หลิน แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Chinesebang 中文棒: คนจีนเค้าเชื่อเรื่องตัวเลขกันจริงจังเหมือนกันน้า! ตอนที่ 1

[ซับไทย]เพลง 起风了 เมื่อลมพัด | หลิน จวิ้นเจี๋ย

Keywords searched by users: หลิน แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน หลิน แปลว่า หยก, เหม่ยหลิน แปลว่า, หลินหลิน ภาษาจีน, ซูหลิน แปลว่า, ลี่หลิน แปลว่า, เสี่ยวหลิน แปลว่า, มู่หลิน แปลว่า, เหม่ยหลิน ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ หลิน แปล ว่า

Chinesebang 中文棒: คนจีนเค้าเชื่อเรื่องตัวเลขกันจริงจังเหมือนกันน้า! ตอนที่ 1
Chinesebang 中文棒: คนจีนเค้าเชื่อเรื่องตัวเลขกันจริงจังเหมือนกันน้า! ตอนที่ 1

คำว่า หลิน เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. หลินเป็นชื่อสกุลที่ใช้ในการตั้งชื่อบุคคล หรือนามสกุลของคนไทย [2].

  • ตัวอย่าง: นายสมชาย หลิน, คุณสุดา หลิน
 2. หลินเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับหลิน [1].

  • ตัวอย่าง: หลินเป็นชื่อของหมา, แมว, หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
 3. หลินเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อสิ่งของหรือวัตถุต่างๆ ที่มีลักษณะเนื้อผ้าบางๆ และนุ่ม [2].

  • ตัวอย่าง: ผ้าหลิน, ผ้าปูที่นอนหลิน
 4. หลินเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อสิ่งของหรือวัตถุที่มีลักษณะเงาะและนุ่ม [1].

  • ตัวอย่าง: หลินจืด, หลินปูน
 5. หลินเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อสิ่งของหรือวัตถุที่มีลักษณะเส้นใยบางๆ และนุ่ม [2].

  • ตัวอย่าง: เสื้อผ้าหลิน, ผ้าห่มหลิน
 6. หลินเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อสิ่งของหรือวัตถุที่มีลักษณะเงาะและนุ่ม [1].

  • ตัวอย่าง: หลินจืด, หลินปูน

คำว่า หลิน มีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ และสามารถใช้ในการตั้งชื่อบุคคล สัตว์ วัตถุ หรือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มีลักษณะเนื้อผ้าบางๆ นุ่มๆ เงาะๆ หรือเส้นใยบางๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้คำว่า หลิน เป็นนามสกุลของคนไทยอีกด้วย [1][2].


Learn more:

 1. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลิน – วิกิพีเดีย

การแปลคำว่า หลิน

ท่องโลกยุทธจักร กับหญิงนักแปล “ลี หลินลี่” ดาวดวงใหม่แห่งแวดวงกำลังภายใน
ท่องโลกยุทธจักร กับหญิงนักแปล “ลี หลินลี่” ดาวดวงใหม่แห่งแวดวงกำลังภายใน

การแปลคำว่า หลิน เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ในภาษาไทย

ความหมายของคำว่า หลิน:

 • คำว่า หลิน ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:
  1. หลิน (นาม): หมายถึง สิ่งที่มีความละเอียดอ่อน ละมุนละไม หรือเรียบง่าย โดยไม่มีความซับซ้อนมากนัก [1]
  2. หลิน (นาม): หมายถึง ชื่อสกุลของบุคคลที่มีนามสกุลว่า หลิน [1]
  3. หลิน (นาม): หมายถึง ชื่อของต้นไม้ในวงศ์ส้ม [1]
  4. หลิน (นาม): หมายถึง ชื่อของเส้นใยที่ใช้ทอผ้าในอดีต [1]
  5. หลิน (คำสแลง): หมายถึง การเสียงที่เกิดจากการตกแต่งเสียงให้สวยงาม หรือการเพิ่มเสียงให้มีความสวยงาม [1]

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หลิน:

 • ฉันชอบสิ่งที่มีความหลินเหมือนความสวยงามแบบเรียบง่าย [2]
 • นามสกุลของเขาคือ หลิน [2]
 • ต้นหลินเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม [2]
 • ในอดีตคนไทยใช้เส้นหลินในการทอผ้า [2]
 • เสียงหลินที่เกิดจากการร้องเพลงนี้ทำให้ฉันรู้สึกสดชื่น [2]

Learn more:

 1. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลิน – วิกิพีเดีย

ความหมายและใช้งานของคำว่า หลิน

3 别 กับการเป็นคำเชื่อม คืออะไร? ไวยากรณ์หมูๆ กับสุ่ยหลิน - เรียนจีน ให้ได้จีน
3 别 กับการเป็นคำเชื่อม คืออะไร? ไวยากรณ์หมูๆ กับสุ่ยหลิน – เรียนจีน ให้ได้จีน

คำว่า หลิน เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้งานได้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

ความหมายของคำว่า หลิน:

 • หลิน (Lin) เป็นคำที่มีความหมายว่า สงบ สุขุม สงบเรียบร้อย หรือไม่มีเสียงรบกวน [1]

การใช้งานของคำว่า หลิน:

 1. ใช้เพื่อบรรเทาความเครียดและเสียงรบกวนในจิตใจ เช่น ฉันอยู่ในสภาวะที่หลินอ่อนและสงบใจ
 2. ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความสงบและความสุข เช่น วิถีชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความหลิน
 3. ใช้ในบทกวีและคำพูดเพื่อเสริมความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ เช่น เธอมีความหลินที่ไม่เหมือนใคร

Learn more:

 1. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลิน – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หลิน

นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #11 : 璐 ลู่ แปลว่า หยก : Dek-D.Com – Writer” style=”width:100%” title=”นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #11 : 璐 ลู่ แปลว่า หยก : Dek-D.com – Writer”><figcaption>นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #11 : 璐 ลู่ แปลว่า หยก : Dek-D.Com – Writer</figcaption></figure>
<div>
<div>
<div>
<p>หลิน เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า สงบ สุขุม หรือเงียบสงบ <a href=[1] คำว่า หลิน นี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความสงบและความเป็นอยู่อันสงบสุข ซึ่งสามารถใช้ในประโยคทั่วไปได้หลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หลิน ต่อไปนี้:

 1. วันนี้ฉันได้มาพักผ่อนที่บ้านแม่ รู้สึกหลินเหมือนอยู่ในสวนสุขุม [2].
 2. เมื่อเราอยู่ในธรรมชาติที่สวยงาม จะรู้สึกหลินใจและสงบสุข [2].
 3. การฟังเพลงคลาสสิกช่วยให้ฉันรู้สึกหลินใจและผ่อนคลาย [1].
 4. การทำสวนเป็นกิจกรรมที่ทำให้ฉันรู้สึกหลินใจและมีความสุข [1].
 5. เดินเล่นในป่าช่วยให้ฉันรู้สึกหลินเหมือนกลับสู่ธรรมชาติ [2].

Learn more:

 1. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตุ้ยหลิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ค้นหาคำว่า หลิน ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

หลิน (Lin) เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยสามารถหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หลิน ได้จากพจนานุกรม Longdo Dictionary [1].

ความหมายของคำว่า หลิน อาจมีหลายความหมายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. หลิน (Noun): หมายถึง สิ่งที่มีความนุ่มนวล ละมุนละม่อม หรือเรียบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งที่ทำด้วยมือ หรือผลงานทางศิลปะ เช่น ผ้าหลิน, ภาพวาดหลิน, งานหลินปั้น [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หลิน:

 1. ผ้าหลินนี้มีคุณภาพดีและนุ่มนวลมาก [2].
 2. ภาพวาดหลินนี้สวยงามและมีรายละเอียดละเอียด [2].

Learn more:

 1. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแนะนำในการใช้และการแปลคำว่า หลิน

คำแนะนำในการใช้และการแปลคำว่า หลิน

หลิน เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทย และเป็นคำที่น่าสนใจในการศึกษาและการแปล เพื่อให้เข้าใจความหมายและการใช้งานอย่างถูกต้อง ดังนั้น ข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้และการแปลคำว่า หลิน มีดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า หลิน [1]

  • ในภาษาไทย คำว่า หลิน มีความหมายว่า สิ่งที่มีความสวยงาม อ่อนโยน และเรียบง่าย
  • อาจมีความหมายเชิงพื้นที่ เช่น หลินจือ หลินจอด หลินดาว ฯลฯ
 2. การแปลคำว่า หลิน [1]

  • เพื่อให้การแปลคำว่า หลิน เป็นภาษาอื่นๆ มีความถูกต้องและเหมาะสม ควรพิจารณาความหมายและบริบทที่ใช้ในประโยค
  • สามารถใช้เครื่องมือแปลออนไลน์หรือพจนานุกรมออนไลน์เพื่อหาคำแปลที่เหมาะสม
 3. การใช้คำว่า หลิน [2]

  • ในการใช้คำว่า หลิน ในประโยค ควรพิจารณาบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร
  • คำว่า หลิน สามารถใช้ในบริบททางวรรณคดี ศิลปะ หรือการบรรยายความรู้สึกได้
 4. การค้นหาความหมายเพิ่มเติม [1]

  • สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์หรือพจนานุกรมเพื่อค้นหาความหมายเพิ่มเติมของคำว่า หลิน ในภาษาอื่นๆ

Learn more:

 1. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลิน – วิกิพีเดีย

Categories: รวบรวม 49 หลิน แปล ว่า

[ซับไทย]เพลง 起风了 เมื่อลมพัด | หลิน จวิ้นเจี๋ย
[ซับไทย]เพลง 起风了 เมื่อลมพัด | หลิน จวิ้นเจี๋ย

See more: https://hocxenang.com/category/money

หลินหลินภาษาจีนแปลว่าอะไร

หลินหลินภาษาจีนแปลว่าอะไร

เมื่อค้นหาคำว่า หลินหลินภาษาจีนแปลว่าอะไร ผลการค้นหาพบว่าคำว่า หลิน ในภาษาจีนแปลว่า ป่า [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาจีนในการอธิบายถึงพื้นที่ที่มีการเติบโตของต้นไม้หรือพืชต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก คำว่า หลิน มักถูกใช้ในชื่อสถานที่หรือนามแฝงที่เกี่ยวข้องกับป่า อย่างเช่น ชื่อสถานที่ หลินหลิน ที่มีความหมายว่า ป่า ในภาษาจีน [1].


Learn more:

 1. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลิน – วิกิพีเดีย
หลิน - วิกิพีเดีย
หลิน – วิกิพีเดีย
นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #23 : ชื่อที่มีคำว่า ชิง (Request จากคุณ เอซิเลี่ยน) : Dek-D.Com – Writer” style=”width:100%” title=”นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #23 : ชื่อที่มีคำว่า ชิง (Request จากคุณ เอซิเลี่ยน) : Dek-D.com – Writer”><figcaption>นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #23 : ชื่อที่มีคำว่า ชิง (Request จากคุณ เอซิเลี่ยน) : Dek-D.Com – Writer</figcaption></figure>
<figure><img decoding=
เหม่ยหลิน แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ เหม่ยหลิน | ชื่อเล่น
บอกว่า “ใช่” ในภาษาจีน พูดอะไรได้บ้าง?? - เรียนจีน ให้ได้จีน
บอกว่า “ใช่” ในภาษาจีน พูดอะไรได้บ้าง?? – เรียนจีน ให้ได้จีน
50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! - Amarin Baby & Kids
50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! – Amarin Baby & Kids
นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #11 : 璐 ลู่ แปลว่า หยก : Dek-D.Com – Writer” style=”width:100%” title=”นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #11 : 璐 ลู่ แปลว่า หยก : Dek-D.com – Writer”><figcaption>นิยาย 名 ชื่อจีนเพราะ ๆ + ความหมาย > ลำดับตอนที่ #11 : 璐 ลู่ แปลว่า หยก : Dek-D.Com – Writer</figcaption></figure>
<figure><img decoding=
3 别 กับการเป็นคำเชื่อม คืออะไร? ไวยากรณ์หมูๆ กับสุ่ยหลิน – เรียนจีน ให้ได้จีน
ท่องโลกยุทธจักร กับหญิงนักแปล “ลี หลินลี่” ดาวดวงใหม่แห่งแวดวงกำลังภายใน
ท่องโลกยุทธจักร กับหญิงนักแปล “ลี หลินลี่” ดาวดวงใหม่แห่งแวดวงกำลังภายใน
Chinesebang 中文棒: คนจีนเค้าเชื่อเรื่องตัวเลขกันจริงจังเหมือนกันน้า! ตอนที่ 1
Chinesebang 中文棒: คนจีนเค้าเชื่อเรื่องตัวเลขกันจริงจังเหมือนกันน้า! ตอนที่ 1

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ หลิน แปล ว่า
การแปลคำว่า หลิน
ความหมายและใช้งานของคำว่า หลิน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หลิน
ค้นหาคำว่า หลิน ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำแนะนำในการใช้และการแปลคำว่า หลิน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *