เดินเล่นภาษาอังกฤษ: สร้างความสนุกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Park สวนสาธารณ | English By Chris

เดินเล่นภาษาอังกฤษคืออะไร Walk Play? #เรียนภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษกรุงเทพ #Shorts

Keywords searched by users: เดินเล่นภาษาอังกฤษ: สร้างความสนุกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เดินเล่น ชมวิว ภาษาอังกฤษ, เดินเรื่อยเปื่อย ภาษาอังกฤษ, เดินเล่น สวนสาธารณะ ภาษาอังกฤษ, เดินเที่ยว ภาษาอังกฤษ, ชวนไปเดินเล่น ภาษาอังกฤษ, ไปเดินเล่นกันไหม ภาษาอังกฤษ, ฉันชอบเดินเล่น ภาษาอังกฤษ, เดินเที่ยวเล่น ภาษาอังกฤษ

เดินเล่นในภาษาอังกฤษคืออะไร

Park สวนสาธารณ | English By Chris
Park สวนสาธารณ | English By Chris

เดินเล่นในภาษาอังกฤษคืออะไร

เดินเล่นในภาษาอังกฤษแปลว่า go for a walk หรือ go for a stroll ซึ่งมีความหมายเดียวกัน [1]. คำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษนี้หมายถึงการเดินไปเพื่อสนุกสนานหรือผ่อนคลาย โดยไม่มีจุดหมายหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เดินเล่น ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ Lets go for a walk in the park this evening หรือ I enjoy going for a stroll along the beach [1].

การเดินเล่นในภาษาอังกฤษยังมีคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนี้:

 • Meander: เดินเรื่อยเปื่อย หมายถึงการเดินไปมาอย่างไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเฉพาะ [3].
 • Promenade: เดินเล่น หมายถึงการเดินไปรอบ ๆ บริเวณหนึ่งเพื่อสนุกสนานหรือชมวิว [3].
 • Stroll: เดินเล่น หมายถึงการเดินไปอย่างช้า ๆ และผ่อนคลาย [3].
 • Wander: เดินเล่น หมายถึงการเดินไปโดยไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเฉพาะ [3].

การเดินเล่นในภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ การเดินเล่นช่วยให้ร่างกายมีการออกกำลังกายเบา ๆ และช่วยลดความเครียด [3]. นอกจากนี้ยังช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มเพิ่มขึ้น [3].


Learn more:

 1. เดินเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. Anda Disekat Sementara Waktu
 3. เดินเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของเดินเล่นในภาษาอังกฤษ

Park สวนสาธารณ | English By Chris
Park สวนสาธารณ | English By Chris

ความหมายของเดินเล่นในภาษาอังกฤษ

เดินเล่นในภาษาอังกฤษแปลว่า go for a walk หรือ go for a stroll หมายถึงการออกไปเดินเพื่อความสนุกสนานหรือการพักผ่อนในระหว่างการเดิน การเดินเล่นเป็นกิจกรรมที่มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ [1].

ความหมายของคำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น stroll หมายถึงการเดินเล่นอย่างช้าๆและสบายๆ [2] และ promenade หมายถึงการเดินเล่นหรือการเดินทอดน่องในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น บริเวณทะเลหรือสวนสาธารณะ [2].

การเดินเล่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ โดยการเดินเล่นสามารถช่วยให้ร่างกายมีการออกกำลังกายอย่างเบาบาง ช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่างๆของร่างกายเป็นสุขภาพดี และช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างอารมณ์ที่ดี [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เดินเล่น ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • Lets go for a walk in the park this afternoon. [1]
 • I enjoy taking a stroll along the beach in the evening. [2]

Learn more:

 1. เดินเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เดินเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เดินเล่น แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเดินเล่นในภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รูปแบบปัจจุบันขณะ (Daily English With Present Continuous Tense
ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รูปแบบปัจจุบันขณะ (Daily English With Present Continuous Tense

เดินเล่นในภาษาอังกฤษแปลว่า go for a walk หรือ go for a stroll หมายถึงการเดินเพื่อเพลิดเพลินหรือผ่อนคลาย โดยไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายที่แน่ชัด [1]. การเดินเล่นเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะช่วยให้ร่างกายมีการออกกำลังกายและสร้างความผ่อนคลายให้กับจิตใจ [1].

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเดินเล่นในภาษาอังกฤษ:

 1. I love to go for a walk in the park every morning to enjoy the fresh air and clear my mind [1].
  (ฉันชอบเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกเช้าเพื่อสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และช่วยให้จิตใจสดชื่น)

 2. Lets go for a stroll along the beach and watch the sunset together [1].
  (มาเดินเล่นตามชายหาดและชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันเถอะ)

 3. Taking a walk in nature is a great way to relax and rejuvenate [1].
  (การเดินเล่นในธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายและฟื้นฟู)

 4. I often go for a walk in the neighborhood to explore new places and meet new people [1].
  (ฉันเดินเล่นในย่านบ้านบ่อยครั้งเพื่อสำรวจสถานที่ใหม่และพบกับคนใหม่)


Learn more:

 1. เดินเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เดินเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมประโยคชวนไปเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน-คำแปล จำไปพูดได้เลย | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.

คำที่ใช้แทนเดินเล่นในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง – Youtube

คำที่ใช้แทนเดินเล่นในภาษาอังกฤษคือ stroll หรือ take a walk [1]. คำเหล่านี้ใช้เพื่อแสดงการเคลื่อนที่อย่างไม่เร่งรีบหรือไม่เป็นทางการ โดยมักใช้ในบริบทของการเดินเล่นในสวนหรือพื้นที่เปิดโล่ง เช่น Lets take a stroll in the park หรือ I enjoy taking a walk along the beach [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่ใช้แทนคำว่า เดินเล่น อีก เช่น promenade หรือ go for a walk [1]. คำเหล่านี้มักใช้ในบริบทที่เน้นการเดินเล่นหรือการเพลิดเพลินในการเคลื่อนที่ เช่น Lets go for a promenade along the river หรือ I often go for a walk in the neighborhood [1].


Learn more:

 1. เดินเล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. Anda Disekat Sementara Waktu
 3. รวมประโยคชวนไปเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน-คำแปล จำไปพูดได้เลย | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.

คำแนะนำในการใช้คำว่าเดินเล่นในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้คำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราต้องการใช้คำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้หลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงและเหมาะสมกับบริบทที่ต้องการใช้ได้ ดังนี้:

 1. Go for a walk: คำว่า go for a walk หมายถึงการเดินเพื่อความเพลิดเพลิน [1]. เช่น Lets go for a walk in the park before dinner (ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะก่อนอาหารเย็นกันเถอะ) [1].

 2. Stroll: คำว่า stroll หมายถึงการเดินเล่นท่องเที่ยวอย่างสบายๆ [3]. เช่น We went for a stroll in the park (เราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ) [1].

 3. Amble: คำว่า amble หมายถึงการเดินเล่นอย่างช้าๆ สบายๆ [3]. เช่น They decided to amble along the beach (พวกเขาตัดสินใจเดินเล่นตามชายหาดอย่างช้าๆ) [1].

 4. Ramble: คำว่า ramble หมายถึงการเดินเล่นในชนบทหรือสถานที่ที่มีธรรมชาติอย่างสวยงาม [3]. เช่น They went for a ramble in the forest (พวกเขาไปเดินเล่นในป่า) [1].

 5. Promenade: คำว่า promenade หมายถึงการเดินเล่นและชมวิวในทางเดินที่สร้างขึ้นเพื่อการเดินเล่น [3]. เช่น They enjoyed a leisurely promenade along the seaside (พวกเขาเพลิดเพลินกับการเดินเล่นแบบชิลๆ ตามทางเดินริมทะเล) [1].

 6. Wander: คำว่า wander หมายถึงการเดินเล่นโดยไม่มีเป้าหมายหรือเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้ง [3]. เช่น They decided to wander through the park (พวกเขาตัดสินใจเดินเล่นผ่านสวนสาธารณะ) [1].

 7. Potter: คำว่า potter หมายถึงการเดินเล่นอย่างช้าๆ โดยไม่มีเป้าหมายเฉพาะ [3]. เช่น They pottered around the garden (พวกเขาเดินเล่นรอบสวน) [1].

การใช้คำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษนั้นมีคำที่แตกต่างกันไปตามบริบทและสถานการณ์คำแนะนำในการใช้คำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราต้องการใช้คำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้หลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงและเหมาะสมกับบริบทที่ต้องการใช้ได้ ดังนี้:

 1. Go for a walk: คำว่า go for a walk หมายถึงการเดินเพื่อความเพลิดเพลิน [1]. เช่น Lets go for a walk in the park before dinner (ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะก่อนอาหารเย็นกันเถอะ) [1].

 2. Stroll: คำว่า stroll หมายถึงการเดินเล่นท่องเที่ยวอย่างสบายๆ [3]. เช่น We went for a stroll in the park (เราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ) [1].

 3. Amble: คำว่า amble หมายถึงการเดินเล่นอย่างช้าๆ และสบายๆ [3]. เช่น They decided to amble along the seaside (พวกเขาตัดสินใจเดินเล่นตามริมทะเล) [1].

 4. Ramble: คำว่า ramble หมายถึงการเดินเล่นในชนบทหรือสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ [3]. เช่น They went for a ramble in the countryside (พวกเขาไปเดินเล่นในชนบท) [1].

 5. Promenade: คำว่า promenade หมายถึงการเดินเล่นและชมวิวในที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะหรือทางเดินริมทะเล [3]. เช่น They enjoyed a promenade along the beach (พวกเขาเพลิดเพลินกับการเดินเล่นตามชายหาด) [1].

 6. Wander: คำว่า wander หมายถึงการเดินเล่นโดยไม่มีเป้าหมายหรือเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้ง [3]. เช่น They decided to wander through the forest (พวกเขาตัดสินใจเดินเล่นผ่านป่า) [1].

 7. Potter: คำว่า potter หมายถึงการเดินเล่นอย่างช้าๆ และสบายๆ โดยไม่มีเป้าหมาย [3]. เช่น They pottered around the garden (พวกเขาเดินเล่นรอบสวน) [1].

การใช้คำว่า เดินเล่น ในภาษาอังกฤษนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ที่ต้องการใช้ คำที่ใช้จะสร้างบรรยากา


Learn more:

 1. go for a walk (【วลี】เดินเพื่อความเพลิดเพลิน ) ความหมาย, วิธีใช้ …
 2. Anda Disekat Sementara Waktu
 3. ชวนไปเดินเล่นกัน

Categories: รวบรวม 55 เดินเล่น ภาษาอังกฤษ

เดินเล่นภาษาอังกฤษคืออะไร walk play? #เรียนภาษาอังกฤษ #learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษกรุงเทพ #shorts
เดินเล่นภาษาอังกฤษคืออะไร walk play? #เรียนภาษาอังกฤษ #learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษกรุงเทพ #shorts

(v) stroll, See also: promenade, take a walk, go for a walk, Syn. เดินเที่ยว, เตร็ดเตร่, เดินเตร่, ยุรยาตร, เดินทอดน่อง, Example: คุณตาเดินเล่นอยู่ในสวน

See more: https://hocxenang.com/category/money

เดินเล่น ชมวิว ภาษาอังกฤษ

เดินเล่น ชมวิว ภาษาอังกฤษ

การเดินเล่นและชมวิวเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นที่ช่วยให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกภาษาอังกฤษด้วยการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับเดินเล่น ชมวิวในภาษาอังกฤษ พร้อมกับวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ [1] [2] [3]

หมายถึงอะไร?

เดินเล่น ชมวิวในภาษาอังกฤษเป็น go for a walk ซึ่งหมายถึงการออกไปเดินเล่นหรือเดินเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและการพักผ่อน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในพื้นที่ธรรมชาติ เช่น สวนสาธารณะ ป่า หรือทะเลหรือในพื้นที่เมือง เช่น ถนนเมือง สวนสาธารณะในเมือง หรือแม้แต่ในสวนบ้านของคุณเอง [2]

ประโยชน์ของการเดินเล่น ชมวิวในภาษาอังกฤษ

การเดินเล่น ชมวิวในภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่ช่วยให้เราสามารถสนุกสนานและพักผ่อนได้ แต่ยังมีประโยชน์อื่นๆ ดังนี้:

 1. สร้างสุขภาพดี: การเดินเล่นชมวิวเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวและเผาผลาญพลังงาน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี [2]

 2. ลดความเครียด: การออกไปเดินเล่นชมวิวช่วยลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายให้กับจิตใจ ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนเดินเล่น ชมวิว ภาษาอังกฤษ

การเดินเล่นชมวิวเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นที่ช่วยให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติและความงดงามของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะ ทะเลหรือภูเขา การชมวิวที่สวยงามจะช่วยให้เราผ่อนคลายจิตใจและเพลิดเพลินไปกับทุกๆ ช่วงเวลาที่เราอยู่ในการเดินเล่นชมวิว

ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับเรื่องราวและความสำคัญของการเดินเล่นชมวิว รวมถึงวิธีการเตรียมตัวและสิ่งที่ควรรู้เมื่อออกเดินเล่นชมวิวในภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก:

 1. เดินเล่นชมวิวคืออะไร

 2. ประโยชน์ของการเดินเล่นชมวิว

 3. สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเดินเล่นชมวิว

 4. วิธีการเตรียมตัวก่อนออกเดินเล่นชมวิว

 5. วิธีการเดินเล่นชมวิวในภาษาอังกฤษ

 6. เดินเล่นชมวิวคืออะไร
  การเดินเล่นชมวิวหมายถึงการออกไปเดินเล่นในสถานที่ที่มีความสวยงามและน่าสนใจ เช่น สวนสาธารณะ ทะเลหรือภูเขา เพื่อที่จะได้ชื่นชมและสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ การเดินเล่นชมวิวช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายจิตใจและเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ [2]

 7. ประโยชน์ของการเดินเล่นชมวิว

 • ช่วยลดความเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับจิตใจ [2]
 • เสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตใจ [2]
 • เพิ่มพลังให้กับร่างกาย [2]
 • ช่วยให้เรามีสมาธิและความสัมพันธ์ที่ดีกับธร

Learn more:

 1. go for a walk (【วลี】เดินเพื่อความเพลิดเพลิน ) ความหมาย, วิธีใช้ …
 2. English Idioms, Slangs and Phrasal Verbs: Go for a walk
 3. การเดินเล่นชม (kan doennen chom) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ

เดินเรื่อยเปื่อย ภาษาอังกฤษ

เดินเรื่อยเปื่อย ภาษาอังกฤษ

เดินเรื่อยเปื่อย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายลักษณะการเดินที่เป็นระยะเวลานานและไม่มีจุดสิ้นสุด ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในการอธิบายลักษณะการเดินที่คล้ายคลึงกับเดินเรื่อยเปื่อย ซึ่งจะถูกใช้ตามบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. To stroll/to ramble – เดินเล่นหรือเดินเพลินเพลินไปในที่สวนหรือพื้นที่ที่มีความสงบเงียบ เป็นการเดินที่สบายๆ และไม่เร่งรีบ [1]

 2. To hike – เดินขึ้นเขาหรือเดินทางไกลในธรรมชาติ เป็นการเดินที่ต้องใช้ความพยายามและความแข็งแกร่ง [1]

 3. To power walk – เดินเร็วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความอ่อนโยนของกล้ามเนื้อ มักใช้เพื่อการออกกำลังกาย [1]

 4. To meander/to wander – เดินเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัด มักใช้ในบริบทของการเดินเพื่อสนุกสนานหรือสำรวจสถานที่ใหม่ [1]

การเดินเรื่อยเปื่อยเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเพื่อการออกกำลังกาย การสำรวจธรรมชาติ หรือเพื่อการพักผ่อนและสนุกสนาน การเลือกใช้คำภาษาอังกฤษที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการเดินนั้นๆ


Learn more:

 1. ‍♀️ คำภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายลักษณะการเดิน ‍♂️ to stroll/to …
 2. เดินเรื่อยเปื่อย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชวนไปเดินเล่นกัน
เดินเล่น ภาษาอังกฤษพูดว่า Take A Walk - Youtube
เดินเล่น ภาษาอังกฤษพูดว่า Take A Walk – Youtube
เดินเล่น ไปเดินเล่น ไปกินลมชมวิว ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
เดินเล่น ไปเดินเล่น ไปกินลมชมวิว ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
พูดอังกฤษกับลูก เรื่อง ชวนลูกไปเดินเล่น Let'S Go For A Walk | มีคำอ่าน คำแปล | เด็ก 2 ภาษาสร้างได้ - Youtube
พูดอังกฤษกับลูก เรื่อง ชวนลูกไปเดินเล่น Let’S Go For A Walk | มีคำอ่าน คำแปล | เด็ก 2 ภาษาสร้างได้ – Youtube
เดินเล่น ภาษาอังกฤษพูดว่า Take A Walk - Youtube
เดินเล่น ภาษาอังกฤษพูดว่า Take A Walk – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง – Youtube
ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รูปแบบปัจจุบันขณะ (Daily English With Present Continuous Tense
ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รูปแบบปัจจุบันขณะ (Daily English With Present Continuous Tense
Park สวนสาธารณ | English By Chris
Park สวนสาธารณ | English By Chris
Park สวนสาธารณ | English By Chris
Park สวนสาธารณ | English By Chris

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

เดินเล่นในภาษาอังกฤษคืออะไร
ความหมายของเดินเล่นในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเดินเล่นในภาษาอังกฤษ
คำที่ใช้แทนเดินเล่นในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่าเดินเล่นในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *