จินตนา แปลว่า: การค้นพบความลึกลับในโลกแห่งความเป็นจริง

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

Keywords searched by users: จินตนา แปลว่า: การค้นพบความลึกลับในโลกแห่งความเป็นจริง จินตนาการ แปลว่า, จินตนาการ ภาษาอังกฤษ, จิ น. ตา แปลว่า, ประจักษ์หมายถึง, การอ่านช่วยเปิดโลกจินตนาการ, พจนานุกรม

ความหมายของ จินตนา (Definition Of จินตนา)

ความหมายของ จินตนา

จินตนา เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. จินตนาเป็นคำที่ใช้ในคำนามเพื่อแสดงถึงความคิดหรือความจินตนาการของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงศิลปะ วรรณกรรม หรือการสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นความคิดที่สร้างขึ้นมาในจิตใจหรือความจินตนาการที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความคิดส่วนตัว [1]

 2. จินตนายิ่งเป็นคำที่ใช้ในคำกริยาเพื่อแสดงถึงการสร้างความจินตนาการหรือการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในจิตใจ อาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความรู้สึก หรือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จินตนา:

 1. เขามีจินตนาการที่สร้างสรรค์มาก เขาสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามในจิตใจได้อย่างลงตัว [1]

 2. เด็กชายคนนี้มีจินตนาที่สูงมาก เขาสามารถสร้างเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในจิตใจของเขาได้อย่างคล่องแคล่ว [2]


Learn more:

 1. จินตนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จินตนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จินตนา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

การแปลคำว่า จินตนา (Translation Of จินตนา)

การแปลคำว่า จินตนา ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย ตามที่ได้ค้นหาจากผลการค้นหาใน Longdo Dictionary พจนานุกรมภาษาไทย จะมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า imagination หรือ reflection [2] ซึ่งอาจแปลได้ตามบริบทและความเกี่ยวข้องกับประโยคที่ใช้คำนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีคำว่า จินตนาการ ซึ่งมีความหมายเป็น imagination หรือ fancy [2] ซึ่งเป็นการสร้างภาพหรือความคิดขึ้นในจิตใจ สามารถใช้ในการวาดภาพหรือคิดสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง หรือใช้ในการสร้างความฝันและความคิดที่สร้างสรรค์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จินตนา หรือ จินตนาการ ได้แก่ [2]:

 • ฉันเห็นกวินกับอ๋อจับมือกันอ่ะ เห็นแล้วจิ้นไปไกลเลย (I saw Kevin and Audrey holding hands. It made me imagine things.)
 • สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก (Sunthorn Phu is a poet with a wide imagination.)

ดังนั้น การแปลคำว่า จินตนา หรือ จินตนาการ ในภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น imagination หรือ reflection ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการสร้างภาพหรือความคิดในจิตใจ และสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม


Learn more:

 1. จินตนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จินตนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จินตนา in English – Thai-English Dictionary | Glosbe

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จินตนา (Example Sentences With The Word จินตนา)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จินตนา (Example Sentences with the Word จินตนา)

 1. ฉันมีความฝันและจินตนาการที่สูงมาก [1].
  (I have a high level of dreams and imagination.)

 2. เด็กชายคนนี้มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ [1].
  (This boy has a creative imagination.)

 3. การใช้จินตนาการช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์ได้มากขึ้น [1].
  (Using imagination helps us become more creative.)

 4. เขามีความสามารถในการจินตนาการที่น่าทึ่ง [1].
  (He has an amazing ability to imagine.)

 5. การใช้จินตนาการช่วยให้เราเห็นภาพในอนาคต [1].
  (Using imagination helps us visualize the future.)

 6. ความจินตนาการของเด็กเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม [1].
  (Childrens imagination should be encouraged.)

 7. การมีจินตนาการสามารถช่วยให้เราเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่าง [1].
  (Having imagination can help us see the world from different perspectives.)

 8. การใช้จินตนาการในการแก้ปัญหาสามารถช่วยให้เราคิดออกจากกรอบคำถามที่แน่นอน [1].
  (Using imagination in problem-solving can help us think outside the box.)


Learn more:

 1. จินตนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จินตนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จินตนา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา (Related Words To จินตนา)

คำว่า จินตนา เป็นคำที่มีความหมายอยู่ในประเด็นทางศาสนาและปรัชญา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคำ ดังนี้:

 1. จินตนาธรรม (Transcendental): เป็นคำที่ใช้ในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา เพื่ออธิบายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อคนสามารถเข้าถึงระดับสูงสุดของความรู้และความสติปัญญา ซึ่งเกิดจากการเลิกจิตและความคิดเชิงตามประสบการณ์ทั่วไป

 2. จินตนาการ (Meditation): เป็นกระบวนการทางจิตใจที่ใช้ในการพัฒนาความสติปัญญาและความสัมพันธ์กับตนเอง โดยการฝึกฝนให้สามารถสัมผัสและรับรู้สภาวะในปัจจุบันได้อย่างตรงไปตรงมา

 3. จินตนาการศาสตร์ (Metaphysics): เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นจริงและความเป็นมาของโลกและสิ่งต่างๆ โดยใช้วิธีการคิดและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับความหมายและความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ

 4. จินตนาการสร้างสรรค์ (Creative Visualization): เป็นกระบวนการใช้ความจินตนาการในการสร้างภาพลักษณ์และความคิดเชิงบวกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับความคิดและความรู้สึก

 5. จินตนาการเชิงบวก (Positive Thinking): เป็นการมองหาและใช้ความคิดที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาและเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย

 6. จินตนาการเชิงลบ (Negative Thinking): เป็นการมองหาและใช้ความคิดที่เชื่อมโยงกับสคำว่า จินตนา เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและเกี่ยวข้องกับหลายด้าน ดังนั้น จึงมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำนี้อยู่หลายคำ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้ดังนี้:

 7. จินตนาการ: เป็นคำที่ใช้เรียกการสร้างภาพหรือความคิดในจิตใจ หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของจริงอยู่

 8. จินตนาการทางศาสตร์: เป็นกระบวนการที่ใช้ความคิดและจินตนาการในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์

 9. จินตนาบาตร: เป็นคำที่ใช้ในศาสนาพุทธ เพื่ออธิบายถึงการเข้าใจและรู้เห็นความจริงแท้ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก

 10. จินตนาการทางวรรณกรรม: เป็นคำที่ใช้ในวรรณกรรม เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสร้างภาพหรือความรู้สึกในจิตใจของผู้เขียนหรือผู้อ่าน

 11. จินตนาธรรม: เป็นคำที่ใช้ในศาสนาฮินดู เพื่ออธิบายถึงการเข้าใจและรู้เห็นความจริงแท้ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก

 12. จินตนาการทางศิลปะ: เป็นคำที่ใช้ในศิลปะ เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสร้างภาพหรือความรู้สึกในจิตใจของศิลปินหรือผู้ชม

 13. จินตนาการทางจิตวิทยา: เป็นกระบวนการที่ใช้ความคิดและจินตนาการในการสร้างภาพหรือความรู้สึกในจิตใจของบุคคล

 14. จินตนาการทางการเมือง: เป็นคำที่ใช้ในการเรียกใช้ความคิดและจินตนาการในการวางแผนหรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ในการเมือง

 15. จินตนาการทางธุรกิจ: เป็นคำที่ใช

ความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา (Beliefs And Cultural Significance Of จินตนา)

ความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา

จินตนาเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่า จิตใจ หรือ จิตวิญญาณ ในภาษาไทยโบราณ ความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีความเชื่อในจิตวิญญาณที่มีอิสระและมีอำนาจในการสื่อสารกับมนุษย์ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาตลอดกาล

ความเชื่อในจินตนามีหลักการที่สำคัญคือความเชื่อในการมีจิตวิญญาณหลังตาย คนไทยเชื่อว่าจิตวิญญาณของมนุษย์จะไม่สิ้นสุดเมื่อตาย แต่จะต้องผ่านกระบวนการตามกฎเกณฑ์ของกรรม ซึ่งจะมีผลต่อชีวิตข้ามโลก ความเชื่อนี้ทำให้คนไทยมีการปฏิบัติตามพระธรรมเพื่อให้จิตวิญญาณสามารถเดินทางไปสู่โลกตรงข้ามได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์แบบ

จินตนามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวของจินตนาจะมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต การเลือกทางที่ถูกต้อง และการปฏิบัติตามธรรมชาติ นอกจากนี้ จินตนายังมีบทบาทในการปกป้องคนไทยจากภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา มีหลายแง่มุมและรูปแบบ ตั้งแต่การนำจินตนาเข้าสู่ชีวิตประจำวัน การใช้คำสอนจากจินตนาในการตัดสินใจ การสร้างศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับจินตนา และการเล่าเรื่อความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา

จินตนา เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตภาษาอินเดีย ซึ่งมีความหมายว่า จิตใจ หรือ จิตวิญญาณ ในทางศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย จินตนาเป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายและมีความสำคัญอย่างมากในการเข้าใจเรื่องราวของความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทย

ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา:

 1. จินตนาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ ซึ่งเชื่อว่าจิตวิญญาณของมนุษย์จะมีการเกิด-สิ้นสุดซ้ำเติมในรุ่นต่อไป โดยจะมีกระบวนการเกิด-สิ้นสุดของจิตวิญญาณผ่านกรรมต่างๆ จนกระทั่งสิ้นสุดการเกิด-สิ้นสุดและเข้าสู่สถานะของนิรันดร์ ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นความสุขและเป็นอิสระจากการเกิด-สิ้นสุดอีกต่อไป [1]

 2. จินตนาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดู ในศาสนาฮินดู เชื่อว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณที่เป็นอมตะ และจะมีการเกิด-สิ้นสุดซ้ำเติมในรุ่นต่อไป โดยจะมีกระบวนการเกิด-สิ้นสุดของจิตวิญญาณผ่านกรรมต่างๆ จนกระทั่งสิ้นสุดการเกิด-สิ้นสุดและเข้าสู่สถานะของมุกดา ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นความสุขและเป็นอิสระจากการเกิด-สิ้นสุดอีกต่อไป [1]

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา:

 1. การสวดมนต์ ในวัฒนธรรมไทย การสวดมนต์เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นทางเลือกในการปฏิ

Learn more:

 1. Временно сте блокирани

การใช้ จินตนา ในประโยคทางวรรณกรรม (The Use Of จินตนา In Literature)

การใช้ จินตนา ในประโยคทางวรรณกรรม

การใช้ จินตนา ในประโยคทางวรรณกรรมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความหลากหลายในวรรณกรรมทั่วโลก จินตนา เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่า การเปลี่ยนรูปร่างหรือการเปลี่ยนแปลงร่างกาย ซึ่งมักถูกใช้ในบทกวีและงานวรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกให้กับผู้อ่าน

ในวรรณกรรมไทยโบราณ การใช้ จินตนา เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการเขียนที่สำคัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจให้กับบทกวีหรือเรื่องราว จินตนา ในวรรณกรรมไทยโบราณสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

 1. จินตนาในรูปแบบการเปลี่ยนรูปร่าง: ในบทกวีหรือเรื่องราวบางเรื่อง จินตนา อาจถูกใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างของตัวละครหรือวัตถุ เช่น การเปลี่ยนรูปร่างจากมนุษย์เป็นสัตว์ หรือการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นมายาภาพ

 2. จินตนาในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงร่างกาย: ในบทกวีหรือเรื่องราวบางเรื่อง จินตนา อาจถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวละครหรือบุคคล เช่น การเปลี่ยนแปลงร่างกายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ หรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

 3. จินตนาในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอารมณ์: ในบทกวีหรือเรื่องราวบางเรื่อง จินตนา อาจถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวละครหรือผู้เล่าเรื่อง เพื่อสร้างความรู้สึกหรการใช้ จินตนา ในประโยคทางวรรณกรรม (The Use of จินตนา in Literature)

จินตนา เป็นคำศัพท์ทางศาสนาและวรรณกรรมที่มีความหมายว่า ความเชื่อในการมีจิตวิญญาณหรือวิญญาณที่มีอยู่นอกเหนือจากสิ่งมีชีวิต ในวรรณกรรมไทย จินตนา เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญในการสร้างเรื่องราวและสร้างตัวละครที่มีความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์

การใช้ จินตนา ในประโยคทางวรรณกรรมมีหลายแง่มุมและรูปแบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องราวและวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ดังนั้น จะมีการใช้ จินตนา ในวรรณกรรมไทยอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น

 1. การใช้ จินตนา ในการสร้างตัวละคร: จินตนา สามารถใช้ในการสร้างตัวละครที่มีความเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ เช่น ตัวละครที่มีความสามารถพิเศษหรือมีความเชื่อในวิญญาณ อาจเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณหรือวิญญาณอื่น ๆ ในเรื่องราว

 2. การใช้ จินตนา ในการสร้างบรรยากาศ: จินตนา สามารถใช้ในการสร้างบรรยากาศที่มืดมนและลึกซึ้งในเรื่องราว เช่น การใช้ภาพลวงตาหรือภาพที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเพื่อสร้างความรู้สึกหรือความตื่นเต้นให้กับผู้อ่าน

 3. การใช้ จินตนา ในการสื่อความหมาย: จินตนา สามารถใช้ในการสื่อความหมายที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่มากกว่าความหมายที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิว เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์หรือภาพที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเพื่อสื่อคว

คำแนะนำในการใช้ จินตนา ในสื่อสังคม (Guidelines For Using จินตนา In Social Media)

คำแนะนำในการใช้ จินตนา ในสื่อสังคม

การใช้ จินตนา ในสื่อสังคม เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้สื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสร้างสรรค์ได้ จินตนา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างภาพหรือวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวอย่างสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในสื่อสังคมได้ [1].

นี่คือคำแนะนำในการใช้ จินตนา ในสื่อสังคม:

 1. เลือกภาพหรือวิดีโอที่เหมาะสม: เลือกภาพหรือวิดีโอที่สอดคล้องกับเนื้อหาและเป้าหมายของคุณ ให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดหรือคำสำคัญที่คุณต้องการสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย [1].

 2. ใช้ จินตนา อย่างมีความสม่ำเสมอ: การใช้ จินตนา ในสื่อสังคมควรเป็นไปอย่างมีความสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพราะอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อหรือไม่สนใจเนื้อหาของคุณ [1].

 3. ใช้ จินตนา ให้เกิดความสนใจ: จินตนา เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ ใช้ จินตนา ให้เกิดความสนใจและเร้าใจให้กับผู้ชมของคุณ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการใช้สีสันสดใส การใช้เอฟเฟกต์พิเศษ หรือการใช้ภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ [1].

 4. ใช้ จินตนา ให้เกิดความเข้าใจ: จินตนา เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ใช้ จินตนา ให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆ คำแนะนำในการใช้ จินตนา ในสื่อสังคม

การใช้ จินตนา ในสื่อสังคม เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้สื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสร้างสรรค์ได้ จินตนา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างภาพหรือคำบรรยายที่มีความหมายที่ลึกซึ้งและสร้างความสนใจให้กับผู้ชม ดังนั้น การใช้ จินตนา ในสื่อสังคมควรมีความระมัดระวังและคำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

นี่คือคำแนะนำในการใช้ จินตนา ในสื่อสังคม:

 1. เลือกใช้ภาพหรือคำบรรยายที่เหมาะสม: เมื่อใช้ จินตนา ในสื่อสังคม ควรเลือกใช้ภาพหรือคำบรรยายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและเป้าหมายของโพสต์ ให้มีความสอดคล้องและสร้างความสนใจให้กับผู้ชม [1].

 2. ใช้ จินตนา ในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ: จินตนา เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ใช้ จินตนา เพื่อสร้างความสนใจและเป็นกลางในการสื่อสารข้อมูล [1].

 3. ใช้ จินตนา ในการสร้างความเข้าใจ: จินตนา เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชม ใช้ จินตนา เพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาหรือความคิดที่ต้องการสื่อสาร [1].

 4. ใช้ จินตนา ในการสร้างความท้าทาย: จินตนา เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างความท้าทายและความตั้งใจให้กับผู้ชม ใช้ จินตนา เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ผู้ชมมีความสนใจในเนื้อหา [1].

 5. ใช้ จินตนา ในการสร้างความเป็นสร้างสรรค์: จ


Learn more:

 1. आपको अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है

Categories: รวบรวม 22 จินตนา แปล ว่า

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

(v) imagine, See also: dream, think, fancy, Syn. ฝัน, นึกคิด, วาดภาพ, จินตนาการ จินตนาการ (n) imagination, See also: fancy, fantasy, thought, reflection, Example: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก, Thai Definition: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ, Notes: (บาลี)

See more: https://hocxenang.com/category/money

จินตนาการ แปลว่า

จินตนาการ แปลว่าอะไร

ในภาษาไทย คำว่า จินตนาการ มีความหมายว่าการสร้างภาพหรือความคิดในจิตใจ หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน [1] จินตนาการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราสร้างภาพหรือความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งจริงอยู่ข้างหน้าเรา จินตนาการสามารถช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆ และมองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างได้ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จินตนาการ

 1. เด็กๆ มักมีจินตนาการสูง พวกเขาสามารถสร้างเรื่องราวและเกมส์ในจิตใจของพวกเขาได้ [1].
 2. การใช้จินตนาการในการแก้ปัญหาสามารถช่วยให้เราคิดออกแนวทางแก้ไขที่ไม่เหมือนใครได้ [1].
 3. การอ่านหนังสือส่งเสริมการจินตนาการของเด็กๆ และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ [1].

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ จินตนาการ

1. จินตนาการมีประโยชน์อย่างไร?

 • จินตนาการช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และคิดออกแนวทางแก้ไขที่ไม่เหมือนใคร [1].
 • จินตนาการช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา [1].
 • จินตนาการช่วยให้เรามองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างและมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา [1].

2. วิธีการส่งเสริมจินตนาการในเด็กได้อย่างไร?

 • ให้เด็กอ่านหนังสือเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ [1].
 • ให้เด็กมีเวลาเล่นอิสระและสร้างสรรจินตนาการ แปลว่าอะไร

ในภาษาไทย คำว่า จินตนาการ มีความหมายว่าการสร้างความคิดหรือภาพลักษณ์ในจิตใจ หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ในความเป็นจริง หรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น คำนี้มักใช้เพื่อบ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความจินตนาการ หรือความสามารถในการสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ วรรณกรรม หรือการออกแบบ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จินตนาการ

 1. เด็กๆ มักมีความจินตนาการสูง พวกเขาสามารถสร้างเรื่องราวและภาพลักษณ์ในจิตใจของพวกเขาได้อย่างสร้างสรรค์ [1].
 2. การใช้ความจินตนาการในการสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศิลปะและวรรณกรรม [1].
 3. การมีความจินตนาการสูงสามารถช่วยให้เรามองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างและสร้างสรรค์ได้มากขึ้น [1].

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ จินตนาการ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำว่า จินตนาการ ได้แก่:

 1. จินตนาการมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาศิลปะและวรรณกรรม?
 2. การสนับสนุนความจินตนาการในเด็กมีประโยชน์อย่างไร?
 3. วิธีการสร้างความจินตนาการในการเรียนรู้และการทำงาน?

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 1. คำศัพท์ จินตนาการ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary: [1]
 2. บทความเกี่ยวกับความจินตนาการในการสร้างสรรค์: [1]
 3. บทความเกี่ยวกับความสำคัญของความจินตนาการ: [1]

Learn more:

 1. จินตนาการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จินตนาการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จินตนาการ – วิกิพีเดีย
จากวันนั้นถึงวันนี้ | สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi.Or.Th
จากวันนั้นถึงวันนี้ | สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi.Or.Th
จินตนากรรมที่แปลกแยกจากชุมชน (2) - มติชนสุดสัปดาห์
จินตนากรรมที่แปลกแยกจากชุมชน (2) – มติชนสุดสัปดาห์

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ จินตนา (Definition of จินตนา)
การแปลคำว่า จินตนา (Translation of จินตนา)
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จินตนา (Example Sentences with the Word จินตนา)
ความสัมพันธ์กับคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา (Related Words to จินตนา)
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ จินตนา (Beliefs and Cultural Significance of จินตนา)
การใช้ จินตนา ในประโยคทางวรรณกรรม (The Use of จินตนา in Literature)
คำแนะนำในการใช้ จินตนา ในสื่อสังคม (Guidelines for Using จินตนา in Social Media)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *