กุณฑี แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

คำ ฑ ป.3

คำ ฑ ป.3

Keywords searched by users: กุณฑี แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน กุนที แปลว่า, ตุรงค์ หมายถึง, มณโฑ แปลว่า, กุณฑีรา แปลว่า, ปราชัย หมายถึง, มณฑล แปลว่า, กุณโฑ หมายถึง, บัณเฑาะว์ แปลว่า

1. ความหมายของ กุณฑี

ความหมายของคำว่า กุณฑี มีหลายความหมายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ในภาษาบาลี: คำว่า กุณฑี มาจากภาษาบาลี กุณฺฑี หมายถึง การทำบุญหรือการทำความดี ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาหลักของศาสนาพุทธ ซึ่งเน้นให้ผู้ศึกษาศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคม [2].

 2. ในคำศัพท์ทางธุรกิจ: ในบางกรณี กุณฑี อาจหมายถึงค่านิยมหรือคุณค่าที่สูงของบุคคลหรือองค์กร ซึ่งสามารถวัดได้จากความสามารถ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และคุณธรรมของบุคคลหรือองค์กรนั้น [1].


Learn more:

 1. กุณฑี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กุณฑี – วิกิพจนานุกรม
 3. กุณฑี หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

2. ต้นกำเนิดของคำว่า กุณฑี

ต้นกำเนิดของคำว่า กุณฑี

คำว่า กุณฑี เป็นคำที่มีความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนาในประเทศไทย และมีความสำคัญอย่างมากในศาสนาพุทธ ในภาษาสันสกฤตคำว่า กุณฺฑฺ หมายถึง หม้อน้ำ หรือกะโหลกน้ำของนักธรรมซึ่งทำด้วยกะโหลกมะพร้าว [1]

คำว่า กุณฑี มักถูกใช้ในประเทศมาเลเซียและในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเรียกชื่อภาชนะที่มีพวยและใช้ในพิธีทางศาสนา ซึ่งมักเป็นหม้อน้ำที่ใช้ในพิธีล้างมือและล้างเท้าของผู้ที่เข้าพระราชวังหรือวัด หรือใช้ในพิธีทางศาสนาอื่นๆ [1]


Learn more:

 1. ภาชนะที่เรียกว่า กุณฑี – กรมศิลปากร
 2. กุณฑี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กุณฑี – วิกิพจนานุกรม

3. การออกเสียงของคำว่า กุณฑี

การออกเสียงของคำว่า กุณฑี ในภาษาไทยมีลักษณะเป็นดังนี้:

 1. การออกเสียงตัวอักษร กุณฑี:
 • ตัวอักษร ก ออกเสียงเสียง ก ที่มีเสียงหนัก
 • ตัวอักษร ุ ออกเสียงเสียง ุ ที่มีเสียงเบา
 • ตัวอักษร ณ ออกเสียงเสียง ณ ที่มีเสียงหนัก
 • ตัวอักษร ฑ ออกเสียงเสียง ฑ ที่มีเสียงหนัก
 • ตัวอักษร ี ออกเสียงเสียง ี ที่มีเสียงเบา [1]
 1. ความหมายของคำว่า กุณฑี:
 • คำว่า กุณฑี เป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาสันสกฤต कुण्डी (กุณฺฑี) หรือภาษาบาลี กุณฺฑี
 • คำนี้มีหลายความหมาย อาทิเช่น คนที, หม้อน้ำ, หม้อน้ำมีหู, เต้าน้ำ [1]

Learn more:

 1. กุณฑี – วิกิพจนานุกรม
 2. กุณฑี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. คำที่เกี่ยวข้องกับ กุณฑี

คำที่เกี่ยวข้องกับ กุณฑี ในภาษาไทยมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อเสริมความเข้าใจและความหมายของคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. หม้อน้ำ [n.] – เป็นคำที่ใช้เรียกอุปกรณ์ที่ใช้ใส่น้ำ เช่น หม้อน้ำรถยนต์ [2].
 2. เต้าน [n.] – เป็นคำที่ใช้เรียกอุปกรณ์ที่ใช้ใส่น้ำ เช่น หม้อน้ำรถยนต์ [2].
 3. คนที [n.] – เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการเก็บรักษาหรือจัดการกับน้ำ เช่น คนทีหม้อน้ำ [2].

คำที่เกี่ยวข้องกับ กุณฑี นี้สามารถใช้เพื่อเสริมความหมายและความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้หม้อน้ำหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใส่น้ำ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาบริบทและประโยคที่ใช้เพื่อให้คำที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามความหมายที่ต้องการในบทความหรือเนื้อหาที่เราต้องการจะเขียนให้เข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google อย่างเหมาะสม


Learn more:

 1. กุณฑี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กุณฑี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. กุณฑี – วิกิพจนานุกรม

5. ใช้ประโยคต่างๆ ที่มีคำว่า กุณฑี

กุณฑี คือคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การให้คำแนะนำหรือคำแนะนำในทางศีลธรรม หรือการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรม [1] คำว่า กุณฑี เป็นคำที่ใช้ในบทพระสุภาษิตของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมายว่า การให้คำแนะนำในทางศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้อื่นเกิดประโยชน์และความสุขในชีวิต [2]

ตัวอย่างประโยคที่มีคำว่า กุณฑี:

 1. การให้กุณฑีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่สมดุล [2].
 2. เมื่อเราให้กุณฑีแก่ผู้อื่นด้วยความจริงใจและความเต็มใจ เราจะได้รับความสุขและความพึงพอใจ [1].
 3. การให้กุณฑีเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความเอื้อเฟื้อของคนที่ให้กุณฑี [2].
 4. การให้กุณฑีเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในสังคม [1].
 5. การให้กุณฑีเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล [2].

Learn more:

 1. กุณฑี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Flower Vase : กลกุณฑี เล่ม 2 by 困困 | Goodreads
 3. บุปผาในกุณฑีทอง – วิกิพีเดีย

6. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กุณฑี

กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม มายด์ เป็นนักธุรกิจชาวไทยที่มีผลงานทางสื่อมวลชนและธุรกิจหมวกที่น่าสนใจมากมาย [1]. เธอเริ่มต้นอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนในปี พ.ศ. 2550 โดยเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และไทยทีวีสีช่อง 3 [1]. ในช่วงเวลานั้น เธอรับผิดชอบหลายรายการข่าวที่สำคัญ เช่น ข่าวต้นชั่วโมง, ข่าวเด่น MCOT1, และรายการบอกข่าวเล่าเรื่องก่อน [1]. ในปี พ.ศ. 2553 เธอย้ายมาทำงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และได้รับหน้าที่ผู้สื่อข่าวประจำรายการข่าว 3 มิติ ของกิตติ สิงหาปัด [1].

หลังจากพักงานเป็นเวลาสั้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเรียนรู้การทำหมวกดั้งเดิมสไตล์อังกฤษที่ลอนดอน คอลเลจ ออฟ แฟชั่น ประเทศอังกฤษ กุณฑีราตัดสินใจเรียนการออกแบบหมวกโดยเฉพาะ [1]. เธอได้เรียนรู้จากครูสอนที่เป็นทีมงานของฟิลลิป เทรซี่ ช่างทำหมวกชื่อดังระดับโลก [1]. จากประสบการณ์และความชื่นชอบในแฟชั่นไอคอนย้อนยุคชื่อดังออเดรย์ เฮปเบิร์น มานาน กุณฑีราจึงตัดสินใจเปิดสตูดิโอหมวกแห่งแรกในประเทศไทย ที่ชื่อว่า มายด์ มิลิเนอรี่ (Mind Millinery) [1].

ในปี พ.ศ. 2557 เธอกลับเข้าสู่วงการข่าวอีกครั้งในสังกัดช่องวัน โดยได้รับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวและดำเนินรายการข่าวต่างๆ เช่น ข่าวเที่ยงวัน, เศรษฐกิจวันนี้, วันทันข่าวกุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม มายด์ เป็นนักธุรกิจชาวไทยที่มีความสำเร็จในวงการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ ก่อนหน้านี้เธอเคยประกาศข่าวในสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวในช่องวัน [1]

ประวัติ

กุณฑีราเริ่มต้นอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนในปี พ.ศ. 2550 โดยเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ในสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในช่วงเวลานี้เธอรับผิดชอบหลายรายการข่าว เช่น ข่าวต้นชั่วโมง, ข่าวเด่น MCOT1, รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ก่อนที่จะย้ายมาเป็นผู้สื่อข่าวในรายการข่าว 3 มิติ ของกิตติ สิงหาปัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 [1]

ปลายปี พ.ศ. 2554 กุณฑีราพักงานผู้ประกาศข่าวเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อการทำหมวกดั้งเดิมสไตล์อังกฤษที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเธอมีความชื่นชอบแฟชั่นไอคอนย้อนยุคชื่อดังออเดรย์ เฮปเบิร์น มานาน และมีจุดเด่นในการใส่หมวกทรงสวยๆ แบบไม่ซ้ำกัน จึงตัดสินใจบินไปเรียนการออกแบบหมวกโดยเฉพาะ [1]

กุณฑีรากลับเข้ามาในวงการข่าวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2557 ในสังกัดช่องวัน โดยได้รับทาบทามจาก นารากร ติยายน และ ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ ให้เป็นผู้ประกาศข่าวและดำเนินรายการข่าวต่างๆ เช่น ข


Learn more:

 1. กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ – วิกิพีเดีย
 2. D1 : แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับนวัตกรรม และDigitalization
 3. ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม _ หน้าแรก

Categories: สำรวจ 37 กุณฑี แปลว่า

คำ ฑ ป.3
คำ ฑ ป.3

See more: https://hocxenang.com/category/money

กุณฑี หมาย ถึง อะไร ตาม พจนานุกรม

คำว่า กุณฑี หมายถึงอะไรตามพจนานุกรม

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook [1] ให้ความหมายของคำว่า กุณฑี ว่าเป็นคนทีหรือหม้อน้ำที่มีหูและเต้าน้ำ เช่น พลูกัดชลกุณฑี ลูกไม้

วิกิพจนานุกรม [2] อธิบายว่า กุณฑี เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต कुण्डी (กุณฺฑี) หรือภาษาบาลี กุณฺฑี โดยมีความหมายเป็นหม้อน้ำหรือเต้าน้ำ

พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON [3] ระบุว่า กุณฑี หมายถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บน้ำหรือเต้าน้ำ เช่น คนที, หม้อน้ำ, เต้าน้ำ


Learn more:

 1. กุณฑี – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. กุณฑี – วิกิพจนานุกรม
 3. กุณฑี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
เครื่องปั้นภาคเหนือ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
เครื่องปั้นภาคเหนือ – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

1. ความหมายของ กุณฑี
2. ต้นกำเนิดของคำว่า กุณฑี
3. การออกเสียงของคำว่า กุณฑี
4. คำที่เกี่ยวข้องกับ กุณฑี
5. ใช้ประโยคต่างๆ ที่มีคำว่า กุณฑี
6. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กุณฑี

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *