คิดออก ภาษาอังกฤษ: เทคนิคในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์

➠ ประโยคภาษาอังกฤษ คิดออกไหม? || ทดสอบ/เฉลย

Keywords searched by users: คิดออก ภาษาอังกฤษ: เทคนิคในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นึกออกแล้ว ภาษาอังกฤษ, ฉันคิดออกแล้ว ภาษาอังกฤษ, นึกออก ภาษาอังกฤษ, figure out แปลว่า

ความหมายของ คิดออก และ ภาษาอังกฤษ

60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์

ความหมายของคำว่า คิดออก ในภาษาไทยหมายถึงการสร้างความคิดหรือแบบแผนขึ้นมาใหม่ หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน [1]. ในทางกลับกัน คำว่า ภาษาอังกฤษ หมายถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศอังกฤษ และเป็นภาษาที่มีการใช้กว้างขวางทั่วโลก [1].

คำว่า คิดออก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น และมีความหมายที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษ ซึ่งในภาษาอังกฤษมีคำที่ใกล้เคียงคือ innovate หรือ come up with ซึ่งหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เขาคิดออกแผนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร [1].
 • นักออกแบบคิดออกไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่ง [1].

Learn more:

 1. คิดออก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คิดออก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. WHAT IS DESIGN THINKING?. การคิดเชิงออกแบบ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า… | by Kawin Kongwong | Medium

วิธีการ คิดออก ในภาษาอังกฤษ

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร*เรียนภาษาอังกฤษ มาตั้งนานแต่พูดไม่ได้สักครั้งนึกแทบตายว่าประโยคนี้ต้องพูดอย่างไรแต่คิดไม่ออกเสียที หนังสือมือสอง สภาพ61% | Lazada.Co.Th
ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร*เรียนภาษาอังกฤษ มาตั้งนานแต่พูดไม่ได้สักครั้งนึกแทบตายว่าประโยคนี้ต้องพูดอย่างไรแต่คิดไม่ออกเสียที หนังสือมือสอง สภาพ61% | Lazada.Co.Th

วิธีการคิดออกในภาษาอังกฤษ

การพูดภาษาอังกฤษอาจทำให้เราพบกับปัญหาที่เรียกว่า นึกคำไม่ออก ซึ่งหมายถึงเมื่อเราต้องการพูดคำใดคำหนึ่งแต่ไม่สามารถนึกคำนั้นออกมาได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากเราไม่เคยรู้จักคำนั้นมาก่อนหรือไม่ได้ฝึกฝนในการใช้คำนั้นมาก่อน [1].

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ นี่คือวิธีการที่สามารถใช้ได้:

 1. ใช้ Gap Fillers หรือ Filler words: ใช้คำเติมช่องว่างเพื่อคั่นเวลาในการพูด ซึ่งจะช่วยให้เรามีเวลาในการคิดคำถัดไป โดยที่ไม่ต้องเงียบเวลาที่เราไม่สามารถนึกคำนั้นออกมาได้ [1]. ตัวอย่างของ Gap Fillers ได้แก่ Well, You know, like, I mean, You see, Actually, Basically, Really, I dont know เป็นต้น.

 2. ให้คำอธิบายหรือคำจำกัดความ: เมื่อไม่สามารถนึกคำนั้นออกมาได้ ลองอธิบายหรือให้คำจำกัดความของคำนั้นๆ แทน โดยไม่ต้องพูดคำนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สามารถนึกคำว่า Desk ที่แปลว่า โต๊ะทำงาน ให้ลองอธิบายว่า มันเหมือนโต๊ะ เป็นโต๊ะแบบที่เราใช้ทำงานได้ หรือ ที่เรามักจะวางคอม หรือโน้ตบุคไว้บนโต๊ะแบบนี้ [1].

การใช้วิธีเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถนึกคำที่ต้องการพูดได้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. วิธีแก้อาการ “นึกคำไม่ออก” เวลาพูดภาษาอังกฤษ ให้หายขาด พูดได้ลื่นไหลขึ้น!
 2. พูดไม่ได้ ไม่เก่ง ไม่คล่อง ภาษาอังกฤษ เพราะยังคิดทุกอย่างเป็นไทย

เทคนิคและกลวิธีในการ คิดออก ภาษาอังกฤษ

ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน

เทคนิคและกลวิธีในการคิดออกภาษาอังกฤษ

การคิดออกภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทคนิคและกลวิธีในการคิดออกภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะในการคิดและสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้:

 1. การอ่านและฟังภาษาอังกฤษ: เพื่อให้คุณสามารถคิดออกภาษาอังกฤษได้ดี คุณควรเริ่มต้นด้วยการอ่านและฟังภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้าใจและฝึกฝนคำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ [2].

 2. การเขียนและพูดภาษาอังกฤษ: เมื่อคุณมีความคิดหรือไอเดียในภาษาอังกฤษ ลองเขียนและพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความถูกต้อง และใช้เทคนิคเช่น mind mapping เพื่อช่วยในการจัดแนวคิดและโครงสร้างของเนื้อหา [1].

 3. การฝึกฝนการเรียงคำและประโยค: ฝึกฝนการเรียงคำและประโยคให้ถูกต้องและคล่องตัว เช่น การใช้คำสันธาน เชื่อมคำ และการใช้คำนำหน้าประโยค เพื่อให้ประโยคมีความสมบูรณ์และเป็นระเบียบ [2].

 4. การฝึกฝนการใช้คำศัพท์และคำนาม: เพื่อเพิ่มคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ คุณสามารถฝึกฝนการใช้คำศัพท์และคำนามในบทสนทนา หรือในเรื่องราวที่คุณสนใจ เพื่อเพิ่มความคล่องตเทคนิคและกลวิธีในการคิดออกภาษาอังกฤษ

การคิดออกภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทคนิคและกลวิธีในการคิดออกภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะในการคิดและสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้:

 1. การอ่านและฟังภาษาอังกฤษ: เพื่อให้คุณสามารถคิดออกภาษาอังกฤษได้ดี คุณควรเริ่มต้นด้วยการอ่านและฟังภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการอ่านและฟังจะช่วยเพิ่มคำศัพท์ และความเข้าใจในรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ

 2. การฝึกเขียนและพูดภาษาอังกฤษ: เพื่อให้คุณสามารถคิดออกภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและคล่องตัว คุณควรฝึกเขียนและพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้คำศัพท์และประโยคที่คุณได้เรียนรู้มาในการฝึกฝนทักษะในการคิดออกภาษาอังกฤษ

 3. การเรียนรู้และปฏิบัติภาษาอังกฤษ: เพื่อให้คุณสามารถคิดออกภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว คุณควรเรียนรู้และปฏิบัติภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้หลักการที่เรียนรู้มาในการปฏิบัติและฝึกฝนทักษะในการคิดออกภาษาอังกฤษ

 4. การใช้เทคนิคและกลวิธีในการคิดออกภาษาอังกฤษ: เพื่อให้คุณสามารถคิดออกภาษาอังก


Learn more:

 1. 7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง
 2. การระดมความคิด (Brainstorm) เทคนิคความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม โดยศศิมา สุขสว่าง

แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการ คิดออก ภาษาอังกฤษ

เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ รู้เรื่อง เข้าใจ อยากจะใช้ตอนไหน สมองคิดออก - Youtube
เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ รู้เรื่อง เข้าใจ อยากจะใช้ตอนไหน สมองคิดออก – Youtube

แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการคิดออกภาษาอังกฤษ

การคิดออกภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้อมูลและเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะในการคิดออกภาษาอังกฤษของเรา นี่คือบางแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่สามารถช่วยในกระบวนการนี้ได้:

 1. ดูซีรีส์และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: การรับชมซีรีส์และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มคำศัพท์ใหม่และปรับปรุงทักษะการฟังและพูด คุณสามารถเลือกซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่คุณสนใจและเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับการสนุกได้ [1].

 2. อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ: การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มคำศัพท์ใหม่และปรับปรุงทักษะการอ่านและเขียน คุณสามารถเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของคุณและสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษ [2].

 3. ใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์การเรียนรู้: มีหลายแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการคิดออกภาษาอังกฤษ บางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นี้มีแบบทดสอบความรู้และบทเรียนที่ช่วยในการปรับปรุงทักษะการอ่าน เขียน พูด และฟัง อย่างไรก็ตาม คุณควรเลือกแอปพลิเคแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการคิดออกภาษาอังกฤษ

การคิดออกภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เราสามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ดังนั้น ข้อมูลและเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของเรา นี่คือบางแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่สามารถช่วยในการคิดออกภาษาอังกฤษได้:

 1. พจนานุกรมออนไลน์:

  • Oxford Learners Dictionaries [1]
  • Cambridge Dictionary [2]
  • Merriam-Webster Dictionary

  พจนานุกรมออนไลน์เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคำศัพท์และคำแปลอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประโยคและการออกเสียงเพื่อช่วยในการเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์ในบริบทที่ถูกต้อง

 2. แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ภาษาออนไลน์:

  • BBC Learning English
  • EnglishClub
  • Duolingo

  เว็บไซต์เหล่านี้มีเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น บทเรียนพื้นฐาน บทความเกี่ยวกับไวยากรณ์ และแบบฝึกหัดที่ช่วยในการปรับปรุงทักษะการอ่าน เขียน พูด และฟัง

 3. โปรแกรมแปลภาษา:

  • Google Translate
  • DeepL Translator
  • Linguee

  โปรแกรมแปลภาษาเหล่านี้ช่วยในการแปลคำหรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ควรใช้โปรแกรมแปลภาษาเป็นเครื่องมือช่วยเท่านั้น และควรตรวจสอบความถูกต้องของการแปลก่อนนำไปใช้งาน

 4. คอร์


Learn more:

 1. Data Visualization คืออะไร? พร้อม Tools แนะนำแบบใช้งานง่าย | Firstcraft
 2. IoT คืออะไร – คำอธิบายเกี่ยวกับ Internet of Things – AWS
 3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เครื่องมือสำคัญของการสร้างความสำเร็จให้องค์กร | HREX.asia

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ คิดออก ในภาษาอังกฤษ

เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ คิดออก ในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำว่า คิดออก ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ในบทสนทนาหรือการเขียนได้ ดังนี้:

 1. Think (คิด): หมายถึงการใช้ความคิดหรือการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความคิดเห็น
 2. Consider (พิจารณา): หมายถึงการพิจารณาหรือพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจหรือเข้าใจเรื่องราว
 3. Reflect (สะท้อน): หมายถึงการสะท้อนความคิดหรือความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา
 4. Contemplate (ครุ่นคิด): หมายถึงการครุ่นคิดหรือคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องราวหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 5. Brainstorm (คิดร่วมกัน): หมายถึงการรวบรวมความคิดหรือแนวคิดจากบุคคลหลายคนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาความคิดใหม่

Learn more:

 1. คิดออก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง
 3. 200+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด

การประยุกต์ใช้ คิดออก ในสถานการณ์ต่างๆ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย

การประยุกต์ใช้ความคิดออกในสถานการณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในการทำงาน การเรียนรู้ หรือการดำเนินชีวิตส่วนตัว การประยุกต์ใช้คิดออกในสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้เรามีการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และคิดเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้านลักษณะของการประยุกต์ใช้คิดออก สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบได้ ดังนี้:

 1. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking): เป็นกระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรม โดยการใช้จินตนาการและการวางแผนในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ [1]

 2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking): เป็นกระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลเพื่อเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ และค้นหาสาเหตุหรือเป้าหมายที่ต้องการ [1]

 3. การคิดวิพากษ์ (Critical thinking): เป็นกระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับการใช้เหตุผลและการตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็น และประเมินความถูกต้องของข้อมูล [1]

 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking): เป็นกระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการตัดสินใจในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด [1]

 5. การคิดเชิงบวก (Positive thinking): เป็นกระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับการมองหาเรื่องราวดี ๆ หรือมุมบวกในสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เราสาการประยุกต์ใช้ความคิดออกในสถานการณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในการทำงาน การเรียนรู้ หรือการดำเนินชีวิตส่วนตัว การคิดออกมีหลายรูปแบบและทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถประยุกต์ใช้ความคิดออกได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้:

 6. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking):

  • การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่ช่วยให้เราสร้างความคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ [1].
  • เราสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้จินตนาการ การเปลี่ยนเชิงมุมมอง หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ [1].
 7. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking):

  • การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดที่ช่วยให้เราสามารถแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการแก้ไขหรือการปรับปรุง [2].
  • เราสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การใช้แผนภูมิ การสร้างตารางเชื่อมโยง หรือการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยในการคิดเชิงวิเคราะห์ [2].
 8. การคิดวิพากษ์ (Critical thinking):

  • การคิดวิพากษ์เป็นกระบวนการคิดที่ช่วยให้เราสามารถใช้เหตุผลและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจหรือประเมินความถูกต้องของข้อมูล [1].
  • เราสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์เช่น การใช้เหตุผลทางตรรกะ การสำรวจข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการคิดวิพากษ์ [1].
 9. การคิดเ


Learn more:

 1. 7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง
 2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เครื่องมือสำคัญของการสร้างความสำเร็จให้องค์กร | HREX.asia
 3. แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดรูปแบบใหม่

Categories: สรุป 65 คิดออก ภาษาอังกฤษ

➠ ประโยคภาษาอังกฤษ คิดออกไหม? || ทดสอบ/เฉลย
➠ ประโยคภาษาอังกฤษ คิดออกไหม? || ทดสอบ/เฉลย

think out. (phrv) คิดออกมา, Syn. think over, think through. think up.Figure out หรือ Figure it out มันมีความหมายว่า แก้ปัญหาได้ละ เข้าใจละ เช่น ▶️ I’ll figured it out when the time comes. เดียวถึงตอนนั้นชั้นก็คิดออกเองแหละ.To go off ถ้าไปเจอใช้กับปืน ระเบิด อาวุธ จะหมายถึง ลั่น ระเบิด เหมือน to explode เช่น The gun went off while he was cleaning it. ปืนลั่นขณะที่เขากำลังทำความสะอาดอยู่ … ถ้าใช้กับไฟ กระแสไฟฟ้า จะแปลว่า ดับ เช่น The lights in the building went off. ไฟในตึกนี้ดับ

See more: https://hocxenang.com/category/money

Figure It Out ใช้ยังไง

หมายถึง Figure it out ในภาษาไทยหมายความว่า แก้ปัญหาได้ หรือ เข้าใจได้ [1]. วลีนี้ใช้เมื่อเราต้องการหาวิธีแก้ปัญหาหรือเข้าใจเรื่องราวในสิ่งที่ไม่ค่อยชัดเจน ตัวอย่างการใช้งานของวลีนี้คือ Ill figure it out when the time comes หมายความว่า ฉันจะคิดออกเองเมื่อถึงเวลานั้นๆ [1].

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มลงในย่อหน้าด้านล่างได้:

 • Figure it out เป็นวลีที่ใช้บ่อยในการแก้ปัญหาหรือหาวิธีในการเข้าใจเรื่องราวที่ไม่ชัดเจน [1].
 • วลีนี้สามารถใช้ในบทสนทนาทั่วไปหรือในการแก้ปัญหาทางส่วนตัวได้ [1].
 • การใช้ Figure it out แสดงถึงความคิดริเริ่มและความสามารถในการหาทางออก [1].
 • วลีนี้สามารถใช้ในบริบททางการงานหรือชีวิตประจำวันได้ [1].

Learn more:

 1. Figure out กับ Find out สองสำนวนนี้ใช้ไม่เหมือนกันนะ … – Facebook
 2. figure it out. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Ill figure it out. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Go Off ใช้ยังไง

การใช้คำว่า go off ในบทบาทต่าง ๆ

เมื่อพูดถึงคำว่า go off ในภาษาอังกฤษ มีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ใช้ในประโยค ดังนี้:

 1. ใช้กับเสียงรบกวน: เมื่อใช้กับเสียงรบกวน เช่น เสียงนาฬิกาปลุกดัง จะแปลว่า ส่งเสียงดังรบกวน [1].

ตัวอย่างประโยค: The alarm clock went off and woke me up. (นาฬิกาปลุกดังและทำให้ฉันตื่นขึ้น) [1].

 1. ใช้กับการระเบิด: เมื่อใช้กับปืน, ระเบิด, หรืออาวุธอื่น ๆ จะหมายถึง ลั่น ระเบิด เหมือนกับคำว่า explode [1].

ตัวอย่างประโยค: The bomb went off and caused a loud explosion. (ระเบิดลั่นและก่อให้เกิดเสียงระเบิดดัง) [1].

 1. ใช้กับไฟหรือกระแสไฟฟ้า: เมื่อใช้กับไฟหรือกระแสไฟฟ้า จะแปลว่า ดับ [1].

ตัวอย่างประโยค: The lights in the building went off during the power outage. (ไฟในตึกดับในช่วงไฟดับ) [1].

 1. ใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม: เมื่อใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม จะแปลว่า เริ่มบูด กำลังจะเสีย [1].

ตัวอย่างประโยค: The milk smells bad because it is going off. (นมกลิ่นเน่าเพราะกำลังเสีย) [1].

ดังนั้น, คำว่า go off ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ใช้ในประโยค และต้องดูจากบริบทที่ให้มาเพื่อเข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง [1].


Learn more:

 1. Go Off…คำนี้เยอะนะ!
 2. go off แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. go off แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Can'T Think Of คิดไม่ออก | English By Chris
Can’T Think Of คิดไม่ออก | English By Chris
ปักพินโดย Paris Chiq ใน Learn | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ประเภทคำ
ปักพินโดย Paris Chiq ใน Learn | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ประเภทคำ
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
Quiz) วิธีฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษไปเลย โดยไม่แปลเป็นไทยในหัวก่อน #Kndvocabclass | คำนี้ดี Ep.393 - Youtube
Quiz) วิธีฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษไปเลย โดยไม่แปลเป็นไทยในหัวก่อน #Kndvocabclass | คำนี้ดี Ep.393 – Youtube
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก
รวมประโยค ขอคิดดูก่อน พูดยังไง? ในภาษาอังกฤษ - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
รวมประโยค ขอคิดดูก่อน พูดยังไง? ในภาษาอังกฤษ – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ รู้เรื่อง เข้าใจ อยากจะใช้ตอนไหน สมองคิดออก - Youtube
เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ รู้เรื่อง เข้าใจ อยากจะใช้ตอนไหน สมองคิดออก – Youtube
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร*เรียนภาษาอังกฤษ มาตั้งนานแต่พูดไม่ได้สักครั้งนึกแทบตายว่าประโยคนี้ต้องพูดอย่างไรแต่คิดไม่ออกเสียที หนังสือมือสอง สภาพ61% | Lazada.Co.Th
ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร*เรียนภาษาอังกฤษ มาตั้งนานแต่พูดไม่ได้สักครั้งนึกแทบตายว่าประโยคนี้ต้องพูดอย่างไรแต่คิดไม่ออกเสียที หนังสือมือสอง สภาพ61% | Lazada.Co.Th
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ คิดออก และ ภาษาอังกฤษ
วิธีการ คิดออก ในภาษาอังกฤษ
เทคนิคและกลวิธีในการ คิดออก ภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการ คิดออก ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ คิดออก ในภาษาอังกฤษ
การประยุกต์ใช้ คิดออก ในสถานการณ์ต่างๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *