การดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษ: เทคนิคและคำแนะนำ

แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และประโยคสั้นๆ ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

Keywords searched by users: การดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษ: เทคนิคและคำแนะนำ การดําเนินชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษ, เรียนรู้การใช้ชีวิต ภาษาอังกฤษ, คํา คม การใช้ชีวิต ภาษาอังกฤษ, วิถีชีวิต ภาษาอังกฤษ, ดํารงชีพ ภาษาอังกฤษ, ดําเนิน หมายถึง

1. ความหมายของ การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ

แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

ความหมายของการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษ

การดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษแปลว่า way of life [1] หรือ conduct of life [1] ซึ่งหมายถึงวิธีการในการดำเนินชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มคนใดก็ตาม ซึ่งสามารถแสดงถึงวิถีทางการใช้ชีวิต ลีลาชีวิต หรือวิธีการที่คนนั้นๆ ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถแปลได้เป็น วิถีทางการดำเนินชีวิต [2] หรือ ลีลาชีวิต [2] ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การดำเนินชีวิต ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The journey of a thousand miles begins with one step [3] ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตใหม่ๆ ด้วยการทำก้าวแรก และ Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life [3] ซึ่งหมายถึงการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และไม่ใช้เวลาไปกับชีวิตของคนอื่นๆ

การดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษยังสามารถแปลได้เป็น วิถีทางการดำเนินชีวิต [2] หรือ ลีลาชีวิต [2] ในภาษาไทย ซึ่งหมายถึงวิธีการในการใช้ชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มคนใดก็ตาม ซึ่งสามารถแสดงถึงวิถีทางการใช้ชีวิต ลีลาชีวิต หรือวิธีการที่คนนั้นๆ ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


Learn more:

 1. การดำเนินชีวิต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. ดำเนินชีวิต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 30 คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ชีวิตคิดบวก ความหมายดีๆ 2566/2023

2. คำศัพท์ที่ใช้แทน การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ

100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!

คำศัพท์ที่ใช้แทน การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ

การดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษสามารถแสดงออกได้ด้วยคำศัพท์ที่ใช้แทนการดำเนินชีวิตในทางที่แตกต่างกันไป ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้มักถูกใช้ในบริบทของการทำงานหรือการใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่ต้องการความเข้าใจและการสื่อสารที่ชัดเจนกัน

นี่คือบางคำศัพท์ที่ใช้แทน การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ:

 1. Lifestyle – รูปแบบการดำเนินชีวิต [1]
 2. Way of life – วิธีการดำเนินชีวิต [1]
 3. Living – การดำเนินชีวิต [1]
 4. Existence – การอยู่ร่วมกัน [1]
 5. Daily routine – กิจวัตรประจำวัน [1]
 6. Habits – นิสัย [1]
 7. Behavior – พฤติกรรม [1]
 8. Conduct – การปฏิบัติ [1]
 9. Manner of living – วิธีการดำเนินชีวิต [1]
 10. Mode of life – รูปแบบการดำเนินชีวิต [1]

คำศัพท์เหล่านี้สามารถใช้ในบทสนทนาหรือการเขียนเพื่ออธิบายหรือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษได้ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือการสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตได้


Learn more:

 1. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
 2. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand
 3. 50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร – JobsDB ไทย

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ

คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst

การดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษแปลว่า way of life หรือ lifestyle เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายวิธีการใช้ชีวิตหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มคนใดก็ตาม ภาษาอังกฤษมีหลายตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การดำเนินชีวิต ดังนี้:

 1. The way of life in the city is fast-paced and hectic [1].
  (การดำเนินชีวิตในเมืองเป็นระบบที่เร็วและยุ่งเหยิง)

 2. Many people are adopting a healthier way of life by exercising regularly and eating nutritious food [1].
  (มีผู้คนจำนวนมากที่กำลังนำวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขภาพมาใช้โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์)

 3. The pandemic has forced many people to adapt to a new way of life, including working from home and practicing social distancing [1].
  (การระบาดของโรคระบาดทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการดำเนินชีวิตใหม่ เช่น การทำงานที่บ้านและการปฏิบัติตนในเรื่องของระยะห่างทางสังคม)

 4. Some people choose a minimalist way of life, focusing on owning fewer possessions and living a simpler and more meaningful life [1].
  (บางคนเลือกที่จะมีวิธีการดำเนินชีวิตแบบมินิมอลิสต์ โดยให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินน้อยลงและมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความหมายมากขึ้น)


Learn more:

 1. การดำเนินชีวิต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดำเนินชีวิต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 30 คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ชีวิตคิดบวก ความหมายดีๆ 2566/2023

4. ความหมายของคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ

60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์

ความหมายของคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายหรือเสริมความหมายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราได้ ดังนี้:

 1. Life style / Lifestyle [1]

  • คำว่า life style หรือ lifestyle หมายถึง วิถีทางการดำเนินชีวิตหรือลีลาชีวิตของบุคคล ซึ่งรวมถึงการทำกิจวัตรประจำวัน การเลือกทานอาหาร การออกกำลังกาย การเลือกสิ่งที่จะซื้อหรือใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
 2. Live [1]

  • คำว่า live หมายถึง การมีชีวิตอยู่ การดำเนินชีวิต หรือการอาศัยอยู่ในสถานที่หนึ่งๆ
 3. Livelihood [1]

  • คำว่า livelihood หมายถึง วิธีการดำรงชีวิตหรือวิถีการที่ใช้ในการเลี้ยงชีพ หรือเพื่อเป็นแหล่งรายได้ในการดำเนินชีวิต
 4. Maintenance [1]

  • คำว่า maintenance หมายถึง การผดุงไว้ การธำรงไว้ หรือการดำเนินต่อไป ซึ่งสามารถใช้ในบริบทของวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิต
 5. Scrape [1]

  • คำว่า scrape หมายถึง การพอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง หรือการเผชิญกับสถานการณ์ที่ลำบาก หรือท้าทาย
 6. Scratch [1]

  • คำว่า scratch หมายถึง การดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก หรือการไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาได้
 7. Tao [1]

  • คำว่า tao หมายถึง เต๋า หรือพื้นฐานความประพฤติที่สมควรของมนุษย์หรือการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
 8. Taoism [1]

  • คำว่า taoism หมายถึง ศาสนาเต๋าของจีนที่เล่าจื้อเป็นผู้ตั้งขึ้นยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ

นี่เป็นเพียงบางคำที่เกี่ยคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายและเสริมความหมายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราได้ ดังนี้:

 1. Life style / Lifestyle [1]

  • ความหมาย: วิถีทางการดำเนินชีวิตหรือลีลาชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มคน
  • ตัวอย่างประโยค: Her lifestyle is focused on health and wellness.
 2. Livelihood [1]

  • ความหมาย: การดำรงชีวิตหรือวิธีการดำเนินชีวิต
  • ตัวอย่างประโยค: Fishing is their main livelihood.
 3. Maintenance [1]

  • ความหมาย: การดำเนินต่อไปหรือวิถีชีวิต
  • ตัวอย่างประโยค: The maintenance of a healthy lifestyle requires regular exercise and a balanced diet.
 4. Scrape [1]

  • ความหมาย: พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง
  • ตัวอย่างประโยค: Despite facing many challenges, she managed to scrape by and make a living.
 5. Scratch [1]

  • ความหมาย: ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก
  • ตัวอย่างประโยค: After losing his job, he had to start from scratch and rebuild his life.
 6. Tao [1]

  • ความหมาย: เต๋าหรือพื้นฐานความประพฤติที่สมควรของมนุษย์หรือการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
  • ตัวอย่างประโยค: The philosophy of Tao emphasizes living in harmony with nature.
 7. Taoism [1]

  • ความหมาย: ศาสนาเต๋าของจีนที่เล่าจื้อเป็นผู้ตั้งขึ้นยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
  • ตัวอย่างประโยค: Taoism teaches the principles of living a simple and balanced life.

Learn more:

 1. ดำเนินชีวิต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การดำเนินชีวิต แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 30 คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ชีวิตคิดบวก ความหมายดีๆ 2566/2023

5. แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ

14 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
14 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “ชีวิต”

การดำเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน ภายในหัวข้อนี้จะมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศและในสากล ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพและความรู้ที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้เครื่องมือการค้นหาออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ข่าว บล็อก หรือฐานข้อมูลทางการศึกษา เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น หนังสือ บทความวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจมีให้บริการในห้องสมุดหรือสำนักงานท้องถิ่นของคุณ

การค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในภาษาอังกฤษอาจช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและความรู้ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณเองได้มากยิ่งขึ้น

Categories: รายละเอียด 59 การดําเนินชีวิต ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และประโยคสั้นๆ ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และประโยคสั้นๆ ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

(n) way of life. คลังศัพท์ไทย (สวทช.) Conduct of life.

See more: https://hocxenang.com/category/money

การดําเนินชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษ

การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขได้ การดำเนินชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการดำเนินชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หัวข้อหลัก: การดำเนินชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. การตื่นนอนและการเตรียมตัว
 • เช่น การตื่นนอนในตอนเช้าและการทำความสะอาดร่างกาย [1]
 • การเตรียมตัวก่อนออกจากบ้าน เช่น การอาบน้ำและการสวมใส่เสื้อผ้า [1]
 1. การทานอาหาร
 • การเตรียมอาหารเช้าและการทานอาหารเช้า [1]
 • การเตรียมอาหารกลางวันและการทานอาหารกลางวัน [1]
 • การเตรียมอาหารเย็นและการทานอาหารเย็น [1]
 1. การทำงานหรือการเรียนรู้
 • การเตรียมตัวก่อนไปทำงานหรือเรียนรู้ เช่น การเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น [1]
 • การทำงานหรือการเรียนรู้ในช่วงเช้าหรือกลางวัน [1]
 • การทำงานหรือการเรียนรู้ในช่วงบ่ายหรือเย็น [1]
 1. การออกกำลังกาย
 • การวางแผนและการออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือกลางวัน [1]
 • การวางแผนและการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็น [1]
 1. การพักผ่อนและการนอนหลับ
 • การวางแผนและการพักผ่อนในช่วงเช้าหรือกลางวัน [1]
  -การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขได้ การดำเนินชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ในบทความนี้เราจะพูดถึงการดำเนินชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

การดำเนินชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษมีหลายด้านที่คุณควรใส่ใจ เช่น การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ การวางแผนและจัดการเวลา การดูแลความสะอาดในบ้าน การเตรียมอาหารและการกินอาหารที่เหมาะสม การจัดการการเงิน และการพัฒนาตนเอง [1].

เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้คือขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษ:

 1. การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ:

  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ [1].
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลย์ [1].
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม [1].
  • พักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพจิตใจ [1].
 2. การวางแผนและจัดการเวลา:

  • กำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงาน [1].
  • ใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการเวลา เช่น ปฏิทิน และตั้งเวลา [1].
  • จัดลำดับความสำคัญของงานและกิจกรรม [1].
 3. การดูแลความสะอาดในบ้าน:

  • ทำความส

Learn more:

 1. 200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน – MyLearnVille
 2. รวม 50+ ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันง่ายๆ แค่จำไปใช้ก็สื่อสารได้เลย !
 3. 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Daily Life English – Excellence Center for Teaching and Learning
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
30 คำคมข้อคิดดีๆ ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย
30 คำคมข้อคิดดีๆ ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย
14 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
14 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “ชีวิต”
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ (Life Quotes) – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

1. ความหมายของ การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ
2. คำศัพท์ที่ใช้แทน การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ
4. ความหมายของคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ
5. แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิต ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *