ก่อไฟ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์ ก่อไฟ

Be On Fire แปลว่า ไฟไหม้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

เรียนภาษาอังกฤษกับ Newsy Vocab คำในข่าว Ep.57 ‘Fire’ ไม่ได้แปลว่า ‘ไฟ’ เพียงอย่างเดียว

Keywords searched by users: ก่อไฟ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์ ก่อไฟ จุดไฟ ภาษาอังกฤษ, เตาถ่าน ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ก่อไฟ เป็นภาษาอังกฤษ

Be On Fire แปลว่า ไฟไหม้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Be On Fire แปลว่า ไฟไหม้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

การแปลคำว่า ก่อไฟ เป็นภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 1. Firing [1]: หมายถึง การยิง, การจุดไฟ, การก่อไฟ, เชื้อเพลิง, การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว
 2. Kindle [1]: หมายถึง จุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, กระตุ้น, ปลุก, เร้า, อารมณ์
 3. Refresh [1]: หมายถึง ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้สดชื่น, กระตุ้นความจำ, ก่อไฟ, เติมพลัง, อัดแบตเตอรี่, ทำให้ฟื้นคืน

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น:

 1. Ignite [3]: หมายถึง ก่อไฟ, จุด, จุดไฟ

ดังนั้น การแปลคำว่า ก่อไฟ เป็นภาษาอังกฤษอาจมีหลายคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทและความหมายที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการและบริบทที่ใช้ในประโยค


Learn more:

 1. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Ignite แปลว่า ก่อไฟ, จุด, จุดไฟ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

ความหมายของ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

เกมทายคำศัพท์อังกฤษ Ep.28 - ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ - English Vocab - Youtube
เกมทายคำศัพท์อังกฤษ Ep.28 – ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ – English Vocab – Youtube

ความหมายของ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า ก่อไฟ มีความหมายเกี่ยวกับการจุดไฟหรือเริ่มต้นการเผาไฟ โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้งานไฟ ดังนั้น, คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายคำ เช่น firing, kindle, refresh, ignite, light เป็นต้น [1][2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 • He used a match to ignite the fire. (เขาใช้ไม้ขีดเพื่อก่อไฟ)
 • She kindled the fire by blowing on the embers. (เธอก่อไฟโดยพัดลมให้ถ่านไฟลุกขึ้น)
 • The campers gathered wood to light a fire. (นักเดินป่ารวบรวมไม้เพื่อก่อไฟ)

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ เช่น fire, set on fire, enkindle, inflame, revive เป็นต้น [2].


Learn more:

 1. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Ignite แปลว่า ก่อไฟ, จุด, จุดไฟ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คำที่เกี่ยวข้องกับ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

Fireplace แปลว่า เตาผิง, เตาไฟ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Fireplace แปลว่า เตาผิง, เตาไฟ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คำที่เกี่ยวข้องกับ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไฟหรือการจุดไฟได้ ดังนี้:

 1. Firing: คำนี้หมายถึง กระบวนการยิงหรือจุดไฟ [1].
 2. Kindle: คำนี้หมายถึง การจุดไฟหรือก่อไฟ [1].
 3. Ignite: คำนี้หมายถึง การจุดไฟหรือก่อไฟ [1].
 4. Light: คำนี้หมายถึง การจุดไฟหรือก่อไฟ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อไฟ อีกมากมาย เช่น fire หมายถึง การจุดไฟ [2] และ ignite หมายถึง การจุดไฟหรือก่อไฟ [2].


Learn more:

 1. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Ignite แปลว่า ก่อไฟ, จุด, จุดไฟ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The firefighters worked tirelessly to extinguish the fire that was caused by a faulty electrical wire. [1]
 2. He used a matchstick to kindle the fire and keep himself warm during the cold winter night. [1]
 3. The arsonist was arrested for intentionally igniting the fire in the abandoned building. [1]
 4. The campers gathered around the campfire, roasting marshmallows and telling ghost stories. [1]
 5. The fireworks display was spectacular, with colorful sparks and flames lighting up the night sky. [1]

Learn more:

 1. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

การใช้ ก่อไฟ (campfire) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการแคมป์หรือกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป ดังนั้น คำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้และปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้ ก่อไฟ เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นี่คือคำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ:

 1. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม: เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการตั้ง ก่อไฟ โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีวัตถุเช่นต้นไม้หรือวัสดุเปียกน้ำอยู่ใกล้เคียง [1].

 2. เตรียมวัสดุ: เตรียมวัสดุที่จำเป็นสำหรับการตั้ง ก่อไฟ อย่างเช่น ไม้แห้ง, ใบไม้แห้ง, หญ้าแห้ง และกระดาษ [1].

 3. สร้างโครงสร้าง: สร้างโครงสร้างพื้นฐานของ ก่อไฟ โดยวางวัสดุให้เรียงรายตามลำดับขนาด โดยวางไม้ใหญ่ด้านล่างและไม้เล็กด้านบน [1].

 4. ใช้เครื่องมือเปิดไฟ: ใช้เครื่องมือเปิดไฟเพื่อจุดไฟใน ก่อไฟ อย่างปลอดภัย เช่น ไขควง, ไฟแช็ก, หรือไฟเหนียว [1].

 5. รักษาและดูแล: รักษาและดูแล ก่อไฟ โดยเพิ่มวัสดุเช่นไม้และใบไม้เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น และดูแลให้ไฟไม่ลุกลามออกนอกพื้นที่ที่กำหนด [1].

 6. ดับไฟอย่างปลอดภัย: ก่อนที่จะออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟดับอย่างสมบูรณ์ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีเปลวไฟที่อาจก่อให้เกิดคำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

การใช้ ก่อไฟ (campfire) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการแคมป์หรือกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป ดังนั้น คำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้และปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่ถูกต้อง

นี่คือคำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ:

 1. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม: เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการตั้ง ก่อไฟ โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีวัตถุเช่นต้นไม้หรือวัสดุเป็นเชื้อเพลิง และให้แน่ใจว่าพื้นที่รอบ ๆ กิจกรรมไม่มีวัตถุอันตรายที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น กองหินหรือกองดิน [1].

 2. เตรียมพื้นที่: ก่อไฟ บนพื้นที่ที่เรียบและไม่มีวัตถุเชื้อเพลิง เช่น ล้างพื้นด้วยน้ำหรือเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการลุกลามไฟ [1].

 3. สร้างโครงสร้าง: สร้างโครงสร้างเพื่อรองรับ ก่อไฟ โดยใช้วัสดุที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง เช่น หินหรือไม้ที่ไม่ได้รับการเจือปนด้วยน้ำมันหรือสารเคมี [1].

 4. เตรียมวัสดุ: เตรียมวัสดุที่จะใช้ในการจุด ก่อไฟ อย่างระมัดระวัง เช่น ไม้แห้งหรือกระดาษที่ไม่มีสารเคมี [1].

 5. ใช้เครื่องมือเปิดไฟ: ใช้เครื่องมือเปิดไฟที่เหมาะสม เช่น ไฟแช็กหรือไฟแฟลชไลท์ เพื่อเร่งการจุด ก่อไฟ และลดการใช้กำลังงาน [1].

 6. ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย: ระมัดระวังเรื่องควา


Learn more:

 1. campfire แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. [ภาษาอังกฤษกับข้อคิดการทำงาน] “Inspiration” ช่วยจุดไฟในการทำงานที่กำลังมอดดับ การทำงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยต้องเจอเรื่องเครียด เรื่องท้าทาย เรื่องปวดหัวต่างๆ นานาไม่เว้นแต่ละวัน ย่อมเป็นเหมือนน้ำที่ราดลงบนกองไฟ
 3. ก่อไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สรุป 29 ก่อไฟ ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษกับ Newsy Vocab คำในข่าว Ep.57 ‘fire’ ไม่ได้แปลว่า ‘ไฟ’ เพียงอย่างเดียว
เรียนภาษาอังกฤษกับ Newsy Vocab คำในข่าว Ep.57 ‘fire’ ไม่ได้แปลว่า ‘ไฟ’ เพียงอย่างเดียว

[kø fai] (v, exp) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite FR: allumer le feu ; faire du feu. NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH.

See more: https://hocxenang.com/category/money

จุดไฟ ภาษาอังกฤษ

จุดไฟ ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า จุดไฟ มีความหมายเกี่ยวกับการเผาไหม้หรือการสร้างแสงสว่าง ซึ่งสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

1. Enkindle

คำว่า enkindle หมายถึง การจุดไฟหรือกระตุ้นให้เร่าร้อน [1]

2. Fire

คำว่า fire หมายถึง ไฟหรือเพลิง ซึ่งสามารถใช้ในหลายความหมาย เช่น ไฟไหม้, การลุกเป็นไฟ, ความเร่าร้อน, การกระตือรือร้น [1]

3. Firing

คำว่า firing หมายถึง การจุดไฟหรือการก่อไฟ เช่น การยิงอาวุธปืน, การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว [1]

4. Kindle

คำว่า kindle หมายถึง การจุดไฟหรือการก่อไฟ และยังหมายถึง การกระตุ้นหรือการปลุกเร้า [1]

5. Light

คำว่า light หมายถึง แสงหรือไฟ ซึ่งสามารถใช้ในหลายความหมาย เช่น แสงสว่าง, ไฟสัญญาณ, การส่องแสงสว่าง [1]

6. Lighter

คำว่า lighter หมายถึง ผู้จุดไฟหรือเครื่องจุดไฟ และยังหมายถึง เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น [1]

7. Lighting

คำว่า lighting หมายถึง การจุดไฟหรือการส่องแสงสว่าง และยังหมายถึง อุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง [1]

8. Tinder

คำว่า tinder หมายถึง วัตถุสำหรับติดไฟหรือเชื้อจุดไฟ [1]

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q1: จุดไฟในภาษาอังกฤษมีความหมายอะไรบ้าง?

A1: คำว่า จุดไฟ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมาย เช่น การจุดไฟ, ไฟไหม้, การลุกเป็นไฟ, ความเร่าร้อน, การกระตือรือร้น, แสงสว่าง, ไฟสัญญาณ, การ# จุดไฟ ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า จุดไฟ แปลว่า enkindle หรือ fire [1]. คำว่า enkindle หมายถึง การจุดไฟหรือกระตุ้นให้เร่าร้อน ส่วนคำว่า fire หมายถึง ไฟ การลุกเป็นไฟ หรือความเร่าร้อน [1].

ความหมายของ enkindle และ fire

 • enkindle (เอนคินเดิล) หมายถึง การจุดไฟ, กระตุ้นให้เร่าร้อน, กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง [1].
 • fire (ไฟเออะ) หมายถึง ไฟ, เพลิง, ไฟไหม้, การลุกเป็นไฟ, ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น, ความมีชีวิตชีวา, ประกายไฟ, การยิงอาวุธปืน [1].

ตัวอย่างประโยค

 • She enkindled the fire to keep warm. (เธอจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่น) [1].
 • The fire was burning brightly. (ไฟไหม้สว่างแจ่ม) [1].

คำที่เกี่ยวข้อง

 • firing (ไฟเออะริง) หมายถึง การยิง, การจุดไฟ, การก่อไฟ, เชื้อเพลิง, การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว [1].
 • kindle (คินเดิล) หมายถึง การจุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, กระตุ้น, ปลุก, เร้า, อารมณ์ [1].
 • light (ไลทฺ) หมายถึง แสง, แสงสว่าง, ความสว่าง, ไฟ, ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, ประทีป, ประภาคาร, ไฟสัญญาณ, อรุณ, กลางวัน, การรู้ [1].
 • lighter (ไลเทอะ) หมายถึง ผู้จุดไฟ, เครื่องจุดไฟ, ไฟแช็ก, เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น [1].
 • lighting (ไลทิง) หมายถึง การจุดไฟ, การส่องแสงสว่าง, การจัดไฟ, อุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง [1].
 • lit (ลิท) หมายถึง กริยาช่

Learn more:

 1. จุดไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จุดไฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จุดไฟ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
Bonfire แปลว่า กองกูณฑ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Bonfire แปลว่า กองกูณฑ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
English On Tour L ตอน ก่อกองไฟ พร้อมเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ - Youtube
English On Tour L ตอน ก่อกองไฟ พร้อมเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ – Youtube
Fire (ไฟเออะ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Fire (ไฟเออะ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Stove แปลว่า เตาถ่าน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Stove แปลว่า เตาถ่าน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Fireplace แปลว่า เตาผิง, เตาไฟ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Fireplace แปลว่า เตาผิง, เตาไฟ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เกมทายคำศัพท์อังกฤษ Ep.28 - ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ - English Vocab - Youtube
เกมทายคำศัพท์อังกฤษ Ep.28 – ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ – English Vocab – Youtube
Be On Fire แปลว่า ไฟไหม้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Be On Fire แปลว่า ไฟไหม้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ก่อไฟ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ ก่อไฟ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *