คีตะ แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ท่านชาตวโร - ธรรมะคีตะ | คุณค่าแห่งชีวิต - ท่านชาตวโร - Youtube

คีตะมวยไทย Kita Muaythai คืออะไร?

Keywords searched by users: คีตะ แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน kita ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า, คีตภัทร แปลว่า, เบญจา แปลว่า, คีรี แปลว่า, วาตะ แปลว่า, วสันต์ แปลว่า, keith แปลว่า, คีริน แปลว่า

คำว่า คีตะ แปลว่าอะไร

ท่านชาตวโร - ธรรมะคีตะ | คุณค่าแห่งชีวิต - ท่านชาตวโร - Youtube
ท่านชาตวโร – ธรรมะคีตะ | คุณค่าแห่งชีวิต – ท่านชาตวโร – Youtube

คำว่า คีตะ ในภาษาไทยมีความหมายว่า เพลงขับหรือการขับร้อง [1] ซึ่งมักใช้ในบรรยากาศของการแสดงสมุทรโฆษ [1] โดยเฉพาะการแสดงบรรยากาศทางศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนา [1] นอกจากนี้ คีตะ ยังเป็นคำที่ใช้ในการเรียกเสียงขับร้องในบางเพลงพื้นบ้านไทยด้วย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คีตะ:

 • เมื่อเขาเริ่มขับร้องคีตะ ทุกคนในที่นั่งก็รู้สึกตื่นเต้น [1]
 • พิธีกรรมทางศาสนานั้นใช้เพลงคีตะเป็นส่วนหนึ่งของการบูชา [1]

Learn more:

 1. คีตะ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. คีต, คีต-, คีตกะ, คีตะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คีต คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของคำว่า คีตะ

เราเป็นกวีที่ทำขนมปัง” คีตะ ขนมปังจากยีสต์ธรรมชาติที่เติบโตไปพร้อมๆ กับคนทำและคนกิน – A Day Magazine
เราเป็นกวีที่ทำขนมปัง” คีตะ ขนมปังจากยีสต์ธรรมชาติที่เติบโตไปพร้อมๆ กับคนทำและคนกิน – A Day Magazine

คำว่า คีตะ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่างๆ ต่อไปนี้เป็นความหมายและตัวอย่างการใช้คำว่า คีตะ ที่ได้มาจากการค้นหาในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน [1] และ Longdo Dictionary [2]:

คีตะ [คีด คีตะ- คีตะกะ] (แบบ) น. เพลงขับ การขับร้อง เช่น แลคีตสําเนียงบรรสาน (สมุทรโฆษฐ์) (ป. ส.)

จากคำนิยามดังกล่าว เราสามารถสรุปความหมายของคำว่า คีตะ ได้ว่าเป็นคำที่ใช้ในบริบทของเพลงขับหรือการขับร้อง อาจเป็นเพลงที่มีการบรรยายหรือสำเนียงบรรสานเฉพาะ อย่างเช่นเพลงแลคีตสำหรับสมุทรโฆษฐ์


Learn more:

 1. คีตะ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. คีต, คีต-, คีตกะ, คีตะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คีต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คีตะ

บางส่วนจาก
บางส่วนจาก “ภควัทคีตา” เพื่อการศึกษาคำว่า “อัตตา” – Pantip

คีตะ คือคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเพลงขับหรือการขับร้อง [1]. คำว่า คีตะ มีความหมายเชิงวรรณคดีและวรรณกรรม และมักใช้ในบทกวีและเพลงไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและอารมณ์ให้กับผู้ฟังหรือผู้อ่าน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คีตะ:

 1. เพลงคีตะเป็นศิลปะที่สร้างความรู้สึกและอารมณ์ให้กับผู้ฟัง [1].
 2. การขับร้องคีตะเป็นทักษะที่ต้องการความชำนาญและความเชี่ยวชาญ [1].
 3. คีตะสำหรับเพลงนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความทรงจำ [2].

Learn more:

 1. คีตะ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. คีต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คีต, คีต-, คีตกะ, คีตะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า คีตะ

น้ำตกตะโด๊ะกุย - น้ำตกวาแหมะคี จ.ตาก
น้ำตกตะโด๊ะกุย – น้ำตกวาแหมะคี จ.ตาก

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลคำศัพท์และคำว่างในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คีตะ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายและการใช้งานที่น่าสนใจ ต่อไปนี้คือข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคำว่า คีตะ ที่ได้มาจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน:

คีตะ คืออะไร:

 • คีตะ [คีด คีตะ- คีตะกะ] เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในรูปแบบแบบนาม มีความหมายเกี่ยวกับเพลงขับและการขับร้อง [2]
 • คำว่า คีตะ มักใช้ในบรรดาเพลงขับและการขับร้อง เช่น แลคีตสําเนียงบรรสาน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คีตะ:

 • เด็กๆ กำลังร้องเพลงคีตะอย่างสนุกสนาน [1]
 • ฉันชอบฟังเพลงคีตะเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกสดชื่น [2]

Learn more:

 1. คีตะ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. คีต คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. คีต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า คีตะ

คีตะ คืออะไร?

คีตะ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเกี่ยวกับเพลงขับหรือการขับร้อง [1] คำว่า คีตะ มาจากคำว่า คีด และ คีตะกะ ซึ่งใช้ในบรรดาศิลปินและนักดนตรีในประเทศไทย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คีตะ:

 • เด็กๆ กำลังร้องเพลงคีตะกันอย่างสนุกสนาน [1]

Learn more:

 1. คีตะ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. คีต, คีต-, คีตกะ, คีตะ… แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. “คีตกานท์” ปฏิวัติ ไทย-ลาว (1) – สยามรัฐ

Categories: สำรวจ 36 คี ตะ แปล ว่า

คีตะมวยไทย Kita Muaythai คืออะไร?
คีตะมวยไทย Kita Muaythai คืออะไร?

(คีด, คีตะ-, คีตะกะ) น. เพลงขับ, การขับร้อง, เช่น แลคีตสำเนียงบรรสาน (สมุทรโฆษ). เพิ่มคำศัพท์

See more: https://hocxenang.com/category/money

Kita ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า

เรามาเริ่มต้นด้วยคำว่า kita ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ซึ่งเป็นคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่หลายคนอาจสงสัยว่าหมายความว่าอะไร ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำว่า kita ในภาษาญี่ปุ่น และแปลว่าอะไร พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า kita ในประโยคภาษาญี่ปุ่น

คำว่า kita ในภาษาญี่ปุ่น

 • คำว่า kita ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า ทิศเหนือ [1]
 • คำว่า kita เป็นคำที่ใช้ในการระบุทิศทาง โดยใช้ร่วมกับคำอื่น ๆ เพื่อระบุทิศทางต่าง ๆ เช่น ทิศเหนือ (kita) ทิศใต้ (minami) ทิศตะวันออก (higashi) และทิศตะวันตก (nishi) [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า kita ในภาษาญี่ปุ่น

 • ฉันอาศัยอยู่ทางทิศเหนือของเมือง (Watashi wa taigai yū tōshi kita no mukō ni arimasu) ฉันอาศัยอยู่ทางทิศเหนือของเมือง [1]
 • ทางทิศเหนือของประเทศเป็นที่มีอากาศเย็นสบาย (Kita no hō wa, kūki ga suzushī) ทางทิศเหนือของประเทศเป็นที่มีอากาศเย็นสบาย [1]

ในภาษาญี่ปุ่นยังมีคำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ kita ดังนี้

 • 北朝鮮 (kitachousen) หมายถึง ประเทศเกาหลีเหนือ [2]
 • 北アメリカ (kitaamerika) หมายถึง อเมริกาเหนือ [2]
 • 北九州 (kitakyuushuu) หมายถึง เมืองคิตาคิวชู [2]

คำสำคัญเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

 • คำศัพท์ kita ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง ทิศเหนือ และใช้ในการระบุทิศทาง
 • คำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ kitaเรามาเริ่มต้นด้วยคำว่า kita ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายว่า ทิศเหนือ [1] ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญในภาษาญี่ปุ่น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำว่า kita ในภาษาญี่ปุ่นอย่างละเอียด พร้อมกับแปลว่าอะไรและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary [1] [2] และอื่น ๆ

เนื้อหา

 1. คำว่า kita แปลว่าอะไร
 2. คำศัพท์ที่ใช้คำว่า kita
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า kita
 4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ kita
 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ kita

1. คำว่า kita แปลว่าอะไร

ในภาษาญี่ปุ่น คำว่า kita หมายถึง ทิศเหนือ [1] ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทางสี่ทิศทั้งหมด โดยทิศเหนือจะอยู่ทางด้านบนของแผนที่ และเป็นทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือของเส้นรอบโลก ในการใช้งานประจำวัน คำว่า kita นี้สามารถใช้เพื่อระบุทิศทางหรือตำแหน่งที่ต้องการได้ เช่น ทิศเหนือ หรือ ทางทิศเหนือ [1]

2. คำศัพท์ที่ใช้คำว่า kita

นอกจากความหมายของ kita ที่หมายถึง ทิศเหนือ ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้คำนี้เป็นส่วนประกอบ ดังนี้

 • 北朝鮮 (kitachousen): หมายถึง ประเทศเกาหลีเหนือ [2]
 • 北アメリカ (kitaamerika): หมายถึง อเมริกาเหนือ [2]
 • 北九州 (kitakyuushuu): หมายถึง เมืองคิตาคิวชู [2]

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า kita

 • ฉันอาศัยอยู่ทางทิศเหน

Learn more:

 1. คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น – คันจิ N5 หมวดทิศทั้ง4 北(きた)คิตะ (kita …
 2. kita แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -kita- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คีตภัทร แปลว่า

คีตภัทร แปลว่าอะไร?

คีตภัทร เป็นคำนามที่มีความหมายว่า ผู้เป็นเลิศในการขับร้อง [1] คำว่า คีตภัทร มาจากภาษาไทย โดยมีตัวอักษร คี แปลว่า เลิศ และ ตภัทร แปลว่า การขับร้อง [1] ดังนั้น คนที่มีชื่อว่า คีตภัทร จะมีความสามารถในการขับร้องเป็นเลิศ หมายถึงเสียงร้องที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์

ความหมายมงคลของชื่อคีตภัทร

เมื่อเราวิเคราะห์ชื่อ คีตภัทร ตามหลักทักษาของคนเกิดวันจันทร์ จะได้ความหมายมงคลต่อไปนี้ [2]:

 1. คนแวดล้อมที่สนับสนุน: ชื่อ คีตภัทร มีตัวอักษร ค เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น บริวาร กับคนที่เกิดวันจันทร์ ชื่อนี้เน้นให้ความสำคัญกับคนแวดล้อมที่สนับสนุน เช่น ครอบครัว บุตร ภรรยา สามี ญาติสนิทมิตรสหาย ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่อยู่ในการปกครอง หรือผู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ

 2. ความเพียรและความพยายาม: ชื่อ คีตภัทร มีตัวอักษร ร เป็นตัวอักษรตัวสุดท้าย ซึ่งเป็น อุตสาหะ กับคนที่เกิดวันจันทร์ ชื่อนี้จะส่งผลด้านความเพียร ความพยายาม มานะ การงานที่จะปฏิบัติ การศึกษาหาความรู้

 3. อักษรทักษากาลกิณีที่ต้องห้าม: ชื่อ คีตภัทร มีอักษรทักษากาลกิณีที่ต้องห้ามอยู่ในชื่อนี้ [2] อักษรทักษากาลกิณีเป็นอักษรที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความสำเร็จของเรา ดังนั้น คนที่มีชื่อวคีตภัทร แปลว่าอะไร?

คีตภัทร เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้เป็นเลิศในการขับร้อง [1]. คำว่า คีตภัทร มาจากคำว่า คีต ซึ่งหมายถึง เลิศในการขับร้อง และคำว่า ภัทร ซึ่งหมายถึง ผู้เป็นเลิศ [1].

คำว่า คีตภัทร เป็นคำนามที่ใช้ในการเรียกชื่อคน และมักถูกใช้ในการตั้งชื่อลูกชายหรือลูกสาว [2]. ชื่อนี้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการขับร้องที่เป็นเลิศของบุคคลนั้น ๆ [2].

การตั้งชื่อลูกชายหรือลูกสาวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตของเด็กในอนาคต ดังนั้น การเลือกชื่อที่มีความหมายที่ดีและมีความสำคัญสำหรับครอบครัวเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ [2].

คำว่า คีตภัทร มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเพียร ความพยายาม มนตรี และการศึกษาหาความรู้ [2]. นอกจากนี้ ชื่อนี้ยังมีอักษรทักษากาลกิณีที่เป็นอักษรต้องห้ามรวมอยู่ในชื่อด้วย [2].

การตั้งชื่อลูกชายหรือลูกสาวเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวแต่ละครอบครัว ดังนั้น ควรพิจารณาความหมายและความเหมาะสมของชื่อที่ต้องการตั้งให้เหมาะสมกับครอบครัวและความคาดหวังในอนาคตของลูกของคุณ [2].


Learn more:

 1. ไอเดียตั้งชื่อลูกชาย-ลูกสาว ขึ้นต้นด้วย ค. ความหมายมงคล – The 1
 2. คีตภัทร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ คีตภัทร | ชื่อมงคล
 3. คีตภัทร หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
คีตะ อีสาน - Youtube
คีตะ อีสาน – Youtube
ท่านชาตวโร - ธรรมะคีตะ | คุณค่าแห่งชีวิต - ท่านชาตวโร - Youtube
ท่านชาตวโร – ธรรมะคีตะ | คุณค่าแห่งชีวิต – ท่านชาตวโร – Youtube
คีตะ วิลล่า - อัปเดตราคาล่าสุด
คีตะ วิลล่า – อัปเดตราคาล่าสุด
บางส่วนจาก
บางส่วนจาก “ภควัทคีตา” เพื่อการศึกษาคำว่า “อัตตา” – Pantip
น้ำตกตะโด๊ะกุย - น้ำตกวาแหมะคี จ.ตาก
น้ำตกตะโด๊ะกุย – น้ำตกวาแหมะคี จ.ตาก
บางส่วนจาก
บางส่วนจาก “ภควัทคีตา” เพื่อการศึกษาคำว่า “อัตตา” – Pantip
เราเป็นกวีที่ทำขนมปัง” คีตะ ขนมปังจากยีสต์ธรรมชาติที่เติบโตไปพร้อมๆ กับคนทำและคนกิน – A Day Magazine
เราเป็นกวีที่ทำขนมปัง” คีตะ ขนมปังจากยีสต์ธรรมชาติที่เติบโตไปพร้อมๆ กับคนทำและคนกิน – A Day Magazine
ท่านชาตวโร - ธรรมะคีตะ | คุณค่าแห่งชีวิต - ท่านชาตวโร - Youtube
ท่านชาตวโร – ธรรมะคีตะ | คุณค่าแห่งชีวิต – ท่านชาตวโร – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

คำว่า คีตะ แปลว่าอะไร
ความหมายของคำว่า คีตะ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คีตะ
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า คีตะ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า คีตะ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *