การจัดเก็บภาษาอังกฤษ: วิธีและเคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้

วลี KEEP 🚩 มีความหมายมากกว่า เก็บรักษา #วลีภาษาอังกฤษ

วลี Keep 🚩 มีความหมายมากกว่า เก็บรักษา #วลีภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: การจัดเก็บภาษาอังกฤษ: วิธีและเคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ จัดเก็บอุปกรณ์ ภาษาอังกฤษ, จัดเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ, พื้นที่จัดเก็บ ภาษาอังกฤษ, ถูกจัดเก็บ ภาษาอังกฤษ, จัดเก็บให้เรียบร้อย ภาษาอังกฤษ, จัดเก็บให้เป็นระเบียบ ภาษาอังกฤษ, การเก็บรักษา ภาษาอังกฤษ, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา โดยการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ และเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำศัพท์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้การค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเป็นไปตามมาตรฐาน SEO ของ Google นั้น จะมีหลายวิธีที่เราสามารถทำได้ เช่น การใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา การเขียนเนื้อหาที่มีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพ การใช้หัวข้อและรายการเพื่อเพิ่มความชัดเจนในเนื้อหา และอื่น ๆ

ด้านล่างนี้คือรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำที่ได้จาก Cambridge [1]:

หัวข้อที่ 1: คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ

 • ความสามารถ [1]
 • เกี่ยวกับ [1]
 • ข้างต้น [1]
 • ในต่างประเทศ [1]
 • การไม่อยู่ [1]
 • ไม่อยู่ [1]
 • ยอมรับ [1]
 • ยอมรับได้ [1]
 • อุบัติเหตุ [1]
 • ความสอดคล้อง [1]
 • ตามที่ [1]
 • บัญชี [1]
 • ปวดเมื่อย [1]
 • กรด [1]
 • ข้าม [1]
 • การกระทำ [1]
 • การกระทำ [1]
 • กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง [1]
 • กิจกรรม [1]
 • นักแสดง [1]
 • นักแสดงหญิง [1]
 • ที่เกิดขึ้นจริง [1]
 • เพิ่ม [1]
 • การบวก, การเพิ่ม [1]
 • ที่อยู่ [1]
 • คำคุณศัพท์ [1]
 • การชมเชย [1]
 • ชม [1]
 • ยอมรับ [1]
 • การอนุญาตให้เข้า [1]
 • ผู้ใหญ่ [1]
 • ก้าวหน้า [1]
 • ความได้เปรียบ [1]
 • การผจญภัย [1]
 • คำวิเศษณ์ [1]
 • โฆษณา [1]
 • การการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา โดยการค้นหาคำศัพท์ที่เหมาะสมและมีความหมายที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ในบทความนี้จะนำเสนอรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สามารถใช้ในการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้ [1] [2]

นี่คือรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำที่สามารถใช้ในการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้:

 1. ability – ความสามารถ
 2. about – เกี่ยวกับ
 3. above – ข้างต้น
 4. abroad – ในต่างประเทศ
 5. absence – การไม่อยู่
 6. absent – ไม่อยู่
 7. accept – ยอมรับ
 8. acceptable – ยอมรับได้
 9. accident – อุบัติเหตุ
 10. accordance – ความสอดคล้อง
 11. according to – ตามที่
 12. account – บัญชี
 13. ache – ปวดเมื่อย
 14. acid – กรด
 15. across – ข้าม
 16. act – การกระทำ
 17. action – การกระทำ
 18. active – กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
 19. activity – กิจกรรม
 20. actor – นักแสดง
 21. actress – นักแสดงหญิง
 22. actual – ที่เกิดขึ้นจริง
 23. add – เพิ่ม
 24. addition – การบวก, การเพิ่ม
 25. address – ที่อยู่
 26. adjective – คำคุณศัพท์
 27. admiration – การชมเชย
 28. admire – ชม
 29. admit – ยอมรับ
 30. admittance – การอนุญาตให้เข้า
 31. adult – ผู้ใหญ่
 32. advanced – ก้าวหน้า
 33. advantage – ความได้เปรียบ
 34. adventure – การผจญภัย
 35. adverb – คำวิเศษณ์
 36. advertise – โฆษณา
 37. advertisement – การโฆษณา
 38. advice – แนะนำ
 39. advise – คำแนะนำ
 40. affair – เรื่อง
 41. afford – สามารถซื้อได้
 42. afraid – กลัว
 43. after – หลัง, หลังจาก
 44. afternoon – ตอนบ่าย
 45. afterwards – ภายหลัง
 46. again –

Learn more:

 1. Cambridge: ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ
 2. คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ

การอ่านคำศัพท์และคำแปล

การอ่านคำศัพท์และคำแปลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การอ่านคำศัพท์และคำแปลเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นี่คือขั้นตอนการอ่านคำศัพท์และคำแปลในภาษาอังกฤษ:

 1. อ่านคำศัพท์: เริ่มต้นด้วยการอ่านคำศัพท์ให้เข้าใจความหมายและการออกเสียงของคำ สามารถใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อหาคำศัพท์ที่ต้องการเรียนรู้

 2. อ่านคำแปล: หลังจากที่ได้อ่านคำศัพท์แล้ว ควรอ่านคำแปลเพื่อเข้าใจความหมายของคำนั้น สามารถใช้พจนานุกรมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่มีคำแปลภาษาอังกฤษไทยเพื่อช่วยในการอ่านคำแปลได้

 3. ฝึกอ่านคำศัพท์และคำแปล: เพื่อเพิ่มความจำของคำศัพท์และคำแปล ควรฝึกอ่านคำศัพท์และคำแปลอย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้แบบฝึกหัดที่มีคำศัพท์และคำแปลให้ฝึกอ่านได้

 4. ใช้คำศัพท์และคำแปลในประโยค: เพื่อให้คำศัพท์และคำแปลเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น ควรนำคำศัพท์และคำแปลมาใช้ในประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น I like to eat delicious food (ฉันชอบกินอาหารอร่อย)

 5. ทบทวนและฝึกซ้อม: เพื่อให้คำศการอ่านคำศัพท์และคำแปลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์และคำแปลช่วยให้เราสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการอ่านคำศัพท์และคำแปลในภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน SEO ของ Google

การอ่านคำศัพท์และคำแปลในภาษาอังกฤษ

1. การอ่านคำศัพท์ (Vocabulary Reading)

การอ่านคำศัพท์เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคำศัพท์ใหม่เข้าสู่สำรวจคำศัพท์ของเราอีกด้วย

วิธีการอ่านคำศัพท์

 • อ่านคำศัพท์ออกเสียงตามสัทอักษรที่กำหนดในภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราเข้าใจและจำคำศัพท์ได้ดีขึ้น
 • อ่านคำศัพท์ออกเสียงอย่างช้าๆ เพื่อให้เราเข้าใจและจำคำศัพท์ได้ถูกต้อง
 • อ่านคำศัพท์ออกเสียงหลายครั้งเพื่อฝึกการออกเสียงและความชัดเจนของเสียง

2. การค้นหาคำแปล (Translation Search)

การค้นหาคำแปลเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคำแปลใหม่เข้าสู่สำรวจคำศัพท์ของเราอีกด้วย

วิธีการค้นหาคำแปล

 • ใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์ เช่น Google Translate เพื่อค้นหาคำแปลของคำศัพท์ที่ต้องการ
 • อ่านคำแปลออกเสียงตามสัทอักษรที่กำหนดในภาษาอังกฤ

Learn more:

 1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – YouTube
 2. คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คํา ตามหัวข้อให้ระดับเริ่มต้ในปี ค.ศ. 2566

การเพิ่มคำศัพท์ในรายการจัดเก็บ

การเพิ่มคำศัพท์ในรายการจัดเก็บคือกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มคำศัพท์ใหม่เข้าสู่รายการคำศัพท์ที่เรามีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความรู้ความเข้าใจในภาษาที่เรากำลังศึกษา การเพิ่มคำศัพท์ในรายการจัดเก็บสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

 1. การอ่านและศึกษา: อ่านหนังสือ บทความ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เราสนใจ เพื่อค้นหาคำศัพท์ใหม่ที่เรายังไม่รู้จัก และเพิ่มเข้าสู่รายการจัดเก็บของเรา [2].

 2. การฟังและพูด: ฟังบทสนทนา รายการวิทยุ หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เราสนใจ เพื่อตระหนักถึงคำศัพท์ใหม่และเพิ่มเข้าสู่รายการจัดเก็บของเรา [2].

 3. การใช้แอปพลิเคชัน: ใช้แอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการเรียนรู้ภาษา เช่นแอปพลิเคชันพจนานุกรม แอปพลิเคชันเรียนภาษา หรือแอปพลิเคชันเกมที่เน้นการเรียนรู้ภาษา เพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในรายการจัดเก็บของเรา [2].

 4. การเข้าร่วมคอร์สออนไลน์: เข้าร่วมคอร์สออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้ภาษา เช่นคอร์สออนไลน์ฟรีหรือคอร์สออนไลน์ที่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และเพิ่มเข้าสู่รายการจัดเก็บของเรา [2].

 5. การใช้เทคนิคการจำ: ใช้เทคนิคการจำเพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์ใหม่ เช่นการสร้างคำนมัสการ การใช้คำสะกด หรือการสร้างคำที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ต้องการจำ เพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ในรายการจัดเก็บของเรา [2].

 6. การเพิ่มคำศัพท์ในรายการจัดเก็บคือกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มคำศัพท์ใหม่เข้าสู่รายการคำศัพท์ที่เรามีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในภาษาที่เรากำลังศึกษา การเพิ่มคำศัพท์ในรายการจัดเก็บสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

 7. การอ่านและศึกษา: อ่านหนังสือ บทความ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เราสนใจ เพื่อค้นหาคำศัพท์ใหม่ที่เรายังไม่รู้จัก และเพิ่มเข้าสู่รายการจัดเก็บของเรา [2].

 8. การฟังและพูด: ฟังบทสนทนา รายการวิทยุ หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เราสนใจ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และเพิ่มเข้าสู่รายการจัดเก็บของเรา [2].

 9. การใช้แอปพลิเคชัน: ใช้แอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการเรียนรู้ภาษา เช่นแอปพลิเคชันที่มีคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง เพื่อช่วยในการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ [2].

 10. การเข้าร่วมคอร์สออนไลน์: เข้าร่วมคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เราสนใจ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และเพิ่มเข้าสู่รายการจัดเก็บของเรา [2].

 11. การใช้เทคนิคการจดจำ: ใช้เทคนิคการจดจำเพื่อช่วยในการจำคำศัพท์ใหม่ เช่นการสร้างคำสะกดหรือการสร้างคำขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้นๆ [2].

การเพิ่มคำศัพท์ในรายการจัดเก็บเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่มันเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาของเรา ดังนั้น ควรมีความตั้งใจและความพยาย


Learn more:

 1. Canvas ให้คำจำกัดความคำศัพท์ที่ใช้เพื่อเรียกคุณสมบ… – Instructure Community – 482320
 2. ความสามารถในการเพิ่มฟังก์ชัน | Microsoft Learn
 3. เพิ่มคำพ้องความหมายให้การสอบถามข้อมูล – Tableau

การจัดเก็บคำศัพท์โดยหมวดหมู่

การจัดเก็บคำศัพท์โดยหมวดหมู่เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ การจัดเก็บคำศัพท์แบบนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแบ่งคำศัพท์ตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เราสามารถจดจำและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

นี่คือขั้นตอนการจัดเก็บคำศัพท์โดยหมวดหมู่:

 1. วางแผนและกำหนดหมวดหมู่: ก่อนที่จะเริ่มการจัดเก็บคำศัพท์ ควรวางแผนและกำหนดหมวดหมู่ที่เหมาะสมสำหรับคำศัพท์ที่ต้องการจัดเก็บ หมวดหมู่สามารถแบ่งตามหลักการต่างๆ เช่น หมวดหมู่ตามหมวดอาชีพ หมวดหมู่ตามความหมาย หรือหมวดหมู่ตามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน

 2. จัดเก็บคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่: เมื่อกำหนดหมวดหมู่แล้ว ให้เริ่มจัดเก็บคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ สามารถใช้วิธีการเขียนลงในสมุดโน้ตหรือใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดเก็บคำศัพท์ได้ ในขณะที่จัดเก็บคำศัพท์ ควรระบุคำศัพท์และความหมายของแต่ละคำศัพท์ให้ชัดเจน

 3. ทบทวนและฝึกฝน: เพื่อให้คำศัพท์ที่จัดเก็บได้ถูกจดจำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทบทวนและฝึกฝนคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่อย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การท่องศัพท์แบการจัดเก็บคำศัพท์โดยหมวดหมู่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ การจัดเก็บคำศัพท์แบบนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนำคำศัพท์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดเก็บคำศัพท์โดยหมวดหมู่สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

 4. แบ่งคำศัพท์ตามหมวดหมู่ของความหมาย:

  • จัดกลุ่มคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันเข้าด้วยกัน เช่น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (work-related vocabulary) หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (travel-related vocabulary) [1].
  • ใช้หมวดหมู่ของคำศัพท์เป็นตัวช่วยในการจดจำ เช่น จัดกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (environment-related vocabulary) หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (food-related vocabulary) [2].
 5. ใช้เทคนิคการจัดเก็บคำศัพท์แบบสี:

  • ใช้สีเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์ เช่น ใช้สีแดงสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ใช้สีเขียวสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง [1].
  • ใช้สีเพื่อเน้นคำศัพท์ที่ต้องการจดจำเป็นพิเศษ เช่น ใช้สีเหลืองสำหรับคำศัพท์ที่ยากจำ หรือใช้สีส้มสำหรับคำศัพท์ที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม [2].
 6. ใช้เทคนิคการจัดเก็บคำศัพท์แบบติดกระดาษ:

  • เขียนคำศัพท์ลงบนกระดาษโน้ตแล้วนำไปติดตามที่ต่างๆ ในบ้านหรือหอพัก เช่น ติดคำศัพท์บนกระจกห้องน้ำ ผนังห้องนอน หรือประตูตู้เย็น [1].
  • ติดกระดาษคำ

Learn more:

 1. แชร์ทริคท่องศัพท์ฉบับเร่งด่วน Short-term memory! – OFM blog
 2. 5 ขั้นตอน การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ
 3. พื้นฐาน object ใน Python

การแบ่งประเภทคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การแบ่งประเภทคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ภาษาอังกฤษมีการแบ่งประเภทคำศัพท์ออกเป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ Noun (คำนาม), Pronoun (คำสรรพนาม), Verb (คำกริยา), Adjective (คำคุณศัพท์), Adverb (คำกริยาวิเศษณ์), Preposition (คำบุพบท), Conjunction (คำสันธานหรือคำเชื่อม), และ Interjection (คำอุทาน) [1].

 1. Noun (คำนาม): คำนามเป็นคำที่ใช้ในการแสดงบุคคล สถานที่ สิ่งของ ความคิดเห็น และความรู้สึก เช่น cat (แมว), book (หนังสือ), love (ความรัก) [1].

 2. Pronoun (คำสรรพนาม): คำสรรพนามใช้แทนคำนามหรือชี้แจงบุคคลหรือสิ่งของ เช่น I (ฉัน), you (คุณ), he (เขา) [1].

 3. Verb (คำกริยา): คำกริยาใช้ในการแสดงการกระทำ สภาวะ หรือเหตุการณ์ เช่น run (วิ่ง), eat (กิน), sleep (นอน) [1].

 4. Adjective (คำคุณศัพท์): คำคุณศัพท์ใช้ในการบรรลุถึงคุณลักษณะ สภาพ หรือลักษณะของคำนาม เช่น beautiful (สวยงาม), tall (สูง), happy (มีความสุข) [1].

 5. Adverb (คำกริยาวิเศษณ์): คำกริยาวิเศษณ์ใช้ในการแสดงความถี่ ปริมาณ หรือวิธีการของการกระทำ เช่น quickly (อย่างรวดเร็ว), very (มาก), always (เสมอ) [1].

 6. Preposition (คำบุพบท): คำบุพบทใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามหรือคำสรรพนามกับคำอื่น ๆ เช่น in (ใน), on (บน), at (ที่) [1].

 7. Conjunction (คำสันธานหรือคำเชื่อม): คำสันธานหรือคำเชื่อมใช้ในการเชื่อมคำ ประโยค หรือวลีเข้าด้วยกัน เช่น and (และ), but (แต่), or (หรือ) [1].

 8. Interjection (คำอุทาน): คำอุทานใช้ในการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึการแบ่งประเภทคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคำในประโยค ภาษาอังกฤษมีการแบ่งประเภทคำศัพท์ออกเป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ Noun (คำนาม), Pronoun (คำสรรพนาม), Verb (คำกริยา), Adjective (คำคุณศัพท์), Adverb (คำกริยาวิเศษณ์), Preposition (คำบุพบท), Conjunction (คำสันธานหรือคำเชื่อม), และ Interjection (คำอุทาน) [1].

นี่คือการแบ่งประเภทคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละประเภทอย่างละเอียด:

 1. Noun (คำนาม): คำนามเป็นคำที่ใช้ในการแสดงบุคคล สถานที่ สิ่งของ ความคิด ความรู้สึก หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นตัวบุคคล ตัวสิ่ง หรือความเป็น [1].

ตัวอย่างคำนาม:

 • Dog (หมา)
 • Book (หนังสือ)
 • Teacher (ครู)
 1. Pronoun (คำสรรพนาม): คำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ให้เกิดคำซ้ำซ้อนในประโยค หรือใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของที่เป็นตัวบุคคลหรือสิ่งของ [1].

ตัวอย่างคำสรรพนาม:

 • I (ฉัน)
 • You (คุณ)
 • He (เขา)
 1. Verb (คำกริยา): คำกริยาเป็นคำที่ใช้ในการแสดงการกระทำ การเคลื่อนไหว หรือสภาวะของคน สัตว์ หรือสิ่งของ [1].

ตัวอย่างคำกริยา:

 • Run (วิ่ง)
 • Eat (กิน)
 • Sleep (นอน)
 1. Adjective (คำคุณศัพท์): คำคุณศัพท์เป็นคำที่ใช้ในการบรรลุถึงคุณลักษณะ สถานะ หรือคุณภาพของคน สัตว์ หรือสิ่งของ [1].

ตัวอย่างคำคุณศัพท์:

 • Beautiful (สวยงาม)
 • Big (ใหญ่)
 • Happy (มีความสุข)
 1. Adverb (คำกริยาวิเศษณ์): คำกริยาวิเศษณ์เป็นคำที่ใช

Learn more:

 1. โปสเตอร์ชนิดของคําในภาษาอังกฤษ 8 ชนิด – ชีทสรุป Parts of Speech
 2. KruoiySmartEng: การเรียนรู้คำศัพท์
 3. ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ ทั้ง 8 | krukat

การบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญ

การบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญเป็นกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาภาษา เพื่อช่วยให้เราจดจำและนำคำศัพท์เหล่านั้นไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะภาษาของเรา ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญในภาษาไทยตามมาตรฐาน SEO ของ Google

วิธีการบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญในภาษาไทย

 1. สร้างสมุดจดคำศัพท์: เริ่มต้นด้วยการสร้างสมุดจดคำศัพท์ที่สะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถใช้สมุดจดภาษาไทยทั่วไปหรือใช้แอปพลิเคชันสำหรับบันทึกคำศัพท์ก็ได้ สร้างหัวข้อหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บคำศัพท์ให้เป็นระเบียบ และเขียนคำศัพท์ที่สำคัญลงในสมุดจดคำศัพท์เมื่อคุณพบคำศัพท์ใหม่ อย่าลืมใส่คำแปลหรือความหมายของคำศัพท์ด้วย

 2. ใช้เทคนิคการจำคำศัพท์: การจำคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญในการฝึกภาษา คุณสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยในการจำคำศัพท์ได้ เช่น การใช้การจินตนาการในการสร้างภาพของคำศัพท์ หรือการเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นภาษาไทย

 3. ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกคำศัพท์: ในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษา คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการบันทึกคำศัพทการบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญเป็นกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาภาษา เพื่อช่วยให้เราจดจำและนำคำศัพท์เหล่านั้นไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้ความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญในภาษาไทยและวิธีการใช้งานให้เหมาะสมตามมาตรฐาน SEO ของ Google

วิธีการบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญในภาษาไทย

 1. สร้างสมุดจดคำศัพท์: สร้างสมุดจดคำศัพท์ที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้สมุดจดภาษาไทยหรือแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกคำศัพท์ได้ [1].
 2. จดคำศัพท์ที่เรียนรู้: จดคำศัพท์ที่เรียนรู้ในสมุดจดคำศัพท์ โดยระบุคำศัพท์ที่สำคัญและควรจดจำ [1].
 3. รวบรวมคำศัพท์จากแหล่งที่มาต่าง ๆ: รวบรวมคำศัพท์จากหนังสือ เว็บไซต์ หรือแหล่งอื่น ๆ ที่มีคำศัพท์ที่สนใจ และจดลงในสมุดจดคำศัพท์ [2].
 4. จดคำศัพท์พร้อมคำแปล: จดคำศัพท์พร้อมคำแปลในภาษาอื่น ๆ ที่เราต้องการเรียนรู้ เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้ความหมายและการใช้งานของคำศัพท์ได้ [2].
 5. จดตัวอย่างประโยค: จดตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ที่สนใจ เพื่อให้เราเข้าใจวิธีการใช้คำศัพท์ในประโยค [2].
 6. ทบทวนและฝึกใช้คำศัพท์: ทบทวนคำศัพท์ที่บันทึกไว้ในสมุ

Learn more:

 1. สมุดจดคำศัพท์สุด cute 💖 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย ทรายมาแชร์🌷 | Lemon8
 2. 🦄 ท่องศัพท์เป็นเซ็ต จำง่าย ไม่ต้องจดเอง 💝✨ | วิดีโอที่เผยแพร่โดย Seesun Shop | Lemon8
 3. 7 เทคนิคการจำ คำศัพท์ได้ไวและนำไปใช้ได้จริง – Engcouncil

การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในประโยค

การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในประโยคเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันเป็นอย่างดีกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของตนเอง ในบทความนี้จะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในประโยคเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้เลยค่ะ

1. คำศัพท์ที่ใช้ในการทักทาย (Greetings)

 • Hello/ Hey/ Hi. (สวัสดี) [1]
 • Good morning/ afternoon/ evening. (สวัสดีตอนเช้า/บ่าย/เย็น) [1]
 • What’s going on? (เป็นไงบ้าง) [1]
 • How’s it going? (เป็นไงบ้าง) [1]
 • How are you? (เป็นไงบ้าง) [1]
 • How’s everything? (ทุกอย่างเป็นยังไง) [1]
 • What have you been up to? (คุณเป็นอย่างไรบ้าง) [1]
 • Nice to meet you! (ยินดีที่ได้รู้จัก) [1]
 • Pleased to meet you. (ยินดีที่ได้รู้จัก) [1]
 • Long time no see. (ไม่ได้เจอกันนานเลย) [1]

2. คำศัพท์ที่ใช้ในการแนะนำตัว (Introducing oneself)

 • I’m (ชื่อจริง) but people here call me (ชื่อเล่น). (ฉันชื่อ…แต่คนส่วนใหญ่เรียกฉันว่า…) [1]
 • You can call me (ชื่อเล่น). (คุณเรียกฉันว่า…) [1]
 • I come from (ชื่อประเทศ). (ฉันมาจาก…) [1]
 • I was born and raised in (ชื่อเมือง/ประเทศ). (ฉันเกิดและโตที่…) [1]
 • I live in (ชื่อเมือง/ประเทศ). (ฉันอาศัยอยู่ที่…) [1]
 • I work as (อาชีพ). (ฉันทำงานเป็น…) [1]
 • I’m a student at (ชื่อโรงเรียน/มหาลัย). (ฉันเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่…) [1]
 • I’m (อายุ) years old. (ฉันอายุ…ปี) [1]
 • I love (งานอดิเรก). (ฉันรักการ…) [1]
 • My hobbies are… (งานอดิเรกของฉันคือ…) [1]

3. คำศัพท์ที่ใช้ในการขอบคุณ (Expressing gratitude)

 • Thank you. (ขอบคุณ) [1]
 • Thanks a lot.การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในประโยคเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันได้ในสังคมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google ของเนื้อหานี้ จะมาแนะนำวิธีการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในประโยคให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

1. การทักทาย (Greetings)

 • สวัสดี (Hello) [1]
 • สวัสดีตอนเช้า (Good morning) [1]
 • สวัสดีตอนบ่าย (Good afternoon) [1]
 • สวัสดีตอนเย็น (Good evening) [1]
 • สวัสดีครับ/ค่ะ (Hi) [1]
 • สวัสดีทุกคน (Hello everyone) [1]

2. การแนะนำตัว (Introductions)

 • ฉันชื่อ… (My name is…) [1]
 • คุณเรียกฉันว่า… (You can call me…) [1]
 • ฉันมาจาก… (I come from…) [1]
 • ฉันทำงานเป็น… (I work as…) [1]
 • ฉันเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่… (I am a student at…) [1]
 • ฉันอายุ… ปี (I am… years old) [1]

3. การขอบคุณ (Expressions of Gratitude)

 • ขอบคุณ (Thank you) [1]
 • ขอบคุณมาก (Thank you very much) [1]
 • ขอบคุณล่วงหน้า (Thanks in advance) [1]
 • ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ (Thank you for your help) [1]
 • ขอบคุณมาก ๆ เลย (Thanks a million) [1]
 • ฉันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจริง ๆ (I really appreciate your help) [1]

4. การสอบถาม (Asking Questions)

 • คุณเป็นอย่างไรบ้าง? (How are you?) [1]
 • ทุกอย่างเป็นยังไง? (Hows everything?) [1]
 • คุณเป็นอย่างไรบ้าง? (Hows it going?) [1]
 • คุณทำอะไรอยู่? (What are you doing?) [1]
 • คุณทำอะไรมา? (What have you been up to?) [1]

5. การแสดงความยินดี (Expressions of Congratulations)

 • ขอแสดงความยินดี (Congratulations) [1]
 • ยินดีที่ได้รู้จัก (Nice to meet you) [1]
 • ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Pleased to meet you) [1]
 • ยินดีที่ได้เจ

Learn more:

 1. แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
 2. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
 3. 200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน – MyLearnVille

Categories: สรุป 61 การ จัด เก็บ ภาษา อังกฤษ

วลี KEEP 🚩 มีความหมายมากกว่า เก็บรักษา #วลีภาษาอังกฤษ
วลี KEEP 🚩 มีความหมายมากกว่า เก็บรักษา #วลีภาษาอังกฤษ

See more: https://hocxenang.com/category/money

จัดเก็บอุปกรณ์ ภาษาอังกฤษ

จัดเก็บอุปกรณ์ ภาษาอังกฤษ

การจัดเก็บอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถรักษาและอนุรักษ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้งานในระยะยาว ในบทความนี้เราจะพูดถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ในภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ SEO ของ Google ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงอันดับการค้นหาของ Google ของเว็บไซต์ของคุณได้

เริ่มต้นการจัดเก็บอุปกรณ์

เมื่อเราต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ เราสามารถใช้คำว่า organize หรือ store เพื่อแสดงถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ในภาษาอังกฤษ [1].

วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์

เมื่อเราต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ เราสามารถใช้คำว่า arrange หรือ organize เพื่อแสดงถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ [1].

การเลือกที่จัดเก็บอุปกรณ์

เมื่อเราต้องการเลือกที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่เหมาะสม ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ เราสามารถใช้คำว่า storage options เพื่อแสดงถึงตัวเลือกที่เราสามารถเลือกใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์ [1].

คำถามที่พบบ่อย

1. จัดเก็บอุปกรณ์ในภาษาอังกฤษคืออะไร?

การจัดเก็บอุปกรณ์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า storage [1].

2. วิธีการจัดเก็บอุปกร# จัดเก็บอุปกรณ์ ภาษาอังกฤษ

การจัดเก็บอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถรักษาและอนุรักษ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้งานในระยะยาว ในบทความนี้เราจะพูดถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ในภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ SEO ของ Google ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงอันดับการค้นหาใน Google ของเว็บไซต์ของคุณได้

เริ่มต้นการจัดเก็บอุปกรณ์

เมื่อเราต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ ดังนี้:

 1. Storage: หมายถึงการเก็บรักษาอุปกรณ์ในที่เฉพาะ เช่น ตู้เก็บของหรือลิ้นชัก [1].
 2. Organize: หมายถึงการจัดเรียงอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ เช่น การจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม [1].
 3. Store: หมายถึงการเก็บรักษาอุปกรณ์ในที่เฉพาะ เช่น การเก็บของในคลังสินค้า [1].
 4. Keep: หมายถึงการรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น การรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและไม่มีความชื้น [1].

คำถามที่พบบ่อย

1. จัดเก็บอุปกรณ์ในภาษาอังกฤษหมายถึงอะไร?

การจัดเก็บอุปกรณ์ในภาษาอังกฤษหมายถึงการเก็บรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและเป็นระเบียบ [1].

2. วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบอย่างไร?

 • ใช้ตู้เก็บของหรือลิ้นชักเพื่อเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ [1].
 • ใช้แฟ้มเก็บของเพื่

Learn more:

 1. จัดเก็บ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การจัดเก็บเครื่องมือ (kan chatkep khenuengmue) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 3. storage แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

จัดเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ

จัดเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ

การจัดเก็บข้อมูลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในการสื่อสารระหว่างประเทศ การจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ในบทความนี้เราจะพูดถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนการค้นหาใน Google ของคุณ

หัวข้อหลัก: จัดเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. การจัดเก็บข้อมูลคืออะไร?

 2. ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลในภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการจัดเก็บข้อมูลในภาษาอังกฤษ

 4. เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลในภาษาอังกฤษ

 5. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในภาษาอังกฤษ

 6. การจัดเก็บข้อมูลคืออะไร?
  การจัดเก็บข้อมูลในภาษาอังกฤษหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ตามต้องการในภายหลัง [1]. การจัดเก็บข้อมูลนั้นสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล (database), การจัดเก็บข้อมูลในไฟล์ (file), หรือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการขององค์กรหรือบุคคลที่ใช้ข้อมูลนั้น [1].

 7. ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลในภาษาอังกฤษ
  การจัดเก็บข้อมูลในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรหรือบุคคล การจัดเเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ คือกระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการศึกษา วิจัย หรือการพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้เป็นสื่อที่สำคัญในการเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ โดยมีเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เก็บข้อมูลภาษาอังกฤษอย่างมากมาย ทำให้ผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว [1].

การจัดเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ สามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การใช้เครื่องมือแบบกลุ่มเป้าหมาย (targeted sampling) เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีการสกัดข้อมูล (data scraping) เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยข้อมูลภาษาอังกฤษ [1].

การจัดเก็บข้อมูล ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญอย่างมากในหลายด้าน เช่น:

 1. การศึกษาและวิจัย: ข้อมูลภาษาอังกฤษที่เก็บรวบรวมได้จะช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยสามารถศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้อย่างละเอียดและเชื่อถือได้ [1].
 2. การพัฒนาภาษาอังกฤษ: ข้อมูลภาษาอังกฤษที่เก็บรวบรวมได้จะช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้งาน [1].
 3. การสื่อสาร: ข้อมูลภาษาอังกฤษที่เก็

Learn more:

 1. เก็บข้อมูล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เก็บข้อมูล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จัดเก็บข้อมูล (chatkep khomun) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
Collect / Gather Data แปลว่า เก็บข้อมูล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Collect / Gather Data แปลว่า เก็บข้อมูล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ
การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย Hr ไม่รู้ไม่ได้ - Jobsdb ไทย
ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย Hr ไม่รู้ไม่ได้ – Jobsdb ไทย

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
การอ่านคำศัพท์และคำแปล
การเพิ่มคำศัพท์ในรายการจัดเก็บ
การจัดเก็บคำศัพท์โดยหมวดหมู่
การแบ่งประเภทคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
การบันทึกคำศัพท์ที่สำคัญ
การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในประโยค

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *