ดาษดา อ่านว่า: ศิลปะการพับกระดาษที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ

อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย

อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย

Keywords searched by users: ดาษดา อ่านว่า: ศิลปะการพับกระดาษที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ดาษดื่น อ่านว่า, ดารดาษ แปลว่า, ดาษดา แต่งประโยค, สวรรคต อ่านว่า, ดำดิน แปล ว่า, ดูกร อ่านว่า, ตะโพง แปลว่า, ซ่านขจร แปลว่า

การแปลคำว่า ดาษดา

การแปลคำว่า ดาษดา ในภาษาไทยไม่มีความหมายที่แน่ชัดเหมือนคำอื่น ๆ ที่มีความหมายที่เฉพาะเจาะจง อาจจะเป็นคำที่ใช้ในบทกวีหรือบทเพลงเพื่อสร้างความรู้สึกหรือสีสันให้กับผู้ฟังหรือผู้อ่าน แต่ไม่มีความหมายที่แน่ชัดที่สามารถอธิบายได้อย่างแน่นอน [2].


Learn more:

 1. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดาษดา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของคำว่า ดาษดา

คำว่า ดาษดา เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายอยู่ว่า กระดาษ หรือ สิ่งที่ทำจากกระดาษ [1]. คำว่า ดาษดา เป็นคำที่ใช้ในทางวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อเรียกชื่อกระดาษหรือสิ่งที่ทำจากกระดาษในบทกวีหรือบทเพลง [1].

คำว่า ดาษดา มักถูกใช้ในบทกวีและบทเพลงไทยเพื่อเสริมความสวยงามและเสน่ห์ให้กับคำพูดหรือคำร้อง [1]. ในบทกวีและบทเพลงไทย คำว่า ดาษดา อาจถูกใช้ในลักษณะของการเปรียบเทียบหรือการใช้ภาพเปรียบเทียบเพื่อเสริมความหมายหรือความรู้สึกของคำพูดหรือคำร้อง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดาษดา:

 • ใบหน้าของเธอสวยเหมือนดาษดาที่สวยงาม [1].
 • ความรักของเราเหมือนดาษดาที่ไม่เคยเสื่อมสลาย [1].

Learn more:

 1. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดาษดา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดาษดา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดาษดา ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. ฉันใช้ดาษดาสีเขียวทำเครื่องหมายในหนังสือ [1].
 2. เด็กๆ กำลังวาดรูปบนดาษดา [1].
 3. ฉันใช้ดาษดาเพื่อเขียนบันทึกสำคัญ [1].
 4. ครูให้เด็กๆ ตัดรูปจากดาษดา [1].
 5. ฉันใช้ดาษดาเพื่อทำงานฝีมือ [1].

Learn more:

 1. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดาษดา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

คำแปลอื่นๆของคำว่า ดาษดา

คำว่า ดาษดา เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. ดาษดา (นาม): หมายถึง กระดาษที่มีความหนาและแข็ง ใช้สำหรับการเขียนหรือพิมพ์ [1].
 2. ดาษดา (คำสแลง): หมายถึง สิ่งที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ใช้ในบางกรณีเพื่อเปรียบเทียบความซับซ้อนของสิ่งต่างๆ [1].
 3. ดาษดา (คำสแลง): หมายถึง สิ่งที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก ใช้ในบางกรณีเพื่อเปรียบเทียบความซับซ้อนของสิ่งต่างๆ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • ฉันต้องการซื้อดาษดาสีขาวเพื่อใช้ในการเขียน [1].
 • งานวิจัยนี้มีความซับซ้อนเหมือนดาษดา [1].

Learn more:

 1. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดาษดา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ดาษดา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ดาษดา

คำว่า ดาษดา เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า กระดาษ หรือ วัสดุที่ทำจากกระดาษ [1]. ดาษดาเป็นวัสดุที่ใช้ในการเขียน วาด หรือทำงานอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ที่ทำจากเฟืองไม้ หรือเฟืองใยสัตว์ โดยมีการประกอบด้วยเฟืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแผ่น และมีการอบแห้งเพื่อให้ได้ความแข็งแรงและคงรูป [1].

คำว่า ดาษดา มักใช้ในชีวิตประจำวันในหลายๆ ด้าน เช่น:

 1. การเขียนและวาด: ดาษดาเป็นสื่อที่ใช้ในการเขียนหรือวาดภาพต่างๆ โดยสามารถใช้เขียนข้อความ วาดภาพ หรือทำงานอื่นๆ ได้ตามความต้องการ [1].
 2. การทำงาน: ดาษดามีความสามารถในการใช้เป็นวัสดุในการทำงานต่างๆ เช่น การพับกระดาษเพื่อทำรูปร่างต่างๆ เช่น การทำเครื่องประดับ การทำโมเดล หรือการทำงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความคล่องตัวของกระดาษ [1].
 3. การแพ็คเกจสินค้า: ดาษดาเป็นวัสดุที่ใช้ในการแพ็คเกจสินค้า เช่น การทำกล่องกระดาษหรือซองกระดาษ เพื่อให้สินค้าได้รับการปกป้องและมีความสวยงาม [1].

ดาษดาเป็นวัสดุที่มีความสำคัญและใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในการเขียน วาด หรือทำงานอื่นๆ ด้วยความคล่องตัวและความสามารถในการปรับใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ [1].


Learn more:

 1. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. งดงาม อลังการ โชว์เทศกาลดอกไม้ยิ่งใหญ่สุดในไทย! 10 ข้อรู้ก่อนไป ‘ดาษดาแกลเลอรี่’

Categories: อัปเดต 53 ดาษดา อ่านว่า

อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย
อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย

ดาษ ๒, ดาษดา (ดาด, ดาดสะดา) ว. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดาดาษ หรือ ดารดาษ ก็ใช้.[dātsadā] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread FR: abondant ; luxuriant.(-ระดาด) ว. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดาดาษ ดาษ หรือ ดาษดา ก็ว่า.

การออกเสียง
การแบ่งพยางค์ ดาด-ดื่น
การแผลงเป็น อักษรโรมัน ไพบูลย์พับบลิชชิง dàat-dʉ̀ʉn
ราชบัณฑิตยสภา dat-duen
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย) /daːt̚˨˩.dɯːn˨˩/(สัมผัส)

See more: https://hocxenang.com/category/money

ดาษดาเขียนยังไง

การเขียนดาษดาเป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือหรือสารเคมีบางอย่างเพื่อสร้างรูปแบบหรือภาพบนผิวกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ [2]. ดาษดาเขียนมักถูกใช้ในการสร้างภาพวาดหรือลายเส้นที่สวยงามและสร้างสรรค์ [2]. ดาษดาเขียนมีความหลากหลายในสีและความหนาแตกต่างกันไป [2]. การใช้ดาษดาเขียนมีความแพร่หลายและมีความนิยมอย่างกว้างขวาง [1].


Learn more:

 1. ดาษดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ‘พุทธรักษ์ ดาษดา’ ศิลปินที่ตามปีกผีเสื้อในสวนไปบันทึกเรื่องธรรมชาติได้อย่างไม่รู้จบ
 3. เขียนภาพดอกไม้อย่างง่ายๆ กับ “พุทธรักษ์ ดาษดา”

ดารดาษ อ่าน ว่าอะไร

หมายความว่า ดาราดาษ ในภาษาไทยหมายถึงอะไร?

คำว่า ดาราดาษ ในภาษาไทยมีความหมายหลายแบบ ตามที่พบในแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้:

 1. มากมาย: ดาราดาษ หมายถึงสิ่งที่มีจำนวนมากมายหรือหลากหลาย [1].
 2. เกลื่อนกลาด: ดาราดาษ หมายถึงสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย [1].
 3. มีทั่วไป: ดาราดาษ หมายถึงสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปหรือทั่วๆ ไป [1].
 4. ดาดาษ ดาษ หรือ ดาษดา: ดาราดาษ เป็นคำที่ใช้ในบางคำสั่งหรือคำสั่งพิเศษในภาษาไทย แต่ไม่มีความหมายที่แน่ชัด [1].

Learn more:

 1. ดารดาษ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ดาดาษ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดารดาษ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ดาษ,ดาษ,ดาษดา หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ดาษ,ดาษ,ดาษดา หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
เปิดแล้ว! เทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ กาลครั้งหนึ่ง...ดอกไม้ ณ ดาษดา เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
เปิดแล้ว! เทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ กาลครั้งหนึ่ง…ดอกไม้ ณ ดาษดา เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
เปิดแล้ว! เทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ กาลครั้งหนึ่ง...ดอกไม้ ณ ดาษดา เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
เปิดแล้ว! เทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ กาลครั้งหนึ่ง…ดอกไม้ ณ ดาษดา เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
ดาษดารีสอร์ท ปราจีนบุรี รีสอร์ทท่ามกลางหมู่ดอกไม้ - Pantip
ดาษดารีสอร์ท ปราจีนบุรี รีสอร์ทท่ามกลางหมู่ดอกไม้ – Pantip

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ดาษดา
ความหมายของคำว่า ดาษดา
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดาษดา
คำแปลอื่นๆของคำว่า ดาษดา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ดาษดา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *