้คำนั้นๆ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. Pantip เป็นเว็บไซต์อะไร?
  Pantip เป็นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่มีความนิยมในประเทศไทย ที่ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนทนาเกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อต่างๆ [1].

 2. กุศโลบาย คืออะไร?
  คำว่า กุศโลบาย เป็นคำที่มักใช้ในบริบทของ Pantip และอาจมีความหมายที่แตกต่างไปในบริบทอื่นๆ ขึ้นอยู่กับบริบทแล


Learn more:

 1. กุศโลบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
กุศโลบาย อ่านว่า? | Wordy Guru
กุศโลบาย อ่านว่า? | Wordy Guru
กุศโลบาย - Youtube
กุศโลบาย – Youtube
บอย วิสูตร] กุศโลบายของคนโบราณ ผมมีความเชื่อว่าคนสมัยก่อนนั้นฉลาด ฉลาดมาก และเผลอ ๆ จะมากกว่าเราคนยุคปัจจุบันเสียด้วยซ้ำ พวกเขามีความรู้ มีกุศโลบายบางอย่าง ที่เหมือนจะสูญหายไประหว่างทาง พอถึงยุคที่เป็นวิทยาศาสตร์
บอย วิสูตร] กุศโลบายของคนโบราณ ผมมีความเชื่อว่าคนสมัยก่อนนั้นฉลาด ฉลาดมาก และเผลอ ๆ จะมากกว่าเราคนยุคปัจจุบันเสียด้วยซ้ำ พวกเขามีความรู้ มีกุศโลบายบางอย่าง ที่เหมือนจะสูญหายไประหว่างทาง พอถึงยุคที่เป็นวิทยาศาสตร์

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

กุศโลบาย แปล ว่า: เนื้อหาและความหมาย
คำอธิบายและการใช้งานของคำว่า กุศโลบาย
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กุศโลบาย
คำแปลของคำว่า กุศโลบายในพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำแปลของคำว่า กุศโลบายในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *