เซ้ง ภาษาอังกฤษ: สร้างพลังความคิดด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เซ้ง วิชัย

เช่ากับเซ้ง คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้าง | Koy My Property Pro

Keywords searched by users: เซ้ง ภาษาอังกฤษ: สร้างพลังความคิดด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เซ้งกิจการ ภาษาอังกฤษ, ค่าเซ้ง ภาษาอังกฤษ, ขายกิจการ ภาษาอังกฤษ, เซ้งร้าน แปลว่า, ซื้อกิจการ ภาษาอังกฤษ, เซ่ง, เซ้ง นักแสดง, เซ้งวิชัย

เซ้ง ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร

เซ้ง วิชัย
เซ้ง วิชัย” ยอมรับ เป็นคนในคลิปข้าง “ฟรีน” ยืนยันเอาผิดคนคุกคาม | Thaiger ข่าวไทย

เซ้ง ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร

เมื่อค้นหาคำว่า เซ้ง ภาษาอังกฤษ จากผลการค้นหาใน Google พบว่ามีผลลัพธ์สองรายการที่เกี่ยวข้อง [1][2] ซึ่งเป็นคำแปลของคำว่า เซ้ง ในภาษาอังกฤษว่า sell out หรือ ขายหมด ในความหมายที่แท้จริง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เซ้ง ในภาษาอังกฤษ:

 1. He sold out his principles for money. (เขาขายหมดความเชื่อถือของเขาเพื่อเงิน) [1]
 2. The concert tickets sold out within minutes. (ตั๋วคอนเสิร์ตขายหมดในเวลาไม่กี่นาที) [2]

Learn more:

 1. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จาก … – Sanook.com
 2. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เซ้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของเซ้งในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า เซ้ง ในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่แม่นยำ แต่สามารถอธิบายความหมายได้ว่าเป็นคำที่ใช้ในบริบทของความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เศร้าหมอง หรือไม่มีความสุข [2] คำว่า เซ้ง มักใช้ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับความผิดหวัง ความหวังที่ไม่สำเร็จ หรือความสูญเสีย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เซ้ง ในภาษาอังกฤษ:

 • เธอรู้สึกเซ้งมากเมื่อเสียงโทรศัพท์ไม่มีใครรับ [2]
 • ฉันรู้สึกเซ้งเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานได้รับรางวัลแต่ฉันไม่ได้ [1]

Learn more:

 1. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. เซ้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเซ้งในภาษาอังกฤษ

เซ้ง (sêng) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความเสียใจหรือความเศร้าใจ ในภาษาอังกฤษ คำที่ใช้ใกล้เคียงกับความหมายของ เซ้ง อาจเป็นคำว่า sad หรือ disappointed ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกเสียใจหรือผิดหวัง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เซ้ง ในภาษาอังกฤษ:

 1. I felt so sad when I heard the news. [1]
  (ฉันรู้สึกเศร้าใจมากเมื่อได้ยินข่าวนั้น)

 2. She was disappointed with the result of the competition. [1]
  (เธอผิดหวังกับผลการแข่งขัน)

 3. We were all sad to say goodbye to our friends. [1]
  (เราทุกคนรู้สึกเศร้าใจที่ต้องกล่าวลากับเพื่อน)

 4. He felt a sense of sadness when he realized he had lost the opportunity. [1]
  (เขารู้สึกเศร้าใจเมื่อเข้าใจว่าเขาได้สูญเสียโอกาส)

 5. The children were disappointed when the show was canceled. [1]
  (เด็กๆ รู้สึกผิดหวังเมื่อการแสดงถูกยกเลิก)


Learn more:

 1. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. เซ้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

เซ้งในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษาเป็นอะไร

เซ้งในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษาเป็นอะไร

เซ้งเป็นคำที่พบในพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแปลภาษาออนไลน์ โดยมีความสามารถในการแปลคำหรือวลีจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสนับสนุนภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, และเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของเครื่องมือนี้มีดังนี้:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา ซึ่งปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ, High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ [1].

การใช้งานเครื่องมือเซ้งในพจนานุกรม Longdo Dictionary ง่ายและสะดวก โดยเพียงแค่วางเมาส์ไว้บนคำหรือวลีที่ต้องการแปล ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1].


Learn more:

 1. เซ้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เซ้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เซ้ง ความหมายจากพจนานุกรม Lexitron

เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรม LEXiTRON

เซ้ง เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย และสามารถหาความหมายได้จากพจนานุกรม LEXiTRON ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้คำแปลและความหมายของคำภาษาไทยในหลากหลายแบบ ต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า เซ้ง จากพจนานุกรม LEXiTRON:

เซ้ง [1] (ปาก) ก. โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน รับโอนสิทธิหรือกิจการจากอีกคนหนึ่งโดยต้องเสียค่าตอบแทน เรียกว่า รับเซ้ง

ตัวอย่างประโยค:

 • เขาเซ้งสิทธิ์ให้กับเพื่อนซึ่งเป็นคนที่ไว้วางใจได้ [1]

Learn more:

 1. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซ้งในภาษาอังกฤษ

เซ้ง (Seng) เป็นคำภาษาไทยที่มีความหมายว่า การเดินทางโดยใช้เท้าหรือการเดินเท้า ซึ่งเป็นวิธีการเคลื่อนที่ที่เป็นทางเลือกที่สะดวกและเหมาะสมในบางสถานการณ์ คำว่า เซ้ง มักใช้ในบทสนทนาหรือบทกวีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง หรือในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเงียบสงบ

เซ้งในภาษาอังกฤษอาจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า walk หรือ stroll ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนที่โดยใช้เท้า โดยไม่ใช้ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า เซ้ง ในภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ดังนี้:

 1. Longdo Dictionary [1]: เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ซึ่งสามารถค้นหาคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ เกี่ยวกับคำว่า เซ้ง ได้

Learn more:

 1. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เณรน้อยเจ้าปัญญา – วิกิพีเดีย
 3. Leasehold กับ Freehold ต่างกันอย่างไร ? | thinkofliving.com

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเซ้งในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเซ้งในภาษาอังกฤษ

เซ้ง (sêng) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความเสียใจหรือความผิดหวัง ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้แทนคำว่า เซ้ง ได้ ดังนี้:

 1. Disappointed (adj.) – หมายถึง ผิดหวัง, เสียใจ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: I was disappointed when I didnt get the job. (ฉันผิดหวังเมื่อฉันไม่ได้งานนั้น) [1]
 2. Let down (adj.) – หมายถึง ผิดหวัง, เสียใจ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: I felt really let down when my friend didnt show up to the party. (ฉันรู้สึกผิดหวังมากเมื่อเพื่อนของฉันไม่มางานเลี้ยง) [1]
 3. Heartbroken (adj.) – หมายถึง หัวใจถูกแตก, เสียใจมาก [2]

  • ตัวอย่างประโยค: She was heartbroken when her pet dog passed away. (เธอรู้สึกเสียใจมากเมื่อสุนัขเลี้ยงของเธอเสียชีวิต) [2]
 4. Upset (adj.) – หมายถึง รู้สึกไม่พอใจ, เสียใจ [2]

  • ตัวอย่างประโยค: I was really upset when I found out that I failed the exam. (ฉันรู้สึกไม่พอใจมากเมื่อฉันรู้ว่าฉันสอบไม่ผ่าน) [2]
 5. Frustrated (adj.) – หมายถึง รู้สึกผิดหวัง, ท้อแท้ [2]

  • ตัวอย่างประโยค: He was frustrated with the slow progress of the project. (เขารู้สึกผิดหวังกับความคืบหน้าช้าของโครงการ) [2]
 6. Depressed (adj.) – หมายถึง รู้สึกท้อแท้, เศร้าสลด [2]

  • ตัวอย่างประโยค: She has been feeling depressed since her relationship ended. (เธอรู้สึกท้อแท้ตั้งแต่ความสัมพันธ์ของเธอสิ้นสุดลง) [2]

Learn more:

 1. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. เซ้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สำรวจ 61 เซ้ง ภาษาอังกฤษ

เช่ากับเซ้ง คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้าง | Koy My Property Pro
เช่ากับเซ้ง คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้าง | Koy My Property Pro

[sēng] (v) EN: sell out.

See more: https://hocxenang.com/category/money

เซ้งกิจการ ภาษาอังกฤษ

เซ้งกิจการ ภาษาอังกฤษ

เซ้งกิจการเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่า การปิดกิจการหรือการยุติกิจการของธุรกิจหรือองค์กรใดๆ [1]. ในภาษาอังกฤษเรียกว่า business closure หรือ business shutdown [1]. เมื่อธุรกิจหรือองค์กรปิดกิจการ จะมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคมโดยรวม ดังนั้น การเซ้งกิจการจำเป็นต้องมีการวางแผนและการดำเนินการที่รอบคอบ [1].

ในกระบวนการเซ้งกิจการ ธุรกิจหรือองค์กรจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเจ้าหน้าที่ภาษี เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ และการปิดบัญชี [1]. นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน การชำระเงินและการปิดบัญชีธุรกิจ [1].

การเซ้งกิจการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลายสาเหตุ เช่น ธุรกิจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะทางการเงินที่ดี ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดหรือเทคโนโลยีใหม่ หรือเจ้าของธุรกิจต้องการเปลี่ยนทิศทางในชีวิต [1].

การเซ้งกิจการส่วนใหญ่จะมีผลกระทบต่อพนักงานที่ทำงานในธุรกิจนั้น ซึ่งอาจสูญเสียงาน รายได้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากธุรกิจ [1]. นอกจากนี้ การเซ้งกิจการยังส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าสูญเสียความไว้วางใจและต้องการหาแหล่งบริการหรือสินค้าทดแทน [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. เมื่อธุรกิจปิดกิจการ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการอย่างไร?
  -เซ้งกิจการ ภาษาอังกฤษ

เซ้งกิจการเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การปิดกิจการหรือการยุติกิจการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ต้องผ่านเมื่อต้องการหยุดดำเนินกิจการ หรือเมื่อธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีก [1].

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการค้นหาใน Google ตามที่คุณต้องการ โดยให้ความสำคัญกับการเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: เซ้งกิจการ ภาษาอังกฤษ

 1. ความหมายของเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษ

  • เซ้งกิจการในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกับเซ้งกิจการในภาษาไทย คือ การปิดกิจการหรือยุติกิจการ [1].
 2. กระบวนการเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษ

  • เมื่อธุรกิจต้องการเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่กำหนดโดยกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง [1].
 3. ผลกระทบของเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษ

  • เซ้งกิจการในภาษาอังกฤษอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสูญเสียงาน การสูญเสียรายได้ และผลกระทบต่อตลาด [1].
 4. วิธีการเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษ

  • การเซ้งกิจการในภาษาอังกฤษต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการยุติสัญญาการ

Learn more:

 1. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. เซ้งกิจการ อังกฤษ – เซ้งกิจการ ภาษาอังกฤษ

ค่าเซ้ง ภาษาอังกฤษ

ค่าเซ้ง ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

ค่าเซ้ง (Contextual Meaning) เป็นคำที่มักใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบางครั้งที่เรารู้สึกไม่พอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำว่า ค่าเซ้ง แต่สามารถใช้คำว่า disappointed หรือ frustrated เพื่อแสดงความหมายที่ใกล้เคียงได้ [1].

การใช้คำว่า ค่าเซ้ง ในประโยค:

 • เมื่อฉันไม่ได้รับการประเมินงานที่ฉันทำอย่างเต็มที่ฉันรู้สึกค่าเซ้งมาก [1].
 • เขารอคอยมานานแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมเขา ทำให้เขารู้สึกค่าเซ้ง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

 1. ค่าเซ้ง ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?
  คำว่า ค่าเซ้ง ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น disappointed หรือ frustrated [1].

Learn more:

 1. -เซ้ง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. เซ้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
เซ็ง
เซ็ง” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
เปิดวาร์ป 'เซ้ง วิชัย' ประวัตินักแสดงหนุ่ม ดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการ | Thaiger ข่าวไทย
เปิดวาร์ป ‘เซ้ง วิชัย’ ประวัตินักแสดงหนุ่ม ดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการ | Thaiger ข่าวไทย
เซ้งกับเช่า การเช่า 2 แบบนี้ต่างกันอย่างไร อยากเซ้งกิจการต้องดู
เซ้งกับเช่า การเช่า 2 แบบนี้ต่างกันอย่างไร อยากเซ้งกิจการต้องดู
Easy English Words Lesson 2 โคตรเซ็ง ในภาษาอังกฤษ และ I Am Boring ไม่ได้แปลว่า ชั้นเบื่อ !! - Youtube
Easy English Words Lesson 2 โคตรเซ็ง ในภาษาอังกฤษ และ I Am Boring ไม่ได้แปลว่า ชั้นเบื่อ !! – Youtube
กัญพัชร นิพนธ์เจริญโชติ (เซ้ง) สอนภาษาอังกฤษ
กัญพัชร นิพนธ์เจริญโชติ (เซ้ง) สอนภาษาอังกฤษ
ช่วยดูให้หน่อยว่าทองนี้ของร้านไหน - Pantip
ช่วยดูให้หน่อยว่าทองนี้ของร้านไหน – Pantip
เซ้ง วิชัย
เซ้ง วิชัย” ยอมรับ เป็นคนในคลิปข้าง “ฟรีน” ยืนยันเอาผิดคนคุกคาม | Thaiger ข่าวไทย

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

เซ้ง ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร
ความหมายของเซ้งในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเซ้งในภาษาอังกฤษ
เซ้งในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษาเป็นอะไร
เซ้ง ความหมายจากพจนานุกรม LEXiTRON
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซ้งในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเซ้งในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *