เครื่องทำความเย็นภาษาอังกฤษ: การทำความเย็นให้สะดวกสบาย

คำว่าตู้เย็นในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (21 ก.พ. 64)

Keywords searched by users: เครื่องทำความเย็นภาษาอังกฤษ: การทำความเย็นให้สะดวกสบาย ตู้เย็นภาษาอังกฤษ, แอร์ ภาษาอังกฤษ

เครื่องทำความเย็นในภาษาอังกฤษ: แนวความคิด

ทำความรู้จักกับสารทำความเย็นในระบบทำความเย็น - บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ทำความรู้จักกับสารทำความเย็นในระบบทำความเย็น – บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องทำความเย็นในภาษาอังกฤษ: แนวความคิด

เครื่องทำความเย็น (Refrigeration System) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดอุณหภูมิของสิ่งของหรือสิ่งต่างๆ ให้เย็นลง โดยใช้หลักการถ่ายเทความร้อนออกไปจากสิ่งของนั้น ๆ ซึ่งทำให้สิ่งของเย็นลง และสามารถเก็บรักษาสิ่งของได้นานขึ้น การทำความเย็นนี้มีความสำคัญในหลายภาคส่วน เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น [1].

แนวความคิดในการพัฒนาเครื่องทำความเย็นมีหลายแนวทาง ซึ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดการใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ [1].

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องทำความเย็นให้มีขนาดเล็กลง และมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ในการเก็บรักษาวัคซีนหรือยาที่ต้องการอุณหภูมิที่เป็นเอกลักษณ์ [1].


Learn more:

 1. เครื่องทำความเย็น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ระบบทําความเย็น (Refrigeration System) เครื่องทำความเย็น ทำงานอย่างไร
 3. เครื่องทำความเย็น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

เครื่องทำความเย็น: แนวความคิดและหลักการทำงาน

Air Conditioning: การปรับอากาศ - Ienergyguru
Air Conditioning: การปรับอากาศ – Ienergyguru

เครื่องทำความเย็น: แนวความคิดและหลักการทำงาน

เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มให้สดใหม่ตลอดเวลา โดยการทำงานของเครื่องทำความเย็นนั้นเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าหลักการระบายความร้อน ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการลดอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก โดยใช้สารทำความเย็นเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนออกจากตู้เย็น [1].

หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น:

 1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor): เป็นส่วนที่สำคัญในการทำงานของเครื่องทำความเย็น ซึ่งมีหน้าที่อัดสารทำความเย็นให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว [1].

 2. ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน: เครื่องทำความเย็นมีท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นคอยส์ร้อนและท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นคอยส์เย็น ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นคอยส์ร้อนอยู่ด้านหลังตู้เย็น ซึ่งมีลักษณะขดไปมาเพื่อให้มีพื้นที่ผิวที่มากขึ้นเพื่อระบายความร้อนออกได้มากขึ้น ส่วนท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นคอยส์เย็นอยู่ภายในตู้เย็น ซึ่งมีลักษณะขดไปมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวที่มากขึ้นเพื่อรับความร้อนจากภายในตู้เย็น [1].

 3. วาวล์ขยาย (Expansion Valve): เป็นส่วนที่ควบคุมการไหลของสารทำความเครื่องทำความเย็น: แนวความคิดและหลักการทำงาน

เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดอุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ความเย็น ซึ่งมีการทำงานตามหลักการทางฟิสิกส์ โดยใช้หลักการที่ว่า ขณะที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส มันจะดูดความร้อน ทดลองทา อัลกฮอลล์ ลงบนผิว จะรู้สึกเย็น เพราะว่าอัลกฮอลล์ระเหยได้เร็ว มันจึงดูดความร้อนออกจากผิวและทำให้เกิดความเย็นขึ้น [1].

หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นมีดังนี้:

 1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor): เป็นส่วนที่ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะแก๊ส ทำให้อุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้น ผ่านไปยังคอยส์ร้อนที่อยู่ด้านหลังตู้เย็น ความร้อนถูกระบายออก [1].

 2. ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน (Coil): ตู้เย็นมีท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นคอยส์ร้อนและคอยส์เย็น ท่อคอยส์ร้อนมีลักษณะขดไปมาอยู่นอกตู้เย็น ในขณะที่ท่อคอยส์เย็นมีลักษณะขดไปมาอยู่ภายในตู้เย็น สารทำความเย็นไหลผ่านท่อแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อดูดความร้อนจากภายในตู้ออกมา และระบายความร้อนที่ได้รับจากคอยส์ร้อน [1].

 3. วาวล์ขยาย (Expansion Valve): เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของสารทำความเย็น โดยทำให้ความดันลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนเป็นแก๊สในทันที [1].

 4. สารทำความเย็น (Refrigerant): เป็นของเหลวที่ใช้ในการลดอุณหภูมิภายในตู้เย็น สารทำความเย็


Learn more:

 1. มารู้จักตู้เย็น และการทำงานของตู้เย็นกันนะครับ
 2. ความหมายและหลักกการทำงานของตู้เย็น

ประโยชน์และการใช้งานของเครื่องทำความเย็น

สารทำความเย็น สำหรับแอร์และเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ | บริการซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ขายแอร์
สารทำความเย็น สำหรับแอร์และเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ | บริการซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ขายแอร์

ประโยชน์และการใช้งานของเครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน สำนักงาน หรืออุตสาหกรรม ด้วยความสามารถในการลดอุณหภูมิและควบคุมความชื้นของอากาศ นี่คือประโยชน์และการใช้งานของเครื่องทำความเย็นที่สำคัญ:

 1. ความเย็นและความสะอาดของอากาศ: เครื่องทำความเย็นช่วยลดอุณหภูมิในห้องและทำให้อากาศเย็นสะอาดขึ้น [1]. การลดอุณหภูมิช่วยลดความร้อนและความอับอากาศในห้อง ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและสบายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ เครื่องทำความเย็นยังช่วยกรองฝุ่นละอองและสารปนเปื้อนอื่นๆ ในอากาศ เพื่อให้ได้รับอากาศสะอาดและสุขภาพดี [1].

 2. ควบคุมความชื้น: เครื่องทำความเย็นสามารถควบคุมความชื้นในอากาศได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญในการลดความอับอากาศและความชื้นที่สูงเกินไปในห้อง [1]. การควบคุมความชื้นช่วยลดการเกิดของรา และป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุที่อาจเกิดจากความชื้นสูง เช่น ไม้เนื้ออ่อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า [1].

 3. ประหยัดพลังงาน: เครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดพลังงานได้มาก เนื่องจากมีการออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยแต่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2]. การประหยัดพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลังประโยชน์และการใช้งานของเครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน สำนักงาน หรืออุตสาหกรรม ด้วยความสามารถในการลดอุณหภูมิและควบคุมความชื้นของอากาศ นี่คือประโยชน์และการใช้งานของเครื่องทำความเย็นที่สำคัญ:

 1. ความเย็นในบ้านและสถานที่ทำงาน:

  • เครื่องทำความเย็นช่วยลดอุณหภูมิในบ้านหรือสถานที่ทำงานให้เย็นสบาย ทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย [1].
  • ช่วยลดความร้อนที่สร้างขึ้นจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรต่างๆ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้ดีและยืดอายุการใช้งาน [3].
 2. สุขภาพและความเป็นส่วนตัว:

  • เครื่องทำความเย็นช่วยลดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและไม่อับชื้น [1].
  • ช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแมลงที่ชอบอุณหภูมิสูง [1].
  • ช่วยให้การนอนหลับสบาย โดยลดอุณหภูมิในห้องนอนให้เย็นสบาย [1].
 3. อุตสาหกรรมและธุรกิจ:

  • เครื่องทำความเย็นมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ในการแช่แข็งอาหาร เพื่อรักษาความสดให้ยาวนาน [3].
  • ใช้ในการสร้างห้องเย็น (Cold room) หรือคลังเก็บสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ เช่น ยางพารา อาหารแช่แข็ง หรือยาแช่แข็ง [3].
  • ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานของ

Learn more:

 1. 1.3 ประโยชน์ของการทำความเย็น
 2. ประโยชน์ของเครื่องปรับอากาศที่มากกว่าแค่ให้ความเย็น
 3. ระบบทําความเย็น (Refrigeration System) เครื่องทำความเย็น ทำงานอย่างไร

หลักการเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม

หลักการเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม

การเลือกซื้อเครื่องทำความเย็นหรือแอร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดสำหรับบ้านหรือสถานที่ของเรา ดังนั้นเราควรพิจารณาหลักการต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง ดังนี้:

 1. พื้นที่ห้อง: การเลือกเครื่องทำความเย็นควรพิจารณาขนาดของห้องที่ต้องการใช้งาน หากเลือกเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับห้องที่ใหญ่ อาจทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไปและไม่สามารถทำความเย็นทั่วถึงได้ ในทางกลับกันหากเลือกเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับห้องที่เล็ก อาจทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานได้ ดังนั้นควรเลือกเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ห้อง [1].
 • ห้องขนาด 9 – 12 ตร.ม. ควรใช้เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU
 • ห้องขนาด 12 – 16 ตร.ม. ควรใช้เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU
 • ห้องขนาด 16-24 ตร.ม. ควรใช้เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU
 • ห้องขนาด 24 – 32 ตร.ม. ควรใช้เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU
 1. ประเภทของเครื่องทำความเย็น: เครื่องทำความเย็นมีหลายประเภทและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ควรพิจารณาประเภทของเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีและประหยัดพลังงาน โดยประเภทของเครื่องทำความเย็นที่พบหลักการเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม

การเลือกซื้อเครื่องทำความเย็นหรือแอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากเครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสำคัญในการบรรเทาอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย ดังนั้นเราควรเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพการใช้งาน เพื่อให้ได้ความคุ้มค่าและประหยัดพลังงาน

นี่คือหลักการเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมที่ควรพิจารณา:

 1. เลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละห้อง

  • หากทราบขนาดห้องอย่างชัดเจนจะทำให้ง่ายต่อการเลือกเครื่องทำความเย็นที่มีความสามารถในการทำความเย็นที่เหมาะสม [1]
  • เครื่องทำความเย็นแบบติดผนังหรือเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กมักมีขนาดเริ่มต้นที่ 9,000 ถึง 24,000 BTU [1]
  • ห้องขนาด 9-12 ตร.ม. ควรใช้เครื่องทำความเย็น 9,000 BTU
  • ห้องขนาด 12-16 ตร.ม. ควรใช้เครื่องทำความเย็น 12,000 BTU
  • ห้องขนาด 16-24 ตร.ม. ควรใช้เครื่องทำความเย็น 18,000 BTU
  • ห้องขนาด 24-32 ตร.ม. ควรใช้เครื่องทำความเย็น 24,000 BTU
 2. เลือกประเภทให้เหมาะสมกับสถานที่

  • เครื่องทำความเย็นแบบติดผนัง (Wall Type) เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องนอนและห้องรับแขก [1]
  • เครื่องทำความเย็นแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) มีการกระจายความเย็นได้ดีและทนต่อการเก็บความร้อน [2]
 3. ความประหยัดพลังงาน

  • เล

Learn more:

 1. 5 เคล็ดลับในการเลือกซื้อ “เครื่องปรับอากาศ” เลือกแอร์ยังไงให้คุ้มค่าคุ้มราคา ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง – bkasv
 2. BTU แอร์ เรื่องแรกที่ต้องรู้ก่อนซื้อ – Carrier Thailand
 3. การเลือกซื้อแอร์ ขนาดบีทียูที่เหมาะสม แอร์ประหยัดไฟ

วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System)

วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) คืออะไร

ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) เป็นระบบที่ใช้ในการทำความเย็นและปรับอุณหภูมิในอุตสาหกรรมและในที่อยู่อาศัย ระบบนี้ใช้หลักการทำงานของการอัดและขยายตัวของน้ำยาทำความเย็นเพื่อสร้างการถ่ายเทความร้อนออกจากพื้นที่หรือวัตถุที่ต้องการทำความเย็น โดยระบบนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่สำคัญคือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor), คอนเดนเซอร์ (Condenser), คอยล์เย็น (Evaporator), และอุปกรณ์ควบคุมการไหล (Expansion Valve) [1].

วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:

 1. การอัด (Compression): น้ำยาทำความเย็นจะถูกดูดเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ และคอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่อัดน้ำยาให้มีความดันสูงขึ้น ซึ่งทำให้น้ำยาเป็นไอน้ำยาที่มีความร้อนและความดันสูง [1].

 2. การควบแน่น (Condensation): ไอน้ำยาที่ออกจากคอมเพรสเซอร์จะถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์ ที่นี่ไอน้ำยาจะถูกระบายความร้อนให้กับอากาศภายนอก ซึ่งทำให้ไอน้ำยาเปลี่ยนเป็นน้ำยาเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำลง [1].

 3. การขยายตัว (Expansion): น้ำยาเหลวที่ผ่านคอนเดนเซอร์จะไหลผ่านอุปกรณ์ควบคุมการไหล (Expansion Valve) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำยา ซึ่งทำให้น้ำยาขยายตัวและลดความดันลง ซึ่งทำให้น้ำยาเป็นไอน้ำยาที่มีอุณหภูมิต่ำลง [1].

 4. การไหลผ่านคอยล์เย็น (Evaporation): ไอน้ำยาที่ผ่านอุปกรณ์ควบคุมการไหลจะไหลเข้าสู่คอยล์เย็น ที่นี่ไอน้ำยาจะดูดวงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) คืออะไร

วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) เป็นระบบทำความเย็นที่ใช้ในการลดอุณหภูมิของพื้นที่หรือวัตถุให้ต่ำกว่าอุณหภูมิรอบๆ โดยใช้น้ำยาทำความเย็นเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ระบบนี้มีความสำคัญในการปรับอากาศและทำความเย็นในหลายๆ อุตสาหกรรมและสถานที่ เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงาน ห้องเย็น ห้องเครื่อง รถยนต์ และอื่นๆ [1].

วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่มีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้:

 1. คอยล์เย็น (Evaporator): ทำหน้าที่ดูดความร้อนจากพื้นที่หรือวัตถุที่ต้องการทำความเย็น และเปลี่ยนความเย็นให้กับน้ำยาทำความเย็นให้กลายเป็นไอของน้ำยา [1].

 2. คอมเพรสเซอร์ (Compressor): ทำหน้าที่ดูดน้ำยาทำความเย็นเข้ามาในระบบและอัดไอน้ำยาให้มีความดันสูง และอุณหภูมิสูง [1].

 3. คอนเดนเซอร์ (Condenser): ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากไอน้ำยาที่มีอุณหภูมิสูงให้กับอากาศภายนอกระบบ [1].

 4. อุปกรณ์ควบคุมการไหล (Expansion Valve): ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำยาที่ไหลเข้าคอยล์เย็น [1].

วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอน้ำยาทำงานตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การขยายตัว (Expansion): น้ำยาทำความเย็นจะผ่านอุปกรณ์ควบคุมการไหลและขยายตัว ทำให้มีความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำขึ้น [1].

 2. การกลายเป็นไอ (Vaporization): น้ำยาทำความเย็นจะถูกดูดความร้อนจากพื้นที่หรือวัตถุที่ต้อง


Learn more:

 1. Company Name
 2. ระบบทําความเย็น (Refrigeration System) เครื่องทำความเย็น ทำงานอย่างไร
 3. Vapor Compression System – iEnergyGuru

เครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ: องค์ประกอบหลักและการทำงาน

เครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ: องค์ประกอบหลักและการทำงาน

เครื่องทำความเย็นแบบอัดไอเป็นระบบที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในห้องหรือพื้นที่ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ระบบนี้มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์ (condenser) อีแวปปอเรเตอร์ (evaporator) และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ [1].

องค์ประกอบหลักของเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ:

 1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor): คอมเพรสเซอร์เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็นที่เป็นแก๊ส โดยการอัดสารทำความเย็นจะทำให้เกิดความดันของน้ำยาสูงขึ้น [1].

 2. คอนเดนเซอร์ (Condenser): คอนเดนเซอร์มีหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นจากแก๊สเป็นของเหลว โดยการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบออกไปยังสภาพแวดล้อม [1].

 3. อีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator): อีแวปปอเรเตอร์มีหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นจากของเหลวเป็นแก๊ส โดยการดูดความร้อนจากอากาศในห้องและรอบๆ อีแวปปอเรเตอร์ ทำให้อากาศภายในห้องมีอุณหภูมิลดลง [1].

การทำงานของเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ:

 1. ขั้วต่อไฟฟ้าจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังคอมเพรสเซอร์เพื่อให้เครื่องทำความเย็นเริ่มทำงาน [2].

 2. คอมเพรสเซอร์จะดูดสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สเข้ามา และอัดสารทำความเย็นให้มีความดันสูงขึ้น [1].

 3. สารทำความเย็นที่อัดจะถูกส่งไปยเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ: องค์ประกอบหลักและการทำงาน

เครื่องทำความเย็นแบบอัดไอเป็นระบบที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในห้องหรือพื้นที่ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ระบบนี้มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์ (condenser) อีแวปปอเรเตอร์ (evaporator) และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ [1].

องค์ประกอบหลักของเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ:

 1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor): คอมเพรสเซอร์เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็นที่เป็นแก๊ส โดยการอัดสารทำความเย็นจะทำให้เกิดความดันของน้ำยาสูงขึ้น [1].
 2. คอนเดนเซอร์ (Condenser): คอนเดนเซอร์มีหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นจากแก๊สเป็นของเหลว โดยการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ [1].
 3. อีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator): อีแวปปอเรเตอร์มีหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นจากของเหลวเป็นแก๊ส โดยการดูดความร้อนจากอากาศและเปลี่ยนเป็นความเย็น [1].

การทำงานของเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ:

 1. ขั้วต่อไฟฟ้าให้กับเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอเพื่อให้เริ่มทำงาน
 2. คอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สเข้ามาและอัดเพื่อเพิ่มความดัน
 3. สารทำความเย็นที่อัดจะไหลผ่านคอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้น
 4. สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจะไหลผ่านอีแวปปอเรเตอร์และเปลี่ย

Learn more:

 1. ระบบเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ – Wall Tech
 2. ระบบทําความเย็น (Refrigeration System) เครื่องทำความเย็น ทำงานอย่างไร
 3. อุปกรณ์สำคัญในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ | แสงชัยกรุ๊ป

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม

เครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีหลายประเภทและใช้งานในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ไปจนถึงโรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือห้องเย็นในโรงพยาบาล โรงแรม หรือร้านอาหาร เพื่อให้สินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการเก็บรักษามีความสดใหม่และคงความเย็นได้ตลอดเวลา

เครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมทำงานโดยใช้หลักการของวงจรทำความเย็นแบบอัดไอ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกันในกระบวนการทำความเย็น ดังนี้:

 1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดและอัดสารทำความเย็นในสถานะก๊าซ ซึ่งจะทำให้ความดันของสารทำความเย็นเพิ่มขึ้น และเมื่อความดันน้ำยาสูงขึ้น จุดเดือดของสารทำความเย็นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย [3].

 2. คอนเดนเซอร์ (Condenser): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบแน่นสารทำความเย็น โดยเปลี่ยนสารทำความเย็นจากสถานะก๊าซเป็นสถานะของของเหลว ซึ่งจะช่วยให้สารทำความเย็นเก็บความเย็นได้ดีขึ้น [3].

 3. เอวาโปเรเตอร์ (Evaporator): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการลดอุณหภูมิของสารทำความเย็น โดยให้สารทำความเย็นเปลี่ยนจากสถานะของของเหลวเป็นสถานะก๊าซ ซึ่งจะดึงความร้อนจากสิ่งแวดล้อมและสารทำคความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม

เครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีหลายประเภทและใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้คุณได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม นี่คือข้อมูลที่คุณอาจสนใจ:

 1. ประเภทของเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม:

  • ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System): เป็นระบบที่ใช้สารทำความเย็นเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน โดยมีองค์ประกอบหลักคือคอมเพรสเซอร์ (compressor), คอนเดนเซอร์ (condenser), หม้อไอน้ำ (evaporator), และหม้อรวม (receiver). ระบบนี้ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ, และอุตสาหกรรมเครื่องจักร.
  • ระบบทำความเย็นแบบดูดซับความร้อน (Absorption Refrigeration System): เป็นระบบที่ใช้สารทำความเย็นเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน โดยมีองค์ประกอบหลักคือเครื่องดูดซับ (absorber), เครื่องกำจัดความร้อน (generator), เครื่องรวม (condenser), และเครื่องระบายความร้อน (evaporator). ระบบนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงาน เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ.
 2. การทำงานของเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม:

  • ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ: ในระบบนี้ คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นเข้ามาแ

Learn more:

 1. ระบบทําความเย็น (Refrigeration System) เครื่องทำความเย็น ทำงานอย่างไร
 2. Introduction of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น – iEnergyGuru
 3. อุปกรณ์สำคัญในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ | แสงชัยกรุ๊ป

Categories: สำรวจ 73 เครื่องทําความเย็น ภาษาอังกฤษ

คำว่าตู้เย็นในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (21 ก.พ. 64)
คำว่าตู้เย็นในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (21 ก.พ. 64)

refrigerator. (n) เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็นตู้เย็น ภาษาอังกฤษคือ refrigerator แต่ภาษาพูดเรียกสั้นๆว่า fridge.

ประเภทของระบบทําความเย็น ตามหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น
 • การทำความเย็นแบบอัดไอหรือระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ ( Vaporcompression system)
 • การทำความเย็นแบบระบบแอบซอร์ปชันหรือแบบดูดซึม ( Absorption system )
 • ระบบการทำความเย็นโดยการทำให้สารทำความเย็นระเหย
 • ระบบการทำความเย็นแบบใช้น้ำแข็ง
 • ระบบการทำความเย็นแบบใช้น้ำแข็งแห้ง
อุปกรณ์สำคัญในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
 • 1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) …
 • 2. คอนเดนเซอร์ (Condenser) หรือ คอยล์ร้อน …
 • 3. อุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Device) …
 • 4. อีวาเปอเรเตอร์ (Evaporator) หรือ คอยล์เย็น
 • 5. อุปกรณ์อื่น ๆ
อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็น
 • 1. Evaporator หรือคอยล์เย็น
 • 2. Compressor หรือเครื่องอัดไอ
 • 3. Condenser หรือคอยล์ร้อน
 • 4. Expansion Valve วาล์วลดความดัน
 • 5. Refrigerant สารทำความเย็น
 • การผลิตอาหาร (Food processing)
 • การเก็บรักษาอาหาร (Food Storage)
 • การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial process)

See more: https://hocxenang.com/category/money

Fridge กับ Refrigerator ต่างกันอย่างไร

ตู้เย็นและเครื่องทำความเย็น (Refrigerator vs Fridge) ต่างกันอย่างไร

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า ตู้เย็น แปลว่า refrigerator ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาเขียนและภาษาทางเทคนิค ในทางกลับกัน, คำว่า fridge เป็นคำที่ใช้ในภาษาพูดเพื่ออธิบายเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในบ้านหรือที่ทำงานอย่างเป็นทางการ [1].

ความแตกต่างระหว่างตู้เย็น (refrigerator) และเครื่องทำความเย็น (fridge) อยู่ที่ความขนาดและการใช้งาน [1]. ตู้เย็น (refrigerator) มักมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องทำความเย็น (fridge) และมีความจุในการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มที่มากกว่า [1]. นอกจากนี้, ตู้เย็น (refrigerator) มักมีคุณสมบัติเสริมเพิ่มเติม เช่น ตู้แช่เนื้อสัตว์, ลิ้นชักเก็บผักผลไม้, และเครื่องทำน้ำแข็ง [1].

อีกทั้ง, เครื่องทำความเย็น (fridge) มักมีขนาดเล็กกว่าและเหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องพักหรืออพาร์ทเมนต์ [1]. การออกแบบของเครื่องทำความเย็น (fridge) มักเน้นความสะดวกสบายและความเรียบง่ายในการใช้งาน [1].

ดังนั้น, คำว่า ตู้เย็น (refrigerator) และ เครื่องทำความเย็น (fridge) ในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันในเชิงขนาดและการใช้งาน [1].


Learn more:

 1. ตู้เย็น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถนอมทุกเมนูและความสุข ด้วยวิธีเลือกซื้อตู้เย็นให้ถูกใจทั้งครอบครัว
 3. หลักการทำงานของระบบทำความเย็นของตู้เย็น vs ตู้แช่ – น้ำยาแอร์.com | ศูนย์รวมน้ำยาแอร์บ้าน น้ำยาแอร์รถยนต์ น้ำยาแอร์ตู้แช่

ระบบทำความเย็นมีกี่ประเภท

ระบบทำความเย็นมีหลายประเภทตามหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น ดังนี้:

 1. ระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ (Vapor Compression System): ระบบนี้ใช้คอมเพรสเซอร์ในการอัดและบีบอัดน้ำยาทำความเย็นเพื่อสร้างแรงดันและเปลี่ยนสภาพของน้ำยาให้เป็นไอ น้ำยาทำความเย็นจะไหลเวียนในระบบปิดอยู่ตลอดเวลา [3].

 2. ระบบแอบซอร์ปชันหรือระบบดูดซึม (Absorption System): ระบบนี้ใช้กระบวนการดูดซึมในการทำความเย็น โดยใช้สารทำความเย็นในการดูดซึมและเปลี่ยนสภาพเพื่อสร้างความเย็น [3].

 3. ระบบการทำความเย็นโดยการทำให้สารทำความเย็นระเหย: ระบบนี้ใช้กระบวนการทำให้สารทำความเย็นระเหยเพื่อลดอุณหภูมิ และรักษาอุณหภูมิของพื้นที่หรือวัตถุที่ต้องการทำความเย็น [3].

 4. ระบบการทำความเย็นแบบใช้น้ำแข็ง: ระบบนี้ใช้น้ำแข็งในการถ่ายเทความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิ และรักษาอุณหภูมิของพื้นที่หรือวัตถุที่ต้องการทำความเย็น [3].

 5. ระบบการทำความเย็นแบบใช้น้ำแข็งแห้ง: ระบบนี้ใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิ และรักษาอุณหภูมิของพื้นที่หรือวัตถุที่ต้องการทำความเย็น [3].


Learn more:

 1. ระบบทําความเย็น (Refrigeration System) เครื่องทำความเย็น ทำงาน …
 2. Introduction of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น – iEnergyGuru
 3. หน่วยที่ 3 การทำความเย็นระบบเปิดและระบบอัดไอ
Introduction Of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น - Ienergyguru
Introduction Of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น – Ienergyguru
Introduction Of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น - Ienergyguru
Introduction Of Refrigeration System: ความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็น – Ienergyguru
เครื่องทำความเย็น (ทฤษฏี) – ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ
เครื่องทำความเย็น (ทฤษฏี) – ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ
ทฤษฏีระบบเครื่องทำความเย็น/อ.ศรัทธา
ทฤษฏีระบบเครื่องทำความเย็น/อ.ศรัทธา
สารทำความเย็น สำหรับแอร์และเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ | บริการซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ขายแอร์
สารทำความเย็น สำหรับแอร์และเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ | บริการซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ขายแอร์
Article : Chiller ระบบทำความเย็น เครื่องทำความเย็น
Article : Chiller ระบบทำความเย็น เครื่องทำความเย็น
สารทำความเย็น สำหรับแอร์และเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ | บริการซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ขายแอร์
สารทำความเย็น สำหรับแอร์และเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ | บริการซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ขายแอร์
Air Conditioning: การปรับอากาศ - Ienergyguru
Air Conditioning: การปรับอากาศ – Ienergyguru
ทำความรู้จักกับสารทำความเย็นในระบบทำความเย็น - บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ทำความรู้จักกับสารทำความเย็นในระบบทำความเย็น – บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

เครื่องทำความเย็นในภาษาอังกฤษ: แนวความคิด
เครื่องทำความเย็น: แนวความคิดและหลักการทำงาน
ประโยชน์และการใช้งานของเครื่องทำความเย็น
หลักการเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม
วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System)
เครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ: องค์ประกอบหลักและการทำงาน
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *