บรรเทา ภาษา อังกฤษ: 5 วิธีเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ยาดม

เรียนภาษาอังกฤษ บรรเทา

Keywords searched by users: บรรเทา ภาษา อังกฤษ: 5 วิธีเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บรรเทาปัญหา ภาษาอังกฤษ, บรรเทาความเจ็บปวด ภาษาอังกฤษ, ยาบรรเทาอาการปวด ภาษาอังกฤษ, ลดอาการปวด ภาษาอังกฤษ, รักษา ภาษาอังกฤษ, บรรเทาสาธารณภัย, บรรดา, ลดไข้ ภาษาอังกฤษ

1. บรรเทา: ความหมายและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ยาดม
ยาดม” ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? – ศัพท์อังกฤษไม่ต้องคิดนาน Ep.1 – Youtube

บรรเทา: ความหมายและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำว่า บรรเทา เป็นคำกริยาที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า ทำให้เบาบางลง หรือ ทำให้ผ่อนคลายลง [1] คำนี้มักถูกใช้ในบริบททางการแพทย์และสุขภาพเพื่ออธิบายกระบวนการที่ทำให้อาการหรือความเจ็บปวดลดลงหรือผ่อนคลายลง [1]

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ บรรเทา ได้แก่ [1]:

 • ทุเลา: คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ บรรเทา ซึ่งหมายถึงการทำให้เบาบางลงหรือผ่อนคลายลง
 • ลดลง: หมายถึงการลดลงหรือเบาลง
 • ผ่อนลง: หมายถึงการผ่อนคลายหรือลดลง
 • คลาย: หมายถึงการทำให้ผ่อนคลายหรือลดลง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บรรเทา [1]:

 1. อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
 2. การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง
 3. เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้
 4. ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต

Learn more:

 1. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บรรเทา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

2. วิธีการใช้คำว่า บรรเทาในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า บรรเทา ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า บรรเทา (alleviate) เป็นคำกริยาที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงการลดความเดือดร้อนหรือความรุนแรงของสถานการณ์หรืออาการให้น้อยลง โดยทำให้เกิดความบรรเทาหรือความผ่อนคลายขึ้น ดังนั้น การใช้คำว่า บรรเทา ในประโยคภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเมื่อต้องการอธิบายถึงการลดความรุนแรงหรือความเดือดร้อนของสถานการณ์หรืออาการต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บรรเทา ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The doctor prescribed medication to alleviate the pain. [1]
  (หมอสั่งให้ใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด)

 2. Taking a warm bath can help alleviate stress. [1]
  (การอาบน้ำอุ่นช่วยบรรเทาความเครียด)

 3. The government implemented measures to alleviate poverty. [1]
  (รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความยากจน)

 4. The charity organization provides aid to alleviate suffering in war-torn areas. [1]
  (องค์กรกุศลให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ในพื้นที่ที่เกิดสงคราม)

 5. Listening to music can alleviate anxiety and promote relaxation. [1]
  (การฟังเพลงช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและส่งเสริมการผ่อนคลาย)


Learn more:

 1. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. relieve: บรรเทา ผ่อนคลาย พร้อมตัวอย่าง

3. คำที่ใช้แทนคำว่า บรรเทาในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาคำที่ใช้แทนคำว่า บรรเทา ในภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเขียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการ:

คำที่ใช้แทนคำว่า บรรเทา ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แทนได้ ซึ่งเราสามารถอ้างอิงจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้:

 1. Relieve: คำนี้หมายถึงการบรรเทาหรือลดความเจ็บปวดหรือความรุนแรงของอาการ [1]
 2. Alleviate: คำนี้หมายถึงการบรรเทาหรือลดความรุนแรงของอาการ [1]
 3. Ease: คำนี้หมายถึงการบรรเทาหรือลดความเจ็บปวดหรือความรุนแรงของอาการ [1]
 4. Relax: คำนี้หมายถึงการบรรเทาหรือลดความเครียดหรือความกังวล [1]
 5. Abate: คำนี้หมายถึงการบรรเทาหรือลดความรุนแรงของอาการ [1]
 6. Decrease: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือลดความรุนแรงของอาการ [2]
 7. Reduce: คำนี้หมายถึงการลดลงหรือลดความรุนแรงของอาการ [2]

ดังนั้น คุณสามารถใช้คำเหล่านี้เพื่อแทนคำว่า บรรเทา ในเนื้อหาของคุณเพื่อตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ได้


Learn more:

 1. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บรรเทา คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

4. คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคที่มีคำว่า บรรเทา

คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคที่มีคำว่า บรรเทา เป็นคำที่ใช้ในการเชื่อมต่อประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหน้ากับคำหลัง โดยมีความหมายเกี่ยวข้องกับการลดลงหรือทำให้เบาบางลง ซึ่งสามารถใช้เพื่อเสริมความหมายหรือเน้นความสำคัญของประโยคที่มีคำว่า บรรเทา อยู่ด้วย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำเชื่อมที่มีคำว่า บรรเทา:

 1. อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล [1].
 2. การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง [1].
 3. เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้ [1].
 4. ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต [1].

ดังนั้น เมื่อพูดถึงคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคที่มีคำว่า บรรเทา จะเป็นการเน้นความหมายของคำนั้นๆ และช่วยให้เข้าใจความหมายของประโยคได้ง่ายขึ้น [1].


Learn more:

 1. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. RELIEVE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บรรเทาในประโยคภาษาอังกฤษ

บรรเทา คือคำกริยาในภาษาอังกฤษที่หมายถึงการทำให้ลดลงหรือบรรเทาความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานในร่างกายหรือจิตใจของบุคคล [1]. คำว่า บรรเทา สามารถใช้ในประโยคภาษาอังกฤษได้หลากหลายที่แสดงถึงการบรรเทาความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้:

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บรรเทา ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The doctor prescribed medication to alleviate the pain in my knee [1].
  (หมอสั่งให้ฉันกินยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในเข่าของฉัน)

 2. Taking a warm bath can help relieve stress and promote relaxation [1].
  (การอาบน้ำอุ่นช่วยบรรเทาความเครียดและส่งเสริมการผ่อนคลาย)

 3. Listening to music can be a great way to alleviate anxiety and improve mood [1].
  (การฟังเพลงเป็นวิธีที่ดีในการบรรเทาความวิตกกังวลและปรับปรุงอารมณ์)

 4. The company implemented new policies to alleviate work-related stress [1].
  (บริษัทได้นำนโยบายใหม่เพื่อบรรเทาความเครียดที่เกี่ยวข้องกับงาน)

 5. Taking deep breaths can help alleviate feelings of panic or anxiety [1].
  (การหายใจลึก ๆ ช่วยบรรเทาความกลัวหรือความวิตกกังวล)


Learn more:

 1. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บรรเทา คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. บรรเทา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

6. แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพูดถึงเรื่องของแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาเพิ่มเติมได้

การเลือกแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อ Google SEO standards ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ Google ใช้ในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาและการจัดอันดับในผลการค้นหาของเว็บไซต์

นี่คือบางแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่คุณสามารถนำมาใช้ในการเขียนเนื้อหา:

 1. หนังสือหรือบทความวิชาการ: ค้นหาหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณกำลังเขียนเนื้อหา เลือกแหล่งที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ

 2. งานวิจัย: ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณกำลังเขียนเนื้อหา เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ หรืองานวิจัยทางการแพทย์

 3. เว็บไซต์ขององค์กรหรือสถาบันที่เชื่อถือได้: ค้นหาเว็บไซต์ขององค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณกำลังเขียนเนื้อหา เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ในวงการ

 4. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร: ค้นหาบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุเมื่อพูดถึงเรื่องแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือในสายงาน SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพื่อให้เข้าอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google

การเลือกแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีคุณภาพสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เว็บไซต์มีความสอดคล้องกับหัวข้อหลักของเนื้อหา และเพิ่มความน่าสนใจแก่ผู้อ่าน

นี่คือบางแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนเนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google:

 1. หนังสือหรือบทความทางวิชาการ: การอ้างอิงจากหนังสือหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพให้กับเนื้อหาของเว็บไซต์ ควรเลือกใช้งานแหล่งอ้างอิงที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเชื่อถือสูง เช่น หนังสือที่เผยแพร่โดยสมาคมวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ

 2. งานวิจัยและรายงานทางวิชาการ: การอ้างอิงจากงานวิจัยและรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพให้กับเนื้อหาของเว็บไซต์ ควรเลือกใช้งานแหล่งอ้างอิงที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเชื่อถือสูง

Categories: สรุป 54 บรรเทา ภาษา อังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ  บรรเทา
เรียนภาษาอังกฤษ บรรเทา

[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce FR: soulager ; apaiser ; diminuer.

See more: https://hocxenang.com/category/money

บรรเทาปัญหา ภาษาอังกฤษ

บรรเทาปัญหา ภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและแนวทางการใช้

การเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบางคน อาจมีปัญหาในการอ่าน เขียน ฟัง พูด หรือแม้แต่การเข้าใจคำศัพท์บางคำ แต่ไม่ต้องกังวล เนื่องจากมีวิธีการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้เรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะสอนคุณวิธีการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ในภาษาอังกฤษ

หากคุณพบว่าคุณมีปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ คุณสามารถทำตามแนวทางเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น:

 1. อ่านอย่างสม่ำเสมอ: การอ่านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเข้าใจและควบคุมภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือ บทความ หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ

 2. ฟังเสียงอังกฤษ: การฟังเสียงอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ คุณสามารถฟังเพลง รายการวิทยุ หรือแม้แต่การดูซีรีส์หรือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฟัง

 3. พูดภาษาอังกฤษ: การฝึกพูดภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ภาษา คุณสามารถฝึกพูดโดยการสนทนากับเพื่อนฝรั่งเศส หรือใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

 4. เขียนภาษาอังกฤษ: การเขียนภาษาอบรรเทาปัญหา ภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและแนวทางการใช้งาน

การเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบางคน อาจมีปัญหาในการอ่าน เขียน ฟัง พูด หรือแม้แต่การเข้าใจคำศัพท์ แต่อย่างไรก็ตาม มีวิธีการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ และให้คุณสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะสอนคุณวิธีการบรรเทาปัญหาภาษาอังกฤษอย่างละเอียด พร้อมกับแนะนำแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้

หากคุณพบว่าคุณมีปัญหาในการอ่านหรือเขียนภาษาอังกฤษ นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้:

 1. อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ: การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มคำศัพท์และประโยคที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของคุณ เช่น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น หรือหนังสือเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับกลาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านนิยายภาษาอังกฤษหรือบทความที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ [1]

 2. ฟังเพลงภาษาอังกฤษ: การฟังเพลงภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณค้นพบคำศัพท์ใหม่ และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสามารถฟังเพลงภาษาอังกฤษที่คุณชื่นชอบ


Learn more:

 1. บรรเทา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ALLEVIATE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บรรเทา คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ | Pdf
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ | Pdf
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - วิกิพีเดีย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – วิกิพีเดีย
หนังสือภาษาอังกฤษ The Mountain Is You: Transforming Self-Sabotage Into Self-Mastery Brianna Wiest ช่วยบรรเทาความเครียด | Shopee Thailand
หนังสือภาษาอังกฤษ The Mountain Is You: Transforming Self-Sabotage Into Self-Mastery Brianna Wiest ช่วยบรรเทาความเครียด | Shopee Thailand
ท่องศัพท์วันละ10คำ On X:
ท่องศัพท์วันละ10คำ On X: “❗️Suffix “-Ate” ทำให้คำนั้นเป็นคำกริยา #ท่องศัพท์ #ภาษาอังกฤษ Https://T.Co/Glgeitddmd” / X
Antedate อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นโทรศัพท์เด็ก การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ยางบรรเทาเหงือก โทรศัพท์มีเสียงดนตรี ของขวัญสำหรับเด็กทารก ประสาทสัมผัสการศึกษา โทรศัพท์มือถือจำลองสถานการณ์ | Lazada.Co.Th
Antedate อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นโทรศัพท์เด็ก การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ยางบรรเทาเหงือก โทรศัพท์มีเสียงดนตรี ของขวัญสำหรับเด็กทารก ประสาทสัมผัสการศึกษา โทรศัพท์มือถือจำลองสถานการณ์ | Lazada.Co.Th
ยาดม
ยาดม” ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? – ศัพท์อังกฤษไม่ต้องคิดนาน Ep.1 – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

1. บรรเทา: ความหมายและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการใช้คำว่า บรรเทาในประโยคภาษาอังกฤษ
3. คำที่ใช้แทนคำว่า บรรเทาในภาษาอังกฤษ
4. คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคที่มีคำว่า บรรเทา
5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บรรเทาในประโยคภาษาอังกฤษ
6. แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *