ชักโครก ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีการใช้คำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ Bathroom

คำศัพท์ ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ Bathroom

Keywords searched by users: ชักโครก ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีการใช้คำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษ หัวชักโครก ภาษาอังกฤษ, ฝาชักโครก ภาษาอังกฤษ, กดชักโครก ภาษาอังกฤษ, ชักโครกเสีย ภาษาอังกฤษ, ท่อ ชักโครก ภาษาอังกฤษ, ลูกลอยชักโครก ภาษาอังกฤษ, ชักโครกตัน ภาษาอังกฤษ, อ่างล้างหน้า ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษแปลว่า flush toilet [1] ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทของสุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านหรือสถานที่สาธารณะ เพื่ออธิบายถึงการใช้งานห้องน้ำที่มีระบบชักโครกในการล้างอุจจาระหรือปัสสาวะ

เพื่อให้ตอบสอดคล้องกับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

นอกจากความหมายของคำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษแปลว่า flush toilet แล้ว คุณอาจสนใจเรื่อง termonology ที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำ หรือคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทของสุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านหรือสถานที่สาธารณะ ดังนี้:

 1. ห้องน้ำ (bathroom)
 2. สุขอนามัย (sanitation)
 3. อุปกรณ์ในห้องน้ำ (bathroom fixtures)
 4. สุขภาพส่วนตัว (personal hygiene)
 5. การล้างมือ (handwashing)
 6. การล้างหน้า (face washing)
 7. การแปรงฟัน (tooth brushing)
 8. การอาบน้ำ (bathing)
 9. การใช้สบู่ (soap usage)
 10. การใช้ผ้าเช็ดตัว (towel usage)

Learn more:

 1. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชักโครก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The politician tried to ชักโครก the audience with his powerful speech. [1]
  (นักการเมืองพยายาม ชักโครก ผู้ฟังด้วยการพูดที่มีอิทธิพลแรง)

 2. The marketing team used a catchy slogan to ชักโครก customers and increase sales. [1]
  (ทีมการตลาดใช้สโลแกนที่ดึงดูดใจลูกค้าและเพิ่มยอดขาย)

 3. The companys new advertising campaign aims to ชักโครก potential investors. [1]
  (แคมเปญโฆษณาใหม่ของบริษัทมีเป้าหมายที่จะ ชักโครก นักลงทุนที่มีศักยภาพ)

 4. The celebritys scandalous behavior ชักโครก the media and sparked public interest. [1]
  (พฤติกรรมที่น่าตำหนิของดารา ชักโครก สื่อและเรียกร้องความสนใจจากประชาชน)


Learn more:

 1. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชักโครก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลคำว่า ชักโครก เป็นภาษาอังกฤษ

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลคำและค้นหาความหมายของคำว่า ชักโครก เป็นภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาที่พบจากการค้นหานี้มาจากหน้าเว็บไซต์ของ Longdo Dictionary [1].

นอกจากนี้ Longdo Dictionary ยังมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่น่าสนใจอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น

 • การแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1].
 • การสนับสนุนเว็บหลากภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 • การค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 • การแสดงความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง [1].
 • การแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1].

Learn more:

 1. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชักโครก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแนะนำในการใช้คำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ชักโครก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นหรือความรู้สึกที่ไม่สบายในบริเวณท้องล่าง ในภาษาอังกฤษ คำนี้สามารถแปลได้หลายวิธี แต่เราสามารถใช้คำว่า upset stomach เพื่ออธิบายความหมายใกล้เคียงได้ [1].

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้คำอื่นๆ เพื่ออธิบายความหมายของ ชักโครก ในภาษาอังกฤษได้ เช่น stomachache หรือ abdominal discomfort ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในทางการแพทย์ [1].

นอกจากนี้ เมื่อใช้คำว่า ชักโครก ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องน้ำ ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า toilet หรือ restroom เพื่ออธิบายห้องน้ำหรือสถานที่ที่ใช้ในการขับถ่าย [1].

ดังนั้น การแปลคำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษอาจมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ควรพิจารณาบริบทและความหมายที่ต้องการเพื่อเลือกใช้คำที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี [1] [1].


Learn more:

 1. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. My Words – Pracob Cooparat: เรื่องของสุขภัณฑ์ และส้วมหลายแบบ (Toilet)
 3. ชักโครก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

ชักโครกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำเพื่อการขับถ่ายอุจจาระ ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชักโครกที่สามารถใช้ในการอธิบายหรือพูดถึงห้องน้ำได้ ดังนี้:

 1. Toilet – ห้องน้ำ [1]
 2. Toilet seat – ที่นั่งชักโครก [1]
 3. Toilet lid – ฝาชักโครก [1]
 4. Toilet bowl – โถชักโครก [1]
 5. Toilet float ball – ลูกลอยชักโครก [1]
 6. Toilet paper holder – ที่แขวนกระดาษชำระ [1]
 7. Plunger – เครื่องปั๊มเมื่อท่อน้ำตัน [2]
 8. Toilet brush – แปรงขัดส้วม [2]
 9. Anti-slip mat – แผ่นกันลื่น [2]
 10. Razor blade – ใบมีดโกน [2]
 11. Shower shelf – ชั้นวางอุปกรณ์อาบน้ำ [2]
 12. Bucket – ถังน้ำ [2]
 13. Towel – ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดตัว [2]
 14. Water heater – เครื่องทำน้ำอุ่น [2]
 15. Bathrobe – เสื้อคลุมอาบน้ำ [2]
 16. Shower gel – ครีมอาบน้ำ [2]
 17. Soap – สบู่ [2]
 18. Shampoo – ยาสระผม [2]
 19. Liquid soap – สบู่เหลว [2]
 20. Bathtub – อ่างอาบน้ำ [2]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำทั่วไป ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการเสริมความรู้เพิ่มเติม ดังนี้:

 1. Toothbrush – แปรงสีฟัน
 2. Mirror – กระจก
 3. Tap – ก๊อกน้ำ
 4. Bowl – ขันน้ำ
 5. Sponge – ฟองน้ำ
 6. Electric razor – เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
 7. Hair conditioner – ครีมนวดผม
 8. Hairbrush – แปรงหวีผม
 9. Hairdryer – เครื่องเป่าผม
 10. Hair gel – เจลผม
 11. Hair spray – สเปรย์ผม
 12. Hand soap – สบู่ล้างมือ
 13. Hand towel – ผ้าเช็ดมือ
 14. Shower cap – หมวกคลุมผมอาบน้ำ
 15. Bath mat – พรมเช็ดเท้าในห้องน้ำ
 16. Soap dispenser – ขวดกดสบู่เหลว
 17. Soap dish – จานวางสบู่
 18. Shelf – ชั้นวางของ
 19. Wastebasket – ตะกร้าขยะ
  20คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

ชักโครกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำเพื่อการขับถ่ายอุจจาระ ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชักโครกที่สามารถใช้ในการอธิบายหรือพูดถึงห้องน้ำได้ ดังนี้:

 1. Toilet: ห้องน้ำ [1]
 2. Toilet seat: ที่นั่งชักโครก [1]
 3. Toilet lid: ฝาชักโครก [1]
 4. Toilet bowl: โถชักโครก [1]
 5. Toilet float ball: ลูกลอยชักโครก [1]
 6. Toilet paper holder: ที่แขวนกระดาษชำระ [1]

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถอธิบายหรือพูดถึงส่วนต่างๆ ของห้องน้ำที่เกี่ยวข้องกับชักโครกได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อาจมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ในการเสริมความเข้าใจได้ เช่น:

 1. Plunger: เครื่องปั๊มเมื่อท่อน้ำตัน [2]
 2. Toilet brush: แปรงขัดส้วม [2]
 3. Anti-slip mat: แผ่นกันลื่น [2]
 4. Razor blade: ใบมีดโกน [2]
 5. Shower shelf: ชั้นวางอุปกรณ์อาบน้ำ [2]
 6. Bucket: ถังน้ำ [2]
 7. Towel: ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดตัว [2]
 8. Water heater: เครื่องทำน้ำอุ่น [2]
 9. Bathtub: อ่างอาบน้ำ [2]

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถอธิบายหรือพูดถึงสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการเสริมความเข้าใจได้ ดังนี้:

 1. Hair conditioner: ครีมนวดผม
 2. Back brush: แปรงถูหลัง
 3. Bidet: โถปัสสาวะ
 4. Electric toothbrush: แปรงสีฟันไฟฟ้า
 5. Aftershave: โลชั่นสำหรับทาหลังโกนหนวด

Learn more:

 1. GuruEng – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องน้ำ… – Facebook
 2. คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับห้องน้ำ (Bathroom) ~ English Conversation
 3. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รวบรวม 73 ชักโครก ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ Bathroom
คำศัพท์ ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ Bathroom

(n) flush toilet. NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN) ชักโครก (n) toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai Definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้

See more: https://hocxenang.com/category/money

หัวชักโครก ภาษาอังกฤษ

หัวชักโครก ภาษาอังกฤษ

หัวชักโครก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเขย่าหัวของคนหรือสัตว์ไปมา ซึ่งเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเขย่าหัวไปมาอย่างรวดเร็ว และมักเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำที่มีแรงเข้ากับหัว หรือเมื่อมีการกระทำที่ทำให้หัวเขย่าไปมา ภาษาอังกฤษไม่มีคำที่แปลตรงกับคำว่า หัวชักโครก แต่สามารถใช้คำอื่นๆ เพื่ออธิบายความหมายเดียวกันได้ เช่น head shaking หรือ head jolting [1].

การใช้คำว่า หัวชักโครก ในประโยค:

 • เด็กชายกำลังหัวชักโครกอยู่ในที่เล่น [1].
 • หมาน้อยหัวชักโครกเพื่อดึงความสนใจของเจ้าของ [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):
Q: หัวชักโครกใช้ในกรณีใดบ้าง?
A: หัวชักโครกมักใช้ในกรณีที่ต้องการเขย่าหัวของคนหรือสัตว์ไปมา เช่น เด็กที่ชอบเขย่าหัวเพื่อดึงความสนใจ หรือสุนัขที่เขย่าหัวเพื่อเรียกร้องความสนใจ [1] [1].


Learn more:

 1. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ศัพท์ภาษาอังกฤษของใช้ในห้องน้ำ (Bathroom and Toilet)
 3. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ มีกี่คำ แต่ละคำใช้อย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค
ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ มีกี่คำ แต่ละคำใช้อย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค
1 ชิ้น ภาษาอังกฤษ ดอกไม้ กล่อง ชักโครก ม้วนกันเหงื่อ & กลิ่น รีมูฟเวอร์ , หรูหรา กลิ่นหอม เจล อัตโนมัติ การทำความสะอาด Agent , ห้องน้ำ ม้วนกันเหงื่อ & ทำความสะอาด , ชักโครก น้ำหอมปรับอากาศ , สีแดง | Shein Th
1 ชิ้น ภาษาอังกฤษ ดอกไม้ กล่อง ชักโครก ม้วนกันเหงื่อ & กลิ่น รีมูฟเวอร์ , หรูหรา กลิ่นหอม เจล อัตโนมัติ การทำความสะอาด Agent , ห้องน้ำ ม้วนกันเหงื่อ & ทำความสะอาด , ชักโครก น้ำหอมปรับอากาศ , สีแดง | Shein Th

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ชักโครก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลคำว่า ชักโครก เป็นภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า ชักโครก ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ชักโครก ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *