หลังจากนั้น ภาษาอังกฤษ: ก้าวสู่โลกของคำว่า Afterward

แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

Ss6 – After หลังจาก – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: หลังจากนั้น ภาษาอังกฤษ: ก้าวสู่โลกของคำว่า Afterward ต่อจากนั้น ภาษาอังกฤษ, ในเวลาต่อมา ภาษาอังกฤษ, หลังจากนั้นไม่นาน ภาษาอังกฤษ, หลังจาก ภาษาอังกฤษ, หลังจากนั้น แปล, วันนั้น ภาษาอังกฤษ, ภายหลัง ภาษาอังกฤษ, หลังจากที่ ภาษาอังกฤษ

ความหมายและการใช้งานของ หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษ

แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

หลังจากนั้นในภาษาอังกฤษแปลว่า after that หรือ afterwards ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. Well invade Osterlich first. After that, we can bluff [1].
  เราจะบุก ออสเตอร์ลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ

 2. Oh, I see. And you didnt come till after that? [1].
  งั้นคุณก็มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นสินะคะ

 3. Near Edgecombe, about 40 miles up the channel about two months afterward [1].
  ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน

 4. When I looked down, ages afterward, it seemed she was lying on the floor [1].
  หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อผมมองลงไป มันดูเหมือนหล่อนนอนอยู่บนพื้น

 5. Then I realized she was dead [1].
  หลังจากนั้นผมถึงได้รู้ว่าหล่อนตายเเล้ว

 6. Mr. De Winter, I presume youll be available for us then? [1].
  คุณเดอ วินเทอร์ ผมคาดว่าคุณจะพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะ

 7. Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence [1].
  คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้นและมีหลักฐานเป็น

 8. For a long time after that, everyone had called him the champion [1].
  เป็นเวลานานหลังจากนั้นทุกคนเรียกเขาแชมป์

 9. After that, he began to dream of the long yellow beach and he saw the first of the lions [1].
  หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต

 10. I wont know the reason they find afterward, but it will be a very good one [1].
  หลังจากนั้นแต่มันจะเป็นหนึ่งที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ

 11. I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and afterward, how wed watch till the sun came upหลังจากนั้น ในภาษาอังกฤษแปลว่า after that หรือ afterwards ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อนหน้านั้น ๆ [1].

การใช้งานของ หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำกริยา:

  • Well invade Osterlich first. After that, we can bluff [1].
   (เราจะบุก ออสเตอร์ลิคเป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ)
 2. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำสรรพนาม:

  • Oh, I see. And you didnt come till after that? [1].
   (งั้นคุณก็มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นสินะคะ)
 3. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำวิเศษณ์:

  • Near Edgecombe, about 40 miles up the channel about two months afterward [1].
   (ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน)
 4. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำวิศวกรรม:

  • When I looked down, ages afterward, it seemed she was lying on the floor [1].
   (หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อผมมองลงไป มันดูเหมือนหล่อนนอนอยู่บนพื้น)
 5. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำสรรพากร:

  • Then I realized she was dead [1].
   (หลังจากนั้นผมถึงได้รู้ว่าหล่อนตายแล้ว)
 6. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำกริยาช่วย:

  • Mr. De Winter, I presume youll be available for us then? [1].
   (คุณเดอ วินเทอร์ ผมคาดว่าคุณจะพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะ)
 7. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำนาม:

  • Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after that, and there was circumstantial evidence [1].
   (คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้นและมีหลักฐานเป็น)
 8. ใช้เป็นคำบุพบทหลังคำคุณศัพท์:

  • For a long time after that, everyone had called him the champion [1].
   (เป็นเวลานานหลังจากนั้

Learn more:

 1. หลังจากนั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Past Tense เทคนิคการเล่าเรื่องในอดีต แบบฉบับเข้าใจง่าย 2022
 3. afterwards แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแปลและความหมายของ หลังจากนั้น ใน Longdo Dictionary

โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อื่นอีกไหม
โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อื่นอีกไหม

หลังจากนั้น คือคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า afterwards หรือ ภายหลัง ซึ่งมีความหมายว่าเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเสร็จสิ้นแล้ว [2] คำนี้มักใช้ในประโยคเพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้:

 1. เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรกหลังจากนั้นเราจะนั่งรอ [1]
 2. หลังจากนั้นสินะคะ คุณก็มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นสักครู่ [1]
 3. ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์หลังจากนั้นราว 2 เดือน [1]
 4. หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อผมมองลงไป มันดูเหมือนหล่อนนอนอยู่บนพื้น [1]
 5. หลังจากนั้นผมถึงได้รู้ว่าหล่อนตายเเล้ว [1]
 6. คุณเดอ วินเทอร์ ผมคาดว่าคุณจะพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะ [1]
 7. คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้นและมีหลักฐานเป็น [1]
 8. เป็นเวลานานหลังจากนั้นทุกคนเรียกเขาแชมป์ [1]
 9. หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต [1]
 10. หลังจากนั้นแต่มันจะเป็นหนึ่งที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ [1]
 11. ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้นเราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง [1]
 12. เพราะว่าหลังจากนั้นทั้งหมด [1]

ดังนั้น, คำว่า หลหลังจากนั้น คือคำว่าใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านั้น ใน Longdo Dictionary มีคำแปลและความหมายของคำว่า หลังจากนั้น ที่สามารถใช้ในประโยคได้หลากหลายแบบตามความเหมาะสมของบริบทที่ใช้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หลังจากนั้น ใน Longdo Dictionary [1]:

 • Well invade Osterlich first. After that we can bluff. (เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ) – จากภาพยนตร์ The Great Dictator (1940)
 • Oh, I see. And you didnt come till after that? (งั้นคุณก็มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นสินะคะ) – จากภาพยนตร์ Rebecca (1940)
 • Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards. (ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน) – จากภาพยนตร์ Rebecca (1940)

นอกจากนี้ยังมีคำว่า หลังจากนั้น ที่มีความหมายใกล้เคียง ซึ่งอาจมีการใช้งานแตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ [2]:

 • หลังจากนั้น (langjāk nan) – หมายถึง afterwards หรือ after that
 • หลังจากนั้นสักครู่ (langjāk nan sakkhrū) – หมายถึง a few moments later
 • หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง (langjāk nan sakkhrū neung) – หมายถึง soon after

การใช้คำว่า หลังจากนั้น ในประโยคช่วยให้เราสามารถเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันได้อย่างชัดเจน และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์หรือสิ่งที่กล่าวถึงในประโยคหลังจากนั้น


Learn more:

 1. หลังจากนั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษ

หลังจากนั้นในภาษาอังกฤษแปลว่า afterwards หรือ after that เป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หนึ่งโดยตรง ดังนั้น คำว่า หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษจะมีความหมายเดียวกันกับคำว่า afterwards หรือ after that นี้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. Well invade Osterlich first. After that, we can bluff [1].
 2. Oh, I see. And you didnt come till after that? [1].
 3. Near Edgecombe, about 40 miles up the channel about two months afterward [1].
 4. When I looked down, ages afterward, it seemed she was lying on the floor [1].
 5. Then I realized she was dead [1].
 6. Mr. De Winter, I presume youll be available for us then? [1].
 7. Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence [1].
 8. For a long time after that, everyone had called him the champion [1].
 9. After that, he began to dream of the long yellow beach… and he saw the first of the lions [1].
 10. I wont know the reason they find afterward, but it will be a very good one [1].
 11. I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and afterward, how wed watch till the sun came up [1].
 12. Cause after all [1].

Learn more:

 1. หลังจากนั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. afterwards แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Simple past tense | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับ หลังจากนั้น ในภาษาอังกฤษ

หลังจากนั้นเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อนหน้านั้น ซึ่งมักใช้เป็นคำบอกเวลาหรือคำบอกเหตุผลในประโยค ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ หลังจากนั้น ในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายคำได้ดังนี้:

 1. Afterwards – เป็นคำว่า หลังจากนั้น ที่ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อนหน้านั้น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • She finished her work and afterwards went for a walk [1].
 • He studied hard for the exam, and afterwards, he celebrated with his friends [1].
 1. Thereafter – เป็นคำว่า หลังจากนั้น ที่ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อนหน้านั้น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • She graduated from university and thereafter started her own business [1].
 • The company faced financial difficulties, and thereafter, it had to downsize its workforce [1].
 1. Subsequently – เป็นคำว่า หลังจากนั้น ที่ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อนหน้านั้น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • The team won the championship, and subsequently, they were invited to a celebratory dinner [1].
 • She submitted her application, and subsequently, she received an interview invitation [1].
 1. Afterward – เป็นคำว่า หลังจากนั้น ที่ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อนหน้านั้น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • They finished their meal, and afterward, they went to watch a movie [1].
 • He completed his project, and afterward, he took a well-deserved break [1].

Learn more:

 1. หลังจากนั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. หลังจาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand

วิธีการใช้ หลังจากนั้น เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ

หลังจากนั้น เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเพื่อเชื่อมต่อความหมายระหว่างประโยคหรือประโยคย่อย ๆ ในประโยคเดียวกัน หรือในประโยคที่ตามหลัง โดยมีหลายวิธีการใช้ ดังนี้:

 1. ใช้ after that เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: She finished her work, and after that, she went home.
 2. ใช้ then เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: He woke up early, then he went for a run.
 3. ใช้ next เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: They finished their meal, and next, they watched a movie.
 4. ใช้ afterwards เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: He studied for his exam, and afterwards, he took a break.
 5. ใช้ following that เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: She finished her presentation, and following that, she received applause.
 6. ใช้ subsequently เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: He missed the bus, and subsequently, he had to walk to work.
 7. ใช้ later on เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: They finished their meeting, and later on, they went out for dinner.
 8. ใช้ following this เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ [1]

  • ตัวอย่าง: She explained the process, and following this, she answered questions.

การใช้ หลังจากนั้น เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษมีหลายวิธี และควรเลือกใช้ตามบริบทและความเหมาะสมของประโยค


Learn more:

 1. หลักการใช้ Conjuction หรือคำเชื่อม เพื่อให้ประโยคภาษาอังกฤษของคุณดูดีขึ้นทันตา !! | Scholarship.in.th
 2. Conjunction ส่วน FANBOYS Grammar คืออะไร ? ใช้ยังไงให้ถูกหลัก ในปี 2023 – OnDemand
 3. การใช้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ Pitukpongs Blog

คำแนะนำในการใช้ หลังจากนั้น ให้ถูกต้องและครอบคลุมในประโยคภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้ (Advice on Usage) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ดังนั้นเราจะมาสรุปและอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้ให้ครอบคลุมและเข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนี้:

หลักการใช้คำแนะนำในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. ใช้คำกริยาที่เหมาะสม เช่น suggest, recommend, propose, advise, insist, demand, request เป็นต้น [1].
 2. ใช้รูปประโยคที่ถูกต้อง โดยใช้ that หรือ should หลังคำกริยา เช่น She suggested that I should get a mechanic to look at the car [1].
 3. สามารถใช้ V.+ ing ที่ใช้นำหน้าคำนาม (gerund) ได้ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงกรรมรอง (หรือคนที่ถูกแนะนำ) และยังสุภาพมากกว่าด้วย เช่น She suggested getting a mechanic to look at the car [1].

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้:

 1. She suggested that I should get a mechanic to look at the car [1].
 2. He recommended using a different toothbrush [1].
 3. My manager proposed that we examine the budget carefully at the meeting [1].
 4. She asked for an apple [1].
 5. He insisted that I go to the doctor [1].

Learn more:

 1. การเขียนคำสั่ง คำขอร้อง & คำแนะนำใน Reported Speech | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. คำแนะนำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 10 ข้อคำแนะนำใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

Categories: อัปเดต 88 หลังจากนั้น ภาษาอังกฤษ

SS6 - after หลังจาก - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS6 – after หลังจาก – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

(conj) afterwards, Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป, Ant. ก่อนหน้านั้น, Example: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน(adj) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, Syn. later, next. after. (prep) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่“AFTER” คือภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายชื่อดังของ “Anna Todd” ในชื่อเดียวกันและในนิยายชุดนี้เป็นชุด 4 เล่มด้วยกันประกอบไปด้วย “After”, After We Collided, After We Fell, After Ever Happy และมีอีก 1 เล่มแยกชื่อว่า “Before”

 1. after. – เป็น Preposition แปลว่า หลังจาก, ภายหลัง, ทีหลัง – จะตามหลังด้วย Noun. …
 2. afterward(s) – เป็น Adverb แปลว่า หลังจากนั้น, ต่อจากนั้น – afterward และ afterwards เหมือนกันจะใช้แบบใดก็ได้ …
 3. in. – เป็น Preposition แปลว่า หลังจาก, ต่อจากนั้น …
 4. later. – เป็น Adverb แปลว่า ในภายหลัง, ต่อมา

See more: https://hocxenang.com/category/money

After Later ใช้ยังไง

วลี After Later ใช้ยังไง หมายถึงวิธีการใช้คำว่า after และ later ในประโยคภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายดังนี้:

 1. After เป็นคำบุพบท (preposition) แปลว่า หลังจาก หรือ ภายหลัง และตามหลังด้วยคำนาม (noun) [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้ after:
 • I will meet you after work. (ฉันจะพบคุณหลังจากงาน)
 • She went to the park after school. (เธอไปที่สวนหลังเลิกเรียน)
 1. Afterward(s) เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า หลังจากนั้น หรือ ต่อจากนั้น และสามารถใช้ afterward หรือ afterwards ได้เช่นกัน [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้ afterward(s):
 • He finished his presentation and afterward(s) went home. (เขาจบการนำเสนอและหลังจากนั้นกลับบ้าน)
 • She had a meeting, and afterward(s) she went for a walk. (เธอมีการประชุมและต่อจากนั้นเธอไปเดินเล่น)
 1. Later เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า ในภายหลัง หรือ ต่อมา และใช้เพื่ออ้างอิงถึงเวลาหรือสถานการณ์ที่ตามหลังเวลาที่กำลังพูด [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้ later:
 • Ill call you later. (ฉันจะโทรหาคุณในภายหลัง)
 • She went to the store, and later she met her friends. (เธอไปที่ร้าน และต่อมาเธอพบเพื่อน)

Learn more:

 1. 161201-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – After & afterwards & later – GotoKnow
 2. after แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. AFTER แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

After หมายถึงอะไร

หลัง (After) ในภาษาไทยหมายถึงเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อื่น ๆ หรือเวลาที่ผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น [1]. คำว่า หลัง ใช้ในทั้งรูปคำนามและรูปคำสรรพนาม [1]. ตัวอย่างเช่น หลังจากเที่ยงคืน หมายถึงเวลาหลังจากเที่ยงคืนผ่านไป [1].


Learn more:

 1. ปวดหลังแบบไหน ต้องรีบไปพบแพทย์ !
 2. ปวดหลังส่วนล่าง อาการบ่งชี้โรคสำคัญที่ไม่ควรละเลย | รพ.นครธน | NAKORNTHON HOSPITAL
 3. ปวดหลังแบบนี้ ป่วยเป็นโรคอะไร!!! – โรงพยาบาลศิครินทร์
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
สมมติว่า…” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันนะ
สมมติว่า…” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันนะ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
English Idiom Of The Day - สำนวนภาษาอังกฤษประจำวัน] 'What Goes Around Comes Around' 👉 วอท-โกส-เออะราวนด-คัมส-เออะราวนด มีความหมายประมาณว่า ทำอะไรก็จะได้อย่างนั้น ถ้าตามสำนวนไทยจะคล้ายกับคำว่า 'กงเกวียนกำเกวียน' - I Do Believe What Goes Around Comes A
English Idiom Of The Day – สำนวนภาษาอังกฤษประจำวัน] ‘What Goes Around Comes Around’ 👉 วอท-โกส-เออะราวนด-คัมส-เออะราวนด มีความหมายประมาณว่า ทำอะไรก็จะได้อย่างนั้น ถ้าตามสำนวนไทยจะคล้ายกับคำว่า ‘กงเกวียนกำเกวียน’ – I Do Believe What Goes Around Comes A
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อื่นอีกไหม
โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อื่นอีกไหม
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายและการใช้งานของ หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำแปลและความหมายของ หลังจากนั้น ใน Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ หลังจากนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับ หลังจากนั้น ในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้ หลังจากนั้น เพื่อเชื่อมต่อความหมายในประโยคภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ หลังจากนั้น ให้ถูกต้องและครอบคลุมในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *